Мобилни Мрежи

Полша рестартира търговете за 5G

Иван Гайдаров

Полша оповести публично плановете си за преустановяване на текущия търг за 5G и рестартиране на тръжната процедура, за да бъдат избегнати правните последици, след като страната забави разпределението на честотите заради пандемията от Covid-19. В свое изявление, Министерството на дигиталните въпроси заявява, че спирането на процеса по разпределение до момента, в който пандемията е преодоляна, не е в съответствие с правилата за търговете в страната и оставя открити възможности за законови предизвикателства.

Полският регулатор - Службата за електронни съобщения - отложи търга в средата на април, но правителството отбеляза, че тъй като операторите вече са направили определени ходове, отлагането подкопава правния статут на процеса.

"Намерението на правителството е да въведе възможно най-скоро комерсиално функционираща мрежа от пето поколение в Полша и да спази крайните срокове, определени в Програмата за дигитални технологии за Европа. Ето защо, като се вземат предвид възможните последици, както и гореспоменатите проблеми по отношение на правната безопасност, беше решено цялата процедура да се рестартира", заявяват от министерството.

Промени в закона

Министерството на дигиталните въпроси на Полша също така подробно преразглежда законодателството в областта на телекомуникациите. Според институцията това се налага, тъй като местният пазар трябва да се приведе в съответствие с Европейския кодекс за електронни съобщения.

Новите правила изискват от операторите да подобрят процесите на анулиране на договори и да бъдат по-прозрачни относно крайните дати на договора и най-добрите тарифни опции. За да подкрепи новите разпоредби, регулаторът ще използва централизирана платформа за операторите и интернет доставчиците за комуникация с потребителите, което се очаква да изглади процеса на преминаване от една услуга на друга.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X