Операторски Технологии

10 тенденции в мобилното покритие, или защо се оплакват абонатите

Владимир Владков

Потребителите все повече се оплакват от мобилното покритие, въпреки че операторите инвестират все повече в разширяване на мрежата и в технологии. Всяка година мобилните оператори инвестират 10% до 15% от своя бюджет в модернизирането на мрежите си. В епоха, в която данните от мобилните мрежи взривно нарастват, операторите трябва да предприемат съгласувани стъпки за намаляване на един от основните фактори за разходите в счетоводния баланс: изграждането и оперирането на мобилни мрежи, обясняват анализаторите от датската Strand Consult, която от години анализира пазара на мобилни мрежи и услуги. Те отчитат 10 тенденции в областта на мобилното покритие и причините, поради които потребителите се оплакват:

  1. Потребителите все повече се сблъскват с лошо мобилно покритие. Медиите пишат за това, особено масовите ежедневници, но често обвиняват само операторите, без да се споменат комплексните фактори, които влияят върху доброто покритие с мобилен (безжичен) сигнал.
  2. Нарастващият брой смартфони в мрежите влияе върху качеството на мобилното покритие и изживяванията на крайните потребители. Смартфоните създават предизвикателства за мрежата с тяхната неоптимална конфигурация за мрежата, сигнализационният „шум“ от приложенията и оперирането на телефона, софтуерни бъгове и, не на последно място, повишеното търсене на данни.
  3. Въпреки че оплакванията по отношение на покритието нарастват, потребителите все повече започват да вярват, че разположените наблизо мачти и радиокули намаляват стойността на тяхната недвижима собственост.
  4. Все по-голям брой хора се страхуват от мобилна радиация, въпреки че има категорични научни изследвания, които показват, че тя не е опасна за здравето (при спазване на задължителните изисквания за мощност на излъчване, разбира се).
  5. Политиците се възползват от мобилното покритие като коз, за да печелят политически дивиденти от своите избиратели, но не предлагат конструктивна подкрепа или регулация, която да подобри развитието на мрежите.
  6. В редица общини е много трудно да се получи разрешително за изграждане на мобилни мачти, така че разгръщането на мрежата се проточва с месеци, дори години, а планираният график остава само на хартия.
  7. Частните наемодатели и общините все по-често изискват високи, направо и лихварски наеми за земята и за сградите, където операторите да поставят мобилни мачти и антени. Това принуждава операторите да изберат между две ситуации - или да ограничат броя на мачтите, или да се опитат да намерят алтернативни места, което е доста трудно, тъй като мачтите трябва да съществуват в непосредствена връзка една с друга.
  8. Медиите и потребителите не правят разлика между покритие и капацитет. Проблемът често не е покритието, а недостатъчният капацитет.
  9. Сегашното законодателство в Европа не подкрепя нови внедрявания, които биха подобрили покритието, а именно чрез иновативни технологии, повече честоти и малки клетки.
  10. Медиите и потребителите имат доста опростена представа за разходите и предизвикателствата пред осигуряване на мобилно покритие в отдалечените райони.

Дебатът за мобилното покритие е доминиран от неинформирано отношение и преобладаващо мнение, че операторите не желаят да изграждат повече мрежи. Почти никога не се говори за ролята на смартфоните, за общините, за наемодателите или за регулациите.

Съществува неуместна тенденция пресата и политиците да твърдят, че по-доброто мобилно покритие е просто функция на капиталовите разходи на операторите. Всъщност, както показва изследването на Strand Consult, много оператори не успяват да изразходват планираните по бюджет капиталови инвестиции, защото не успяват да получат разрешението на общината за издигне на необходимите мачти и кули.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X