Операторски Технологии

За пръв път над половината население на света използва интернет

Network World

ITU, специализираната агенция на Обединените нации за информационни и комуникационни технологии, изчислява, че в края на 2018 г. 51,2% от световното население или 3,9 милиарда души използва интернет.

"Глобалните и регионални оценки на ITU за 2018 г. са в основата на големите стъпки, които светът прави към изграждането на по-приобщаващо глобално информационно общество", казва Холин Джао, генерален секретар на ITU, и добавя: "До края на 2018 г. ще надскочим 50%. Това е важна стъпка към по-всеобхватно глобално информационно общество, но твърде много хора все още чакат да се възползват от предимствата на дигиталната икономика. Трябва са насърчим повече инвестиции от страна на частния и публичния сектор и да създададем добра среда за подкрепа на технологиите и бизнес иновациите, така че дигиталната революция да не остави никого офлайн ".

„Новите оценки от 2018 г. разкриват, че продължава да се наблюдава обща тенденция към повишаване на достъпа и използването на информационни и комуникационни технологии", казва от своя страна Брахима Сану, директор на Бюрото за развитие на телекомуникации на ITU. По думите му достъпът до телекомуникационни мрежи продължава да нараства особено в мобилните връзки, но достъпността трябва да продължи да бъде основен приоритет.

Процент на населението, използващо интернет

Според ITU в развитите страни постоянния, но бавен растеж увеличава процента на населението, използващо интернет, от 51,3% през 2005 г. до 80,9% през 2018 г. В развиващите се страни растежът е много по-устойчив - от 7,7% през 2005 г. до 45.3% в края на 2018 г. От всички региони най-силен растеж е отчетен в Африка, където процентът на хората, използващи интернет, се е увеличил от 2.1% през 2005 г. до 24.4% през 2018 г. Според оценките регионите с най-нисък темп на растеж са Европа - 79,6% от населението, Северна и Южна Америка - 69,6%. В региона на Общността на независимите държави (ОНД) 71.3% от хората използват интернет; в арабските държави - 54,7%, а в тези от Азиатско-тихоокеанския регион 47,3%.

Мобилни абонаменти

Мобилният достъп до основни телекомуникационни услуги все повече преобладава. Докато абонаментите за фиксирани услуги продължават да намаляват с процент на проникване от 12,4% през 2018 г., броят на абонаментите за мобилни телефони е по-голям от глобалното население. Растежът на мобилните абонаменти през последните пет години се дължи на страните от Азиатско-тихоокеанския регион и Африка. Растежът в Северна и Южна Америка, както и в страните от ОНД, е незначителен, а в Европа и арабските държави се наблюдава спад.

Фиксирани и мобилни абонаменти за широколентова връзка

Широколентовият достъп продължава да показва устойчив растеж. Фиксираните абонаменти за широколентов достъп непрекъснато се увеличават. Продължавайки тенденцията, забелязана през 2017 г., през 2018 г. има повече фиксирани широколентови връзки, 1,1 милиарда, в сравнение с фиксираните телефонни връзки - 942 милиона.

Растежът на активните абонаменти за мобилни широколентови услуги е много по-голям, като процентът на проникване се е увеличил от 4,0 абонамента на 100 жители през 2007 г. до 69,3 през 2018 г. Броят на активните мобилни широколентови абонаменти е нараснал от 268 милиона през 2007 г. до 5,3 милиарда 2018. Развиващите се страни регистрират много по-бърз растеж на абонаментите за мобилни широколентови услуги в сравнение с развитите страни. В тях коефициентът на проникване достигна 61 на 100 жители през 2018 г., като през следващите години има много повече възможности за по-нататъшен растеж. Най-силният ръст на абонаментите за мобилни широколентови услуги се наблюдава в Азиатско-тихоокеанския регион, арабските държави и Африка.

Покритие на мобилната мрежа

Почти цялата световна популация, или 96%, живее в обсега на мобилна мрежа. Освен това, 90% от световното население има достъп до интернет чрез 3G или 4G мрежа.

Домакинства с компютър

ITU изчислява, че в световен мащаб през 2018 г. почти половината от всички домакинства са имали поне един компютър от малко над 1/4 през 2005 г. В развитите страни 83,2% от домакинствата притежават компютър през 2018 г., в сравнение с 36,3% в развиващите се държави. Най-слабо развитите страни показват най-силен растеж през периода 2005-2018 г. Най-силен ръст се наблюдава в арабските държави и региона на ОНД. В Африка делът на домакинствата с достъп до компютър се е увеличил от 3,6% през 2005 г. на 9,2% през 2018 г.

Домакинства с достъп до интернет

ITU изчислява, че близо 60% от домакинствата имат достъп до интернет у дома през 2018 г. при 20% през 2005 г. В развиващите се страни почти половината от всички домакинства имат достъп до интернет у дома, значително увеличение в сравнение с 8.4% през 2005 г. Регионалното развитие в общи линии следва тенденциите, наблюдавани при домакинствата с компютри.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X