Операторски Технологии

Вече има консенсус относно развитието на 6G

Владимир Владков

Участниците във виртуалния конгрес 6G Wireless Summit споделиха мненията си относно както ще може да прави следващото мобилно поколение 6G и от какво се нуждаят изследователите, за да внедрят съответните технологии.

Събитието 6G Wireless Summit 2020 трябваше да стартира във Финландия тази сутрин. Вместо това организаторите го преместиха в онлайн пространството. С изключение на липсата на директни разговори наживо, виртуалното събитие се оказа компетентен заместител. Лекторите записаха своите презентации предварително, а трябва да се има предвид, че все повече компаниите отлагат събития. При старта на конференция повечето основни речи и презентации в техническите групи бяха публикувани онлайн.

Преди година финландският екип представи своята програма 6G Flagship (след това наречена 6Genesis) на Световния мобилен конгрес 2019, когато 6G бе почти празен откъм съдържание документ. 12 месеца по-късно и публикувани над 800 документа посоката към 6G е доста по-ясна и тази визия се споделя все повече от индустриални експерти и техните партньори от академичните среди.

От представените на събитието презентации се забелязва ясно припокриване на мненията за онова, което 6G ще прави, и накъде да бъдат насочени инвестициите. Nokia Bell Labs например смята, че 6G ще обедини изживяванията в различните светове - физическият, дигиталният и биологичният, а д-р Фанг Ми, директор 6G проучвания в ZTE, добавя, че 6G интегрира физическия и цифровия свят.

Водещите сценарии на употреба, очаквани за 6G, също се споделят от повечето говорители. Например всички те предвиждат много по-силно взаимодействие между човешка и интелигентна машина. ZTE кръсти това взаимодействие "Интернет на сетивата", като то включва засилено взаимодействие мозък/компютър, а Nokia Bell Lab посочи "мониторинг вътре в тялото".

Друг ключов бизнес сценарий е нещо, което Ericsson нарича "свързана интелигентност", а ZTE - "Интернет на изкуствения интелект", което означава, че изкуствените интелекти взаимодействат помежду си, а интелигентни машини обслужват други интелигентни машини. Такъв сценарий ще има силно отражение върху мрежовите дизайни, които сега са ограничени от възможностите на човешките сетива.

6G се подготвя за работа на много по-висока честота от 5G (например FCC предостави честоти над 95GHz за експериментална употреба), като по-късите дължини на вълната ще позволят по-висока точност на локализация, евентуално до 1 сантиметър. Един от резултатите от такава прецизност ще бъдат цялостни цифрови представяния на физическия свят или "цифрови близнаци", като се обединяват и данни от други източници, включително мрежови данни. Мрежовите оператори също ще могат да генерират взаимносвързани и сътрудничещи си дигитални двойници, цифрово представяне на по-големи обекти и тяхната среда. Nokia Bell Lab демонстрира цифров близнак на улица в Ню Джърси със заснети от дрон данни с висока разделителна способност за оптимизация на безжичната мрежа, например точно прогнозиране на разпространението на сигнала.

Тези сценарии на използване трябва да бъдат подкрепени от нови, усъвършенствани базови технологии, които ще дадат насоки за научни изследвания в областта през следващите години. Новите технологии за радиочестотния спекър се подчертават от всички ескперти. Те включват както радиотехнологии в т.нар. D-обхват (140 до 180GHz), така и по-високи честоти, както и напредък в науките за материите. Nokia Bell Lab посочва, че дизайнът на приемо-предавателите за такива радиочестоти ще бъде по-сложен и може да се наложи използването на стъклени междинни интерфейси (interposers) вместо на силициеви. ZTE също разглежда темата за епохата "след силиция" като едно от водещите 6G предизвикателства.

Мрежовата архитектура е друго ключово технологично изискване, което трябва да се усъвършенства при похода към 6G. Подобен напредък според Nokia Bell Lab е тенденцията за конвергенция между опорната мрежа и мрежата за радиодостъп (RAN-Core). Това се обуславя главно от необходимостта да се премести "ядрото" на мрежата по-близо до RAN частта за услуги с ниска латентност, както и да се направи радиомрежата по-централизирана спрямо облака. Друга подобна тенденция е търсенето на хипер специализирани мрежови разрези (виртуални мрежи). Тази тепърва налага с 5G технология трябва да премине от резервиране на ресурси в 5G до осигуряване на отделни софтуерни стекове и функции чрез използване на разнообразни микро услуги.

Участниците в конференцията подчертават и важното значение на иновации, чрез които да се постигнат новите KPI параметри на 6G. Мрежовата сигурност в 6G също е важна, като Nokia Bell Lab вижда в 6G един вид "шестото сетиво", например чрез използва анализ в реално време на сензорни данни от изкуствен интелект. Ericsson пък вярва, че цялостното решение от хардуерно базирана защита, доверени изчисления и защитен анклав ще формира основата на бъдещите изчислителни мрежи.

По отношение на времевия период, участниците във виртуалната среща се обединиха около идеята, че около 2030 г., ще започне комерсиализацията на 6G. ZTE смята, че 3GPP ще започне по-конкретна работа за 6G със спецификациите в R22, която компанията очаква да е готова през 2029 г. (В таблицата ще видите подробните прогнози на ZTE за времевата линия от 5G до след-5G (B5G) и 6G).

Вече има консенсус относно развитието на 6G

© ZTE


© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X