Телеком Услуги

Иновативни и еко мобилни услуги навлизат у нас

Network World

Телекомуникациите са най-динамичната индустрия и тя се изправя пред нови предизвикателства. Мобилният телефон и Интернет станаха част от ежедневието ни, предоставяйки нови начини за комуникация и променяйки начина ни на живот. „Вече е време те да се разширят към по-традиционни бизнес сфери, осигурявайки синергията на телекомуникациите в полза на цялото общество“, смята Михаил Марковски, старши акаунт мениджър в Ericsson България.

„Визията на Ericsson е, че през 2020 г. в света ще има поне 50 млрд. свързани устройства и тази визия може да бъде постигната само, ако другите индустрии като компании за комунални услуги, транспорт и здравеопазване възприемат по-технологичен подход при оптимизиране на своите операции и ръста на своите услуги. Внедряването на ИКТ решения  в различни индустрии е ключово за намаляване на влиянието върху околната среда и за ускоряване на икономическия растеж. В Ericsson сме изчислили, че при 10% нарастване на проникването на широколентовия достъп би довело до около 1,2 процентни пункта увеличаване на БВП“, допълва Марковски.

 

Иновативни ИКТ решения, с чиято помощ ще се намали и дори избегне бъдещо замърсяване с въглеродни емисии, промотира Ericsson тази година на екосрещата в мексиканския град Канкун. Според Ханс Вестберг, президент и изпълнителен директор на шведската компания, подкрепата на ИКТ иновациите ще донесе ползи за опазване на околната среда, ще подобри продуктивността и ще намали разходите. „Ако мобилните широколентови услуги предизвикат ръст в производителността, подобен на генерирания от мобилните гласови услуги, това ще доведе до увеличаване на световния БВП от 3% до 4%, както и до въвеждането на пълен набор от услуги и решения, необходими за контрола на климатичните промени“, обяснява той.

 

Европейската директива за възобновяемата енергия, която влезе в сила през 2009 г., изисква 20 на сто от електричеството в страните от ЕС, да бъде генерирано от възобновяеми енергийни източници към 2020 г. Германският закон за енергетиката (EnWG) дори е по-строг, изисквайки 30% дял на възобновяемата енергия в произведената в страната енергийна мощност.

 

Ericsson например демонстрира как ИКТ иновациите могат да подобрят енергийната ефективност във всички социални сфери, в бизнес дейностите като цяло и в частност при транспорта, комуналните услуги, образованието и здравеопазването. Участието на Еricsson в проекти като Stockholm Royal Seaport е добър пример за това как да се работи с градовете и да се въведат някои ИКТ решения. Стокхолмският проект е за свързан устойчив град, в който се цели пълното елиминиране на изкопаемите горива до 2030 г. и намаляването на въглеродните емисии до по-малко от 1,5 тона до 2020 г.

 

През септември Deutsche Telekom обяви нови бизнес сегменти, които да осигурят бъдещ растеж на приходите на телекомуникационния оператор. Трите нови области са енергетиката, интелигентните автомобили и здравеопазването. „Интелигентните мрежови решения ще имат значителен принос за приходите ни през 2015 г.“, обявиха от компанията, поставяйки си за цел постъпленията от този род решения да достигнат след 4 г. 1 млрд. евро (при положение, че сега телекомът има „нулеви“ постъпления  от тези сегменти).

 

Технологията от 4-то поколение LTE пък основна част от въвеждането на най-мащабната смарт система за комунални услуги в Австралия. Това е залегнало в  споразумение между Ericsson и EnergyAustralia – най-големия енергиен доставчик в далечната страна, съобщиха от българския офис на шведската компания. Според условията на договора, Ericsson ще проектира и въведе в експлоатация „мултивендорна" безжична мрежа за достъп, която ще осигурява двупосочна комуникация между устройствата за контрол на електроенергията, системите за събиране и обработка на данни и домакинствата. Мрежата ще бъде въведена в 150 града в Нов Южен Уелс. Според договора, Ericsson ще предостави оборудване, софтуер и услуги, включително на WiMAX решението на Airspan Networks.

