Центрове За Данни

Rittal и ABB осигуриха по-голяма ИТ ефективност на летището в Дубровник

Владимир Владков

Хърватия се превърна в популярна дестинация, а туристическият трафик на летището в Дубровник постоянно се увеличава. След като летището взема решение за разширяване през 2016 г., Rittal получава задачата на главен изпълнител, изграждащ нов център за данни, който да е напълно функциониращ от 2018 г. Това означава, че летищният оператор продължава да предлага на пътниците възможно най-голям комфорт по време на регистрацията, използвайки бързи информационни системи. Най-големият летищен терминал в Хърватия трябва да бъде завършен в Дубровник през 2019 г., като годишният му капацитет ще от около 3,5 милиона пътници (годишният капацитет на Терминал 2 на Летище София е 2,6 млн. пътници).

"Все повече хора посещават Хърватия и влизат в страната през нашето летище, казва Томислав Макан, мениджър „Поддръжка и развитие“ на летище Дубровник. - Затова разширихме летището и инсталирахме нов център за данни. Това беше постигнато много ефективно и професионално с помощта на услугите, предоставяни от Rittal и партньорите му“, допълва Макан.

Високата отказоустойчивост на ИТ системите е била основен приоритет при проектирането на новия център за данни. Ако той спре, това може да блокира всички летищни операции. Следователно централните компоненти на ИТ инфраструктурата са проектирани с добра резервираност, така че ако има повреда, заместващите системи могат да поемат незабавно задачата. Партньорът по проекта ABB защитава захранването с UPS системи.

„В рамките на една критична инфраструктура снабдяването с електроенергия е чувствителен проблем и провалът на ИТ би затруднил веднага операциите в терминала. Решението на Rittal и ABB гарантира сигурността на летищния оператор. ИТ системите могат да работят дори в случай на колебания в електрозахранването или кратки прекъсвания на електрозахранването“, посочи Кевин Бикерстаф, мениджър продажби в световен мащаб в ABB.

„С този проект в Хърватия отново доказахме, че имаме международна и ефективна организация. Заедно с глобалните ни партньори от ABB и регионалните доставчици на услуги сме в състояние да реализираме предизвикателни ИТ проекти, вариращи от планиране до опериране“, допълни Андреас Кийгер, изпълнителен вицепрезидент на бизнес поделението по ИТ в Rittal.

 

Системи за наблюдение

Решението за мониторинг Rittal CMC III наблюдава цялата инфраструктура в центъра за данни, което дава възможност на ИТ експертите бързо да разпознаят всякакъв тип отклонения от нормалната работа и да реагират преди системата да спре напълно. Мониторинговото решение е свързано с централната сградна система за наблюдение и управление, така че операторите в ИТ центъра могат да видят състоянието на цялата система „като на длан“, обясняват от Rittal.

В центъра за данни се използват комуникационни шкафове Rittal TS IT, които поддържат бърза и ефективна настройка на ИТ инфраструктурата, тъй като всички компоненти са стандартизирани. ИТ шкафовете са инсталирани в защитена стая, специално разработена от Rittal, като според думите на компанията тя предлага максимална физическа защита срещу достъп от външни лица и срещу пожар. Контролът на достъпа гарантира, че в нея могат да влязат само оторизирани лица, а системата за ранно засичане на пожар изпраща ясно предупреждение в случай на опасност от разгръщане на пожара.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X