Центрове За Данни

Еко технологии свалят консумацията в LAN мрежите

Network World

Владимир Владков
Всеки, който е чувал „притропванията“ на своя хладилник при спад на напрежението или е бил разстроен от поредицата необясними грешки на някоя контролна система, има действителен респект към влиянието на качеството на захранването върху надеждността на оборудването и енергийната ефективност. „Малцина биха се усъмнили, че падовете в напрежението и наличието на хармониците в захранващата мрежа са причина за престоите на оборудването, скъсяването на живота му или бракуването му“, обясняват специалистите от ИТА Трейд. Според тях, подобно на много амбициозни проекти за повишаване работоспособността, качеството и жизнения цикъл на оборудването, се оказва  доста трудно да бъдат подкрепени финансово подобренията в системите на захранване. „Днес  е по-лесно да се финансира проект за енергийна ефективност, чиято възвръщаемост може лесно да се пресметне с размера на по-ниските сметки“, коментират те.
Какви технологични решения подобряват енергийната ефективност на корпоративните мрежи и с какъв процент?
„Да, вярно е, че в тези трудни времена можем да се замислим за енергийната ефективност на мрежовото оборудване. Макар и не много (в сравнение с икономията при използване на енергоспестяващи крушки, работни станции с малък захранващ модул или икономично отопление), използването на „зелени” комутатори ще подпомогне фирмения бюджет, а и ще намали излишното замърсяване на околната среда, коментира Пламен Хубанов, търговски директор на Арго Контар. 
„Да превърнеш едно устройство в „зелено“ и по този начин и мрежата, означава да намалиш ненужно консумираната енергия от части на устройствата, които не са в употреба в даден момент, обяснява Калин Групчев, мениджър на ZyXEL за региона. - Така например може да се планира безжичният сигнал при рутерите за крайни потребители да бъде включен само в определени часови пояси на денонощието, в които той реално се ползва. Друг типичен пример са решенията за съхранение за крайни или корпоративни потребители, при които се задава график на работен режим и така се спестява енергия от хард дисковете.“
С колко би се намалило? 
„Нашият скромен опит при дистрибутирането на новите серии „зелени” комутатори на SMC Networks показва, че тези комутатори намаляват разхода на енергия с до 70% в сравнение със стандартните модели, казва Хубанов. - Идеята е, че тези умни устройства разпознават броя работещи компютри, които са закачени на техните портове. Ако установят, че компютърът е изключен, преустановяват захранването към съответния порт. Те също променят нивото на подаваното захранване в зависимост от дължината на кабелната връзка между компютъра и комутатора (ако връзката е къса – подаваното захранване е по-малко)“, добавя Хубанов.
Например стандартен 8-портов гигабитов комутатор потребява около 7W мощност, докато един подобен „зелен” модел около 3W. „Т.е. ако в един по-голям офис се използват два-три 24-портови гигабитови комутатора можем да спестим колкото потреблението на една енергоспестяваща крушка – около 20W. Това вероятно е не повече от 1% от електропотреблението в един малък офис, но заедно с останалите енергоспестяващи практики е метод, който трябва да се използва“, казва още търговският директор на Арго Контар.
Cisco например събра решенията за управление на консумацията в т.нар.  архитектура EnergyWise. Решението управлява централизирано консумираната мощност върху няколко основни компонента - маршрутизатори (включване и изключване на мрежови и апликационни модули), комутатори (активно управление на PoE портовете и управление на режимите за захранване на VoIP телефоните), VoIP телефони (активно управление на консумацията през мрежовите комутатори, включване на модули, яркост на дисплея и т.н.) и персонални компютри – за управление на състоянието (спящ, събуждане, хибернация). „Системата се управлява централизирано от EnergyWise Orchestrator“, казва Радослав Цочев, мениджър на системните инженери в Cisco България.
Той обяснява, че софтуерът управлява политиките по захранването и получава информация за консумираната мощност от устройствата. Тази информация се използва за изработване на анализи за изразходваната енергия от различните типове устройства, спестената електроенергия за захранване и охлаждане и т.н. „Цялата системаможе да се интегрира към BMS системата на организацията за пълна интеграция“, добавя Цочев.
Според него по принцип най-голямото спестяване идва от активното управление на състоянието на PC-ата. „Точните проценти зависят от много фактори и са специфични за всяка организация, обяснява Цочев. - Поради тази причина Cisco предоставя безплатно EnergyWise Orchestrator с ограничен брой лицензи за извършване на реален анализ в мрежата на клиента. Достъпен е и калкулатор за изчисляване на спестяванията, като в него се задават различни параметри, специфични за всяка организация.
Ролята на проектирането на мрежата 
спрямо обслужваните приложения за по-ефективната работа на мрежовите устройства, например при липсата на VoIP или видео в мрежата да се инсталират повече „тихи“ безвентилаторни L2 комутатори, и обратно, при тежки ресурсоемки приложения да се монтират повече „app-aware“ модели.
„Отговорът на този въпрос не е толкова лесен, каза Групчев. - За избора и проектирането на конкретно решение играят роля твърде много аспекти, като брой потребители, за които се планира мрежата, брой сесии, необходима скорост на връзката, функционалности и т.н. В този смисъл при проектирането на мрежата може да се предвидят тези модели за отделните звена, които са по-енергоефективни относно работата, която се очаква да извършват. При проектиране на решение винаги става дума за игра на въпроси и отговори“, добавя мениджърът от ZyXEL.
„Подборът на правилния комутатор се базира на много критерии, но ако трябва да ги опростим: за опорните комутатори това са протоколи за осигуряване на резервиране, производителност, брой GE или 10G портове, а за комутатори за достъп – възможност за разширение, цена на порт, PoE, функциите за контрол на достъпа, QоS и др.“,  казва Цочев от Cisco България. Според него, ако е нужен комутатор, който да осигури базова свързаност, може да се избере модел с по-малко функции за управление на трафика, мрежова сигурност и наблюдение. „По правило този тип комутатори имат по-ниска консумация и често са без вентилатори, твърди Цочев. - Интересен е фактът обаче, че този тип комутатори са с лимитирани функции и често нямат възможност за стеково свързване, работа с оптични uplinks и т.н. Тоест, това са устройства за самостоятелна употреба в много малки мрежи“, добавя системният инженер от Cisco. Той добавя, че всеки производител използва различни поколения схемни набори, които директно влияят на консумацията. „Дори и в рамките на една моделна фамилия се използват различни схемни набори за 10/100 и GE моделите, обяснява Цочев. - За пример, най-популярната серия комутатори за достъп на Cisco на нашия корпоративен пазар е Catalyst 2960. А между различните модели при дадено натоварване потреблението е различно).

Всичките 11 комутатора са без вентилатори и имат активно управление на консумираната мощност, както изгасване на неактивните портове, казва Цочев.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X