Мобилни Услуги

COVID-19 забави 5G при смартфоните, но не и в предприятията

Владимир Владков

Пандемията стимулира нови сценарии на употреба, които доказаха, че 5G изпълнява мрежовите изисквания по-добре, показва доклад на ABI Research

Макар че пандемията с COVID-19 носи отговорност за значителното увеличаване на трафика на данни, тъй като все повече хора трябва да изпълняват работа от дома си, 5G доказа, че има много предимства, а не е само следващото поколение за потребителска мобилна широколентова връзка. Няколко нови сценария на употреба, активирани от 5G, бяха от голяма полза за предприятията по време на тази глобална пандемия, като те ще помогнат за стимулирането на масовото внедряване на технологията в индустрията, обявиха от консултантската фирма ABI Research.

Разпространението на COVID-19 обаче продължава, като повече от 1 милиард души по света са напълно или частично блокирани, тъй като правителствата се опитват да ограничат разпространението на вируса. През това трудно време всички оператори на телекомуникационни мрежи отчитат увеличение с 30% до 40% при всички видове трафик - както фиксиран, така и мобилен. "Изглежда, че досега телекомуникационните мрежи се справят и мерките за свръхосигуреност на операторите, които те разгръщат в мрежи, вече се отплащат. Скоростта, която "възприема" потребителят, както и потребителско изживяване може да са спаднали, но мрежите все още работят на приемливо ниво", обяснява Димитрис Мавракис, директор изследвания в ABI Research.

Въпреки това по-ниското цялостно доверие на потребителите, прекъсванията на веригата за доставки на телефони и потенциалната миграция на мобилния широколентов трафик към фиксирана широколентова връзка в натоварени градски райони означава, че внедряването на 5G при потребителите ще се забави. ABI Research прогнозира, че капиталовите разходи за 5G мрежата вероятно ще спаднат с 10% през 2020 г., но това ще се промени по-късно през 2020 и 2021 г., когато операторите ще увеличат разходите, за да компенсират това забавяне. ABI Research очаква тежките ефекти на кризата да отшумят през юни 2020 г., след което светът бавно ще започне да се връща към естественото си състояние.

"От друга страна, 5G в Китай илюстрира нови сценарии на употреба, които предоставят истински ползи за предприятията", подчертава Мавракис. Китай вече показа, че 5G се използва като ключова технология в новите болници и по някакъв начин изпълнява мрежовите изисквания, които никоя друга технология не може. Например China Mobile внедри 5G в болницата Huoshenshan на Ухан, която беше бързо изградена за справяне с епидемията. "Операторът твърди, че мрежата е била завършена за 3 дни, включително планиране, проучване на сайта, дизайн, инсталация на оптиката за бекхол свързаността, разгръщане и пускане в експлоатация на базовата станция. 5G мрежата осигури високоскоростна надеждна връзка за здравния персонал, които да изпълняват своите задължения, и даде възможност за нови сценарии на употреба като събиране на данни, отдалечена диагностика и дистанционно наблюдение", казва Мавракис. Друг сценарий на използване е на AIS в Тайланд, при който болниците са свързани с 5G и дори се изпробват роботи, свързани с 5G, за лечение на пациенти.

Фиксираният безжичен достъп (FWA), базиран на 5G, може да даде възможност за бързо разгръщане на широколентови връзки за нови болници, както и да засили възможностите на широколентова мрежа за съществуващите болници. "Освен това тези връзки могат станат основата за разширен набор от услуги, например отдалечена диагностика, болнично лечение на пациенти и отдалечена първична помощ. В допълнение комбинацията от усъвършенствани алгоритми за събиране на данни и от изкуствен интелект (AI) ще играе важна роля, особено в по-сложните технически сценарии, насочени към крайни устройства",обяснява Мавракис. Характеристики като ниска латентност и висока пропускателна способност на 5G ще помогнат за подобреното събиране на данни, актуализациите на моделите и точността и надеждността на прогнозирането.

"Използването на 5G по време на пандемията показа, че новата технология може да осигури осезаеми ползи за много корпоративни вертикали, най-важните от които са здравеопазването и обществената безопасност. Ранните бизнес сценарии ще докажат на няколко корпоративни вертикали, че 5G може бързо да осигури свързаност в нови райони и да създаде възможност за услуги, които преди това не са били възможни. Например 5G може да предостави нови бизнес казуси като дистанционна проверка на температурата, постоянна комуникация за екипите на спешна помощ, трансфер на пациенти, амбулаторни клиники и временни болници", добавя Мавракис.

ABI Research очаква, че разгръщането на корпоративни 5G приложения ще се ускори, започвайки от подобрени мобилни широколентови услуги (eMBB), а това ще осигури основата за мрежовите разрези (виртуалното тунелиране), много по-надеждни мрежи и други. "Разпространението на COVID-19 наистина беше глобално предизвикателство, но също така беше платформа, която илюстрира, че 5G е проектирана да бъде много повече от мобилна широколентова мрежа, ориентирана само към потребителите", заключава Мавракис.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X