Операторски Технологии

(Не)очакван възход на LTE мрежите у нас

Владимир Владков

В края на 2015 г. в света е имало 980 млн. LTE абонаменти (без M2M връзките). До края на 2020 г. се очаква LTE да се ползва от над 2,89 млрд. клиенти, 74% от които през TDD базирани мрежи, а останалите – през FDD базирани мобилни мрежи, показват данните на GSMA Intelligence. По данни на агенцията на GSMA асоциацията в края на 2015 г. в България е имало 11,1 млн. мобилни абонати (0,61% ръст), 53% от които ползват мобилен широколентов интернет, като са оценени данните на 4 оператора – Макс, Мтел (част от Telekom Austria Group), Теленор и Vivacom.

За периода 2011-2014 г. приходите на предприятията от предоставяне на мобилни гласови телефонни услуги отбелязват постоянен спад, пише в проектодоклада на КРС за 2015 г. От 1,734 млрд. лв. през 2011 г. тези приходи са намалели до 1,157 млрд. лв. през 2014 г., като намалението за периода е 33,3%, обясняват от регулатора. За същия период 2011-2014 г. приходите от пакетни услуги с включен абонамент за мобилна телефонна услуга са нараснали със 122%, като достигат 234,3 млн. лв., а делът на приходите от абонаменти за мобилна телефонна услуга, включена в пакетна услуга в общия обем на приходите, от 4% през 2011 г. нараства на 12% през 2014 г.

Според проектодоклада на КРС за 2015 г., мобилни гласови телефонни услуги чрез мобилни наземни мрежи, работещи в обхватите 900 MHz, 1800 MHz и 2 GHz по стандарт GSM и UMTS, предоставят БТК, Мобилтел и Теленор България. Мобилни гласови услуги могат да се предоставят и чрез мобилни 4G мрежи, като КРС е издала 6 разрешения за използване на радиочестотен спектър за изграждане на мобилни мрежи от четвърто поколение по стандарт LTE. Търговско предлагане на услуги по стандарта LTE осъществява Макс Телеком (работещ под търговската марка Макс) от средата на 2014 г. (мобилен достъп до интернет), а от април 2015 г. такъв предоставя и Булсатком. В края на 2015 г. пълнофункционална LTE мрежа стартира Теленор, но това не е отразено в доклада на регулатора.

В същото време Макс започна да предоставя и услугата Voicer, която според КРС има характеристики, отговарящи на тези на мобилна гласова услуга, а именно мобилност на потребителя и непрекъсваемост на връзката. „На територията на страната услугата се предоставя чрез софтуерно приложение Voicer, като същото може да се използва само от абонати на Макс Телеком с конкретен абонатен номер от блока номера с код за достъп 99х, коментират от регулатора. - При международен роуминг услугата се предоставя като традиционна мобилна гласова услуга, на основата на роуминг споразумения.“ Именно затова Макс е определена от КРС като предприятие със значително въздействие върху пазара на едро за терминиране на гласови повиквания в собствената му мобилна наземна мрежа,работеща по стандарт LTE, и планира да му наложи специфични задължения.

В плановете на Булсатком се предвижда да се предлагат гласови услуги по стандарт LTE, но към момента на изготвяне на доклада дружеството не е декларирало, че предоставя мобилни гласови услуги по този стандарт. Дружеството не притежава и код за достъп до цифрови мобилни наземни мрежи, допълва КРС.

В същия доклад са очертани и перспективите за развитие пред сегмента на мобилните телефонни услуги:

  • Увеличава се потреблението на мобилни телефонни услуги, предлагани в пакет с други услуги, като най-предпочитаният вид пакетна услуга ще продължи да бъде мобилна гласова услуга и мобилен достъп до интернет;
  • Предприятията ще предлагат множество промоции, свързани с отстъпки от месечните абонаментни цени, включване на допълнителни минути за изходящи разговори и други услуги и атрактивни цени за крайни устройства;
  • Процесът по преразпределение на настоящите абонати ще засилва своето значение за предприятията и все повече крайни потребители ще се възползват от услугата преносимост на номерата;
  • Услугите тип ОТТ (Over-the-top), предлагащи възможности за ползване на гласови услуги, кратки текстови и мултимедийни съобщения и видеоконферентна връзка, ще оказват натиск върху традиционните мобилни телефонни услуги, но степента на това влияние ще зависи от бизнес стратегията, която предприятията, предоставящи традиционни съобщителни услуги, ще възприемат спрямо OTT услугите.