 

Това е част от най-мащабното въвеждане на „интелигентни" комунални услуги в Австралия. Телекомуникационната мрежа ще обменя данни между 12 000 устройства за мониторинг, инсталирани в електропреносната мрежа, 3000 мобилни полеви компютъра и 200 зонални подстанции. В момента в експлоатация е WiMAX комуникационна мрежа, а през 2001 г. ще започнат тестовете на LTE платформата в 15 града, като планираме да преминем изцяло към LTE мрежа", заяви управляващият директор на EnergyAustralia Джордж Малтабароу.

 

„Интелигентният дом" на EnergyAustralia генерира електричество на място, като излишното количество се пренася към грид мрежата. За целта домът разполага с два типа соларни панели – фотоволтаичен на покрива и иновативна пергола (тип сенник). Къщата разполага със собствена керамична горивна клетка, която преобразува природния газ в електричество, има и акумулаторна батерия за съхранение на генерираната през деня енергия и нейната употреба през нощта. Цялата мебелировка е направена от рециклирани материали, а всички 20 електроуреда са енерго- и водоспестяващи. Осветлението е от модерни LED източници. В къщата се потребява и рециклирана вода, което намалява наполовина количеството вода, използвана в традиционна къща с такава площ. 

 

В света има повече проекти, макар и на пилотно ниво, за отдалечено управление на енергията в дома, интелигентно управление на трафика в градове и паркинги, интегрирани забавления и информиране на шофьора. Коя сфера е най-подготвена за бързо възприемане на подобни интегрирани решения у нас?

 

„Основите за създаването на такива услуги са вече поставени, затова и положителните резултати от следващи разработки предстоят,  коментират от Мобилтел. - Припомняме, че в България пилотно беше пусната иновативната за България система FlexNet. Тя е реализирана от Мобилтел в партньорство с компанията Sensus Metering Systems и техните представители в България – Акварор. Благодарение на нея ютилити компаниите у нас ще могат да контролират дистанционно консумацията на вода, ток, газ и топлинна енергия на клиента.“

М-Тел представи и решението ТЕМЕО, което осигурява дистанционно наблюдение на хора със сърдечнoсъдови проблеми от кардиолози. Компанията ни вече реализира успешно и пилотен проект за известяване на пациенти чрез SMS за предстоящи профилактични прегледи в болница Шейново. “В дългосрочен план М-Тел има желанието и визията да предложи телеком базирани решения в различни индустрии, придържайки се строго към своите ценности – иновативност, доверие, социална отговорност. Желанието ни да бъдем по-полезни на обществото и българския бизнес ни кара да влагаме все повече усилия в сфери, като образование, транспорт, здравеопазване и др.“, твърдят от телекома.

„Потенциалът на българския пазар не трябва да бъде подценяван, допълва Михаил Марковски. - Смарт грид и интелигентното отчитане са някои от областите, които са най-обещаващи в краткосрочен план. Контролът на трафика също е сфера, която може драстично да бъде подобрена чрез ИКТ технологиите. Все пак има няколко основни бариери да се случи всичко това – свръхрегулирането на ютили пазара и недостатъчното обществено финансиране, когато става дума за интелигентни градове и транспорт“, допълва специалистът от Ericsson България.

„В Ericsson разполагаме с различни решения да отговорим на нуждите на тези индустрии. Първо, оборудване за активна и пасивна широколентова мрежа може да бъде доставено като гръбнак за развитие на интелигентните градове и смарт домовете. Решенията за интелигентно отчитане и системите за гарантиране на приходите и услугите са фокусирани именно върху подобряване на оперативната дейност и намаляване на разходите на ютилити дружествата. Чрез системите за управление на автомобилния парк може да помогнем на компаниите да използват по-ефективно своя технически персонал“, допълва Станимир Димитров, акаунт мениджър други оператори в Ericsson България.

