Центрове За Данни

Как да изградим енергийно ефективен център за данни по стандарта ЕN 50600?

Владимир Владков

Все повече и повече собственици на центрове за данни и ИКТ мениджъри използват стандарта EN 50600 за създаване на центрове за данни и сървърни помещения. Стандартът не само дава насоки и препоръки за процеса на проектиране - от идейното проектиране до самото изпълнение, но също така дава представа за KPI индикаторите, за най-добрите практики при създаването и функционирането на центрове за данни. Но как се използва стандартът EN 50600 за проектиране на енергийно ефективен център за данни? Бялата книга на Minkels, част от френската група Legrand, дава някои разяснения.

Според стандарта EN 50600 няколко ключови характеристики заедно определят качеството на центъра за данни – енергийна ефективност, достъпност (отказоустойчивост) и сигурност. На ранен етап е възможно да се оценят разходите за определено ниво на енергийната ефективност. Стандартът предоставя указания за определяне кое ниво е желано в тези области.

В бялата книга на Minkels ИКТ мениджърите могат да открият как да използват стандарта EN 50600, за да изберат един или друг проект за центъра – да изградят и да оперират енергийно ефективен ЦОД според заложените предварително цели. В тази част на бялата книга се обсъждат стратегии и цели, анализ на бизнес риска и достъпност, ресурсна ефективност и достъпност. Разкрива се и как се използват KPI индикаторите, когато се проектира център за данни и какви различни стандарти има за енергийната ефективност.

Втората част на бялата книга на Minkels e посветена на аспектите на енергийната ефективност за всички компоненти в ЦОД, като ги свързва с препоръчваните практики и други приложими части от стандарта EN 50600.

За да стимулира употребата на енергийно ефективни решения в ЦОД, има няколко институции, които са създали програми за постигане на този ефект. И в Европа, и извън континента кодът на ЕС за енергийно ефективни центрове за данни и най-добрите практики, вплетени в този код, се използват като отправна точка за местни програми. В част 3 на бялата книга на Minkels се обсъждат примери за подобни местни програми, действащи във Великобритания и Холандия например.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X