Телеком Услуги

5G размества европейските пазари на мобилни широколентови услуги

Иван Гайдаров

В последния си доклад анализаторската компания Point Topic сравнява средните месечни такси за абонамент и скоростите на изтегляне, предлагани от доставчиците на мобилни широколентови услуги в ЕС-28, Норвегия и Швейцария. Всички цени са котирани в щатски долари по паритет на покупателна способност (PPP), за да се направи по-лесно сравнение.

Общи тенденции в тарифите 4G/5G

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна такса за 4G/5G услуги в европейските домове варира от $ 54.98 (PPP) в Гърция до $ 17.92 (PPP) в Италия. Гърция предлага продукти с най-висока цена през второто тримесечие на 2019 г., като изпреварва Кипър, който неизменно заема първата позиция през всяко тримесечие от Q1 2017 насам. В Швейцария, Испания и Финландия средните месечни абонаменти са се повишили в сравнение с последното тримесечие, тъй като операторите в тези страни вече имат налични 5G услуги. По този показател България е на 10-то място със средна такса от $ 30.


5G размества европейските пазари на мобилни широколентови услуги


В някои случаи сравнително ниската средна месечна такса идва с високо средно ограничение на данните (Фигура 2). През това тримесечие например Швейцария, Латвия и Дания се открояват с най-високи нива на предоставените данни при най-ниски месечни такси, като осигуряват най-добро съотношение между цена и качество на абонатите. Това се отразява в средната цена на обемите от данни в тези страни, които са сред най-ниските в Европа (Фигура 3). В България обичайно предоставяните мобилни данни са ограничени далеч под 100GB месечно, а средната цена на гигабайнт е между $ 1,5 и $ 2.


5G размества европейските пазари на мобилни широколентови услуги


Финландия се откроява по отношение на най-високата средна доставка на данни. Мобилните оператори в тази страна предлагат 4G/5G обеми, сравними с тези, използвани от много абонати с фиксирани широколентови пакети.


5G размества европейските пазари на мобилни широколентови услуги


Един от факторите, които усложняват сравняването на мобилни широколентови услуги в различните държави, както и спрямо фиксираните широколентови услуги, е фактът, че някои мобилни оператори не отчитат скоростите на пренос на данни в своите тарифи. Дори когато го правят, разликата между теоретичните максимални честотни ленти и действителните е много по-голяма при мобилната връзка, отколкото при фиксираната.


5G размества европейските пазари на мобилни широколентови услуги


Фигура 4 показва кои страни инвестират в по-високи скорости и по-напреднали 4G мрежи, включително тези, които използват LTE-Advanced технологията, както и тези, които разгръщат 5G мрежи. Швейцария например е сред страните, които предлагат най-ниски средни скорости надолу по веригата през Q1 2019 г., но след въвеждането на 5G услуги тя заема първата позиция през това тримесечие със средна скорост на сваляне от 770Mbps. Средната скорост във Финландия също се повишава след старта на 5G. Дания и Австрия предлагат сравнително ниска честотна лента, като същевременно са сред най-щедрите пазари по отношение на потока от данни.

Това изследване дава ясно да се разбере влиянието, което ще окаже масовото навлизане на 5G технологията на потребителско ниво. Видно е, че тя вече дава предимства на пазарите, които имат достъп до подобна инфраструктура. Остава само да видим кога 5G услугите ще бъдат широко достъпни, особено на фона на все по-задълбочаващия се разрив между САЩ и Китай и последствията от него върху развитието на цялата екосистема на новия стандарт за пренос на данни.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X