Глобул, от своя страна, е единственият мобилен оператор засега, който се включи в системата за мобилни разплащания на оператора СЕП България. „Разработването на проекта за мобилни разплащания е първата стъпка от предлагането и на интегрирана платежна система, в която потребителите да имат възможност да управляват финансите си по всяко време, без да се притесняват за своята сигурност, тъй като всяка операция е защитена с електронен подпис. Към момента има над 50 обекта, в които потребителите могат да заплащат за стоки и услуги“, казва Райна Андонова, мениджър „Услуги с добавена стойност и роуминг” в Глобул.

Според нея обаче, като цяло все още са малко фирмите, които развиват платформи за разработване на интегрирани иновативни услуги на основа на мобилната мрежа. Частично са реализирани проекти, свързани с телеметрични услуги  (дистанционно отчитане на уреди или управление на процеси), мениджмънт на автопаркове, във финансовия сектор  - системи за дистанционно управление и наблюдение на АТМ и POS терминали, системи за охрана и наблюдение на обекти и др. „По наши наблюдения с всеки изминал ден все повече фирми се обръщат към нас за разработване на конкретни приложения, които да предоставят повече ефективност и гъвкавост за бизнеса и ежедневните им дейности“, твърди мениджърът „Услуги с добавена стойност и роуминг“ в Глобул. Тя добавя, че няма реални административни или финансови пречки, развитието и управлението на такива проекти зависи изцяло от наличното финансиране и гъвкавостта на партньорите в разработването им и, разбира се, от реалните технологични възможности и очаквания.

„Преминаването от традиционните здравни процедури към използване на уеб базирани приложения в работните процеси и грижите за пациентите изисква преосмисляне на съществуващия модел, коментират от Cisco България. - Това означава по-висока свързаност и по-голяма гъвкавост, за да се реагира по-бързо на промените. Въпросът вече не е кога Интернет ще започне да въздейства на здравеопазването, а как здравната индустрия ще усвои технологията така, че да извлече максимална полза от нея.“„От всички тези услуги с най-голям потенциал смятаме, че са услугите, свързани с управление на трафика в градовете, тъй като това е един доста наболял проблем и ние получаваме сериозен брой запитвания по темата всеки ден и търсим подходящо решение на този проблем, обясняват от Виваком.- Дистанционното засичане на измервателни уреди в домакинствата са друга много интересна сфера, но при нея говорим и за сериозно модифициране на самите мрежи на съответните доставчици на услуги, което безспорно ще отнеме много повече време и средства, и няма да бъде равномерно разпределено за всички клиенти“, допълват от телекома. В Европа все повече се засилва тенденцията за предоставяне на 

допълнителни услуги с добавена стойност
в областта на мобилните комуникации, включително мобилни разплащания, мобилен достъп до социалните мрежи, мобилни залагания, мобилна телевизия. Кои приложения обаче имат най-добра перспектива за бързо развитие у нас? “Разбира се, достъпът до социални мрежи и в момента е един от най-силните генератори на данни в нашата мрежа и ние виждаме все повече потребители да искат да проверяват случващото се в социалните мрежи в движение. Все по-големият брой на смартфони също подпомага тази тенденция”, твърдят от Виваком. Според оператора от останалите услуги най-голям потенциал за бързо налагане имат услугите за плащания през мобилния телефон, тъй като има много фактори, които спомагат за това. „Самият чип на мобилните карти е много сходен по характеристики, плащанията могат да бъдат дори по-сигурни, но най-вече виждаме голям интерес от страна на потребителите към такива услуги, банките също започват да узряват за този начин на мислене. Другите изброени насоки са доста по-нишови за момента – мрежовите игри и мобилни залагания и телевизия едва ли ще станат дотолкова масови, че да бъдат използвани от мнозинството от потребителите в скоро време“, смятат от Виваком.

