Мнения

Телеком асоциацията БАБТО подкрепя промените в ЗЕС, създаващи виртуални мобилни оператори

Владимир Владков

Браншовата асоциация на българските телекомуникационни оператори (БАБТО) подкрепя предложение за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, което ще доведе до подобряване на конкуренцията на пазара за мобилни услуги и ще осигури условия за създаване на виртуални мобилни оператори (MVNO) в България, съобщиха от Нетера, която е член на БАБТО

В момента тече процес по транспониране на Европейския кодекс за електронни съобщения в българското законодателство. Кодексът поощрява развитието на конкуренцията и насърчава споделеното ползване на инфраструктура и ресурси, допълват от телекома.

БАБТО подкрепя именно предложението на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) "да определя задължение за предоставяне на достъп до съществуващи мобилни мрежи, ползващи радиочестотен спектър, притежавани от електронни съобщителни оператори, на други електронни съобщителни оператори, които не притежават мобилни мрежи, и имат намерение да предоставят мобилни услуги".

Поправката предвижда достъпът да се предоставя при предварително одобрени от регулатора технически и търговски условия, включително цени, както и при спазване на принципите за прозрачност и равнопоставеност, добросъвестно водене на търговски преговори и взаимно изгодни технически и търговски условия, обясняват от асоциацията.

"През последните години много международни и български организации, сред които и Нетера, са се опитвали неуспешно да преговарят с мобилните оператори в България за получаване на MVNO достъп до техните мрежи, твърдят от Нетера. - За сравнение - MVNO оперират свободно на пазара в Европа от близо две десетилетия. В световен мащаб към днешна дата те са повече от 1300. България значително изостава от тези тенденции и е единствената страна в Европа без виртуални мобилни оператори", допълват от алтернативния телеком.

Оттам споделят, че през 2020 г. във Великобритания виртуалните мобилни оператори държат 15.9% дял от общия мобилен пазар, в Германия - 19.5%, в Испания - 11.5%, във Франция - 11.2% . "Във всички тези държави, включително в съседните Северна Македония и Румъния, алтернативните доставчици се ползват от силно подкрепяща законова рамка и действия на местните регулатори в посока отваряне на пазарите и развитие на конкуренцията", коментират от Нетера.

Според изчисленията на Европейската комисия през следващото десетилетие е нужно да се инвестират 500 милиарда евро, за да се разгърнат мрежите, необходими за постигане на целите за свързаност до 2025 г. Редица доклади обаче посочват, че има риск тези инвестиции да не се реализират в срок. "В този смисъл ЕК насърчава съвместните инвестиции от страна на повече от едно предприятие. Именно с тази цел ЕК приема принципи в Кодекса, които гарантират както споделеното използване на радиочестотен спектър, така и насърчаването на достъпа до мрежи", обясняват от БАБТО.

Европейските регулатори изрично признават значението на MVNO за развитието на конкуренцията на пазара на дребно. Те гарантират, че достъпът на едро е обезпечен при определени условия. "В Чехия през 2019 г. регулаторът ČTÚ включва в тръжната документация за разпределение на радиочестотен спектър в обхват 700 MHz (за предоставянето на 5G услуги) задължението за MVNO достъп на едро като условие за издаването на лицензи, дават пример от асоциацията. - В Австрия през 2012 г. при сливането между Hutchison 3G Austria и Orange Austria регулаторът задължава новото предприятие да предложи 30% от своя мрежови капацитет на MVNO през следващите 10 години чрез сделки на едро. Има още много примери от Европа и света как налагането на задължение за достъп на едро се използва като мярка за насърчаване на конкуренцията на пазара за мобилни услуги", заключват от БАБТО.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X