Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Skip navigation

Оптиката до дома гарантира капацитета за бъдещите уеб приложения

Networkworld България - брой 5, 2010 г. / Телеком мрежи
9497 прочитания, 11


Оптиката се използва в комуникационните мрежи повече от 30 г., но до 2002 г. много рядко е била внедрявана, за да доставя сигнал директно до дома. До тогава на положените оптични магистрални трасета разчитат транзитните комуникации между градове, държави и континенти. Оптичните влакна се използват при изграждането на гръбнак за градски мрежи (пр. LAN и коаксиални кабелни мрежи).
В действителност ако имате кабелен модем, ползвате интернет от кабелен оператор или имате АDSL (ADSL2/2+), който преобразува телефонната линия в канал за пренос на данни, вие вече разчитате и на оптика. Оптичните влакна пренасят сигнала достатъчно близо до домa, така че медните кабели да могат да го пренесат през останалата част от пътя. Това е така, защото медният кабел (UTP/FTP, коаксиален или телефонни кабели) е силно ограничен по отношение на разстоянията, на които данните могат да бъдат пренесени, т.е. колкото по-дълго е разстоянието, толкова по-малка е скоростта на пренос. При тези хибридни мрежи (пр. оптично-коаксиална) наличната широчина на канала за пренос на данни е далеч по-малка от мрежите, които са изградени изцяло от оптика. Друг съществен момент е, че те не поддържат симетричен канал – съществуващите DSL и кабелни мрежи осигуряват много по-висока скорост към клиента, отколкото в обратна посока.
Реално оптиката до дома присъства на българския пазар от 2 - 3 години. За този период от време няколко големи играчи на пазара успяха да изградят оптични мрежи за домашни потребители в някои от най-големите градове у нас като София, Пловдив, Велико Търново, Бургас и Варна. Две са технологии, на базата на които се изграждат оптичните мрежи: т. нар. “оптика до дома по директно влакно” (Fiber To The Home/ Direct Fiber) и пасивна оптична мрежа (PON - Passive Optical Network).
През 2010 г. пазарът на решения за оптични мрежи бе направо замрял, коментират от Видеомакс, един от големите доставчици на оборудване и кабели за оптични мрежи. Докато през 2008 и 2009 г. бе налице търсене заради инициативите по изграждане на такива инфраструктури от страна на операторите, то тази година няма никакво движение. Според представители на Видеомакс, причините за това най-вероятно са свързани с окрупняванията на операторите и неяснота по отношение на бъдещото разрастване на новите компании. Много потребители в София, а и в страната биха желали да имат оптика до дома си, но е факт, че тези мрежи са по-скъпи за изграждане спрямо медните, а това до известна степен възпира разрастването им, допълват от Видеомакс. 
Оптика вкъщи
При технологията оптика до дома по директно влакно се използва отделно оптично влакно от техническия център на оператора до дома на всеки потребител (за разлика от оптиката до дома по споделено влакно PON) или изграждане на оптика до сградата (Fiber To The Building). Освен това технологията позволява скорости над 1 Gbps, като каналът в двете посоки е симетричен.
Използването на директно оптично влакно до дома на потребителя гарантира много по-високата стабилност на мрежата при лоши метеорологични условия и гръмотевични бури, тъй като оптичното влакно не се влияе от електрически смущения и не зависи от междинно електрозахранване по трасето.
Всички тези характеристики дават възможност на потребителите да ползват в дома си едновременно високоскоростен интернет, телефонни услуги и телевизия (вкл. HDTV) без компромиси с качеството на някоя от услугите.
“Основните предимства на мрежите, изградени чрез директно оптично влакно, са, че те могат да осигурят изключително широк канал при преноса на данни, поради това, че влакното не се споделя с други потребители на мрежата – обяснява Николай Величков, технически директор в ITD Network. - Оптиката до дома е единствената технология, която ще посрещне нуждите на близкото бъдеще, където 3D, холографична телевизия с висока разделителна способност и игри (продукти и проекти, които се подготвят в електронната индустрия за крайни потребители) ще се използват всеки ден.”
Оптичните магистрали и трасета от техническите центрове на фирмата до крайните абонати са изцяло и единствено в специално изградените за това подземни канални мрежи.
Такъв тип мрежи изградиха през последните 2-3 години компании като Мегалан (придобита преди 2 месеца от М-Тел), OnlineDirect, ITD Network (Cooolbox), Telnet и др.
Passive Optical Network (PON)
Пасивната оптична мрежа има архитектура „точка до много точки“, в която се използват пасивни (без захранване) оптични разпределители (сплитери) за обслужване на множество крайни точки по едно оптично влакно.
PON оборудването включва операторско устройство Optical Line Terminator (OLT) от страна на доставчика на услуги и Optical Network Units (ONUs) устройства за крайните потребители. Оптичните влакна, разклонени чрез сплитери между тях, представляват Optical Distribution Network (ODN).
PON е споделена мрежа, защото сигналът към клиента се разпространява в един поток към всички потребители, а клиентското устройство (ONU) има задача да "прочита" единствено адресираните към него пакети. За възпрепятстване подслушването по мрежата се използва криптиране на трафика. Независимо от факта, че всички потребители споделят едно оптично влакно, IP трафикът в мрежата е тип point-to-point. Това не позволява на потребителите да обменят локален трафик помежду си, без той да е преминал през активното оборудване (OLT) в техническия център на доставчика.
 

