Телеком Услуги

М-тел: 6 г. внедряваме енергоспестяващи решения

Network World

В какви екологични инициативи участва Mobiltel като оператор, предоставящ телекомуникационни услуги на милиони потребители?

В края на миналата година Мобилтел започна своята програма M-Тел ЕКО с кампания за отказ от хартиените фактури - клиентите ни бяха насърчени да се откажат от хартиените фактури и така да спасят дърво. ЕКО програмата се развива в четири основни посоки - дългосрочна политика с трайни резултати, промяна на обществените нагласи, споделяне на общи ценности с клиентите и партньорите, както и отговорност и грижа за служителите.

Дългосрочната политика с трайни резултати:
В началото на март запчона проект за енергийна ефективност. През 2009 са планирани внедряването на модули за контрол на климатичните системи и реконструирането на ИТ залите и комуникационни кабинети на сградите на компанията на ул. Кукуш в София. По този начин ще постигнем намаляване на консумацията на електроенергия и на емисиите на CO2, SO2 и NOx.
Друга инициатива обхваща замяната на съществуващото халогенно осветление с базирано на LED диоди. Грубите изчисления показват, че спестяванията от тези инициатива са равни на годишната консумация на 150 семейства (почти 3000 kWh/домакинство).
Промяна на обществените нагласи;
Споделяне на общи ценности с клиенти и партньори:
M-Тел започна програмата ЕКО Грант за спонсориране на иновативни екологични проекти, а в магазините ни вече се използва дигиталният подпис.
Отговорност и грижа за служителите:
Служителите бяха попитани как според тях околната среда може да бъде защитена по-добре, а авторите на 10-те топ идеи бяха наградени с чанти от рециклирани бутилки. Имаше и вътрешно състезание за реализиран от екип еко проект. Беше издадена и книжка, в която са събрани съвети за това как да живеем екологично. Книжката беше разпространена сред служителите и журналистите. Освен това офисите на компанията вече не се снабдяват с пластмасови чаши.


Увеличението на мобилното покритие означава и сериозен захранващ капацитет за базовите станции и другото телекомуникационно оборудване. Какво правите, за да намалите енергийната консумация, например чрез по-ефективни технологии и решения за пренос на трафика?

Освен споменатите мерки (част от Проекта за енергийна ефективност), Мобилтел вече има внедрени решения за спестяване на енергия:

- Вече шест години в ИТ инфраструктурата се използват блейд сървъри. Както е добре известно, едно шаси с 16 блейд сървъра заменя 16 стандартни сървъра. Това спестява огромно пространство в центровете за данни и повече от 17 000 kWh енергия на годишна база.
- От края на 2006 в Мобилтел се инсталират комуникационни шкафове с вградена климатична система със свободно охлаждане, които се ползват при всяко конструиране на нови базови станции.
- Активиране на функциите на предавателите (TRXs) като DTX (Discontinuous Transmission) и DLPC (Downlink Power Control) например е редовна практика. И двете функции оптимизират работния режим на TRXs чрез временно изключване или динамичен контрол на изходната мощност, като по този начин се постига по-ниска енергийна консумация на базовите станции.


По-ниска ли е енергийната консумация на новите мобилни технологии като HSPA/HSPA+/LTE в сравнение с предишните версии като GPRS/EDGE/UMTS?

 


Дали внедряването на допълващи се технологии (напр. 3G/4G (HSPA+) за външна употреба и Femto клетки за по-добро вътрешно покритие подобрява енергийната ефективност?

Femtocells имат по-малка енергийна консумация от 3G базовите станции. Веднага след решаване на всички технически въпроси, Мобилтел ще прецени как тази технология може да бъде внедрена в мрежата на компанията.

 

Дискусията в рамките на ЕС за честотния обхват от 900 MHz енентуално ще доведе до по-ефективна внедряване на 3G. Какви са очакванията ви за българския пазар, какви регулаторните и/или технически проблеми?

Наскоро Европейският съюз издаде препоръка за „развързване" на съществуващите GSM лицензи от GSM като технология и позволи използването на спектъра от 900 MHz за всяка радиотехнология.
В България се очаква през 2010 година да бъде създадена регулаторната база, която да осигури използването на 900 MHz спектър и за UMTS.
Тъй като този честотен спектър е твърде ограничен, но е равномерно разпределен между операторите, Мобилтел вижда възможност за използването му само в отдалечените райони, където това ще позволи ускореното въвеждане и покритие с 3G услуги.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X