Телеком Услуги

Как Covid-19 повлия на телеком сектора през Q1 2020?

Иван Гайдаров

Откакто пандемията от Covid-19 (коронавирус) започна да обхваща целия свят, по-голямата част от вниманието беше насочено в две основни посоки - здравеопазване и икономика. Един от главните въпроси през последните няколко месеца беше как изглежда глобалната икономическа перспектива за 2020 г. (а и през следващите няколко години) и кои сектори на икономиката ще пострадат най-малко и най-много. Някои анализатори прогнозират умерен растеж на телекомите, докато други са по-консервативни в прогнозите си, очаквайки спад в съответствие с този на глобалния БВП.

Първите резултати за второто тримесечие ще бъдат публикувани през следващите седмици и ще ни дадат чудесна индикация за това как се държи индустрията в кризата. Най-лесно представа може да се придобие, ако бъдат разгледани най-скорошните официални доклади - тези за Q1 2020.

И така, колко от страховете и надеждите са се оправдали през първото тримесечие на 2020 г.?

GSMA Intelligence прави анализ на финансовите резултати на 27-те най-големи телекомуникационни групи по приходи въз основа на отчетеното през първото тримесечие на 2020 г., до което достъп дава докладът Global Financial Benchmarking. Добрата новина е, че 17 от общо 27 групи отчитат ръст на приходите на годишна база. В същото време обаче съвкупните приходи за всички 27 групи намаляват с 0,5% - спад, по-бавен от този на глобалния БВП, който според Fitch Ratings е 1,7%.

Има няколко фактора, отговорни за това. На първо място, представянето на различните групи е повлияно до голяма степен от техните географски отпечатъци, тъй като разпространението на вируса и тежестта на мерките за изолация варират в зависимост от региона. Второ, телекомуникационните оператори са нециклични компании, което означава, че тяхната ефективност е по-малко променлива във времена на рецесия, поради продължаващото търсене на основната услуга, която предоставят - свързаност. Важно е да се спомене също така, че макар Covid-19 да беше сред факторите, влияещи върху финансовите резултати през Q1, той не беше единственият фактор и има по-скоро косвена връзка с финансовите резултати чрез икономическото си въздействие.

Финансовите резултати от първото тримесечие през 2020 г. показват, че:


Как Covid-19 повлия на телеком сектора през Q1 2020?


Докато повечето телекомуникационни оператори отчитат намаление на постоянните приходи, тъй като мерките за изолация затвориха по-голямата част от техните търговски обекти, приходите от услуги се увеличават заради по-големия обем на използваните данни, както от фиксирана, така и от мобилна мрежа. В основата на тази тенденция е преминаването към домашна работа и увеличаването на използването на онлайн услуги за забавление.

В последния си доклад Global Financial Benchmarking GSMA отчита три групи с присъствие в Южна Америка, Средния Изток и Северна Америка (MENA) и Африка, за да изследват задълбочено финансовите резултати и ключовите стратегически промени, както и да оценят регионалното въздействие на Covid-19. Като се имат предвид регионалните различия, Telefonica, която има огромен отпечатък в Южна Америка, отчита отрицателен ефект на Covid 19 върху операциите си през Q1 - приходите ѝ намаляват с 5 на сто, което се отразява на рентабилността ѝ. Корпоративните клиенти, засегнати от пандемията, и спадът в приходите от предплатени услуги, роуминг и мобилна телефония са основните фактори, които допринасят за това.

Etisalat, който присъства основно в MENA, отбелязва ръст на приходите с 1%, стимулиран от бизнеса в Египет и ЧАД. Въпреки това растежът на компанията се забавя в сравнение с 2.4%, регистрирани през Q4 2019. Причината - влиянието на Covid-19 върху вътрешните операции.

И MTN, оперираща в Африка, отчита ограничено въздействие на Covid-19 върху своята ефективност през Q1, тъй като мерките за изолация в региона не бяха въведени до последната седмица на тримесечието. През април 2020 г. пандемията обаче се оказа катализатор за увеличаване на трафика на данни в мрежата на MTN с до 115% в сравнение с април 2019 г. Най-голямо увеличение има в Нигерия и Гана.

По отношение на рентабилността, агрегираният марж EBITDA на 27-те анализирани групи намалява леко - от 34% през първото тримесечие на 2019 г. до 33,7% през първото тримесечие на 2020 г., като 20 групи отчитат марж над 30%. От страна на капиталовите разходи групите продължават с 5G разгръщането и надстройката на 4G през Q1 и са похарчиха 4 млрд. долара повече през тримесечието спрямо първото тримесечие на 2019 г.

Перспектива

Въпреки тези успокояващи резултати, очакванията са Q2 да изглежда значително по-негативно заради влиянието на мерките за физическа дистанция, въведени в края на март, което засяга главно второто тримесечие. В същото време влошената икономическа ситуация в целия свят означава увеличаване на безработицата, което ще има отрицателно въздействие върху приходите от телекомуникации, особено на развиващите се пазари с ограничено фиксирано широколентово покритие, където по-голямата част от абонатите са на предплатени тарифни планове.

Следователно основното предизвикателство в следващите месеци ще бъде управлението на лошия дълг и балансирането на ликвидността. От друга страна, девалвацията на местните валути спрямо щатския долар на развиващите се пазари може да доведе до забавяне на инвестициите. Други фактори, които могат да окажат негативно влияние, са прекъсвания на веригата за доставки и нови ограничения в случай на втора вълна на Covid-19. При подобно развитие ще се наложат засилени инвестиции в инфраструктура, въпреки че повечето от 27-те групи съобщават, че техните мрежи се справят с увеличения трафик на данни и тъй като повечето страни вече са преживели прехода към работа в домашни условия, е малко вероятно темпът на растеж на трафика на данни през Q1 да продължи да се увеличава през останалата част от 2020 г.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X