Операторски Технологии

Мобилната индустрия засилва ролята си в зеления преход

Иван Гайдаров

Дълго време опазването на околната среда заемаше задните места в списъка с приоритети на повечето правителства по света. В последното десетилетие обаче, като изключим четиригодишния бунт от страна на САЩ, задвижван от бившия президент Доналд Тръмп, в глобален мащаб се наблюдава сериозна преориентация, свързана със сериозно засилване на фокуса върху зелените политики. Днес почти всички държавни глави и лидери на големи и малки компании осъзнават и подчертават значението на намаляването на въглеродните емисии в рамките на техните операции, в съответствие с Парижкото споразумение, подписано през декември 2015 г. Данните на ООН показват, че 189 държави са подписали споразумението, което включва ангажименти за намаляване на емисиите и сътрудничество за справяне с въздействието на изменението на климата. Мобилните оператори и доставчиците на мрежово оборудване не остават назад и предприемат стъпки, за да бъдат в челните редици на усилията за намаляване на въглеродния отпечатък.

Разбира се, планирането е само първата стъпка. Основните въпроси са какъв точно е арсеналът от възможности на индустрията за справяне с изменението на климата, каква би могла да бъде ролята на 5G за постигане на целите за устойчиво развитие и как изглежда телеком индустрията в сравнение с останалите сектори?

Ангажираност

Мобилната индустрия беше сред първите, които дадоха приоритет на климатичните действия, очертавайки научно обоснована цел (SBT) за намаляване на емисиите на парникови газове през февруари 2020 г.
По това време 29 операторски групи се ангажираха с целта, която изисква от тях да намалят емисиите си с поне 45% до 2030 г. Едно от основните усилия за постигането на тази цел е насочено към преминаване към възобновяема и нисковъглеродна електроенергия.

По това време генералният директор на GSMA Матс Гранид изрази убеденост, че ИКТ секторът ще формира "гръбнака" на бъдещата глобална икономика, заемайки "уникална роля за постигане на икономика с нулеви емисии". И към днешна дата 65% от мобилната индустрия е поела ангажимента за постигане на въпросната научно обоснована цел.

В съответствие с друга инициатива, ръководена от GSMA от септември 2019 г., 60 оператора, представляващи повече от две трети от всички глобални мобилни връзки, се ангажираха да разкрият своя климатичен отпечатък, за да осигурят прозрачност за инвеститорите и клиентите си.
ООН тази седмица пък специално похвали мобилната индустрия за постигнатия "критичен пробив" по отношение на нейния екологичен напредък, след като GSMA разкри, че повече от една трета от операторите вече са се ангажирали с постигането на нетни нулеви въглеродни емисии до 2050 г.

Димитрис Мавракис, старши директор в ABI Research, коментира пред Mobile World Live (MWL), че телекомуникационната индустрия е "доста напреднала" в борбата с измененията на климата в сравнение с други сектори: "Устойчивостта е ключова тема за дискусия при нас, докато в други отрасли това не е основна точка за планиране".

Цели на операторите

Играчите на мобилния пазар предприемат последователни действия за подобряване на устойчивостта на своите операции. Deutsche Telekom, Orange, Telefonica и Vodafone Group бяха сред 26 големи компании, които се присъединиха към ръководената от Европейския съюз зелена дигитална инициатива през март, като се ангажираха с цели около инвестиции, развитие на устойчиви цифрови технологии и по-енергийно ефективни услуги.

Преди това Vodafone се ангажира да използва възобновяема електроенергия в европейските си мрежи и да намали крайния срок за постигането на въглероден неутралитет в своите операции и веригата си за доставки.

Telefonica също ускори стъпките към по-устойчиви операции, като намали с 20 години своя график за достигане на режим на нулеви нетни емисии.

Tele2 Group от своя страна обяви, че е преминала към 100 процента възобновяема електроенергия за операциите си, което направи операторът пионер в постигането на нетни нулеви емисии в скандинавските и балтийските страни.

Списъкът на другите оператори, които правят конкретни стъпките за намаляване на въглеродния си отпечатък, включва Orange, Telstra, AT&T, Verizon и BT.

Доставчици на оборудване

Ericsson се присъедини към инициативата за постигане на научно обоснованите цели през 2016 г. и намали емисиите си с 48% между 2011 и 2017 г. Доставчикът е насочен към нетни нулеви емисии от своя автопарк и съоръжения до 2030 г., а от 2016 г. до 2022 г. компанията се ангажира да намали отпечатъка си с 35%.

Nokia също беше сред пионерите в приемането на целите, включвайки се през 2017 г. Наскоро доставчикът разкри целта си да намали наполовина емисиите от своята дейност и веригата на доставки до 2030 г. За постигането на това фокусът пада основно върху ефективността на хардуерните и софтуерните продукти и по-доброто използване и модернизация на ресурсите.

Ангажиментът на Huawei пък включват намаляване на въглеродните емисии с 16% до 2025 г. спрямо нивата от 2019 г. и постигане на 2,7-кратно подобрение в енергийната ефективност за основните продукти.

През 2020 г. Samsung разкри, че използва 100% възобновяема енергия в своите обекти в САЩ, Китай и Европа и се стреми да стимулира усилията си в други страни, включително на вътрешния си пазар в Южна Корея.

5G ефективност

Редица изследователски инициативи, включително тази на Telefonica и нейното подразделение O2 UK, твърдят, че 5G ще допринесе в много по-висока степен за подобряване на енергийната ефективност в сравнение с предишните поколения мрежи. В същия момент обаче, в доклад, публикуван през 2020 г., GSMA Intelligence описва нови случаи на използване на 5G и mmWave, изискващи повече станции и антени, което води до "перспективата за по-ефективна мрежа, която може парадоксално да доведе до по-високи емисии без активна намеса". Затова и насоките в доклада призовават за внедряване на иновации, включително нови литиево-йонни батерии, токоизправители, течно охлаждане и климатични системи. Те също така посочват, че управляваният от изкуствен интелект софтуер може да предложи предимства по отношение на поставянето на оборудването в "спящ" режим, когато не участва пряко в процеси, за да се предотврати ненужното използване на енергия.

Техническият директор на Ericsson Ерик Екудден на свой ред също е съгласен, че 5G е "най-енергийно щадящият стандарт", тъй като ще позволи на мобилната система да използва "интелигентните режими на сън по-ефективно" и да разшири покритието чрез използване на по-нискочестотни ленти.

Изследователите Франческо Рицато и Сам Фенуик коментират пред MWL, че въздействието на 5G върху общите емисии на парникови газове в индустрията ще се определя от фактори, включително географската плътност на мрежите и степента, до която нараства мобилният трафик на данни. 5G е по-ефективна технология от гледна точка на предоставянето на същото количество данни по "по-бърз, по-икономичен и енергийно ефективен начин".
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X