Телеком Услуги

VIVACOM отчита сериозно повишение на трафика

Network World

Няколко дни след обявяване на извънредно положение в цялата
страна и преминаване на голям брой служители към модел на работа от вкъщи, а ученици и студенти към дистанционно обучение, от VIVACOM отчитат повишен трафик в своята мрежа, но успокояват своите потребители, че всички услуги работят безпроблемно.

Към 18.03.2020 г. данните показват, че гласовия трафик през мобилната мрежа е бил 67.8 милиона минути за деня - увеличение с 34% спрямо стандартна февруарска седмица. Увеличение от 13% има и при трафика на данни през мобилна мрежа - 309 TB за деня.

Гласовият трафик през фиксирана мрежа генериар 5.1 милиона изговорени минути за деня - увеличение с 30%, а трафикът на данни за фиксирани абонати скача с 25% - 3797 TB за деня.

От VIVACOM имат пълна готовност да поемат увеличаващият се трафик и да обезпечат нарастващите нужди на хората от възможности за комуникация, както в мобилната, така и във фиксираната мрежа. Доброто представяне на мрежата и услугите дори в извънредна ситуация като настоящата се дължи на дългогодишната стратегия на
компанията да инвестира значителна част от приходите си обратно в развитието на технологичната инфраструктура. Само за 2019 г. 20% от приходите ѝ са били вложени в развитието на това направление, а за изминалите 10 години са инвестирани близо 2 милиарда лева в подобряване на мрежата, продуктите и услугите на телекома.

Модернизацията на мобилната мрежа на VIVACOM в последните години включва въвеждане на технологията Single RAN, чрез която са оптимизирани всички сайтове на оператора, така че едно и също оборудване да поддържа 2G, 3G и 4G. Тази технология
е по-ефективна, защото позволява динамично прехвърляне между наличните спектри в зависимост от конкретното потребление в момента, така че да осигури възможно най-качествена връзка на потребителите.

В същото време абсолютно цялата мрежа е GPS синхронизирана, т.е. всеки сайт за достъп има GPS и работи така, че всяка клетка
работи синхронно с другите, за да може да осъществим динамично споделяне на спектъра. В допълнение, в градовете 75% от базовите ни станции са свързани с оптичната мрежа, което дава възможност за пренасочване на ресурсите между 2G, 3G и 4G в зависимост от натоварването на капацитетите.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X