Сигурност

Преминаването към отдалечена работа увеличи интереса към сигурност на базата на SASE

Александър Главчев

Терминът SASE (Secure Access Service Edge) - гранична услуга за сигурен достъп, бе въведен от Gartner и означава набор от технологии, обединяващ услуги за свързаност и сигурност. Това са кофигурируеми териториално-разпределени мрежи (SD-WAN), уеб шлюзове (SWG), брокери за безопасен облачен достъп (CASB), DNS защита и облачни междумрежови екрани.

До Covid-19 пандемията интересът към SASE бе относително нисък. По оценки на анализаторите, широкото внедряване на такива технологии се очакваше след между пет и десет години. Сега обаче ситуацията се промени рязко след масовото преминаване към отдалечена работа и увеличеното натоварване на каналите за връзка и центровете за обработка на данни.

За разлика от традиционната архитектура, при която трафикът за контрол минава през корпоративен център за обработка на данни, при SASE решенията за достъп се приемат на базата на личността на потребителя и се копират в крайната точка, а политиките се разпространяват централизирано чрез облака.

Основният проблем при SASE внедряванията често е необходимостта за закупуване на мрежовово оборудване и такова за сигурност. Съществуват обаче и чисто програмни решения, чрез които устройствата на служителите се свързват с облачни приложения, което позволява в много случаи работа без необходимост от централен корпоративен център за обработка на данни.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X