Мобилни Мрежи

27 от базовите станции на Теленор са хибридни

Владимир Владков

27 от базовите станции на Теленор, използвани в труднодостъпни райони и по тази причина са захранвани с дизелови генератори, вече са хибрдни и при добри условия използват слънчева или вятърна енергия. Дизеловите генератори през 2018 г. са консумирали 273,3 хиляди литра гориво. През 2018 година потреблението на зелена енергия в съоръженията на оператора е нараснало с 13%, като по този начин значително са намалени и отделените парниковите газове и атмосферните замърсители, генерирани при изгарянето на дизелово гориво. Това пише в Доклада за устойчиво развитие на Теленор за 2018 година, който телекомът публикува за осма поредна година.

Общото количество електроенергия, използвана от компанията през миналата година, е намалено с близо 372 МВч, като в офисите спадът на използваната енергия е 14%, а в складовете намалението е 23%. "Оптимизацията и постигането на висока ефективност при базовите станции води до минимално увеличение от 9% на използваната енергия от 2015 г. насам, при положение, че операторът реализира над 500% ръст в преноса на данни за същия период", обясняват от Теленор.

Трафикът от мобилни данни непрекъснато се увеличава, което налага постоянно разрастване и надграждане на мрежата на оператора. "Независимо от това благодарение на проектите ни за намаляване на електричеството, използвано от мрежата, през 2018 г. успяхме да ограничим ръста на потреблението на електроенергия от базовите ни станции. Същевременно натовареността на мрежата ни продължава да расте с много по-високи темпове от потреблението на енергия", пише в доклада. Ръстът на потреблението на мобилни данни е 4%, докато общото потребление на електроенергия е 53,3 ГВч.

Допълнително след въвеждането на електронни версии на фактурите в бизнес портала на оператора или през приложението MyTelenor компанията е спестила над 143 тона хартия за цялата 2018 г. Операторът е успял да намали и потреблението на хладилни агенти с близо 51% спрямо предишната година, което се дължи на оптимизирането на работата на климатичната техника в над 50 центрове за данни, както и използването на икономичен метод, при който се използват ниските температури на външния въздух за подпомагане на охлаждането.

27 от базовите станции на Теленор са хибридни


27 от базовите станции на Теленор са хибридни

Теленор продължава да събира и предава за рециклиране излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба телефони и аксесоари в специалните контейнери за разделно събиране. През 2018 г. в магазините на оператори са събрани за рециклиране 4,5 пъти повече мобилни телефони и 2,5 пъти повече аксесоари в сравнение с предходната 2017 година.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X