Операторски Технологии

NB-IoT ще е част от стандарта 5G

Владимир Владков

Визитка на Питър Гаспър
Питър Гаспър е специалист в областта на Интернет на нещата (IoT Fellow) в телекомуникационната група A1 Telekom Austria Group. Той е в телекомуникационната индустрия повече от 20 години, като е работил за редица мобилни оператори в Австрия и Словакия. В периода 2007 до 2017 г. професионалната му кариера е свързана със Cisco, където отговаря за техническите консултации в областта на мобилността и мрежовите технологии за регион Близък изток, Африка и Русия/ОНД. През последните 5 години Гаспър се фокусира върху IoT решенията и инфраструктурата, подпомагайки разработката на специализирани IoT решения в областта на интелигентния град, управление на активите, търговията и транспорта. През 2017 г. Питър Гаспър се присъединява към A1 Digital и започва да работи като архитект на решения с фокус върху IoT свързаността, IoT платформите и архитектурите, както и разработка на специализирани решения за управление на автопарка, проследяването на активи, свързаните продукти и редица други.


A1 обслужва бизнес клиенти от различни сектори, как успявате ли им предложите правилните технологии?

Питър Гаспър: Често работим и през партньори, но има два важни момента. Първият е каква е организацията на самата компания потребител, дали тя има желание да инвестира в нещо, което може да не донесе директни ползи веднага, а в по-дългосрочен план. Дали е склонна да прави експерименти, да инвестира в хора и време за дефиниране на правилния бизнес сценарий?

Самото поставяне на сензори на различни места и отчитане на данните от тях не създава печеливш бизнес модел. Компанията трябва да инвестира сериозно в разбирането на онова, което ще прави с тези данни – дали ще подобрява бизнес операциите, дали ще увеличава приходите си от съществуващ бизнес модел, или ще го промени. Имаме много потребители, които се насочват към свързани продукти, опитвайки се да подобрят продажбите на по-скъпи системи или да изградят нов бизнес на базата на добрите си взаимоотношения с досегашните си клиенти.

Наш клиент поиска да свърже големи машини за смилане на биоотпадъци, като досега е работил с партньор - риселър, продаващ машините на крайните потребители. Той е получавал данни за състоянието на машината и колко време е работила от своя партньор. Ако обаче свърже тези свои машини към своята основна, бекенд система, ще може да събира данни в реално време и ще има директен контакт с потребителя, много прецизна информация за машините. По този начин ще може да продава по-скъпа услуга за поддръжка по заявка, прогнозируема поддръжка и т.н.

Така че много често не става дума само за осигурена връзка за пренос на данните, а за това потребителят да инвестира достатъчно ресурси, достатъчно креативност за измисляне на начин как да използва тези данни по-добре и да ги анализира, да извлича бизнес ползи от тях.

 

Смятате ли да работите повече с местни стартиращи фирми, които да предложат персонализирано решение за конкретния проблем на дадения клиент?

Питър Гаспър:  Абсолютно, със сигурност е така. Стартъпите идват при нас със свежи идеи, те вече знаят защо са създали дадено решение не само в технологичен план, но и от бизнес гледна точка. Те могат „да отворят очите“ (образно казано) на потребителя и да му обяснят, че не само могат да събират данни за него, но генерират от тях много положителен резултат за бизнес на този потребител. Тук, в България, се срещнах с много стартиращи фирми, които добавят допълнителна стойност за потребителя, общуват много приятно и с нас, и с него.

Голяма корпорация като А1 може да ги подкрепи освен като мощен канал за продажби, но и като партньор, на когото клиентите имат доверие. Вторият важен аспект е, че ние като голяма компания имаме огромен опит в превръщането на даден продукт в по-масово решение, разширявайки мащаба на приложението му. Стартиращите фирми обикновено се интересуват от прототипи и пилотни проекти, стремят се да навлязат бързо „в играта“ с т.нар. минимално жизнеспособен продукт (MVP - minimum viable product ). Когато обаче се стигне до етапа на мащабното внедряване и трябва да бъдат свързани стотици или хиляди устройства, се включваме и ние от А1 с нашата IoT платформа за управление на устройствата, подходящата мрежова свързаност, безпроблемното управление на жизнения цикъл на продукта, остойностяване на мрежовата свързаност за конкретния бизнес сценарий.

 

Смятате ли, NB-IoT ще бъде включен като част от стандарта 5G?

Питър Гаспър:  Да, разбира се. На практика Narrowband-IoT няма да се промени при 5G. Той ще бъде подобрен, но ще има обратна съвместимост със сегашната технология. Така че всичко, което правите с NB-IoT днес, вече е 5G-съвместимо и ще бъде копирано в 5G стандартизацията. Една от целите на 5G е да постигне много голяма гъстота на инсталираните крайни устройства и именно това NB-IoT осигурява. С тази технология можете да обслужвате десетки хиляди сензори само с една базова станция, а това е много важно за мобилните оператори, защото не се налага да уплътняват 5G мрежата си само за целите на умните измервания.

NB-IoT е радиотехнология, която осъществява връзката от устройството до базовата станция. След това, след базовата станция, операторът може да реши дали да раздели мрежата на отделни пластове (slices), които да обслужват обществения сектор, корпоративния, автомобилния или т.нар. периферни изчисления.

Въпросите зададе Владимир Владков

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X