Операторски Технологии

Новите телекомуникационни правила в ЕС са готови

Владимир Владков

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ ОКОНЧАТЕЛНО ПОДПИСА новия европейски Кодекс за електронните съобщения, който налага ограничения на цените, по-строги процедури за сигурност и правила за разпределение на радиочестотния спектър, което според съвета ще подобри внедряването на 5G мрежи.

С това одобрение бе преодоляна последната пречка пред влизането в сила на новия кодекс, който ще е задължителен от 20 декември, като на операторите е даден известен времеви период да спазят специфични елементи от този кодекс.

И трите законодателни органа на ЕС подписаха кодекса въпреки протестите на индустриални групи и критики към редица от мерките в него. Сред наложените от новия закон мерки са минимален срок за лиценз за РЧ спектър от 20 години в страните от ЕС, законодателни мерки за осигуряване на „универсален интернет достъп“, нови правила относно обажданията до центрове за спешни случаи (линейки, полиция, пожарна). Налагат се и тавани за цените на международните разговори в рамките на ЕС от 19 евроцента на минута и 6 евроцента на текстово съобщение.

Новите правила ще се прилагат спрямо компании, които не попадат в обхвата на комуникационното законодателство, но предоставят услуги през интернет, включително съобщителни услуги от типа нa Skype и WhatsApp на Facebook. За да се отразят новите правила, бяха актуализирани и правомощията на регулатора на ЕС BEREC.

В свое съобщение в Twitter вицепремиерът на Европейската комисия за Единния цифров пазар Андрюс Ан- сип заяви: „Тези нови правила отговарят на днешните и утрешните нужди и създават благоприятна за инвестициите и конкуренцията среда, която ще постави основата за 5G в цяла Европа.“

Кодексът за електронни съобщения се разработва от 2016 г. насам и вече бе критикуван многократно, особено по отношение на минималния срок на лицензите за РЧ спектър и за правомощията, предоставени на регулаторите.

През юни организацията на операторите GSMA описа предложеното законодателство като „политически компромис“, който може да попречи на разгръщането на нови мрежи в Европа.

Главният директор на GSMA по регулаторните въпроси Джон Джъсти коментира новата регулация и бъдещото въздействие на кодекса така: „Според GSMA е от решаващо значение новите правила за електронни съобщения, които ще бъдат въведени през следващите две години, да създадат по-стабилна и позитивна регулаторна среда, която да насърчи критичните инвестиции в 5G мрежи от следващо поколение. Разгръщането на 5G мрежи от ново поколение предлага важната възможност да повиши конкурентоспособността на региона и да подобри възможностите на европейските граждани.

Съответните решения на бъдещата Европейска комисия и насоките на BEREC ще окажат значително влияние върху способността на европейската телекомуникационна индустрия да постигне тези амбициозни цели. Очакваме с нетърпение да продължим политическия диалог с всички институции, участващи в транспонирането и прилагането на кодекса“, добави той.

Според Джъсти крайният резултат от процеса на внедряване на кодекса трябва да осигури проинвестиционен регулаторен климат със смислен и солиден подход, благоприятен към 5G, включително в областта на управлението на радиочестотния спектър. „GSMA вярва, че само подобна гаранция ще позволи на индустрията да направи необходимите инвестиции в мрежи, които в крайна сметка ще бъдат от полза за потребителите“, добавя директорът от GSMA.

“На заседанието на Съвета на министрите по далекосъобщенията на страните от ЕС ще се обсъжда и Регламентът еPrivacy (ePR). GSMA призовава министрите да обмислят въздействието на ePR върху съществуващи и бъдещи продукти и услуги, които са от решаващо значение за цифровия растеж на Европа, включително 5G, но също и интернет на нещата (IoT) и изкуствения интелект”, предупреждава още Джъсти.

„Както е показвала и в миналото, Европа има способността да преодолява трудните решения. Сега тя носи отговорността - заедно с националните правителства и регулаторните органи - да осигури по-солиден и мащабируем европейски пазар, който да бъде от полза за гражданите на региона и да насърчи по-стабилно бъдеще за мобилната индустрия и за цялата европейска цифрова икономика. GSMA би искала да благодари на австрийското председателство на Съвета на ЕС за усилената му работа и за напредъка на преговорите по тези важни законодателни инициативи. Очакваме с нетърпение да работим с предстоящото румънско председателство, за да продължим напред“, заключава Джъсти.Невен Дилков стана член на борда на директорите на ECTA

Невен Дилков, основател и управител на Neterra, е избран за член на борда на директорите на Асоциацията за европейски конкурентни телекомуникации (ECTA - European competitive telecommunications association – www.ectaportal.com), съобщиха от българския оператор. „За първи път в браншова организация от този ранг има представителство от страна на български телеком оператор“, допълват от компанията. Неправителствената организация, създадена преди 20 години от алтернативните телеком оператори, има за основна цел съхраняване и насърчаване на конкуренцията на телеком пазара в Европа, като работи с всички национални регулаторни и законодателни органи в Европейския съюз.

„В европейския контекст това са BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), Европейската комисия и други регулаторни и браншови организации”, обясняват от Neterra. „Този избор е въпрос на чест и голямо признание. Европа изобщо не е това място с единен пазар, както много от нас биха искали да бъде. За съжаление много изостава по отношение на азиатските държави и САЩ, където има много по-голям и консолидиран пазар на телеком услугите. ECTA работи за това регулациите да се развиват в посока опростяване и създаване на условия за подобряване на конкурентната среда”, коментира Дилков.

„Имам намерение да участвам активно и да взимам отношение по актуалните въпроси. Личната ми цел е да повиша видимостта на малките и средните телеком оператори в Европа, защото твърдото ми разбиране е, че малкият и средният бизнес е този, който поддържа жива икономиката на страната, повишава жизнения стандарт, подобрява качеството на услугите и се грижи за конкурентоспособността“, допълва той.

Невен Дилков става част от Борда на директорите на ECTA в ключов момент за бранша. Предстои приемането на Европейски кодекс на електронните съобщения (EECC), който ще „погълне“ 4 действащи директиви (Рамковата директива, Директивата за разрешение, Директивата за достъп и Директивата за универсалната услуга). „Задачата на този кодекс е да въведе нови регулаторни практики, които да гарантират конкуренция и условия за навлизане на пазара на нови участници и технологии.

Освен това предстои приемането на общо 19 насоки от BEREC по прилагане на кодекса. „Участието на Невен Дилков гарантира на българските телеком оператори и потребители, че те ще са близо до информационния поток и ще научават информацията от извора проактивно, а не реактивно“, допълват от Neterra.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X