Рч Спектър

Новите 5G смартфони потвърждават предимствата на mmWave модулa

Владимир Владков

Нов доклад на ABI Research разкрива, че водещите OEM производители все по-често внедряват комбинирани схеми с модем и РЧ система, за да подобрят своите 5G продукти и да реализират ултратънки сгъваеми телефони.

ABI Research използва експертния опит на System Plus Consulting, която е разглобила два 5G смартфона, за да потвърди, че OEM производителите напълно интегрират схемите "модем-РЧ система", за да поддържат едновременно 5G и LTE във флагманските си устройства. Анализът показва, че RFFE системата на Qualcomm покрива едновременно честотите под 6 GHz и милиметровия обхват (mmWave) за 5G, както и честотите за LTE. Това позволява на OEM производителите ефективно и ценово ефикасно да интегрират 5G заедно с 3G/4G в комплексни форм фактори. Подобна напълно интегрирана схема е жизнено важна за по-широкото развитие на 5G отвъд традиционния смартфон пазар.

"Особен интерес при тези разглобявания е използването на mmWave модули, които показват признаци на все по-широко внедряване, тъй като имат за цел да достигнат пазари извън Северна Америка. Използването на тези модули ще бъде още по-важно за създаването на нови и сложни дизайни и форм-фактори като сгъваеми телефони", заявява Дейвид МакКуин, директор на научните изследвания в ABI Research.

С бързото разрастване на продажбите на 5G смартфони, RFFE вече замени модема/ чипсета като най-добрата възможност за ръст на приходите в индустрията. "Многото схеми и РЧ компоненти водят до все по-сложна ситуация при 5G, така че производителите на смартфони се стремят да се възползват от интегрираните системни решения, за да ускорят времето за пускане на пазара, като същевременно се диференцират по отношение на производителността и общата консумация на енергия, обяснява МакКуин. - Оптимизираната интеграция между 3G/4G и 5G с помощта на един доставчик може не само да осигури превъзходен системен дизайн, позволяващ производството на рентабилни и малки форм-фактори и устройства с ниска консумация на енергия, но също така има потенциал да поддържа по-нови функции като агрегиране на носещите 5G Carrier Aggregation и динамично споделяне на РЧ спектър - Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Освен това екосистемата на 5G mmWave бързо се развива, тъй като проблемът със сложната интеграция в смартфоните се решава чрез напълно интегриран и миниатюризиран дизайн на РЧ модула mmWave, който изглежда е "узрял" достатъчно, за да поддържа ултратънки сгъваеми дизайни на смартфони."

OEM производителите могат да се справят със сложността на цялата клетъчна радиосистема, само ако се вземе предвид цялостната система "от модема до антената", включително съпътстващите mmWave / под-6GHz RFFE. "Tози подход гарантира, че устройствата на OEM производителите могат да се справят с проблеми като интегриране на всички мрежови технологии, без да се нарушава ефективността на дизайна на системата RFFE и цялостния форм фактор на устройството. Това опростява сложните и скъпи процеси на снабдяване, свързани с радиочестотните компоненти, включващи сътрудничество с множество доставчици, което може да удължи общото време за разработване на продукта и времето за пускане на пазара", заключава МакKуин.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X