Операторски Технологии

ITU публикува ръководства и насоки за кризисни комуникации

Network World

Насоки за разработването и прилагането на национални планове за далекосъобщителни операции в условията на кризи публикува Международният съюз по далекосъобщения (ITU). Тези насоки имат за цел да помогнат на държавните органи при разработването на политики и регулации, които могат да гарантират непрекъснатото използване на телекомуникационни мрежи и услуги преди, по време и след бедствие.

"Изключителната криза, причинена от COVID-19, която преживяваме в момента, показва колко важни са информационните и комуникационните технологични мрежи и услуги, както за реагиране на настоящата пандемия, така и за справяне с нейното управление, посочва Хулин Джао, генерален секретар на ITU. Сега повече от всякога прилагането на всеобхватни национални планове за далекосъобщения може да гарантира ефективен и навременен обмен на информация на всички нива на управление в засегнатите общности и сред хуманитарните агенции, за да се постави приоритет на усилията за реагиране и да се спасят човешки животи."

Насоките, също така, изтъкват основните рискови области по време на бедствия, дават обосновка за финансирането в жизненоважно оборудване и персонал в извънредни ситуации. Застъпена е и необходимостта от ежедневни ресурси и процедури, които да държат националните органи подготвени за поддържането на жизненоважни комуникации.

"Когато се стигне до бедствие, няма време да мислим какво да правим и как да реализираме ответна реакция", допълва Дорийн Богдан-Мартин, директор на Бюрото за развитие на телекомуникациите в ITU.

От ITU обявиха още, че са обединили усилия с ETC (Emergency Telecommunications Cluster), глобална мрежа от организации, работещи за предоставяне на споделени комуникационни услуги при извънредни ситуации, за разработването на ръководство за симулация на кризи, което предлага инструменти за тестване и усъвършенства националните планове за далекосъобщения чрез симулирани сценарии.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X