(Не)очакван възход на LTE мрежите у нас

© Владимир Владков, Networkworld.bg

Засиленото предлагане през последните години на мобилен широколентов достъп през мобилните мрежи на предприятията позволява на все повече потребители да използват ОТТ приложения за комуникация помежду си, пише още в доклада на регулатора. - Чрез приложения като Viber, Skype, WhatsApp е възможно да се изпращат съобщения, различни мултимедийни файлове, както и да се извършват гласови повиквания. Всичко това обаче не означава, че ОТТ услугите може да се считат за взаимозаменяеми услуги на гласовите повиквания от мобилните мрежи, коментират от КРС. - За да функционира една ОТТ услуга в реално време, е необходимо крайните потребители едновременно да разполагат с достъп до интернет и да ползват едно и също ОТТ приложение. Освен това, тъй като качеството на услугата зависи от качеството на установената интернет връзка, може да се приеме, че ОТТ приложенията не може да осигурят това ниво на качество, което да съответства на качеството на традиционната гласова услуга“, допълват анализаторите на КРС.

(Не)очакваният възход на LTE

4G (LTE) мрежите започват да набират популярност у нас. В края на януари КРС реши, че цялото количество неразпределен честотен спектър в обхвата около 1800 MHz е в размер на 2 по 30 MHz, включително защитните ленти и ресурса от отнетото разрешение на „4Джи Ком“. Според КРС този ресурс е достатъчен, за да се удовлетворят в цялост подадените в регулатора заявления за допълнителен спектър от страна на петте оператора с мобилни лицензи у нас – Мтел, Теленор, БТК, Макс и Булсатком. След предоставянето на желаните честоти първите 4 оператора ще разполагат в обхвата 1800 MHz с две ленти по 15 MHz, a Булсатком – с две ленти по 10 MHz.Какво ще се промени в мрежата и услугите на отделните оператори при задействане на тези честоти? Ще се увеличи ли скоростта към и от клиента? Ще има ли по-голямо покритие?

Разгръщането на мрежи от следващо поколение винаги е процес, който изисква значителен ресурс и най-вече инвестиции, обясняват от Мтел. - Необходимо е да се изградят нови базови станции и други съоръжения, за да бъде осигурено покритие по новата технология, както и да се интегрира към останалите системи. Нашата компания вече е направила голяма част от тези неща. Направили сме и значителни инвестиции. Както знаете, Мтел има тестова 4G мрежа и затова преминаването към новата технология ще протече с по-малко усилия. Разбира се, липсата на достатъчен честотен ресурс се отразява на общия капацитет и максимално достижимите от абонатите скорости. Затова всички телекоми очаквахме допълнителен честотен ресурс, за да могат клиентите да ползват пълноценно предимствата на 4G технологията. Очаква се допълнителният спектър да бъде предоставен в началото на май 2016 г. Ние в Мтел работим по план да започнем да предлагаме 4G услуги през първата половина на тази година“, допълват от оператора, част от групата TAG.

Теленор поиска от КРС допълнителен честотен спектър в обхвата 1800 MHz, тъй като той е необходим за развитието на 4G мрежата на компанията, която стартира работа на 1 декември 2015 г., заявиха от българския оператор, част от норвежката Telenor Group. - Очакваме решението на КРС за предоставянето му много скоро. Този спектър е необходим както за увеличаване на капацитета на мрежата, така и ще улесни процеса по разширяване на географското покритие на 4G мрежата. Вследствие на това абонатите на 4G мрежата на Теленор ще могат да се възползват от по-високи скорости на пренос на данни. Разбира се, програмата на Теленор включва и изграждането на нови базови станции. Тук е необходимо да направим уточнението, че за осигуряване на национално 4G покритие на територията на България, такова каквото предоставяме посредством нашата 3G мрежа, ни е необходим честотен ресурс в спектърa на 800 MHz (т.нар. цифров дивидент), който за съжаление в България все още не е освободен за ползване от мобилните оператори”, добавят от Теленор.

