Мнения

Чатът и Facebook са най-разсейващи за служителите

Владимир Владков

Десетте дейности, които най-много отвличат вниманието на служителите на работното им място, включват не само къде работите, но и с кого работите. Проучването е на онлайн обучителната платформа Udemy и Toluna, като 80% от хората твърдят, че са разсейвани от чатещи си колеги. Шумовете в службата са второто най-цитирано смущение на работното място, като 7 от 10 анкетирани цитират шума като най-голяма трудност в работното им ежедневие. По-назад в списъка са социалните медии. Половината от анкетираните смятат, че използването на лични социални медии е разсейване на работното място.

Докладът установява, че намаляването на разсейванията на работното място увеличава производителността на работниците, тяхната мотивация, увереността им, както и щастието им като цяло. Плановете за отворени офиси са „обсебили“ модерното работно място, но новите проучвания поставят под въпрос доколко са ефективни те при насърчаването на колаборативната среда, тъй като много от тях се оплакват от отвличането на вниманието и злоупотреба с тази отвореност.

На практика начинът, по който работим, се променя напълно и често към по-добро. Компаниите предлагат нови технологии и инструменти, които да помогнат на хората да работят по-ефективно, да си сътрудничат по-директно и да повишат производителността си. Но новите технологии създадоха и нови източници на дигитално разсейване, обясняват от Udemy.

Физическата среда, в която работим, също е претърпяла трансформация: отворените офиси са по-често срещани, вече няма врати или стени, които да създават дори илюзията за границите или за личния живот.

„Нашите констатации показват, че за компаниите би било по-разумно да признаят предизвикателствата, пред които са изправени техните работници, и да осигурят обучение за меки умения като комуникация и управление на времето, за да поддържат производителността на високо ниво“, обясняват авторите на доклада.

Устройствата и технологиите стават все по-широко разпространени и ние все по-зависими от тях, коментират от Udemy. “Новите поколения, които навлизат в професиите, никога не са живели по друг начин. Допуснахме устройствата и технологиите да се превърнат в нещо задължително, но не се съобразихме с това, че те „подкопават“ способността ни да се фокусираме и да работим интелигентно. Проявяваме голяма загриженост за последиците за децата, които прекарват прекалено много време пред екраните на телефоните, но какво правят тези технологии за възрастните на работното място? Необходимо е повече обучение за ефективно използване на технологиите на работното място, но служителите се нуждаят и от подкрепа за запълване на пропуските в меките си умения. Те включват фундаментални умения, като например фокусиране и управление на времето, справяне с проблема с отвличане на вниманието, което ще им помогне да успеят, дори и когато в средата се появят нови разсейващи фактори“, пише още в доклада.

 

Имаме проблеми със смартфоните

Над една трета (36%) от работещите от т.нар. поколение „милениум“ или от поколение Z казват, че прекарват над 2 часа да проверяват смартфоните си в работно време. Това време се добавя към поне 10 часа седмично, в което те правят нещо друго, което не влиза в трудовите им задължения. И това поведение не се ограничава само до младите служители. Като цяло 62% от респондентите в анкетата на Udemy прекарват поне 1 час на ден да си гледат телефоните. Същевременно една трета от т.нар. поколение Baby Boom (т.е. родени скоро след Втората световна война) твърдят, че никога не си използват личното устройство на работа. Половината от прекъсванията на работния процес са по инициатива на самия служител, например спиране на дадена задача, за да си провери Instagram „само за минута“, докато доста по-бавно се отговаря на запитване на колега.

Повечето от анкетираните (58%) заявяват, че не се нуждаят от социални медии, за да си вършат работата, но те въпреки това не могат да си представят деня без тях. Въпреки че над 40% имат в социалните медии дейности, свързани с работата, три четвърти (76%) никога не са били обучени от своя работодател, за да го използват като част от професионалния си опит. Половината респонденти съобщават, че техните работодатели ограничават използването на социалните медии.

Сред „милениумите“ и служителите от поколението Z над 78% прекарват над 2 часа от работното си време на личния си телефон. Това би подкопало ефектите за повишаване на производителността им, които работодателите се надяват да постигнат от инструменти за сътрудничество и комуникация като Trello, Slack или Jira, опитващи се да се конкурират с неудържимия натиск на смартфона.

Огромни 86 процента от респондентите описват Facebook като основен разсейващ фактор на работното място - два пъти повече от Instagram. Когато бяха помолени да класират различните социални медии и средства за комуникация по степен на разсейване, Facebook излиза на първо място с 65%, следват Instagram (9%), Snapchat (7%) и Twitter (7%).


Чатът и Facebook са най-разсейващи за служителите

© Владимир Владков, Networkworld.bg

Изводи

Разсейването на работното място ще се увеличава, но компаниите с култура на обучения могат да се съобразяват с онова, с което служителите се затрудняват, и да планират решения и обучения, които пряко отговарят на техните нужди. Когато се вплете в ежедневието на хората, ученето може всъщност да доведе до производителност и иновации, вместо да стане просто друга форма на разсейване, обясняват от Udemy, чиято основна дейност са именно обученията.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X