„Всички споменати приложения вече са предложени на българския пазар от мобилните оператори. Целевата група от крайни клиенти и най-вече тарифната политика на операторите за мобилния трафик данни са факторите, които ще определят коя услуга ще е най-успешна, коментира Станимир Димитров. „Разбира се, проникването на нови услуги и усъвършенстваната функционалност зависят и от способността на операторите да модернизират своите мрежи и да ги подготвят за ръста на мобилния трафик от данни и последователно да въвеждат все повече смартфони, улеснявайки потребителите“, допълва Михаил Марковски. - Телекомуникационните оператори вече направиха първи стъпки в тази насока, което допринесе за засилено използване на социални мрежи, корпоративната употреба и на мултимедията през мобилните апарати. Все пак в сравнение с европейските пазари българският все още трябва да демонстрира ръст при мобилните плащания и мобилните игри.“

Райна Андонова, мениджър „Услуги с добавена стойност & роуминг” в Глобул, обяснява, че развитието и внедряването на допълнителни мобилни услуги върху съществуващата мрежа за обмен на данни следва тенденциите на изискванията и готовността на крайните потребители. Използването на повечето от съвременните услуги е пряко свързано с функционалностите на мобилните телефони и за тази цел операторите се стремят да предоставят все повече смарт телефони на ниски и достъпни цени.

„Фокусирали сме се върху разработване на приложения за  забавление и оползотворяване на свободното време на абонатите, казва Андонова. - Чрез мобилния портал My Globul  предлагаме  бърз достъп до интернет, както и набор от различни интерактивни услуги – мобилна телевизия, библиотеки с аудио и видео стрийминг, мобилни мрежови игри.“

В крак със световните тенденции най-голям интерес потребителите на Глобул проявяват и към мобилния достъп до социалните мрежи. „Със стартиралата наскоро услуга WAZ’UP предоставяме интегриран достъп на все повече потребители до личната и корпоративна поща и социални мрежи, като услугата е достъпна през всички модели телефони, които поддържат поне wap, допълва Андонова. - Голям дял има предоставянето на услуги, свързани с микро разплащания чрез SMS – заплащане на пароли за достъп до интернет сайтове и  мобилно паркиране са само част от набора услуги, които се развиват и налагат от наши партньори.“

Много от мобилните приложения, които се използват по света, вече са навлезли и в България благодарение на М-Тел, твърдят, от своя страна, от Мобилтел. “Проучване на Nokia за потреблението на мобилен интернет и приложения в България, оповестено в средата на годината, посочи, че най-голям интерес потребителите проявяват към приложенията за навигация и локализация. На второ и трето място се нареждат категориите новини и информация за времето, следвани от мултимедия и полезни инструменти (календар, организатор на задачи). Игрите се подреждат на едно от последните места, което идва да покаже, че мобилният софтуер добива все по-голямо практическо значение за организирането на ежедневието, в това число и на работния процес, обясняват от Мобилтел. - За пример, по-голямата част от потребителите на BlackBerry използват своите телефони за бизнес цели. Те имат възможност да сърфират пълноценно в интернет, да достъпват корпоративна електронна поща, да използват GPS навигация и разнообразни приложения от виртуалните магазини, да преглеждат документи“, добавят от оператора.

Според М-Тел, все по-разпространени са и приложенията за достъпване на социални мрежи, тъй като в момента е много голям бумът на интерактивни сайтове като Facebook, Twitter, Foursquare и др. “Вече предлагаме на нашите потребители безплатен достъп до Facebook през мобилния телефон ( Zero Facebook), както и мобилни плащания на битови сметки. Възможности за бързо развитие и добро приемане от страна на потребителя виждаме в mobile ticketing приложения, което позволява бързата и лесна покупка на билети за различни събития директно от телефона - концерти, театри, кина, дори транспорт“, допълват от М-Тел.

„Очакваме бързо развитие и търсене  на услуги, свързани с локацията на потребителите както за частните (напр. родителски контрол), така и за бизнес потребителите, коментира Андонова от Глобул. - На база на предоставяното местоположение ще се развиват приложения за таргетирана мобилна реклама, но това изисква както определено ниво на пазара, така и някои регулаторни промени. Има постоянно развитие и търсене на услуги, които предоставят повече ползи и  гъвкавост на бизнеса - видеоконференции, видеотелефония, достъп до корпоративни бази данни и електронна поща“, смята още тя.

 

NW/Б

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X