Операторски Технологии

620 млрд. долара е пазарният потенциал на 5G

Владимир Владков

Фокусът на мобилната индустрия (телекоми и доставчици на оборудване и услуги) върху 5G вече се измества в посока ключове елемент от стратегическото им развитие. В най-новия си доклад за 5G-IoT, представен от Ericsson на Световния мобилен конгрес, компанията очерта пътна карта за операторите, чрез която те биха отключили потенциала на технологията за повече приходи от дигитализацията на индустрията, поддържана и от 5G свързаността.

В анализа на компанията се посочват в детайли начините, по които операторите могат да увеличат днешните си приходи с поне 36%, обръщайки сериозно внимание на нуждите на 10 ключови сектора. За целта специалистите на Ericsson са анализирали повече от 400 реализации на индустриална дигитализация в 10 вертикални пазарни сегмента. От тях са идентифицирани над 200 полезни примера, при които 5G би играла съществена роля.

Това не е първият доклад на Ericsson на тема „бизнес ползи от 5G”. В предишния доклад „Бизнес потенциала на 5G“ бе посочено, че операторите могат да добавят към прогонозираните за 2026 г. общи приходи в размер на 1,7 трилиона долара още 204 до 619 млрд. долара (или 12% до 36% повече). Тази „добавена стойност“ би се реализирала, ако те се насочат към цифровата трансформация на други индустриални сектори като автомобилостроенето и машиностроенето, в които да внедрят технологиите 5G-IoT.

В по-новия си доклад Ericsson разширява списъка с потенциални „ценни клиенти“ до 10 индустрии, включително енергетика и комунални услуги, промишленост, обществена безопасност, здравеопазване, обществен транспорт, медийна и развлекателна индустрия, автомобилна промишленост, финансови услуги, земеделие и търговия. В над 200 от анализираните случаи на цифрова трансформация 5G ще играе жизненоважна роля, твърдят от компанията. За по-голямо удобство те са групирани в клъстери, като са описани възможностите за вдигане на приходите и начините за преодоляване на предизвикателствата пред внедряването на все още развиващата се технология.

На тази база Ericsson е създала подробно ръководство за операторите как да се справят с редица предизвикателства, подчертавайки как да бъдат разгърнати сценариите за внедряване на технологията, така че индустриалните потребители да се възползват от пълния потенциал на цифровизацията.


Пазарен потенциал за $620 млрд.

Приходите от дигитализацията за ИКТ индустрията ще растат с 13,6% годишно за периода от 2016 до 2026 г., докато приходите на операторите от днешните им услуги ще растат едва с 1,5% на година. Тъй като 5G свързаността ще става все по-важна за всички видове индустрии, тя създава и по-широки бизнес перспективи за операторите. От цялата добавена стойност, асоциирана с 5G, през 2026 г., до 47% може да бъде доставена от оператори. Ericsson е идентифицирала в 9 клъстера около 90 на сто от „адресируемия“ бизнес потенциал на технологията. От тях най-големият клъстер е автоматизацията на процесите в реално време, който може да осигури до 101 млрд. долара през 2026 г. Големи шансове за успех имат и усъвършенстваните видео услуги, чийто потенциал за допълнителни приходи се оценява на 96 млрд. долара.

Тестовете за различните сценарии за използване на 5G започват още пред тази 2018 г., като дейностите в тази насока бързо ще набират повече играчи и партньори. Над 70% от компаниите, участващи в тези първи експерименти, планират да въведат технологията в реална експлоатация през 2021 г. В продуктивен режим най-вероятно ще влязат още през 2020 г. системите в енергетиката, промишлеността, обществения транспорт и финансовите услуги. Тези сектори ще предприемат по-бързи стъпки към 5G главно, за да се възползват от предимството на пионерите (73% от анкетираните), за да се позиционират като индустриален иноватор (54%), и/или да се възползват по-добре от предимствата на цифровата трансформация (53%).

Използването на клъстерен подход дава по-реално възможност за оценка от отделните бизнес сценарии, които се тестват днес. По този начин могат да се споделят инвестиции и да се заделят ресурси за таргетиране на по-голям пул от бъдещи приходи, твърдят от Ericsson. Най-големият клъстер от така очертаните 9 е автоматизацията в реално време, обещаващ потенциални приходи за телекомите в размер на 101 млрд. долара до 2026 г. Следващият най-доходоносен клъстер, поне като предварителен потенциал, са усъвършенстваните видеоуслуги, които могат да донесат на операторите до $96 млрд. Следва клъстера с приложения за мониторинг и проследяване ($73 млрд.) и свързаните автомобили (около $69 млрд. до 2026 г.)

Клъстери с най-голям потенциал за приходи за операторите (в млрд. долари)


620 млрд. долара е пазарният потенциал на 5G

© Владимир Владков, Networkworld.bg

Източник: Доклад на Ericsson, 2018 г.


Свързаните коли

Едно от ключовите предизвикателства пред този клъстер е осигуряването на достатъчно добро покритие с високоскоростен мобилен широколентов достъп. Освен това операторите трябва да развият нови търговски способности, за успеят да продават успешно на различни типове клиенти като производители на оригинално оборудване (OEM), на крайните потребители и на компаниите за обществен транспорт. Примерите за потенциална вертикална употреба включват свързани линейки, високоскоростен интернет във влаковете, системи за директна комуникация между самите превозни средства (V2V), системи за уведомяване на превозни средства за спешна помощ, както и за засичане на уязвими участници в движението (деца, възрастни пешеходци, колоездачи).

