Телеком Услуги

Какви са изводите за европейската телеком индустрия от процеса Hutchison Three/О2

Иван Гайдаров

Аналитичната компания Strand Consult анализира големите сливания в телекомуникационния сектор в продължение на много години и описва случаите, в които Генералната дирекция по конкуренцията на ЕС (DG Comp) отхвърля или одобрява сделките. Според анализаторите органите по конкуренцията имат ограничено разбиране за въздействието на технологичното развитие върху конкуренцията в света на телекомуникациите.

Последният анализ на Strand Consult включва решението на Европейския съд, което отмени позицията на DG Comp, публикувана през 2016 г., и блокира сливането Hutchison Three/О2 в Обединеното кралство. Решението на съда идва, след като Hutchison заведе дело срещу Европейската комисия. При сливанете компанията очакваше да получи значителна възвръщаемост от сделката на стойност с 9,25 млрд. британски лири, но междувременно O2 се преориентира към сливане с Virgin Media - сделка, която в момента очаква регулаторно одобрение.

Strand Consult описва случая през 2016 г. в два свои доклада. "Маргрет Вестагер блокира сделката между 3UK и O2. Това са лоши новини за Европа и европейските потребители и добра за акционерите на British Telecom, а забраната на сделката Hutchison/Telefonica във Великобритания показва, че органите на ЕС, отговарящи за конкуренцията, не разбират телекомуникационните пазари. Неспособността на генералния директор да актуализира аналитичната рамка обременява сливанията на този пазар, а неотдавнашното решение на съда доказва, че обосновката на DG Comp за блокиране на сливането Hutchison/O2 е неоснователна", категорични са от компанията.

Оценката на DG Comp по това време е следната: "Това придобиване ще премахне важен конкурент на пазара на мобилна телефония в Обединеното кралство, а новата организация би влязла в конкуренция само с два оператора на мобилни мрежи - Everything Everywhere (EE), принадлежаща на British Telecom, и Vodafone. Комисията счита, че намалеяването от четири на трима конкуренти вероятно би довело до увеличаване на цените на услугите за мобилна телефония във Великобритания и ограничаване на избора за потребителите. Придобиването също може да има отрицателно влияние върху качеството на услугите за потребителите, възпрепятствайки развитието на инфраструктурата на мобилната мрежа във Великобритания. И накрая, това би намалило броя на операторите на мобилни мрежи, които желаят да приемат други мобилни оператори в своите мрежи."

Този аргумент е много подобен на мнението на генералния директор Вестагер за сливането на Telia и Telenor в Дания, сделка, от която самите страни се оттеглиха заради позицията на ЕС.

При всички случаи обаче решението на съда е твърде късно за спасяване на сделката Hutchison/O2, но е интересно да се анализира съдебното становище. Съдиите заключават, че DG Comp не си е свършила работата достатъчно добре. В съобщението за пресата, свързано с решението, се посочва: "Влиянието на операцията върху цените и върху качеството на услугите за потребителите не е доказано до необходимия правен стандарт. Съдът намира, че прилагането от страна на Комисията на критериите за оценка на така наречените "едностранни" (или "некоординирани") ефекти, а именно понятието "важна конкурентна сила", се опорочава от няколко правни грешки и пропуски".

Съдът намира, че въпреки че Комисията установява, че Three и O2 са сравнително близки конкуренти в някои от сегментите на пазара, този фактор сам по себе си не е достатъчен, за да докаже премахването на важните конкурентни ограничения. Той също така констатира, че количественият анализ на Комисията относно въздействието на концентрацията върху цените не установява с достатъчно голяма степен на вероятност те да се увеличат значително.

"Комисията не успя да докаже, че въздействието на концентрацият върху споразуменията за споделяне на мрежи и върху инфраструктурата на мобилната мрежа във Великобритания ще представлява значителна пречка за ефективната конкуренция. Съдът намира, че евентуално несъгласуване на интересите на партньорите в споразумение за споделяне на мрежа, прекъсване на вече съществуващите споразумения за споделяне на мрежа или дори прекратяване на тези споразумения не представляват значителна пречка за ефективна конкуренция в контекста на теорията за вреда, основана на некоординирани ефекти", се казва в решението на съда.

Какво може да означава решението за телекомуникационната индустрия в Европа

Неотдавнашното решение на съда може да помогне за рестартиране на неуспешните опити за консолидиране на европейската мобилна индустрия. DG Comp вероятно ще приеме ясно формулираното решение и ще признае, че трябва да вдигне нивото на своя анализ на сливанията.

Strand Consult посочва и грешките, направени от DG Comp. "В имейла на органите на ЕС за защита на конкуренцията до Strand Consult се разкрива липсата на доказателства, използвани в подкрепа на отказите за сливания в мобилната индустрия. DG Comp на Маргрет Вестагер саботира бъдещата телекомуникационна индустрия", смятат анализаторите и добавят: "Инвестициите в телекомуникационния сектор на Европа няма да бъдат привлекателни без консолидация. По този начин телекомуникационният сектор в ЕС може да загуби много от инерцията, която кара операторите да модернизират своето оборудване. Технологичните промени и подобрената ефективност са две от най-важните причини за консолидиране на индустрията."
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X