Операторски Технологии

GTT придобива и компанията за корпоративни решения KPN International

Иван Гайдаров

Глобалният доставчик на облачни мрежи - GTT Communications - се е съгласил да придобие компанията за корпоративни решения KPN International за около 50 млн. евро.

KPN International, която е подразделение на KPN N.V., със седалище в Холандия, управлява глобална IP мрежа, обслужваща големи компании и превозвачи.

Коментирайки сделка, президентът и главен изпълнителен директор на GTT, Рик Калдер, заявява: "Придобиването на KPN International задълбочава пазарното ни присъствие в европейския регион. Ресурсите от световна класа, получени от нас с това придобиване, включително опитен екип, международни мрежови активи и сериозен списък от мултинационални клиенти, ще ни помогнат да постигнем целта си да свързваме хора от различни организации по света с всяко приложение в облака".

KPN отбелязва, че сделката включва продажбата на международни активи и мрежови точки на присъствие в 21 страни. Тя също така е в съответствие със стратегията на дружеството за ускоряване на опростяването на процесите, а постъпленията ще бъдат използвани за увеличаване на оперативната и финансовата гъвкавост.

Очаква се сделката да приключи през третото тримесечие на фискалната година, при условие че бъдат получени необходимите регулаторни одобрения. KPN твърди, че след завършването ѝ тя ще продължи да предоставя международни и ИКТ услуги. Като част от сделката, тя ще сключи споразумение с GTT, което да подсигури непрекъснатост на международните мрежови услуги за клиентите на компанията.

Преди дни GTT Communications обяви, че е приключила придобиването на оператора Interoute, който притежава и оперира една от най-големите независими оптични мрежи в Европа, включително в България.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X