Пазарните стимули в този клъстер включват нарастващ пазар за споделяне на автомобили вместо покупка за лични нужди, нови правила за пътна безопасност като европейската директива за eCall, електрификация на вече движещите се превозни средства и появата на нови високотехнологични модели, „разрушаващи“ традиционния модел в автомобилната индустрия. Съществуват и редица пречки пред въвеждането на свързаните автомобили. Например ще са необходими нови модели за монетизиране. Потребителите са свикнали да плащат еднократно за колата си (или най-много на лизинг), докато свързаните автомобили и функции в тях вероятно ще са базирани на регулярен абонамент. Примери за това вече има и в България с работещата в София услуга Spark, като електромобите се заявяват и освобождават чрез мобилно приложение.

Глобалният пазарен потенциал на този клъстер се формира най-вече от обществената безопасност, общественият транспорт и автомобилната индустрия, като адресируемите приходи за 5G операторите се оценяват на $69 млрд. към 2026 г. С навлизането на 5G мрежите ще станат достъпни нови възможности за умно шофиране, включително автоматично общуване между самите превозни средства. След по-мащабното разгръщане на 5G мрежите ще се разширят и функционалностите, например „откриване на опасности отвъд видимата линия“, обогатени развлечения, например мултимедия с 8K резолюция, виртуална реалност и др.


Еволюция на автомобилния клъстер:

Чрез наличните в момента мрежи

Свързано шофиране: Статистики за шофьора в реално време; Персонализирани застрахователни услуги на база поведението на шофьора, Свързаност вътре в автомобила; Функции, подпомагащи шофирането; Предупреждения за пътни задръствания

По пътя към изграждане на 5G:

Смарт шофиране: Системи за комуникация между превозните средства; Свързани линейки; Висококоскоростен интернет; Полуавтономно шофиране; Засичане на уязвими участници в движението (напр. деца, колоездачи).

С помощта на завършени 5G мрежи

Цялостно изживяване: сензори, улавящи сигнали извън пряката видимост; Шофиране с автопилот; Модерни инфоразвлекателни услуги (4K, 8K поточно видео); Спомагателни услуги като виртуално присъствие.


Свързаните коли са налични от няколко години, но основно те са представени в новите модели в луксозния сегмент. В момента шведският оператор Telia е стартирал проекта Sense за свързване на колите, които вече са по улиците в градовете, като отваря цял нов цифров свят за „несвързаните коли“, като допълва вгражданата мрежова свързаност с пакет от подходящи услуги. „Важно е да се отбележи способността да се развиват услугите на базата на нуждите на потребителите и иновациите от партньорите в екосистемата“, обясняват от Ericsson. Един от първите партньори на Telia в проекта Sense – Folksam, е изчислил, че ако средната скорост на движение бъде намалена с 3 км/ч, всяка година могат да бъдат спасени 40 човешки живота в Швеция (където шофьорите са сред най-дисциплинираните). Умелото и разумно шофиране от гледна точка на застрахователните компании означава и екологосъобразно шофиране, като шофьорите биха могли да намалят изхвърляните въглеродни газове средно с 12%. Допълнително мониторингът и навременното връщане на обратна връзка ще намали броя на произшествията с 56%, а застрахователите ще намалят загубите си с до 20%. И всичко това може да бъде постигнато още преди въвеждането на 5G базирани услуги.

Услугите в пакета, предоставян от Telia, включва: Wi-Fi точки за достъп, предупреждения за нужда от сервизно обслужване, информация за паркиране, известия за смяна на гумите, функции за еко-шофиране, лесна за използване пътна книжка (пътен лист), пътна помощ, застрахователни услуги, предупреждения за злоумишлени действия (напр. известие до смартфона, ако някой удари колата ви на паркинга). Известията от Telia Sense работят за всички коли, регистрирани в Швеция и използвани в Европа, но WiFi връзката работи само мрежите на Telia в Северна Европа и Прибалтика. Известията за паркирането се получават засега само в Стокхолм.


Съвети за кандидатите за 5G

5G е мощен технологичен инструмент, чрез който операторите могат да увеличат шансовете си за допълнителни приходи, коментират авторите на доклада. Телекомите могат да се насочат първо към индустриите, които са в активен процес на цифрова трансформация като промишлеността и автомобилите. За да бъдат успешни обаче, те трябва да имат конкурентни предложения за тази дигитализация, включително чрез внимателно обмислено и ценово ефективно разгръщане на голям брой сценарии за използване на 5G, както и избор на подходяща роля в екосистемата или веригата за доставки. Клъстерите, които носят по-малко рискове и предизвикателства, са мониторингът и проследяването, както и сензорите за сервизна поддръжка, до известна степен и свързаните коли. Най-голям потенциал за приходи обещава автоматизацията в реално време, но там има и твърде висока бариера за навлизане. „Остарелите бизнес модели и оперативни структури на телекомите трябва да се развият, за да оцелеят в света на 5G-IoT, предупреждават от Ericsson. - Подробно разписани IoT инициативи от реалния живот, описване на структурата на монетизация и на бизнес моделите ще покаже на операторите как те могат да бъдат доразвити и в 5G ерата.“

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X