Стратегии

САЩ и Китай в борба за надмощие при интеграцията на AI в индустрията

Иван Гайдаров

Промишленото производство несъмнено е силен катализатор за развитието на икономиката както в САЩ, така и в Китай. Изкуственият интелект (AI) представлява възможност не само да се революционизира индустриалното производствено пространство, но и да стимулира икономическа трансформация и растеж.

Двете страни са интегрирали възможностите на AI в своите производствени операции, но САЩ към днешна дата имат леко предимство пред Китай, въпреки почти равния брой инсталирани бази на крайни устройства с активиран AI на всеки пазар. На първо място, САЩ има повече стимули да разработват подходи и стратегии, насърчаващи по-голямото навлизане на AI в промишленото производство.

Различни пътища в едно и също пътешествие

В САЩ трудът става все по-скъп, създавайки императив за намаляване на производствените разходи, като същевременно поддържа – а често дори подобрява - производството. Това доведе до развитие на AI екосистемата в индустриалните приложения, като редица компании развиват партньорства за въвеждане на AI в индустриалната сфера - доставчици на облачни услуги, такива на платформи за интелигентно производство и чипове и др. Вътрешно оптимизиране на оперативната ефективност, намаляване на затрудненията в производството и ограничаване на фабричното потребление на ресурси са ключови цели на интеграцията на AI.

В Китай, въпреки че AI екосистемата се разширява с бързи темпове, това развитие се ръководи най-вече от китайското правителство. Инициативата Made in China 2025, чиято цел е да насочи Китай към дигитална трансформация в индустриалния производствен сектор, накара компании като Alibaba, Baidu и Huawei да поставят като стратегически приоритет развитието на AI. Въпреки натиска от страна на правителството обаче, малките и средните компании в страната са по-малко склонни да интегрират AI в своите операции - трудът остава евтин, а работната ръка е в изобилие, така че тези организации все още намират ръчното изпълнение на задачи за по-икономически изгодно.

Следователно, изграждането на чисто индустриална AI екосистема в Китай остава предизвикателство. Много стартъп компании са фокусирани върху AI като свързващ слой, а не като част от по-голяма стратегия за дигитална трансформация. Компаниите, базирани в облака като Alibaba, често нямат точните канали за достигане до много провинциални производители, каквито са в повечето случаи малките и средни предприятия. Затова и те все още разчитат на наследени доставчици на решения и локални системни интегратори, в допълнение към евтината работна ръка за подкрепа на основните си операции.

Изравняване на резултата

Високите разходи за труд и възможностите за по-бързо пускане на продукти на пазара подтикват американските производители да бъдат по-агресивни с приемането на индустриални решения, базирани на AI. Това проправи пътя за развитие на американски компании, изцяло насочени към развитието на тази технология, които да поемат лидерството в индустриалната сфера. С времето обаче ABI Research очаква Китай да навакса изоставането си. Инвестициите в AI и всички свързани с него сфери като 5G и роботиката ще създадат постоянно нови възможности за компаниите, които се фокусират върху употребата на AI в промишленото производство.

Навлизането на AI в производствения сектор все още е в начален етап. За да се възползват изцяло от предимствата на технологията, производителите трябва да разгледат в основи производствените процеси, организацията и човешките си ресурси. Вътрешното убеждение на висшето ръководство трябва да бъде първата стъпка преди прилагането на каквато и да било AI стратегия, независимо от пазара.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X