Центрове За Данни

ИКТ индустрията намалява емисиите на парникови газове с 45% до 2030 г.

Иван Гайдаров

Нов стандарт на ITU (International Telecommunication Union) подчертава, че спазването на Парижкото споразумение ще изисква ИКТ индустрията да намали емисиите на парникови газове с 45% от 2020 г. до 2030 г. Стандартът ще подкрепи ИКТ компаниите в намаляването на емисиите на парникови газове до процента, необходим за постигане на Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за изменение на климата (UNFCCC) на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °.

Препоръчителните цели за намаляване на емисиите са първите, специфични за ИКТ индустрията, одобрени от Научно обоснованата целева инициатива (SBTi).

Стандартът на ITU - ITU L.1470 "Траектории на емисиите на парникови газове за ИКТ сектотра, съвместими с Парижкото споразумение" - е разработен в сътрудничество с Глобалната инициатива за устойчиво развитие (GeSI), GSMA и SBTi. Той се подкрепя от асоциирано Ръководство за ИКТ компании, определящо научно обосновани цели.

ITU L.1470 предлага траектории за намаляване на емисиите за операторите на мобилни мрежи, фиксирани мрежи и центрове за данни. Стандартните и свързаните с тях насоки ще подкрепят операторите при определяне на цели, съобразени с най-новите развития на науката за климата и "научнообоснованите цели", признати от SBTi.

"Този нов стандарт на ITU предлага авторитетни насоки за пътя към нулеви нетни емисии за ИКТ индустрията", заяви генералният секретар на организацията Хулин Джао и добави: "Стандартът е пример за това, което може да се постигне с добро сътрудничество между ключови партньори. Той представлява важен принос към международните усилия за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие. "

29 операторски групи, представляващи 30% от мобилните връзки в световен мащаб, вече са ангажирани с научно обоснованите цели, съобщава GSMA.

Тези групи включват América Móvil, AT&T, BT, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, Elisa, Far Eastone, KPN, Magyar Telekom, NTT DOCOMO, Orange, Proximus, Reliance Jio Infocomm, Safaricom, Singtel, SK Telecom, STC, Swisscom, T Mobile САЩ, Taiwan Mobile, TDC, Tele2, Telefónica, Telekom Austria, Telenor, Telia Company, Telstra, Verizon и Vodafone.

ITU L.1470 ще поддържа много повече оператори

Преминаването към възобновяема и нисковъглеродна енергия се очаква да доведе до по-голямата част от намаляването на емисиите на парникови газове в ИКТ индустрията за периода 2020-2030 г. ИКТ компаниите ще продължат да постигат по-голяма енергийна ефективност, стимулирана от свързаните с това икономии на разходи, както и от възможностите за генериране на приходи, произтичащи от нарастващата способност на ИКТ да подобряват енергийната ефективност в други отраслови сектори.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X