Мобилни Мрежи

ЕК с нова инициатива за развитие на 5G

Иван Гайдаров

Европейската комисия (ЕК) потвърди 11 нови проекта в рамките на инициативата 5G-PPP (5G Infrastructure Public Private Partnership - съвместна инициатива между Европейската комисия и европейската ИКТ индустрия), които ще стартират през септември и са насочени към транспортния сектор, обхващайки три трансгранични маршрута и хардуерни иновационни схеми.

Финансирането по програмата включва до 400 милиона евро финансиране от ЕС и допълнителни 1 милиард евро от частни компании.

Новите проекти описват създаването на три международни 5G коридора, предназначени за тестване на различни пилотни проекти за употреба в секторите на автомобилния, железопътния и морския транспорт.

Организацията отбеляза: "Всеки проект ще предостави 5G мрежова инфраструктура, която предлага както многофункционални, така и мултиприложни функции за различни транспортни средства, както и подобрена свързаност за потребителите. "

Другите осем инициативи, стартиращи през септември, се фокусират върху развитието на хардуер и екосистеми, използвайки специфични честоти, технологии, проектирани да отговарят на изискванията на дефинираните вертикали. Целевите сектори включват медийно производство, интелигентни градове, аварийни комуникации и обработка на данни за превозни средства.

Един от проектите ще разработи и широкомащабни технологии, свързани с предоставянето на облачни 5G частни мрежи.

Крайната цел на пакета от проекти е създаването на "първокласна европейска индустриална верига за доставки за основните 5G технологии и хардуерни устройства и по-специално за мрежовите технологии и системи, като същевременно се създават пазарни възможности и се подпомага появата на нови иновативни пазарни играчи."
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X