Операторски Технологии

5G изисква повече от промяна на мрежовата инфраструктура

иван гайдаров

Стартът на потребителските мобилни 5G услуги през първата половина на 2019 г. беше широко популяризиран и привлече много внимание. Но реалният потенциал на технологията се очаква да бъде разгърнат само след пускането на първите самостоятелни мрежи, които ще работят с пълноценно 5G ядро, а няма да разчитат на вече изградената 4G инфраструктура, както наличните в момента.

Разгръщането на самостоятелни 5G мрежи поставя пред операторите предизвикателства, които далеч надхвърлят замяната на основните и радио мрежите. Те трябва да променят парадигмата в начина си на работа, като отворят нови области по отношение на дигитализацията на индустриалния и предприемаческия сектор.

Операторите са достатъчно компетентни в предлагането на потребителски услуги през сегашните 5G мрежи, включително подобрена мобилна широколентова или фиксирана безжична връзка, които ще задоволят нарастващото търсене на услуги, свързани с данни и развлечения, включително видео стрийминг.

Но самостоятелните 5G мрежи ще направят възможни още много функционалности, които ще позволят дигитализация на предприятията в много по-голям мащаб, откриването на нови индустрии, интелигентно производство и полагане на основите за следващата фаза на индустриалната автоматизация. Те ще създадат почва и за множество нови приложения, включително връзка на превозни средства към всякакви устройства, отдалечен достъп и дистанционен контрол на оборудване и комуникация в реално време в критични сектори като здравеопазването.

Това ще изисква операторите да трансформират своите бизнес модели и бързо да се адаптират към необходимостта от предоставяне на гъвкави услуги по поръчка, съобразени с отделните индустриални сегменти.

Възможности

На моменти може да прозвучи прекалено високопарно, но възможностите, които ще получат организациите, направили този преход, ще бъдат наистина огромни.

Китай например има желание да използва дигитализацията, за да стимулира индустриалното развитие на страната, подобрявайки производителността и разширявайки икономиката си. Пекин има редица политики за насърчаване на изкуствения интелект, вътрешното производство и биотехнологичната индустрия, заедно с жизнения сектор за рисков и частен капитал, който вече играе ключова роля за технологичния бум в страната.

На неотдавнашното събитие MWC19 в Шанхай стана ясно, че китайските оператори вече се стягат за приемането на новия стандарт. Те получиха 5G лицензи в началото на юни и за разлика от операторите, които към момента са разгърнали 5G услуги върху съществуващата ифраструктура по-скоро с маркетингови цели, искат да са сред пионерите във внедряването на самостоятелни 5G мрежи.

Това ще превърне азиатския гигант в лидер в развитието на мобилните технологии, въпреки че изостават от останалата част от света в 3G и 4G технологиите.

По време на MWC19, Ян Джи, председател на China Mobile, обясни, че компанията ще използва 5G за преобразуване на сектори, включително селското стопанство, енергетиката и производствената индустрия, като предоставя специализирани услуги. Темата беше довършена от Ке Руйвен, изпълнителен директор на China Telecom, който отбеляза, че персонализацията ще бъде възможна чрез използване на ново поколение гъвкави облачни мрежи.

Операторите действат изключително бързо при разгръщането на 5G. China Telecom внедрява хибридна настройка в съществуващите 4G мрежи, като целта е те да бъдат заменени от самостоятелни до 2020 г. Междувременно, China Mobile пък демонстрира нова Massive MIMO антена, разработена съвместно с Nokia и проектирана специално за китайския пазар.

AirScale mIMO Adaptive Antenna (MAA) е първата налична в глобален мащаб антена, която работи на 320W - поне 80W над най-близкия конкурентен продукт - и ще улесни прехода на China Mobile към 5G, като едновременно поддържа 4G и 5G в обхвата 2.6GHz.

Амбициите на China Mobile да революционизира индустриите и предприятията изискват висока честотна лента и покритие, като и двете се предоставят от 160MHz MAA.

В дългосрочен план подобно оборудване ще се окаже ключово за създаването на самостоятелни 5G мрежи, като помогне за намаляване на разходите за новата технология. То също така подчертава значението на тясното сътрудничество между доставчици като Nokia и мобилните оператори, особено по отношение на задоволяването на нуждата на индустрията и предприятията за персонализирани услуги.

Очаква се Китай да инвестира 184 милиарда долара в 5G внедрявания до 2025 г., когато тя всъщност ще има контрол над 1/3 от глобалните връзки. Китайската Академия за информационни и комуникационни технологии прогнозира, че 5G ще генерира 1,53 трилиона долара икономическа стойност и повече от 3 милиона работни места между 2020 и 2025 година.

Възможностите в Азиатско-Тихоокеанския регион също са големи. Aнализатори прогнозират, че 24 пазара в региона ще стартират 5G услуги до 2025 г., като общата инвестиция в изграждането на мрежи ще надхвърли 370 милиарда долара.


5G изисква повече от промяна на мрежовата инфраструктура

Трансформация

Базираният в Япония нов участник - Rakuten - може да се окаже добре поставен като цяло. С плановете си да разгърне напълно виртуализирана мрежа и без наследени системи, компанията ще избегне сблъсъка с много от проблемите, с които ще се срещнат техните вътрешни и международни конкуренти при своята трансформация.

Едно от основните предизвикателства пред трансформацията е да се посрещне търсенето от страна на предприятията на самостоятелни 5G мрежи. Мрежовата сегментация отваря възможността за операторите да продават директен достъп за подобни клиенти, но те също така ще се нуждаят и от персонализация поради различията в начина на употреба.

По време MWC 2019, експертите обърнаха внимание, че на пазара на автономни превозни средства например има редица въпроси относно отношението на количеството информация, обработвана в крайната точка, спрямо това в автомобила, което касае предоставянето на огромното количество данни, необходими, за да се гарантира, че AI може да отговаря за безопасността на всички участници в движението.

Преодоляването на подобни предизвикателства изисква нов вид мрежи, които да позволят на операторите бързо да изберат елементите, необходими за конкретен индустриален клиент, не само по отношение на инфраструктурата, но и на функциите за управление на потребителския опит и интеграцията.

Nokia се справя с това предизвикателство с помощта на своята Future X мрежа - цялостно решение, включващо хардуер и софтуер, изградени на отворени системи, които са предварително интегрирани и тествани, преди да бъдат внедрени.

Чрез плъзгане и пускане, операторите могат да избират необходимите елементи за конкретен клиент от различни области, включително транспортните и основните мрежи, като това се комбинира с достъп до услуги за трансформация и бизнес моделиране.

Nokia заявява, че тази настройка предлага най-ниската цена на бит и може да намали общите разходи на компаниите с до 30% спрямо първоначалните мрежови настройки. Други предимства включват намаляването на размера на MIMO антената и консумацията на енергия.

Future X е предназначена да даде възможност на операторите да посрещнат предизвикателството от индустриални и корпоративни играчи, като им предоставя поглед над работата на транспортната им мрежова инфраструктура с помощта на универсално адаптивно ядро.

Разбира се, операторите трябва също да следят внимателно за сигурността на своите мрежи и услуги, които предоставят на индустриални и корпоративни клиенти. Future X предлага технология, която им позволява да предоставят контекстуална и динамична сигурност на мрежата от край до край чрез идентифициране и приоритизиране на рисковете и автоматизиране на операциите, за да се намали атакуваната повърхност и да се сведе до минимум рискът за бизнеса.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X