Операторски Технологии

5G идва с подобрения във всички посоки

Network World

Александър Главчев

Силата на клетъчните технологиите от пето поколение, наричани накратко 5G, не е в точно определена насока. Тези мрежи ще предложат многовекторни подобрения, сред които по-голям мрежови капацитет, по-малки закъснения и възможност за свързване на множество малки устройства, което ще послужи за база за предлагане на разнообразни услуги и решения. Това сподели Иън Кийн, вицепрезидент по изследванията в Gartner по време на тематична дискусия между компании, анализатори и медии, организирана от NetEvents.

Интернет на нещата, концепция която вече се прилага в някои предприятия, ще получи допълнителен тласък от новите комуникационни технологии. Дори в момента IoT е сред най-бързо нарастващите технологични сегменти, сподели по време на друга дискусия в рамките на събитието Кевин Рестиво, мениджър проучвания в направление “Корпоративна мобилност в Европа” в анализаторската компания IDC. 

5G и маркетинговият шум

Всъщност много от нещата, които могат да бъдат постигнати от чрез задаващите се мобилни мрежи биха могли да бъдaт реализирани чрез използване на вече налични технологии. За да бъде оценен реално потенциалът на мрежите от ново поколение. 

По думите на Кийн пример за това е ниската латентност. Миналата година Huawei демонстрира как може да постигне съпоставим с 5G показател чрез реинженеринг на 4G. Ниските закъснения при предаването на пакетите из мрежата обаче не е самоцел, а е важно за някои IoT проекти, при които се търси работа в реално време.

Той подчерта, че потенциалът при тези технологии действително е голям, но паралелно с това е налице и голямо количество маркетингов шум. “Много хора мислят, че 5G ще предостави неща като самоуправляващи се превозни средства, допълни анализаторът от Gartner. Да, градовете ще инвестират в това направление, но що излезете извън центъра системата няма да работи. Ще можете да ходите по улицата и да играете игри с виртуална реалност. Все още не ясно обаче кой ще плаща за всичко това?”

Какво е привлекателното в 5G? Доставчиците на комуникационни услуги, мобилните оператори, както и фиксираните такива (особено в САЩ) очакват от технологията да им предостави нови възможности за печалби чрез корпоративни предложения. По думите на анализатора обаче често става дума най-вече за доставчици, които нямат опит в тази среда и гледат на 5G като на начин да разширят бизнеса си.

Един от най-привлекателните аспекти в тази посока са новите честоти. В ниския диапазон обаче, под 2 гигахерца, 5G няма да предложи нещо фундаментално по-добро от 4G. Другият край на спектъра, особено в САЩ, се разглежда като възможност за доставка на широколентова свързаност за домашни потребители.

В Европа, където цените на широколентовия достъп са по-ниски, операторите по-скоро ще продължат да използват своите вече изградени кабелни мрежи, счита Кийн. По-високи са възможности за възвръщаемост от корпоративи услуги.

Разбира се, най-интересен продължава да средният честотен диапазон – около 3,5 гигахерца. Тук операторите могат да очакват доста повече честотни диапазони спрямо настоящите 4G мрежи на операторите (които у нас оперират в диапазона около 2 гигахерца). Споменатите честоти са свободни (поне в Еропа, но не и в САЩ) и предлагат интересни възможности.

Друго предимство на 5G е размерът на предавателите и базовите станции, В сравнение с 4G те могат да бъдат значително по-малки и два-три пъти по-леки. Това означава възможност за монтирането им на вече съществуващи кули, без да е необходимо допълнително укрепване например. Т.е. в по-далечна перспектива разгръщането на 5G мрежи ще е и по-евтино, уверен е Кийн.

Новите честоти се очакват с интерес и от доставчиците на оборудване. Тук е добре да се отбележи настоящата несигурна ситуация около Huawei, която наскоро попадна в "черен списък" на американското правителство, с което ще ѝ бъде забранено да придобива компоненти от американски доставчици без изрично разрешение. Преди това пък президентът Доналд Тръмп пък подписа указ, с който на американски компании бе забранено да използват телекомуникационно оборудване от фирми, които "представляват риск за националната сигурност".

Може да се заключи, че очакванията по отношение на 5G са много високи, но реализирането им вероятно ще отнеме години. Много от засега теоретичните предимства на новия комуникационен стандарт могат да бъдат постигнати и чрез 4G технологии, но това често е не толкова удобно пример за това е т.нар. мрежово разслояване (network slicing). Сред потенциалните проблеми пък са политическите трудности.

