Телеком Услуги

Операторите могат да спечелят от услугите с добавена стойност

Владимир Владков

ОБЛАЧНИТЕ ПРИХОДИ СЕ УВЕЛИЧАВАТ много по-бързо за технологичните играчи, отколкото за операторите. В същото време телекомите се сблъскват с непрекъснато свиване на печалбите от традиционните услуги за пренос на глас и данни, заяви по време на конференцията на Netevents 2018 Катрин Хамънд, главен анализатор в Analysys Mason.

Според модел на аналитичната компания за размера на пазара на телеком услуги в Европа приходите от корпоративни клиенти са около 94 млрд. евро през 2017 г. „Това не са приходи от крайни клиенти, не са хардуерни приходи, не са постъпления от лицензиране на софтуер. Това са средства, които операторите получават за основни телекомуникационни услуги и от услуги с добавена стойност. Специално ИТ услугите с добавена стойност са генерирали за операторите в Европа около 8 милиарда евро, което е „капка“ в морето“, коментира Хамънд.

Най-важното обаче е не размерът, а това, че бизнесът расте. Търсенето за трафик нараства, но само компенсира спада на цените благодарение и на новите технологии. Предприятията по същество получават нещо по-добро за същите пари“, обясни анализаторката.

Същевременно ИТ услугите с добавена стойност генерират много бързо повече приходи и разкриват нови области за ръст на постъпленията извън традиционните източници.

Някои от услугите с добавена стойност, например супербързото предоставяне на мрежови услуги, хибридни SD-WAN услуги, смекчаване на последствията от атаки тип DDoS/ DNS, ще им осигурят място в печелившата ИТ група, особено заради засилващия се глад за ИТ специалисти, заяви Хамънд от Analysys Mason.

Това, което виждаме от операторите, е, че обикновено те се стремят да се съсредоточат върху 10 по-масови приложения, например офис пакети и доста широко разпространени инструменти за сътрудничество. “Има и няколко телекома, които се “гмуркат“ малко по-надълбоко. Swisscom например придоби фирма, разработваща приложения. Telstra пък купи Readify, която им дава подобни възможности. Имаме набор от услуги, които дават възможност на операторите да създават услуги с по-голяма добавена стойност за техния бизнес, например услуги в областта на сигурността, анализите, изкуствения интелект, не на последно място професионалните ИТ услуги, които според мен са ключов фактор за много от добавените услуги и договорите SLA”, добави тя.

Мрежовата свързаност

е основа за услугите с добавена стойност. Връзката към мрежата трябва да е наистина добра, ако операторите искат да продават услуги. Но върху нея има много допълнителни слоеве като облачни центрове за данни, съхранение като услуга.

“През миналата година направихме проучване сред предприятия, като въпросите бяха свързани със задоволството на крайните клиенти. Бих казала, че ключовият компонент на всяко приложение с добавена стойност е клиентите да бъдат удовлетворени. Потребителското удовлетворение е определящо за успеха на услугите с добавена стойност на операторите. Услуги за сигурност, купувани от оператора, са предпочитани от много клиенти. Онези предприятия, които са си купили защитни услуги не от оператор, не са толкова удовлетворени. Така че операторите трябва да изграждат доверието на корпоративните клиенти и да се стремят да го запазят“, заяви анализаторката от Analysys Mason.

Потенциални ползи за клиентите

Корпоративните организации разчитат все повече на мултиоблачни решения, което предполага, че операторите могат да предоставят на тези организации реални ползи, като управляват от тяхно име част от сложността на този процес.

Предприятията се сблъскват с многобройни проблеми, опитвайки се да свържат остарели, на- следствени и облачни услуги, да се занимават със сигурността, да се занимават със спазването на нормативните изисквания, с различни проблеми в различните юрисдикции. Мисля, че операторите могат да играят ключова роля при справянето с тази сложност, да я управляват. Особено професионалните услуги са важен коз за операторите. Оператори, които разполагат с тези специалисти и способности, имат възможност да бъдат много проактивни относно предоставяне на нови услуги на настоящите клиенти.

“Корпоративните потребители често нямат достъп до някое приложение, като за това обвиняват ИТ отдела, коментира и Филип Грифитс от NetFoundry. Така че наличието на оператор, който има поглед върху цялата мрежа и всичките й сегменти, особено по отношение на приложенията и сигурността, е от голяма полза не само за ИТ отдела, а и за цялата организация“, допълва той.

Според него телекомите трябва да променят културата на компанията – търговският отдел да не е просто „продавач на продукти“, а да стане доверен партньор на организацията, която решава неговите проблеми. На практика модерните софтуери се справят сами с много от проблемите, а обслужването няма нищо общо с традиционните отдели за продажба на свързаност. „NetFoundry може да помогне на операторите да постигат увеличаване на продуктивността и управление на риска. Естествено има рискове, нужни са инвестиции, но заедно можем да намерим решение, което да предложат на своите потреби- тели“, добави Грифитс.

Значителен ръст на приходите от нови ИКТ услуги


източник: Analysys Mason


Достъпът до ИКТ в света расте, твърди ITU

Все повече хора имат достъп до интернет и използват електронни услуги. Необходими са обаче по-големи умения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), за да се свържат хората навсякъде и по всяко вре-ме, подчертава докладът на ITU за измерване на информационното общество през 2018 г. В същото време цените на ИКТ решенията са спаднали в световен мащаб през последното десетилетие. По-доброто регулиране и създаването на политики в областта на ИКТ изиграха основна роля в създаването на условия за намаляване на цените, като гарантират, че част от повишената ефективност се дължи на по-задълбоченото внедряване на ИКТ, което се предава по веригата и към потребителите. Над 51,2 на сто от населението по света вече използва интернет в края на 2018 г., посочва докладът.

