Операторски Технологии

5G разслояването ще стане пазар за $66 млрд.

Владимир Владков


Физическите индустрии бързо се преобразуват с безпрецедентен мащаб, като дигитализацията се превръща в критичен приоритет. Разделянето на 5G на слоеве от край до край обещава да стане нарастваща част от тази трансформация, но доставчиците на мобилни услуги трябва да променят всички аспекти на бизнеса си, преди да се обърнат към нея. ABI Research, консултантска фирма за пазарни прогнози, която предоставя стратегически насоки за най-завладяващите трансформационни технологии, прогнозира, че разслояването на мрежата ще създаде до 2026 г. продукти и услуги на стойност приблизително 66 милиарда долара в различни корпоративните вертикални сегменти, включително производство, логистика и транспорт.

Разделянето на 5G мрежата на отделни слоеве се превърна във фокусна тема отчасти поради присъщата му способност да предостави гъвкавост и специализирани ресурси, настроени към различни сценарии на индустриална употреба. Остарелите наследени мрежи и кабелните технологии доминират във фрагментираната индустриална среда днес – закостенели конфигурации, които не могат да „откликнат“ на високите нива на производителност. „Индустриалните сегменти като производството, логистиката и автомобилостроенето се стремят към дигитализация и автоматизация чрез жизненоважни инвестиции на значителна стойност. Целта на разслояването на 5G мрежата е да се превърне във важна крачка за увеличаване на производителността и осигуряване на високопроизводителна свързаност, която подкрепя динамичната, сигурна и надеждна връзка между индустриалните системи и машините“, каза Дон Алуша, старши анализатор в ABI Research.

Независимо от демонстрирания значителен ръст през следващите години и достигането до сериозната сума от 66 милиарда долара до 2026 г. приходите от мрежовото разслояване ще бъдат едва 6% от общите приходи на мобилните оператори от потребителски услуги през същата 2026 година. Превръщането на този нов източник в много по-голяма пазарна възможност, осигуряваща и по-нататък големи перспективи за растеж, ще изисква от мобилните оператори да напуснат „зоната си на комфорт“. Те ще трябва да подобрят радикално своите маркетингови съобщения до корпоративните клиенти от различните вертикални сегменти, ще трябва да променят терминологията и езика си към този на B2B клиентите. Освен това е наложително да инвестират в концепции в неизследвани преди това области, да се ангажират с нови партньорства и не на последно място ще трябва да инвестират в създаването на персонализирани решения за корпоративни вертикални индустрии.

Внедряването на 5G мрежовото разслояване само в сферата на промишленото производство ще създаде добавена стойност в размер на $32 млрд., а средногодишният темп на растеж до 2026 г. ще е 96%. Втората най-перспективна област, генерираща нови приходи, е логистичният сектор, където се очаква продажбите на операторите да скочат от $65 млн. през 2019 г. до над $20 млрд. през 2026 г., т.е. средният годишен темп ще е 127%.

„Нашите прогнози сочат стабилен ръст, но с изключение на Telefonica, BT и Deutsche Telekom, не се наблюдава кой знае каква пазарна активност. Екосистемата около тези три мобилни телекома се разширява, така че очакваме по-широка общност от компании да започне да се занимава с корпоративни вертикали и да навлезе във фаза на проучвания през следващите години“, каза още Алуша в доклада на ABI Research „5G Network Slicing and Industry Verticals“.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X