Операторски Технологии

Нов технически доклад на IEC оценява излъчването на 5G базовите станции

Владимир Владков

 

Международната комисия по електротехника IEC публикува нов технически доклад, в който подробно се оценява излагането на човека на радиочестотните полета в близост до базови станции. За първи път в оценката са включени 5G базови станции и малки клетки.

Докладът на IEC ще осигури ценен ресурс на мрежовите оператори, разгръщащи 5G мрежи, като илюстрира тестовите методи и работните примери от експерименталните инсталации на 5G сайтове.

„Този доклад е полезен за много заинтересувани страни, включително мениджъри на съоръжения, собственици на сгради, централни и местни власти, като им помага да се уверят, че мрежите и базовите станции се тестват коректно“, обясняват от IEC. Докладът ще опрости внедряването на оценки за РЧ безопасност на сайта. Той е разработен от техническия комитет 106 на IEC, който подготвя международните стандарти за методите за измервания и изчисления за оценка на излагането на човека на електрически, магнитни и електромагнитни полета. Членовете на TC 106 включват световни експерти от мобилни оператори, производители на мобилно оборудване, академични среди, правителствени регулатори и тестващи лаборатории.

Базовите станции излъчват чрез една или повече антени, използвайки различни честоти в обхвата от 110 MHz до 100 GHz, а оценката на излагането на хората на радиочестотното облъчване взима предвид и „приноса“ на околни източници, излъчващи в обхвата от 100 kHz до 300 GHz, обясняват авторите на доклада.

В една от първите части на доклада се анализира съответствието на малките клетки за вътрешен монтаж, използвайки измерванията SAR. След това същите измервания се прилагат и спрямо малките клетки за външен монтаж. Оценено е и съответствието на малки улични клетки чрез средно претегляне на енергийната плътност, измервания на макро клетки, включително с помощта на дронове. В специална глава се обръща внимание на макро базови станции с интегрирана технология massive MIMO, както и на малки клетки, работещи в милиметровия РЧ спектър и използващи massive MIMO.

„5G напредва с доста бързи темпове и все повече 5G мрежи се изграждат, затова тестването на базови станции, което да гарантира, че те ще покрият стандартите за излагане на радиочестотно облъчване. Това е изключително важна стъпка и за оператори, и за регулатори, и за обществото“, заяви председателят на TC 106 Майк Ууд.

„Запознаването с важното значение на 5G и на безжичните комуникации от глобален мащаб е основна задача на нашите специалисти, които отделиха много часове работа, включително лично време за разработката на международните стандарти“, допълни той.

5G има за цел да революционизира безжичните комуникации и да играе основна роля в бъдещото свързано общество, както и да улесни пътя към по-усъвършенстван Интернет на нещата (IoT). Технологията обещава не само да увеличи скоростите към потребителя и обратно, към мобилната мрежа, но и да добави значителен капацитет и да намали латентността (времето, необходимо на мрежите да реагират на заявки от приложения и крайни устройства).

124-страничният доклад на IEC се предлага онлайн срещу 330 швейцарски франка.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X