Операторски Технологии

5G мрежите – резени, кубчета и виртуализация

Владимир Владков

ВНЕДРЯВАНЕТО НА ВИРТУАЛИЗАЦИЯТА на мрежовите функции (NFV) и въвеждането на софтуерно дефинираните мрежи (SDN) са предназначени да осигурят гъвкавост. Технологиите NFV позволяват мрежовите ресурси да бъдат задействани точно когато са необходими, давайки възможност на мобилните оператори да „избягат“ от сегашната схема на свръхпрезапасяване с цел подсигуряване качеството на мрежовите услуги, като така операторите ще постигнат и по-строг контрол върху разходите и по-ефективно използване на мрежовите ресурси.

Заедно с разделянето на контролните и информационните слоеве в SDN операторите имат потенциал да са по-гъвкави, да настройват и контролират мрежата по много и различни начини.

Доставчиците на комуникационни услуги говорят от десетилетие за NFV и SDN, но внедряванията в мобилната среда, където гъвкавостта на мрежата досега не е била особено полезен инструмент, са доста ограничени. 5G променя това напълно, като виртуализацията става интересен инструмент за операторите с цялостна 5G визия.

По данни от анкета на TM Forum от 2018 г. 84% от респондентите смятат, че виртуализацията е важна за техните 5G планове, като 59% я определят като много важна инициатива.


Разделяне на мрежата на „резени“ (Network slicing)

Подобно на виртуализацията „разрязването“ на мобилните мрежи на „резени“ е концепция, която съществува от известно време, но при 5G тя има нова цел. Макар че разрязването е възможно и в 4G мрежи, в 5G концепцията е много по-жизнеспособна и полезна, тъй като потенциалът за по-висока производителност изисква тя да бъде разделена и насочена към специфични приложения. Освен това новата 5G опорна мрежа е проектирана да поддържа множество „резени“ - нещо, което ще бъде осъществено значение за комерсиализирането на ползите. Новото ядро дава и възможност за по-използваеми 4G „мрежови резени“, което се отчита и от респондентите на анкетата. 43% твърдят, че ще използват „мрежови пластове“ и от 4G, и от 5G мрежите, а само 16% не планират подобна възможност.

Разделянето на мрежата на резени е от полза и за двете страни на бизнес сценариите за 5G, като увеличава потенциала за създаване на приходи и същевременно подобрява ефективността на разходите. В проучване, проведено от BT и Ericsson, „разрязването“ е осигурило икономии на 40% от оперативните разходи (OpEx) в сравнение с една обща голяма мрежа, като по този начин се илюстрира потенциалът за ефективност. Въпреки това за максимална полза операторите трябва да търсят разрязване на мрежата на много „парчета“, а не само на няколко.


Точно колко „резена“?

Броят на мрежовите парчета, който операторите трябва да се стремят да поддържат, не е ясен. Половината респонденти от телеком сектора и почти толкова от анкетираните доставчици признават, че не знаят, и това е може би най-показателната статистика в цялата анкета, смятат от TM Forum.


5G мрежите – резени, кубчета и виртуализация

© Владимир Владков, Networkworld.bg

Доставчиците са малко по-напреднали по отношение развитието на броя мрежови резени, като 10% очакват парчетата да са хиляди. Конвергентните оператори очакват да разгърнат най-много парчета. В групата на доставчиците компаниите - системни интегратори, са най-консервативни, може би защото разбират сложността на поддръжката на множество „срезове“, но нямат голям интерес към подкрепата на масираното проникване на мрежовите "резени".

Консервативният възглед за броя на мрежовите „резени“, които операторите очакват да бъдат разгърнати, до известна степен противоречи на разбирането на доставчиците за това колко вертикални пазари се нуждаят от „срезове“. Всички с изключение на минното дело и образованието са идентифицирани от повече от една трета от респондентите. Това предполага, че мобилните оператори ще се нуждаят от „мрежови резени“, насочени към вертикални клиенти, и като се имат предвид броят на вертикалите и широкият набор от възможни сценарии на употреба в тези вертикали, можем да приемем, че по-скоро ще са необходими огромен брой „мрежови срезове“.


„Резени“ за различни сценарии

Ако се задълбочим в нуждите на тези вертикали, ще видим лесно, че един „мрежов резен“ няма да е достатъчен за всичките им приложения. Например свързаността с автомобилите ще се използва за много различни неща – мониторинг на работата на двигателя и другите елементи, информация за трафика, данни за застраховката на шофьора, приложения за развлечения, камери на таблото с излъчване на живо, да не говорим за многобройните нужди на автономното шофиране. Някои могат да изискват използване на отделни резени, което да се окаже по-икономично за оператора. Същото се отнася за интелигентния град, за здравеопазването, за е-правителството и дигиталното производство.

На Световния мобилен конгрес през 2018 г. Андреас Мюлер, старши експерт и мениджър на проекти в Bosch, заяви, че Индустрия 4.0 е „най-важното приложение“ за 5G, но е също толкова категоричен относно необходимостта от мрежови срезове – "без тях 5G е безполезна“. „Това ще бъде второто голямо предизвикателство за 5G - след като мрежите бъдат разгърнати, как операторите ще предоставят услуги за всеки сценарий и по възможност на всеки клиент“, казва той.


5G мрежите – резени, кубчета и виртуализация

© Владимир Владков, Networkworld.bg

За много оператори подходът към тази технология на база „един срез, едно приложение/потребител“ е твърде отдалечен във времето и сега не е време за обсъждането му.

British Telecom обаче е инвестирала много време и енергия в проучване на потенциала на „срезовете“. Компанията смята, че броят на срезовете ще расте постепенно с времето, но не всяка услуга ще има нужда от „резен“. „Всеки път когато оператор реши да пусне нова услуга, трябва да се запита кой е правилният подход, обяснява Мария Куевас от BT. Ще може ли тази услуга да бъде поддържана от мрежата и дали ще трябва да добавим нова мрежова равнина“, добавя тя.


Нужна е трансформация на операциите

В края на краищата 5G NR, виртуализацията и мрежовите „срезове“ представляват основата за „оживяване“ на 5G визията и за прокламираната голяма гъвкавост. Въпреки че тези технологии решават много проблеми и правят диференцирането на услугите не само възможно, но и желателно, те прехвърлят огромни предизвикателства и сложност върху системите и процесите, които отговарят за тяхната работа. Това започва с превръщането на тези технологии в услуги, добавят от TM Forum.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X