Центрове За Данни

Нови въздушни прекъсвачи Masterpact MTZ разработи Schneider Electric

Владимир Владков

Нови въздушни автоматични прекъсвачи разработи Schneider Electric - Masterpact MTZ. Това – ново поколение високомощностни въздушни автоматични прекъсвачи добавят разширени дигитални възможности към легендарните работни характеристики и надеждност на гамата, обясняват от компанията. Сред предимства на Masterpact MTZ са:

  • Първият вграден електромер с Клас 1 на точност, който спестява време за проектиране и гарантира икономия на енергия.
  • Подобрени механични и електрически характеристики, дори в тежки експлоатационни условия.
  • Възможност за сигурен мониторинг и управление на прекъсвача през смартфон, дори при прекъсване на захранването.
  • Уведомяване за всички възникнали събития и предотвратяване на претоварването с дистанционен мониторинг в реално време.
  • Персонализиране на прекъсвача с цифрови модули за разширена функционалност и непрекъсната работна ефективност.
  • Безпроблемно интегриране в смарт табла, благодарение на вградената Ethernet комуникация.
  • Компактни размери на прекъсвача за лесно надграждане и подмяна без нужда от повторна сертификация.

 

 

Masterpact MTZ има отлични механични и електрически характеристики, които надхвърлят стандартите и издържат на най-високи нива на колебание на напрежението, електромагнитни смущения, вибрации, удари, корозионна среда със съдържание на химикали и сурови температурни уловия.

Персонализацията на Masterpact MTZ с дигитални модули може да се извърши по всяко време и навсякъде, с възможност за оперативни подобрения без прекъсване на захранването или изключване на защитата. Дигиталните модули за защита, измерване, диагностика и поддръжка предлагат разнообразни опции за разширяване на функциите. Masterpact MTZ дава възможност за надграждане на всеки етап от жизнения цикъл – от проектирането и конфигурацията до пускането в експлоатация (промени в последната минута), както и оперативни подобрения без прекъсване на захранването или изключване на защитата, добавят от Schneider Electric.

Благодарение на софтуера за управление и анализ на данните през смартфон се постига повишена безопасност и ефективност. Удобният интерфейс и сигурната комуникация през Bluetooth ограничават риска при локална поддръжка, тъй като се избягва директния контакт при анализ и предприемане на действия. Masterpact MTZ позволява бърз преглед, самодиагностика и промяна на защитните настройки, както и подава информация в реално време за потреблението и качеството на захранването, симетрията на фазите и състоянието на мрежата. Дигиталният дневник на сервизните дейности Facility Expert осигурява възможност за проактивна поддръжка чрез дистанционни уведомления и осигурява непрекъснатост на работата чрез периодична проверка, предупреждения и аларми.

При повреда клиентите могат бързо и безопасно да възстановят захранването през смартфона си. Важните показатели (данни от измервания и настройки на защитата) се запазват преди изключването и дори при липса на захранване, благодарение на NFC връзката, се идентифицират причините за прекъсването и се получават инструкции за включване на прекъсвача и възстановяване на захранването.

Masterpact MTZ може да се управлява през сервизния център Schneider Electric Field Services във всеки момент – от проектирането до монтажа, експлоатацията, поддръжката, оптимизацията и обновяването на системата. В съчетание с комуникационните възможности на Masterpact MTZ и смарт таблата, това позволява поддръжка, основана на състоянието на системата, дистанционно управление на съоръжението, управление на активите и подобряване на услугите за енергиен мениджмънт,с гарантирани значителни икономии на енергия и експертно техническо съдействие.

С Masterpact MTZ ние променяме концепцията за електроразпределение в модерния енергиен свят, заяви Филип Делорм, изпълнителен вицепрезидент на отдел „Сгради и IT бизнес” в Schneider Electric. - Клиентите очакват електроразпределението да бъде по-безопасно, по-надеждно, ефективно и устойчиво, и да осигурява защитено свързване. Комуникацията на новия Masterpact, дигиталните възможности и безпроблемната интеграция в нашата платформа EcoStruxure осигуряват значителни предимства на крайните клиенти, проектанти, производители на табла и контрактори, за които високомощностните прекъсвачи са важна част от решенията ниско напрежение в индустриални обекти, критични приложения и сгради.”

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X