Сигурност

GSMA ще си сътрудничи с ENISA за защита на 5G мрежите

Владимир Владков

Допълвайки инструментариума за защита на 5G мрежите, представен от Европейската комисия днес, асоциацията на мобилните оператори GSMA е разработила схема за гарантиране на сигурността на мрежовото оборудване, описвайки работната рамка за сигурността и създавайки кибер информационен хъб за телеком индустрията, съобщават от GSMA.

"Инициативите на GSMA подкрепят усилията на ENISA, агенцията по киберсигурност на Европейския съюз, за единен подход за сигурността на 5G мрежите", допълват от браншовата асоциация.

Схемата за гарантиране на сигурността на мрежовото оборудване NESAS (от Network Equipment Security Assurance Scheme) дава оценка на проектите за продукти на телекомуникационните доставчици и независимо тества компонентите за ниво на сигурността. Наскоро стартираната схема е разработена в сътрудничество с 3GPP, оператори и доставчици и трябва да доведе до повишаване на сигурността, доверието в мрежовото оборудване и до намаляване на пазарната фрагментация и на разходите за внедряване, обясняват от GSMA.

Освен това е създаден Център за анализиране и споделяне на телекомуникационна информация (T-ISAC), който ще бъде водеща координационна точка за световната мобилна екосистема. Центърът T-ISAC събира и разпространява информация и съвети при инциденти в областта на сигурността сред мобилната общност - по надежден и анонимизиран начин.

"Работим с ENISA и националните регулатори за борба с кибер заплахите, заяви Алекс Синклер, главен технологичен директор на GSMA. - Ние насърчаваме компании от цялата мобилна екосистема да се присъединят към T-ISAC, за да решаваме заедно проблемите със сигурността, пред които сме изправени."

Чрез инструментариума на ЕС държавите-членки се ангажират да продължат да вземат решенията по съвместен начин въз основа на обективна оценка на идентифицираните рискове и въвеждане на пропорционални мерки за тяхното смекчаване, заявиха от Европейската комисия. Очаква се държавите-членки да приложат ключовите мерки от този инструментариум до 30 април, а до юни да докладват за напредъка по прилагането им. Очаква се държавите-членки да си сътрудничат и с Еврокомисията при оценка на ефективността на мерките до октомври тази година.

5G ще играе ключова роля за бъдещото развитие на европейската цифрова икономика и общество. Технологията ще бъде основен фактор за бъдещите цифрови услуги в основните области на живота на гражданите и важна основа за цифровите и зелените трансформации. Приходите от 5G в световен мащаб се оценяват на 225 милиарда евро през 2025 г. Затова 5G е ключов актив на Европа, за да се конкурира успешно на световния пазар, а нейната киберсигурност е от решаващо значение за гарантиране на стратегическата автономия на ЕС, коментират от ЕК. Засегнати са милиарди свързани обекти и системи, включително в критични сектори като енергетика, транспорт, банково дело и здравеопазване, както и системи за индустриален контрол, които пренасят чувствителна информация.

В същото време заради по-малко централизираната архитектура, интелигентната изчислителна мощност в периферията, нуждата от повече антени и увеличената зависимост от софтуера, 5G мрежите предлагат повече потенциални точки за нахлуване на нападателите. Заплахите към киберсигурност нарастват и стават все по-сложни. Тъй като много критични услуги ще зависят от 5G, гарантирането на сигурността на мрежите е от най-голямо стратегическо значение за целия ЕС.

"Ние можем да правим страхотни неща с 5G. Технологията поддържа персонализирани лекарства, прецизно земеделие и енергийни мрежи, които могат да интегрират всички видове възобновяема енергия. Това ще доведе до положителни промени. Но само ако можем да направим нашите мрежи сигурни. Само тогава цифровите промени ще бъдат от полза за всички граждани", заяви изпълнителен заместник-председател с ресор "Европа, подготвена за цифровата ера"

Снимка: Маргрете Вестагер, изпълнителен вицепрезидент на ЕК. Източник: Европейска комисия, Фотограф: Lukasz Kobus
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X