Телеком Услуги

Как Covid-19 ще се отрази върху телекомуникационната индустрия?

Иван Гайдаров

В началото на годината прогнозите за капитализацията на телекомуникационния сектор, базирани на резултатите за цените на акциите в него през спорната 2019 г., сочеха, че в краткосрочното бъдеще тя ще зависи повече от съображенията на местните пазари, независимо дали става дума за политически, регулаторни или такива, свързани с конкуренцията. В по-дългосрочен план анализите пък сочеха, че е нужен нов период на растеж на сектора, който устойчиво да повиши оценката му и цените на акциите на компаниите в него.

Настоящата пандемия от Covid-19 (коронавирус) и силното негативно въздействие, което тя оказа както върху глобалната икономическа ситуация, така и върху условията на живот и работа за голяма част от света, правят настоящия момент изключително удачен за преразглеждане на тези перспективи. Към днешна дата дискусиите в сектора на телекомуникациите са насочени към устойчивостта на мрежата и преминаването към работа в домашни условия, но средносрочната перспектива, която предполага ръщане към някаква степен на нормалност, остава несигурна.

Особеното предизвикателство във времена на световна икономическа криза идва от факта, че политическата реакция може да доведе до сериозни промени в цялостния пазар на акции и относителната ефективност на сектора. Последните ходове на много правителства и централни банки включват преки плащания към работници и големи заеми за бизнеса, наред с по-нататъшното намаляване на лихвите, като според данните на Morgan Stanley общата сума на инвестициите в глобалните пазари ще достигне 13 трилиона долара.

Краткосрочно въздействие - уроци от Q1

Тъй като голяма част от света все още е в режим на ограничения, първоначалният фокус на въздействието от Covid-19 е върху това как операторите да поддържат своите мрежи и да посрещат нарастващите обеми на трафик. Мобилните оператори отговориха на предизвикателството, предлагайки безплатни данни и услуги на своите потребители, като в някои случаи се възползваха от достъп до допълнителни ресурси от спектъра за управление на увеличения обем на трафика.

Тъй като компаниите и физическите лица вече започнаха да се приспособяват към новите реалности, а някои държави започнаха да облекчават мерките, ключовият въпрос се измества към въздействието на пандемията върху финансовите резултати. Китай беше първата страна, засегната от Covid-19, и е една от първите, които вече свалиха основните ограничителни мерки, давайки някои добри примери за това как телекомуникационните оператори ще се справят със задачата си за подобряването на ситуацията.

Резултатите от първото тримесечие от китайските оператори са устойчиви, с умерен ръст на приходите от услуги - 1% подобрение спрямо предходната година - а от март вече има признаци на възстановяване и в посока нови абонати. Основната причина за това е все по-широкото приемане на 5G в страната. Финансовите прогнози за останалата част от годината до голяма степен остават непроменени, което отразява оптимизма, породен от продължаващия напредък в търсенето на 5G. Цените на акциите на трите оператори се възстановиха бързо след спада в средата на март.

Подобен модел се наблюдава в цяла Азия, докато ситуацията в САЩ и Европа е малко по-различна към момента в отрицателна посока.

Изследване на Credit Suisse подчертава общата устойчивост на телекомуникационния сектор към днешна дата. Компанията разглежда 102 телекомуникационни компании по целия свят и установява, че само 10 на сто от тях са изтеглили предварителните си прогнози за текущата година, а само 7 на сто са намалили възвръщаемостта на акционерите. Редица телекоми продължават и в някои случаи дори засилват плановете си за обратно изкупуване на акции.

Как може да повлияе Covid-19 върху развитието на телекомите

Освен краткосрочните ефекти върху финансовите резултати, Covid-19 може да има и по-дълготрайно въздействие върху телекомуникационния сектор:

Регулации: Covid-19 демонстрира критичното значение на свързаността, както и продължаващото предизвикателство, което представляват непълното покритие и липсата на услуги в много извънградски райони. Въпросът е дали това може да доведе до преосмисляне на регулациите, за да се насърчат инвестициите в тази посока. Европа като цяло все още изостава в по отношение на 5G в глобален план, така че не е невъзможно регулациите в сектора да бъдат разхлабени. Дали това ще доведе до новата вълна на консолидация, предстои да видим, но новите по-гъвкави модели на внедряване, фокусирани върху максимално покритие и скорост, вероятно ще се нуждаят от по-гъвкави политики. Прекомерни регулации, както и специфичните за сектора данъци и такси могат също да се превърнат в спънка за инвестициите.

Употреба и ARPU: Много е вероятно използването на мрежите да продължи да нараства постоянно, тъй като използването на дигитални услуги става все по-популярно, а неограничените планове за данни стават по-привлекателни. Това може да се компенсира за известно време от нарастващата безработица и вероятното въздействие на глобалната рецесия на бизнес, особено когато говорим за МСП. Нетният ефект обаче оставя приходите в сектора да изглеждат устойчиви.

Инвестиционни нива: През 2020 г. вероятно ще се наблюдава известно ограничаване на инвестиционните планове заради някои практически предизвикателства пред инсталацията и веригите за доставка, породени от пандемията. Тези ефекти обаче трябва да бъдат краткотрайни, тъй като засиленият фокус върху свързаността и апетита на потребителите за по-високи скорости водят рано или късно ще доведат до инвестиции. Въпреки това операторите ще продължат да се фокусират върху ефективността, като ключови за това ще бъдат споделянето на мрежата и оперативната дигитализация.

Потребителски настроения: Положително за сектора е очакваното подобрение в отношението на потребителите спрямо него, след като дълго време често телекомуникационните компании ставаха обект на критики заради високи сметки, проблеми с покритието или недоволство от обслужването. Основното значение на свързаността при ситуацията с Covid-19, която доказа недвусмислено значението си за подпомагане на различните групи потребители, трябва да подобри цялостно техните нагласи към сектора.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X