Мобилни Мрежи

Форумът за малки клетки стимулира по-богат избор за 5G

Владимир Владков

Организацията за малки клетки Small Cell Forum заложи официално на концепцията за отворена инфраструктура в сектора на 5G оборудването, като публикува набор от API интерфейси, покриващи три слоя от архитектурата в опит да насърчи конкуренцията.

Спецификациите покриват физическия слой, радиочестотния и контрола на цифровия "front-end", както и режима на мониторинг на мрежата. В прессъобщението си групата обяснява, че API интерфейсите ще позволява изграждането на малките 5G клетки с компоненти от различни доставчици, а това ще помогне на компаниите по-лесно да отговарят на нуждите на разнообразни бизнес сценарии от следващо поколение.

Неправителствената организация добавя, че документите предоставят поддръжка на ключови технологии, включително фокусиране на лъчи (beamforming), милиметрови вълни (mmWave) и изисквания към 5G NR синхронизацията.

Председателят на форума Читрапу определи публикацията като "крайъгълен камък в стратегията за гарантиране, че оборудването за 5G ерата може да бъде разработвано от жизнеспособна екосистема от разнообразни производители, а това би свалило бариерите за навлизане на пазара както за доставчиците, така и за внедрителите на мрежови решения."

Публикацията е част от програмата на Small Cell Forum за функционални API интерфейси (FAPI), чиято цел е да стимулира конкуренцията и иновациите, осигурявайки общдостъпен интерфейс, около който могат да се разработват различни продукти.

"API интерфейсите за радиочестотната част и контрола на "Digital Frontend" служат като придружаващи документи към спецификацията на физическия интерфейс на 5G (PHY API). Тези документи определят протоколите за съобщения, които позволяват на по-горния стек да контролира строго и да конфигурира радиочестотните устройства, Digital Front End механизмите (DFE) и аналоговите устройства за формиране на лъчи, а това е от решаващо значение за спазването на изискванията за много точна синхронизация на 5GNR, обяснява Самел Селеби, главен инженер в Qualcomm Technologies. - Благодарение на този гъвкав API интерфейс, интегрирането на устройства от различни доставчици и тяхното конфигуриране за разнообразни комбинации от бизнес сценарии става сравнително лесно - това е обща цел за всички спецификации на Small Cells Forum ".

"Спецификацията на API за режима на мрежовия мониторинг (NMM) е третият документ от 5G пакета FAPI и добавя 5G към съществуващите способности за мониторинг на 4G, 3G и 2G радиосреди, добавя Вики Месер, директор "Управление на продуктите" в Picocom. - Тази способност, известна като мрежов мониторинг или "слушане" на мрежата, включва малката клетка, приемаща РЧ сигнали, и параметрите на декодиращата система от всички съседни клетки, позволяващи на SON (самоорганизиращите се мрежи) да оптимизират съответно параметрите на внедряване на мрежата за радиодостъп (RAN). API интерфейсът за NMM предоставя тази информация на SON софтуера в стандартна форма, което помага да се изпълни целта на отворената 5G екосистема."

"Комплектът спецификации на 5G-FAPI подобрява и допълва съществуващия набор от 3G и 4G спецификации, които изиграха съществена роля за разрастването на пазара на малки клетки, като даде възможност за широкомащабна екосистема от многобройни доставчици. Разработването на настоящия пакет е постижение на форума за малки клетки, подчертавайки всеотдайните усилия за сътрудничество на различни компании членове. Тези API интерфейси отразяват текущото ни сътрудничество с други индустриални форуми и тази нова версия включва препоръки от организацията OpenAirInterface Software Alliance", добави Прабхакар Читрапу, председател на SCF. Пакетът от 5G FAPI документи е създаден вследствие на разширеното сътрудничество на водещи компании, произвеждащи малки клетки, сред които са Intel, Qualcomm, Picocom, ip.access и Cisco.

Снимка: Small Cell Forum




© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X