Неутралността на мрежата в Европа – две години по-късно

Иван Гайдаров

Законът за неутралност на мрежата на ЕС съществува вече повече от две години и Европейската комисия планира да преразгледа прилагането му през 2019 г. Институцията обещава, че законът ще създаде възможност за повече иновации и ще защити правата на крайните потребители, но изглежда, че според някои анализатори той прави точно обратното. ЕС не може да посочи какви точно иновации са реализирани в резултат на приемането на закона. Към момента резултатът е, че европейските регулатори ограничават интернет продукти и услуги, които потребителите искат, а доминиращите платформи от Силициевата долина продължават да увеличават пазарния си дял в ЕС. Освен това нивата на инвестициите в ЕС се забавят и регионът изостава поне 2 години зад САЩ и Азия по отношение на въвеждането на 5G.

Strand Consult описва тези и други развития, свързани с въпросното законодателство, в новия си доклад "Net Neutrality in EU after 2 Years: Why the operators keep losing the battle against net neutrality regulation". Той е базиран на 29 доклада от национални регулаторни органи в сферата на телекомуникациите и съдържа повече от 450 страници информация.

В началото на декември 2018 г., европейският регулатор BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) публикува своето становище относно прилагането на закона за неутралност на мрежата в ЕС. Без никакви изненади, агенцията обяви прилагането му за напълно правомерно, без да спомене многото проблеми, които това законодателство създава за операторите, включващи и повече от половин дузина разследвания, опитващи се да открият нарушения от страна на бизнеса.

Поради липсата на реални проблеми или недобросъвестни участници, които BEREC да посочи в полза на прилагането на това законодателство, регулаторът трябва да измисли причини за разширяване на дейността на регулаторните си подходи към интернет, като същевременно привлече вниманието на обществеността и то в положителен аспект. Вместо просто да го прилага, BEREC повторно тълкува закона, за да реализира предпочитаната си визия за интернет. Въпреки че изявленията на институцията са необвързващи, тя упражнява натиск върху националните регулатори в сферата на телекомуникациите да приведат средата в съответствие с общия регулаторен възглед, като налага най-строгите тълкувания.

През последната година консултантската агенция Strand Consult се бори за повече прозрачност в работата на BEREC, но се сблъсква със значителен отпор на своите запитвания, отправени съгласно европейските закони за достъп до информацията. В крайна сметка, след редица протести от страна на компанията, тя успява да се добере до протоколите от повече от 40 закрити срещи, посветени на неутралността на мрежата, много от които обаче значително редактирани. Според консултантите информацията хвърля светлина върху това, как различните регулатори на територията на ЕС настояват тълкуването на закона да съответства на техните лични идеологии и как избрана група активисти (финансирани от мощни компании от Силициевата долина и глобални фондации) получават привилегирован достъп до информация за решенията на BEREC.

Strand Consult проучва задълбочено всяка държава и предоставя цялостна обобщение за прилагането на закона, както количествено, така и качествено. Ето някои от основните тенденции и факти от докладите на BEREC и темите, анализирани от Strand Consult.

Нормативна методология на BEREC

Целта на BEREC е да създаде фактически регулаторен режим, който да лансира някои видове технологии и методи за сметки на други, което е явно нарушение на разпоредбите на законодателството на ЕС за технологична неутралност, смята консултантската агенция.

- Фалшиви измервания: BEREC насърчава мониторинг на скоростите на мрежата и практиките за управление на трафика с неточни измервателни инструменти. Целта е да се създадат генерирани от потребители оплаквания, които след това автоматично се препращат към регулаторите, така че операторите да могат да бъдат санкционирани. Агенцията е признала, че множествените приложения за измерване на качеството на мрежата са неточни, но предпочита тяхното "удобство" пред научно проверими методи.

- Приложения без отчитане на трафика (Zero Rating): Докладът описва кои държави и регулаторни органи искат да криминализират предоставянето на безплатен трафик към определени приложения, въпреки че законът на ЕС позволява такава, и кои регулатори са били привикани в съда. Все по-често BEREC преследват самото управление на трафика, а не търговските практики, защото не иска да извършва отнемащи време икономически оценки. Подобен подход би бил в полза на операторите, така че регулаторите не са склонни да го правят.

- Защита на личните данни: Усилията на операторите да защитят потребителите и своите мрежи все повече се възпрепятстват от правилата за неутралност на мрежата. Инвазивният характер на мониторинга на мрежите и желанието на BEREC да осъществява постоянно наблюдение се превръщат в своеобразно нахлуване в личния живот на потребителите и нарушава разпоредби 8, 9 и 10 от Европейската конвенция за правата на човека.

- Различни глоби: В същото време санкциите за нарушаване на неутралността на мрежата се различават значително в отделните страни - от хиляди до милиони евро – което само по себе си нарушава стандартите на ЕС в областта на конкуренцията.

- Заблуди със скоростта на достъп: Докладът разкрива и фалшивите предположения на Брюксел, че скоростите на интернет връзката ще се увеличават линейно за неопределено време, независимо дали потребителите искат да купуват по-високи скорости или дали приложенията имат нужда от такива. По думите на анализаторите фокусът на регулаторите върху скоростта ограничава потребителите да избират и сключват договори за предпочитани от тях функционалности, като се възползват от възможностите за гъвкаво ценообразуване, ниво на качество на услугата и сигурността според нуждите им и т.н. Междувременно предпочитаната група от заинтересовани страни за BEREC са набор от лобистки организации като AccessNow, EDRi, ISOC и BEUC. Всички те, освен BEUC, са финансирани от Google, като BEREC твърди, че тези групи представлявали "гласа на потребителя". В стремежа си да докаже това BEREC не признава разнородността им, вследствие на което гласът на Google набира все по-голяма тежест от този на реалните европейски потребители.

Пропаганда и бюрокрация
Strand Consult описват и как BEREC използва маркетингови материали - видеоклипове, брошури, форуми и дигитални подходи, за да повлияе на дебата в своя полза. След като европейския регулатор бе разкритикуван остро за поведението си по отношение на неутралността на мрежата, сега той твърди, че трябва да популяризира политиките си, тъй като повечето европейци никога не били чували за проблема.
Към това трябва да се добавят и значителното бюрократичното припокриване и законодателните пречки, създадени чрез новия режим за неутралност на мрежата, които водят до колосална загуба на административни ресурси. В зависимост от страната, множество контролни агенции проучват широколентовите мрежи, а със същата задача са нагърбени и вътрешните телекомуникационни регулатори.

За да повишат популярността на това законодателност, ЕК и ЕП решават да регулират неутралността на мрежата и роуминга в едно и също законодателство, с отчаяната надежда, че това може да превърне привързаността на европейците към интернет и мобилните комуникации в привързаност и към управляващите органи на ЕС.

Брюксел твърди още, че причината за приемането на законодателството за неутралност на мрежата е била да защити и гарантира интернет иновациите, но всъщност то по никакъв начин не постига тази цел. Неприкосновеността на потребителите се компрометира от евтини, макар и иновативни продукти, от инвазивни измервания и от правила, които затрудняват интеграцията на редица защитни функции в мрежите. Що се отнася до иновациите, почти липсват примери за нови европейски разработки, стимулирани от законодателството. В резултат ЕС продължава да изостава от САЩ и Източна Азия в интернет иновациите.
Докладът включва и глава, посветена на добрите практики в сферата на неутралността на мрежата, като се дадени редица примери, които доказват, че режимът на ЕС не отчита голяма част от тях.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X