Нейчо Величков, изпълнителен директор на Макс, коментира: „Очаква се останалите оператори да използват новите честоти, за да изградят 4G мрежи. Тъй като ние изградихме 4G мрежа още преди две години, ще използваме новите честоти, за да постигнем още по-високи скорости за мобилен интернет, с което отново да изпреварим останалите телекоми. В момента предлагаме 4G скорости на мобилен интернет до 75/25 Mbps за сваляне/качване на информация. С новите честоти ще можем да постигнем скорости до 110/50 Mbps, каквито никой оператор не предлага за мобилен интернет в момента. Може да се каже, че това е една стъпка преди LTE Advanced и развитие на технологиите в правилната посока – натам накъдето се развиват по света“, добавя Величков.

Според него, новите честоти няма да окажат влияние върху покритието. „Ние сме на мнение, че честотите са ценен ресурс, който трябва да бъде използван не за това всеки телеком да изгражда собствена мрежа, а за да осигури по-добро качество на услугите си и по-високи скорости на мобилния интернет. За нас само това е здравата логика - да се взимат бизнес решения, които да имат положително влияние върху потребителите. За потребителите няма значение коя мрежа ще използват. Има значение колко интернет ще ползват, колко ще е бърз, колко ще могат да говорят, колко ще им струва това. Практиката за споделяне на мрежи и на честоти е разпространена в много други страни и в България ще доведе до така чаканата либерализация на пазара, към която призовава и ЕС. Правя това уточнение, тъй като дългосрочната стратегия на Макс се доближава много повече до принципите на телеком бизнеса в много западноевропейски страни, отколкото до, да го кажем направо, закостенелите бизнес модели у нас. Именно затова миналата година сключихме договор за национален роуминг с един от по-големите телекоми“, допълва Величков.Какво се случва с националния роуминг, споразумение за който бе подписан с Мтел? Макс има споразумение и с blizoo за предоставяне на LTE услуги от името на blizoo. Какво се случва с това споразумение след придобиването на blizoo от Мтел?

Съгласно споразумението, през тази година ще реализираме националния роуминг, заяви Величков. - Към момента със собствената си 4G LTE мрежа покриваме около 60% от градското население у нас, което са 38 градове и курорти в България. Използвайки мрежата на другия оператор извън зоните на покритие на мрежата на Макс, клиентите ни ще имат национално покритие и традиционна гласова услуга“, добавя той.

На този етап работим активно, провеждаме тестове и като резултат тази година България ще има напълно равностоен на останалите четвърти телеком, при това ние ще предлагаме и супербърз 4G мобилен интернет към традиционната гласова услуга, допълва Нейчо Величков. - Това ще бъде значима промяна за много потребители, защото ще им даде алтернатива. Телеком услугите не бива да се възприемат като комунални услуги, както е било до сега – липса на конкуренция, без разлика в качеството, цените или обслужването – недоволен си, но ги ползваш. Напротив, с увеличаването на конкуренцията, ще се подобрят условията за клиентите, а ние имаме намерение да предложим наистина добри условия. На въпроса за споразумението с blizoo – не можем да коментираме, тъй като сме обвързани от споразумение за конфиденциалност“, допълва шефът на Макс.Технологиите

На Мобилния конгрес в Барселона най-обсъжданите теми бяха свързани с Интернет на нещата, виртуалната реалност, 5G и домашната автоматизация. Каква е стратегията на операторите ни в тези области?

Облачните услуги, IoT, M2M, мобилните финансови услуги и сега са част от дейността на Теленор Груп, но нямаме практиката да коментираме „бъдещи творчески планове“ предварително, заявиха накратко от Теленор България.

„Широколентовият достъп е само основа на това, с което може да се асоциира 4G, обясняват от Мтел. - Световните тенденции и добри практики, с които Мтел ще се съобрази, са свързани с услуги, които дават истинска допълнителна стойност за крайния потребител, така че той да усети практическата полза от мрежата от ново поколение. Пример за такива услуги са тези за видео потребление. Прогнозите от водещите 4G пазари са, че делът на видеото ще достигне 80% от общия трафик до 2019 г. България е догонваща в това отношение, но със сигурност очакваме сериозен ръст на поточните мултимедийни услуги. Други услуги, които могат само да спечелят от сигурността и непрекъснатостта на 4G връзката, са мобилните разплащания, както и услугите, свързани с виртуална реалност, доколкото очакванията са, че виртуалната реалност ще бъде иновация за пазара на онлайн игри, в който най-важна е стабилната и бърза връзка по всяко време и от всяка точка“, допълват от Мтел.