„Тазгодишният доклад показва, че засилените инвестиции в широколентови технологии стимулират глобалната цифрова трансформация и дават възможност на повече хора да имат достъп до безброй услуги с натискане на един бутон, каза генералният секретар на ITU Хоулин Зао. На току-що завършилата конференция на пълномощните представители в Дубай държавите - членки на ITU, одобриха четиригодишния Стратегически и финансов план, който включва силен ангажимент за статистиката на ITU. Ще работим заедно за изграждане на ИКТ инфраструктура и развитие на ИКТ умения, необходими за насърчаване на приобщаващия икономически растеж, стимулиране на иновациите и преодоляване на цифровото разделение“, добави той.

Това е десетият поред годишен доклад на ITU, предоставящ надеждни и безпристрастни данни и анализи в световен мащаб за състоянието на глобалния сектор на телекомуникациите и ИКТ, обяснява Брахима Сану, директор на Бюрото за развитие на телекомуникациите на ITU. „Анализът ни показва, че цифровите технологии основно трансформират начина ни на живот и предлагат важни възможности за стимулиране на икономическия растеж, засилване на комуникациите, подобряване на енергийната ефективност, опазване на планетата и подобряване живота на хората“, допълва той.

ИКТ умения за добро бъдеще

Липсата или недостигът на умения в областта на ИКТ са основна пречка пред хората да имат достъп до интернет. Данните на ITU и други сравнителни източници на данни показват, че съществуват значителни пропуски по отношение на необходимите умения. Една трета от хората нямат основни цифрови умения, включително за копиране на файлове или папки или използване на инструменти за копиране и поставяне. Само 41% от хората имат стандартни умения, като инсталиране или конфигуриране на софтуер или използване на основни формули за електронни таблици. Само 4% използват специализиран език за писане на компютърни програми.

Компютърните потребители в развитите страни, изглежда, притежават повече ИКТ умения, отколкото потребителите в развиващите се страни. Липсата на умения в областта на ИКТ могат сериозно да ограничат социално-икономическото развитие на развиващите се страни и най-слабо развитите страни, допълват от ITU.

ИКТ приходи и инвестиционни тенденции 

Докладът показва, че глобалните продажби на дребно на телекомуникационни услуги достигат 1,7 трилиона долара през 2016 г., което представлява 2,3% от брутния вътрешен продукт (БВП) в световен мащаб. На регионално равнище значението на сектора за стимулиране на икономическия растеж е ясно забележимо, особено в развиващия се свят. Телекомуникационните приходи през 2016 г. представляват средно 3% от БВП в Африка и арабските държави в сравнение с 2% в Азия и Тихоокеанския регион и Америка (с изключение на Съединените щати и Канада) и по-малко от 2% в ОНД и Европа.

Приходите от фиксирани линии представляват половината от приходите от телекомуникации, генерирани през 2016 г. в света. Същевременно мобилните приходи са намалели със 7% между 2014 и 2016 г. от $924 милиарда през 2014 г. до $859 милиарда през 2016 г. В доклада се установява, че ръстът на приходите от мобилни услуги е повлиян от усвояването на услуги, които са Over-the-top (OTT) на съществуващата телекомуникационна инфраструктура и че успехът на приложенията за IP съобщения често е в ущърб на традиционното използване на текст и свързаните с него приходи. В доклада се отбелязва, че секторът на ИКТ се характеризира с големи инфраструктурни инвестиции, с нарастване на телекомуникационния капиталови разходи, дължащи се главно на търсенето и използването на данни в развиващите се икономики.

Цени на ИКТ

Докладът подчертава, че цените на ИКТ са спаднали в световен мащаб през последното десетилетие, успоредно с увеличаването на достъпа и използването на ИКТ услуги. Фиксираните широколентови услуги са регистрирали най-голям спад на цените. Цените на мобилните клетъчни продукти също поддържат стабилна тенденция на спад в периода 2008-2017 г. в съответствие с непрекъснатото увеличаване на мобилното проникване. Подобрената регулация в областта на ИКТ и разработването на политики са изиграли основна роля за създаването на условия за намаляване на цените, наблюдавани в периода 2008-2017 г., като се гарантира, че повишаването на ефективността от по-високата степен на прилагане на ИКТ се отразява частично и на крайните клиенти.

Някои от най-гъсто населените страни в света като Бангладеш, Китай и Индия се открояват, тъй като са постигнали ценова „кошница“ на мобилните услуги под $3 на месец и се нареждат сред 20-те страни с най-ниски цени. Редица развиващи се страни, включително Бутан, Етиопия, Мианмар, Непал и Южен Судан, също предлагат цени под $3 на месец.

Почти всички развити страни разполагат с компютърно базирани мобилни широколентови цени, съответстващи на по-малко от 2% от брутния национален доход на глава от населението. През последното десетилетие цената на фиксиран широколентов план от първоначално ниво значително намалява в световен мащаб от над $40 на месец средно през 2008 г. на $25 на месец през 2017 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X