Тема На Броя

За 1 година Vivacom реализира нова архитектура и на мобилната,и на физическата мрежа

Владимир Владков

Vivacom модернизира своята мобилна мрежа преди година и половина, като замени дотогавашната по-стара архитектура с нова, която включва разпределено радио. При този подход baseband устройства са в основата на мачтите, а само усилвателите са закачени на мачтите. „Какви възможности дава това? В едно радиоустройство вече се поддържа повече от една мобилна технология. Вторият плюс е намаляване на загубата на мощност на сигнала във фидерите, което означава по-добро покритие при същата мощност на енергията, или по-ниска консумация на електроенергия за същото радиопокритие“, обяснява Емил Георгакиев, директор „Aрхитектура, планиране и изграждане на мрежата“ във Vivacom. Освен това новите устройства са проектирани така, че се нуждаят от по-малко енергия, както и по-малко охлаждане, поддръжката също е по-лесна и по-автоматизирана.

„Успяхме да се справим с подмяната на старата с новата радиомрежа изключително бързо – само за една година. Освен това спирането на базовата станция и задействането на новата стана с незабележими за крайния клиент минимални прекъсвания. Обикновеният подход, използван при други оператори, е спиране на услугата в дадена зона, смяна на базовата станция и задействане на новата. В периода на тази подмяна клиентите в района на покритието нямат достъп до никакви услуги. Ние обаче подбрахме така клъстерите от базови станции, че при спиране на дадена базова станция съседните клетки да могат да поемат обслужването на крайните клиенти, така че те дори не разбират за подмяната. Типичните за подобен проект „забележки“ в изпълнение на дейностите успяхме да отстраним само за 3 месеца след приключването му, заяви Георгакиев.

Качествен SWAP с малки прекъсвания

„Правихме сравнителни измервания, дори по време на тази подмяна, като се опитвахме да се съпоставим с конкуренцията. Започнахме да измерваме т.нар. качествени показатели KQI (Key Quality Indicators), които показват как се възприема услугата от страна на крайния потребител. Закупихме и независимо измерване на тези параметри, реализирано от GWS – сериозно име в областта на тестовете на мобилни мрежи. Техните специалисти проведоха собствени измервания в 5 големи града и няколко по-малки и на тази база посочиха, че нашата мрежа е най-добра. Американската компания разчита на своя методология, при която KQI индикаторите се групират по определен начин, но посочват мястото на даден оператор само при поне 10% разлика между резултатите с конкурентната мрежа. Тази година към края на декември очакваме данните от новото измерване на GWS, като смятаме, че пак ще сме номер 1. Но ние правим и вътрешни измервания, които показват както покритието на съответната технология, така и съответните KQI“, заяви Георгакиев.

В момента Vivacom разполага с близо 3000 локации на базови станции, върху които се експлоатират технологии от три мобилни поколения– 2G, 3G и 4G, в различни честотни обхвати, като на практика честотният диапазон зависи от това какво може да поддържа самата технология.

Технологиите от 2G (GSM, GPRS) могат да работят в честотните диапазони 900 и 1800 MHz, 3G (UMTS , HSPA, HSPA+) – на 2100 и 900 MHz. 4G (LTE) е по-нова технология и е стандартизирана за повече честотни обхвати, включително за 700 и 800 MHz (които все още не са освободени в България), както и на 900, 1800, 2100 и 2600 MHz. Операторите се опитват да преизползват спектъра по-ефективно, за да предоставят по-добра услуга на крайните клиенти.

LTE на 900 MHz

Паралелно с преобразуването на мобилната мрежа операторът внедри и 4G технология. „Първо мислехме да направим само 800 сайта, предимно в големите градове, но след това преценихме, че имаме нужда от по-голямо разширение на LTE. На практика сме оборудвали 2000 сайта с LTE технология. Буквално преди дни „пуснахме“ LTE и на 900 MHz, като по този начин подобрихме вътрешносградното покритие. Въпреки че хората използват мобилните си телефони навсякъде, практиката показва, че 70% от комуникацията се осъществяват вътре в сградите. Затова подобряването на покритието на закрито е от съществено значение“, добавя специалистът. Преминаването на част от LТЕ станциите в обхвата 900 MHz осигурява на компанията още едно предимство – 99% покритие на населението и 83% на територията на страната.