Наскоро Андрус Ансип, зам.-председател на ЕК за единния цифров пазар, отвори нова глава в историята на телекомуникациите в Европа – използването на радиочестотната лента в обхват 700 MHz за мобилни услуги, което е от изключителна необходимост за осигуряване на широко покритие, високи скорости, за развитието на 5G в Европа, Интернет на нещата, свързани коли и други машини и всички нови технологии, които очакваме с нетърпение да станат част от нашата реалност. Когато и България стигне до тази глава, трябва да има предвид, че нужната инвестиция може да е голяма, но влиянието върху икономиката ще бъде още по-голямо“, коментира Нейчо Величков, изпълнителен директор на Макс.

Той допълва, че това безспорно са топ темите в технологичния дневен ред по света. „Ние като иноватор ще доведем някои от тях до вниманието на българските потребители съвсем скоро. Разработваме решение за домашна автоматизация, което човек сам лесно може да инсталира у дома. Със специални датчици ще може да контролираш дома си от всяка точка по света, където има интернет. Ще предложим цялостни пакети, даващи възможност за контролиране на различни елементи от дома. Всеки от пакетите комбинира различни ползи и удовлетворява конкретни нужди на потребителите. Включително за неща, които досега не са си представяли, че могат да следят и контролират от разстояние“, заяви Величков.Разглеждате ли варианти за комбиниране на WiFi и LTE за подобрено 4G обслужване вътре в сгради?

„Според текущите прогнози чрез стартирането на LTE ще бъде осигурен достатъчен капацитет за обслужване на потребителите, твърдят от Мтел. - LTE е стандарт, който позволява използване на различни честотно ленти и очакваме освобождаването и на 800MHz за използването му за LTE. За комбинацията на LTE и WiFi започна да се говори в частите от света, които стартираха LTE преди много години“, допълват от оператора.

„Технологии като VoWiFi и WiFi offload са интересни опции за недалечното бъдеще, но в близките няколко години смятаме, че 3G/4G мрежите ще предоставят достатъчно капацитет без нуждата от допълнителна WiFi връзка, добавят от Теленор. - Понастоящем, където е необходимо, изграждаме специфични 3G/4G решения за предоставяне на нужното качество и капацитет на услугите ни в големи офис сгради, търговски обекти и места с концентрация на много хора.“

Според Нейчо Величков, СЕО на Макс, обаче това е актуален въпрос, свързан с намаляването на зависимостта на услугите от покритието на мрежата. „В тази връзка вече пуснахме гласова услуга, която работи не само в нашата 4G LTE мрежа, но и през всяка интернет свързаност – независимо дали 4G, 3G или WiFi - Voicer. Тази услуга се използва през мобилно приложение, което инсталираш на до 5 устройства. Съвсем скоро я представихме на Мобилния конгрес в Барселона. Редица телекоми се впечатлиха от уникалното предимство на тази гласова OTT услуга – използваш собствен телефонен номер от националния номерационен план с префикс 0999, но с апликация през интернет. Така че генерално отговорът на въпроса дали мислим в посока как да разширим обхвата на услугите си извън нашата собствена мрежа е положителен“, добавя Величков.

Ако въпросът Ви е конкретно за LTE WiFi – да, планираме да използваме LTE WiFi на места с високо натоварване на мрежата. Предимството е, че при натоварване на мрежата, например твърде много хора, използващи интернет в пиков час в мола, става автоматично превключване към LTE WiFi. След това, когато натоварването намалее, отново става автоматично превключване към LTE“, обяснява шефът на Макс.


Проблемът с преразпределянето на честотните ресурси в обхвата 1800 MHz

При разпределянето на свободния честотен ресурс от КРС Макс неколкократно поиска от регулатора диапазона, даден на Теленор България, а КРС и останалите оператори твърдят, че технологията LTE и LTE Advanced не изисква непременно използване на съседни честотни канали при обединяването им в един общ ресурс. Какви са техническите предимства при използване на тези съседни честоти, за които настоява Макс?

