Рч Спектър

Цените на РЧ спектър към април 2020 според GSA

Владимир Владков

През първото тримесечие на 2020 г. телеком регулаторите продължиха с усилията си да отворят още радиочестотни ресурси, които да се използват за LTE и 5G мрежи, обясняват от асоциацията на доставчиците на оборудване GSA. Спектърът в C-обхвата (3300 - 3800 MHz) се разглежда от много страни като ключов ресурс за 5G, тъй като осигурява добър баланс между постигна на покритие с нуждата от предоставяне на голям капацитет. Същевременно милиметровият спектър (mmWave) бе предоставен за разгръщане на 5G мрежи в много по-малки зони, но с доста по-голям капацитет.

Всички ценови данни за РЧ спектър ще бъдат добавени в базата данни GAMBoD на GSA асоциацията, като достъп до нея в Excel вариант имат членовете и асоциираните членове на организацията.

GSA следи внимателно разпределянето и търговете за РЧ спектър в C-обхвата. От края на 2015 г. досега 25 страни са провели процедури, при които са разпределени (след търг или директно) ресурси от този обхват с намерението да се отворят и нови честотни диапазони за мобилни широколентови услуги и 5G. През първите три месеца на 2020 г. Унгария и Тайван проведоха такива търгове за спектъра в C-обхвата.

Цените, платени за РЧ ресурси в C-Band варират в широки граници. Количеството средства, които операторите са готови да похарчат, ще зависят от нивото на конкуренцията, количеството на подходящия спектър, който вече притежават, продължителността на лиценза, наличието на изисквания за покритие или производителност, обвързани с лиценза, както и икономическата стойност (т.е. количеството средства), които всеки мобилен потребител може да задели, обясняват от GSA.

След сериозна тръжна "война", таксите, платени в неотдавнашния търг в Тайван, надхвърлят всички предишни тръжни ценови нива. Постигнати са средно $0,72/MHz/Pop (като най-високата цена при наддаването е $0,74/MHz/Pop), докато предишната горна граница беше в Италия - $0.424 на MHz на Pop. Унгарският търг покрива многобройни РЧ обхвати, а унгарското правителство не е публикувало цените, платени за всеки отделен спектрален обхват, обясняват от GSA.

Процедурите за милиметровите честоти са доста по-малко, като те са предназначени да поддържат разгръщането на 5G, което тепърва предстои. В миналото точно този спектър беше достъпен за мрежи тип "точка до точка". САЩ завърши своя голям търг за РЧ спектър за обхватите 37, 39 и 47 GHz през първото тримесечие, след като през 2019 г. проведе търгове за спектъра на 24 GHz и 28 GHz. Тайван и Тайланд също проведоха търгове за милиметровия спектър през първото тримесечие на 2020 г., допълват от GSA.

Данните за Хонконг показват, че максималната цена за 10-годишен период след първоначалния преходен период. Цените на годишна база с почти $0,0004/MHz/Pop. От тях нищо не се плаща през 2019 г., 30% трябва да се плати през 2020, а 70% - през 2021 г., но таксите се събират само ако се използват 75% от целия спектър в диапазона 26/28 GHz.

Цените, платени за милиметровия спектър, са много по-ниски от тези за C-обхвата, като цените на MHz на Pop варират от $0.001 в САЩ за обхвата 47 GHz до почти $0.02 на MHz на Pop за спектралния диапазон 24-27 GHz в Тайланд.

Броят на страните, които разпределят РЧ спектър в милиметровия и C-обхвта, ще се увеличи значително през 2020 г., прогнозират от GSA, въпреки че националните стратегии за справяне с пандемията COVID-19 доведоха до отлагания на тръжните процедури През тази година се очаква провеждане на търгове в 33 страни.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X