Емил Георгакиев, директор „Aрхитектура, планиране и изграждане на мрежата“ във Vivacom.Същевременно операторът осъществява и уплътняване на мрежата. „Вече имаме 3000 базови станции и продължаваме да насищаме мрежата, осигурявайки повече капацитет на клиентите. Това ни помага да се подготвим и за непрекъснато увеличаващото се потребление на данни, което според всички прогнози ще расте експоненциално още дълго време. В началото растежът на трафика от мобилни данни бе над 180% годишно. През последната година темпът на растеж пак надхвърли 100%, а догодина се очаква да не е по-малък от 80 на сто, каза Георгакиев. От една страна, това се дължи на увеличаващия се брой потребители, които използват мобилни данни. Появиха се много различни мобилни приложения, които са полезни на хората.“

Заради липсата на достатъчен честотен спектър в България LTE мрежите работят в 15 MHz честотни канали в обхвата 1800 MHz, но LTE позволява и използване на 20 MHz, като по-широкият честотен канал дава възможност за постигане на по-големи скорости. Усъвършенстваният вариант на технологията LTE-Advanced постига максимална пропускателна способност от 250 Mbps, но чрез комбиниране на честотни ресурси от поне два обхвата и ширина на канала поне 30 MHz. (При някои лабораторни тестове е постигано дори близо 900 Mbps, но само при сваляне на един голям файл от близък сървър и използване на честотен канал с ширина 100 MHz). Разбира се, има доста лимитиращи фактори в реалните мрежи като категорията на крайното устройство, разстоянието до съответната базова станция, респективно силата на сигнала, интерференции и т.н.

„Осъществихме пренасочване (refarming) на част от нашия ресурс в обхвата 900 MHz, използван досега само за 2G, като освободихме още 3 MHz. Този ресурс ни послужи за увеличаване на покритието, докато 1800 MHz се използва за осигуряване на капацитет на мобилната връзка.

„Този проект за „свиване на 2G“ бе осъществен и благодарение на миграцията на крайните устройства, допълва Недялко Димитров, директор на дирекция „Експлоатация и поддръжка на мрежата“ във Vivacom. Все повече клиенти разполагат с 3G телефони и трафикът постепенно се насочва към 3G мрежите.“ Все още обаче 32% от гласовия трафик преминават през 2G мрежите главно заради крайните устройства, които използват потребителите. „Затова компанията е предприела редица инициативи, с които да стимулира абонатите да мигрират към по-модерни апарати“, допълни Георгакиев.

Но дори да освободи цялата честотна лента в 900 MHz обхват, проблемът с честотните ресурси, толкова нужни за по-доброто покритие, остава. „Липсата на честотен спектър в диапазона около 700 MHz и 800 MHz, зает от военни, е проблем. Тези честоти осигуряват истинския „слой за мобилно широколентово покритие, изтъква Георгакиев. Наивно е да се смята, че операторите могат да осигурят перфектно 4G покритие на територията на страната в обхвата 1800 MHz”. В този случай ще са нужни огромно количество сайтове, което освен огромен финансов ресурс означава и много документация, търсене на подходящи места. В момента монтирането на една базова станция отнема около година и половина - две. „Затова плановете ни за монтаж са с 3- до 5-годишна перспектива, т.е. сайтовете за текущата година са планирани поне 2 години по-рано.


Необходимостта от повече трафик се адресира по два начина - чрез уплътняване на мрежата и чрез нови технологии. В първия случай се намалява броят на клиентите, ползващи конкретната базова станция, а във втория самата технология предоставя по-голям капацитет на потребителя.