Интернет на нещата

Анализатори и бизнеси са уверени, че един от най-озезаемите ефекти на мобилните комуникации от пето поколение ще тласъкът, който ще дадат те за развитието на Интернет на нещата. Редно е да се подчертае обаче, че 5G е по-скоро техническа основа, а не решение само по себе си. Много бизнеси вече развиват такива проекти и вероятно може да се предположи, че поне в началото 5G ще окаже най-голям ефект върху публичните услуги.

Точните прогнози в тази насока обаче са трудни. Терминът Интернет на нещата (Internet of Things, IoT) е обединява в себе си огромно количество технологии. Затова Кевин Рестиво от аналзиаторската компания IDC, който взе участие в друга тематична дискусия в рамките на събитието на NetEvents, дефинира IoT доста общо: “Мрежа от уникални и идентифицируеми крайни точки (неща), които самостоятелно получават и изпращат информация чрез IP свързаност.”.


5G идва с подобрения във всички посоки

© Network World, Networkworld.bg

Анализаторите от IDC очакват средният ръст до 2022 г. в областта да бъде 13,7%. В региона EMEA (Европа, Близкия изток и Африка) той ще е най-висок – 15,7%. Почти половината от предвижданите над 1 трлн. долара инвестиции след три години обаче се очакват в Азиатско-тихоокенаския регион – 477,2 млрд. долара. В EMEA се предвижда те да са 259,6, а в Севрна и Южна Америка – 316 мрд. долара. За сравнение сумарните инвестиции в световен мащаб през 2017 г. са били 555 млрд. долара. 

Каква обаче е причината за очаквания силен ръст в този сегмент? От Интернете на нещата се очаква да бъде за платформа, върху която ще се базират умни услуги, ставащи възможни благодарение на голямо количество данни и (поне) няколко софтуерни нива. “Съвременните смартфони, корпоративните комуникационни устройства разчитат на много ограничен кръг от операционни системи и връзки през TCP/IP, докато при IoT става дума за множество софтуерни хардуерни платформи, посочи Рестиво. Тази сложност води до увеличаване на ивестициите.”

Въпреки това обаче, както вече бе споменато, много компании са готови да заделят средства за проекти в тази насока. Нещо повече често те се разглеждат като стратегическо решение, т.е. става дума за дългосрочно планиране.

Разбира се, налице са и проблемни области, които биха могли да забавят развитието в тази посока. Най-ярката такава е сигурността. Огромните количества данни и съдържанието, създавани за свързаните “неща” означават и голямо количество въпросителни свързани със съобразяване с правилата и законите за управлението на лична информация. 

Друг фактор, който подтиска развитието на проекти, свързани с интернет на нещата са хората и по-точно липсата на координация. Според Рестиво често в компаниите се наблюдава липса на координация между оперативните звена и ИТ отделите. “Всеки иска да защити своите феодални владения и често визиите на бизнес управлението не съвпадат с тези на ИТ отделите. Често последните се оказват извън проектното планиране и бюджетирането. Това може да забави рагръщането на инициативи, свързани с Интернет на нещата.”

Здравеопазването – потенциал за IoT

В дискусията за Интернет на нещата участие взе и проф. Мартин Кърли, управляващ дигиталната трансформация в ирландската здравноосигурителна система. Той даде за пример потребителски устройства като Apple Watch, който може да засича смущения на сърдечния ритъм и да уведомява за това потребителя. Вече са налице случаи в които човек разбира за потенциален проблем преди да е усетил каквото и да е.


5G идва с подобрения във всички посоки

© Network World, Networkworld.bg

По думите му в бъдеще множество сензори ще следят жизнените показатели на хората, което ще ни позволи значително подобряване на здравеопазването, спрямо сегашната ситуация, когато човек най-често отива на лекар едва след проява на даден проблем.

Към момента уредите за следене на жизнените показатели на пациентите болниците в Ирландия не са свързани в мрежа. Кърли обаче даде за пример голямо частно здравно заведение в страната, което е изпробвало разработка на местен стартъп. Едно от основните открития по време на този процес е бил фактът, че 50% от оценките на медицинските сестри за състоянието на пациентите са били погрешни. По думите му една автоматизирана система би могла да помогне в тази насока.

“Мисля че голяма задаваща се парадигма в здравеопазването е, че пациентите ще разполагат с по-точни данни за себе си от своите консултанти и лекари – сподели Кърли. Тази интеракция ще остане в миналото, благодарение на Интернет на нещата. Смятам че по този начин ще можем да увеличим с няколко години продължителността на живота на средностатистическия човек.”

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X