Операторски Технологии

GSMA Intelligence: Колко ще струва 5G?

Владимир Владков

Годината е 2019 и 5G най-сетне е тук. Но дали е така?

На Световния мобилен конгрес в Барселона MWC19 имаше толкова много новини в областта на 5G, че изглеждаше, че технологията вече сред нас или поне скоро ще е работеща. Всъщност сега имаме две страни със стартирани 5G търговски мрежи: САЩ и Южна Корея. Разбира се, и в двата случая стартирането е ограничено по отношение както на обхвата, така и на броя поддържани устройства. А при услуги, насочени към масовите потребители, възможностите за предприятията все още не са доказани.

С напредване на 2019 г. и след това на 2020 г. ще се появяват все повече 5G устройства и още оператори ще осъществяват своите 5G планове.

China Mobile е обещала да пусне 5G през втората половина на 2019 г., докато China Telecom и China Unicom ще реализират това през 2020 г. Японските оператори също смятат да стартират 5G през 2020 г., включително новият оператор Rakuten, който без съмнение ще размести пластовете на пазара и ще се опита да използва технологията за завладяване на по-голям пазарен дял.

Като цяло всички тези ранни внедрявания ще генерират съществено знание за практическото приложение на технологията и ще окуражи останалите оператори да последват 5G пионерите (ако, разбира се, опитът им е успешен). Същевременно новите устройства и новият радиочестотен спектър би трябвало да стимулират по-масовото разгръщане на технологията и съответно да увеличи инвестициите в 5G.

5G ще изисква нещо повече от нов спектър и устройства. Технологията ще доведе до ръст на капиталовите разходи.

Точно за какви пари говорим?

В новата прогноза на GSMA Intelligence за капиталовите инвестиции до 2025 г. се посочва, че операторите ще изразходват над 1,3 трилиона долара през следващите 7 години в мрежите. По-голямата част (75%, или малко под 1 трилион долара) ще бъдат насочени към 5G. Останалите ще бъдат вложени предимно в модернизиране и разширяване на 4G мрежи, които ще продължат да съществуват заедно с 5G и след края на прогнозния период. При 4G стратегията за монетизиране е ясна: таксуване на повече данни, било то на базата на MB, или чрез увеличаване на пакета с включени данни. В действителност тази стратегия не успява да създаде възходящ приток на средния месечен приход (ARPU) на всички пазари. За разлика от 4G, 5G предлага по-комплексна система, в която комбинацията от множество технологии служи за набор от разнообразни и комплексни сценарии за монетизация: този факт ще се отрази на капиталовите инвестиции.

Източник: GSMA Intelligence, 2019

Каква е уловката?

Индустрията смята, че няма да има нито едно „убийствено“ приложение за 5G и операторите ще трябва да намерят индивидуален подход към генерирането на приходи. Това означава, че 5G мрежите ще трябва да бъдат изградени на модулен принцип, за да предлагат персонализирани услуги, заедно с гъвкава мащабируемост. В същото време операторите ще трябва да поддържат достатъчно ниско съотношение между капиталовите разходи и приходите, за да са щастливи и инвеститорите. При съобразяване с всички тези фактори е справедливо да се отбележи, че глобалният инвестиционен цикъл за 5G ще бъде по-плавен от този за 4G. Капиталовите разходи ще бъдат разпределени, като съотношението между глобалните капиталовложения и приходите няма да надвишава 18,5%.

И така, колко пари ще бъдат похарчени?

Едно нещо е сигурно. 5G ще изисква по-голямо уплътняване на мрежата, това означава, че много инвестиции ще отидат в частта за радиодостъп (RAN). Всъщност, делът на RAN в общите капиталови разходи ще нарасне от 62% през 2018 г. на 86% през 2025 г. (вж. графиката). Отчасти това е функция на уплътняването на мрежата. Отчасти се дължи и на факта, че много оператори, стартирали първи 5G, вече разполагат с фибро оптика за поддръжка на модернизирания RAN, а много от останалите трябва да имат и достатъчен бекхол капацитет, като се има предвид, че глобалното 5G проникване ще бъде само около 16% през 2025 г.

Въпреки това е важно да се спомене, че разпределението на инвестиции в основна (опорна) мрежа и в RAN ще варира на регионално ниво, в зависимост от нивото на развитие на опорната мрежа във всяка страна и в отделния оператор. „Макар да не очакваме делът на обектите, свързани чрез оптични кабели, да нарасне значително преди 2025 г., след като 5G мрежите бъдат изградени, операторите ще трябва да помислят за инвестиране в транспортните си мрежи, за да могат да увеличат капацитета си“, обясняват от GSMA Intelligence.

Има ли начин да харчат по-малко?

NFV, SDN и Cloud RAN предлагат средство за по-бързо разгръщане и надграждане на оборудването, като за поддръжката му ще са нужни по-малко хора, а самото оборудване ще заема по-малко място. Тези технологии обещават по-лесни и по-евтини начини за превключване между доставчиците, производители на дадено оборудване, без да е необходимо да се подменя хардуерът, предоставен от един доставчик, за да се инсталира другият. Междувременно споделянето на мрежи може да стане решение на скъпоструващото уплътняване на RAN мрежата, особено в селските райони, където връщането на инвестициите (RoI) обикновено е по-ниско.

Някои страни дори обсъждат възможността за разполагане на един неутрален 5G хост и продажбата на едро на трафик на други мобилни оператори. Неутрален хост би могъл да бъде приложим вариант за страните с нисък среден приход от потребител (ARPU) и където операторите вече имат високо съотношение на нетен дълг към EBITDA, допълва Алла Шабелникова, старши анализатор в GSMA Intelligence.

Претегляйки всички съображения за капиталовите разходи за 5G, е факт, че цялостният бизнес план за 5G все още е неясен. И въпреки че многобройните бизнес сценарии предлагат възможности за увеличаване на приходите на операторите, рисковете да не осъществят този растеж е значителен. В крайна сметка операторите ще трябва да изградят своите 5G мрежи според специфичните възможности и ограничения на пазарите, на които работят, допълва Шабелникова.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X