Бъдещите 5G мрежи със сигурност ще се нуждаят от повече малки клетки от типа на микро-, пико- и наноклетки, но това усложнява значително управлението на цялата мрежа. В стандартите има редица технологии в областта на управлението, като макрослоят се управлява в определено време, а микрослоят - в друг времеви период. „Колкото повече са клетките, толкова повече са интерференциите. Освен това се усложнява оптимизацията на самата мрежа. Затова се появиха и т.нар. SON (самооптимизиращи се мрежи). Във Vivacom сме внедрили подобно SON решение, което изцяло управлява микрослоя засега. Но операторите са предпазливи с внедряването на този тип софтуер. Той дава препоръки какви промени да се направят в параметризацията на съответните клетки, за да се намалят интерференциите и да се подобри качеството на мрежата. Възможностите на технологията са огромни и в бъдеще мрежите може би ще се пренастройват сами, но засега предпочитаме да използваме препоръките и еволюционно да достигнем до пълно управление чрез SON.

С нарастване на броя на сайтовете обаче ще стане невъзможно настройването им в полуавтоматичен режим, коментира Недялко Димитров. Той обаче очаква, че качеството на SON инструментите ще се подобри, тъй като производителите се учат от ранните внедрявания и разчитат на обратната връзка от операторите. Вече има първи примери за SON софтуер, допълнен с тримерни карти, които са много полезни при планирането на мрежата. С тези карти инженерът по радиопланиране вече познава не само релефа и разположението на обектите, но и конструкцията на сградата, наличието на дървета, метеорологичните условия според сезона и всички други параметри, които влияят върху радиопокритието, интерференциите, затихването на сигнала и др.

„Подобни програми ще са задължителни за операторите, които няма да могат да разчитат само на майсторлъка на хората. Прекалено много технологии има, промените стават много бързо и затова е нужен софтуер, който да ги прави автоматично“, обяснява Димитров.


Според Ookla Vivacom има най-бързата у нас мобилна мрежа – 31,58 Mbps

Ookla прави всяка година измервания на мобилните мрежи в периода от януари до края на юни. Тогава от данните, получени от измерванията, направени от крайните потребители, вижда най-добрия резултат и обявява коя е най-добрата мрежа за съответната година. Доскоро Ookla измерваше само скорост към клиента. През тази година обаче методологията е променена, като се взема и средно претеглено число от всички тестове, които са направени от крайните потребители. Освен това има разпределение на резултатите - 20% от 10-ия персентил (най-висока отчетена скорост), 60% от 50-ия персентил (познат и като медиана), и още 20% от 90-ия персентил (т.е. най-ниска регистрирана скорост). По този начин компанията оценява какво би получил като връзка средният потребител всеки ден. След това се дава обща оценка на скоростта на мрежата, като тежестта на критерия за download скорост е 90%, още 10% е тежестта на скоростта за качване (upload). Крайното число показва средно претеглена скорост между download и upload – в случая малко над 31 Mbps общо. Все пак Ookla посочва и средните скорости за сваляне и за качване през мобилна мрежа.

Не трябва да се забравя обаче, че този тип измерване на база на крайни устройства показва стойности, които са далече от максимално достижимите на физическо ниво. Върху скоростта, която предлага технологията на физическо ниво (слой 1 от OSI модела), има значителен обем служебна информация (overhead), като измерванията на Ookla се правят на ниво пети (сесийния) слой от OSI модела. В този случай overhead (предимно сигнализационни данни) „изяждат“ 12 до 15% от физическата скорост на връзката.

Друг ограничаващ фактор са крайните устройства. Най-масовите 4G телефони у нас са категория 3 и категория 4, като вторите поддържат максималната скорост, постижима от мобилната мрежа, но моделите кат. 3 поддържат 30% по-малко скорост, а това се отразява на резултатите от тестовете.

За да избегне възможността за „измами“, методологията на Ookla използва различни контроли, включително засичане на геолокация, като от едно устройство се взема само по 1 измерване на ден. Това осигурява чисти статистически данни за крайната оценка, като при последното измерване са взети резултатите от 65 000 устройства, направили общо над 130 000 теста…

Интересното е, че конфиденциалният интервал е 1%. Същевременно е важно и количеството на тестовете в 3G мрежи и в 4G мрежи (това е едно от значимите неща за операторите). Колкото повече тестове са направени с LTE устройства, толкова по-добре. Всички оператори се опитват да привлекат потребителите към новите услуги, към 4G. Според измерванията на самия оператор средните скорости в 4G мрежата му са поне 45 Mbps.


© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X