Теленор споделя мнението на КРС и другите 4 оператора, че LTE Advanced не изисква съседен честотен ресурс. Функционалността, към която се реферира, е Carrier Aggregation (бел. ред. - обединяване на носещи честоти), която е част от LTE-Advanced и позволява комбинирането на до 5 различни честотни блока за постигане на по-голяма честотна лента (респективно по-високи скорости). Самите честотни блокове обаче освен, че могат да не бъдат съседни, могат да бъдат и от различни честотни обхвати. Много различни честотни комбинации са стандартизирани от 3GPP, като комбинациите 1800MHz+2100MHz и 1800MHz+2600MHz са примери, които могат да бъдат приложени на българския пазар и в момента“, обясниха позицията си от Теленор България.

На обратното мнение, естествено, е Макс. „Обяснението е много просто, споделя Нейчо Величков. - Споделянето на честоти е световна практика за либерализация на телеком пазара. Не предлагаме нищо по-различно. Идеята ни е тази добра практика да се приложи и в България. За да се пусне LTE Advanced, са необходими 2х20 MHz, но дори след преразпределението на честотите никой от операторите няма да може сам да направи LTE Advanced лесно, тъй като всички оператори ще имат 2х15 MHz в обхвата 1800 MHz.“, казва шефът на Макс и допълва:

„Теоретично, а и на практика може да се направи агрегация на несъседни ленти в спектъра, може да се направи агрегация и с ленти в друг радиочестотен спектър. Въпросът е на каква цена. И то не само на каква цена за компаниите, но преди всичко на каква цена за потребителите. Такава агрегация ще може да работи само на специфични крайни устройства от висок технологичен клас. Това означава например, че за да може смартфонът ти да работи в тази мрежа, той трябва да бъде по-скъп, без да има някакви други функционални предимства като смартфон. Освен това се предлагат твърде малко модели от този клас към момента.

Ако трябва да обобщя, споделянето на честоти в две съседни радиочестотни ленти от спектъра ще бъде много по-лесно и евтино. Споделянето на честоти, които не са съседни, ще бъде по-скъпо, включително за потребителите. И тъй като българският пазар е малък и недобре развит, вероятно въвеждането на новите по-добри технологии с по-високи скорости на мобилния интернет ще се забавят в очакване пазарът да „узрее“ за тази идея. Защо това е лошо? Ами защото България изостава от Европа, а ние искрено вярваме, че българските потребители не заслужават по-малко от останалите потребители в ЕС“, каза Нейчо Величков.

Vivacom ще стартира 4G услуги до средата на 2016 г.

Предоставянето на допълнителен спектър все още не е факт и предстои да се случи в рамките на следващите два месеца. Това ще даде възможност на Vivacom да развие порфолиото от услуги, посредством внедряването на нови технологии, ,позволяващи скорости на download до 75mbps. Българският телеком ще стартира предлагането на услуги в 4G мрежа в рамките на първата половина на тази година. От гледна точка на самите услуги LTE е по-добра технология за предаване на данни.

С честотния ресурс, с който ще разполагаме, 4G услугите у нас ще могат да се причислят към базовите възможности на тази технология. За сравнение, в останалите европейски държави LTE се предлага на 800MHz , за да се осигури необходимото добро покритието, и на 1800 и 2600MHz, които се използват за допълнителен капацитет. Новите мобилни устройства позволяват едновременна работа и на трите честоти, което означава скорости до 450Mbps. Обикновено операторите разполагат във високите честоти с поне 20MHz канал, заделен за LTE.

Динамичното развитие на новите технологии, устройства и услуги изисква и постоянно развитие на телеком мрежите, особено в посока на предоставяне на по-бърз трафик на данни. На практика всички съвременни услуги и навлизането на Интернет на нещата (IoT), 3D и други, работещи през широколентов достъп до интернет, изискват все по-големи скорости и капацитет. Това е предизвикателство за ограничения ресурс на мобилните мрежи и 5G е новата технология, която се очаква да може да отговори на тези нужди.

По отношение на варианти за комбиниране на WiFi и LTE за подобрено 3G/4G обслужване, на този етап смятаме да се фокусираме върху предоставянето на LTE услугата. WiFi offload е стъпка, която се предприема при изчерпване на капацитета на мобилната технология и на този етап не се разглежда.

Европейският регламент за отпадане на роуминг таксите е в интерес на клиентите и те със сигурност ще я оценят положително, когато влезе в сила. Увеличение на цените заради роуминг регулацията е малко вероятно и за операторите това ще е загуба на един вид приходи. Но от друга страна пазарът се отваря и ние трябва да намерим други услуги и продукти, от които хората ще имат нужда вече. Това е начинът, по които се развива индустрията.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X