Сигналите в посока към потребителите се разпространяват чрез честота на вълната от 1490 nm, а трафикът в обратна посока се осъществява посредством 1310 nm. „Upstream“ комуникацията между оптичния терминатор (OLT) и крайните устройства (ONU) се извършва чрез отделни времеви канали. Дължина на вълната 1550 nm може да се използва за пускане на допълнителни услуги като видео.
Съществуват няколко различни стандарта за пасивните мрежи. APON е ATM Passive Optical Network, BPON (Broadband PON), GPON (Gigabit PON), 10GEPON (10 Gigabit Ethernet PON). Най-разпространен е стандартът GPON, който позволява достатъчно високи скорости на трансфер, подобрена сигурност в мрежата и възможност за избор на Layer 2 протокол (ATM, GEM, Ethernet).
Приетите стандарти позволяват при изграждане на PON да се планира бюджет на загубите в мрежата от порядъка на 28 dB. Това дава възможност дължината на оптичното влакно да надвишава 20 км при BPON и GPON с разклоняване за 32 потребителя. Адресната схема на Gigabit PON позволява към едно оптично влакно да бъдат включени до 128 клиентски устройства ONU.
“По принцип PON позволява много повече услуги и много по-високи скорости в сравнение с медната мрежа – обяснява Радослав Велев, технически директор в SpectrumNet. - Тази технология не зависи от електрозахранване. При една активна Ethernet оптика също има зависимост от електричество, тъй като по пътя от техническия център до потребителя. При PON-а сме изцяло независими от електроразпределението. За разлика от традиционните варианти за пренос на информация през оптичните кабели не протича електричество. Между техническия център и клиентите е налице изцяло пасивно стъклено влакно. Оптичните кабели пренасят данните посредством светлина на огромни разстояния, без това да се отрази на качеството.” 
По думите на Велев в момента има опити и други компании да изграждат и предлагат PON у нас - във Велико Търново и в Стара Загора. 
PON мрежата на SpectrumNet се изгражда от близо 3 години. За момента клиентите на технологията са 5000 в рамките на три града – София, Варна и Бургас. 
“Поддръжката на PON е многократно по-евтина и лесна в сравнение с конвенционалния тип мрежи. Тази технология изисква немалко финансов ресурс”, обяснява Ралица Килиан, търговски директор в SpectrumNet. Компанията е инвестирала около 8 милиона лева в изграждането на PON мрежа в рамките на 3 години. Общият план след сливането с М-Тел е за национално покритие.
“Броят клиенти е в резултат на инвестиционните сили, които сме имали, а не на липсата на интерес. Те можеха да са много повече, ако ние имахме по-голям финансов ресурс. Но поради кризата отпаднаха голяма част от плановете ни, които бяха наистина много амбициозни”, добави Килиан.
“При поддръжката на PON най-често срещаните проблеми са предимно от битов характер, т.е. невнимателни действия и при чистене с прахосмукачка напр. Около 90% от проблемите са свързани именно с аварии в самото домакинство”, обяснява Росен Коларов, директор инфраструктура в SpectrumNet. 
По думите на Килиан, проблемите при самото изграждане са същите както и при другите типове инфраструктура, свързани с каналната мрежа. “Достъпът до нея е една война, която водим от години. Ограниченият достъп до каналната мрежа е също фактор, който забавя в развитието на PON инфраструктурата. Освен всичко останало това оскъпява изграждането, но най-вече забавя”, твърди Килиан. 
Представителите на SpectrumNet са на мнение, че PON е наистина „зелена” ИТ платформа. Веднъж реализирана по тази технология, оптичната среда може да увеличава капацитета си с подмяна само на крайните устройства. 
По думите на Килиан за пръв път от много време технологията, която осигурява пренос и достъп, изпреварва на практика съдържанието. Досега бе обратното – имаше нужда от скорости, за да вървят приложения, допълни тя. 
“Инвестирайки в тази технология, няма да имаме проблеми с бъдещо нарастване на необходимия капацитет. Ако преценим след 3 или 4 години, когато се появят нови доставчици на нов тип съдържание, че има необходимост от 200 Mbps до клиента, можем да го реализираме веднага. Реално преносната среда е с неограничен капацитет”, подчертава Коларов.

(04.01.2011)

КОМЕНТАРИ

 
  
07:51, 01 март 2016 # 1
NO AVATAR
Hurrah, that’s what I was trying to get for, just what a stuff Presented at this blog!! Thanks admin of the site. virginia payday leders online
 
  
08:19, 01 март 2016 # 2
NO AVATAR
No wonder why you receive countless of feedbacks.lifre insurance quotes
 
  
06:12, 01 март 2018 # 3
NO AVATAR
chanyuan2018.03.01

coach outlet


michael kors outlet


cartier outlet


ferragamo shoes


christian louboutin outlet


tory burch outlet


basketball shoes


christian louboutin shoes


mulberry bags


christian louboutin shoes


ray ban sunglasses


air huarache


air jordan 4


nike store


michael kors outlet


polo outlet


louboutin shoes


uggs outlet


canada goose jackets


kate spade outlet


burberry outlet


asics shoes


nike air max 2015


adidas trainers


nike roshe


canada goose jackets


nuggets jerseys


yeezy boost 350


coach outlet online


ray ban sunglasses


canada goose outlet


pandora outlet


nike shoes


coach outlet


canada goose coats


true religion jeans


nba jerseys


ugg outlet


ray ban sunglasses


coach factory outlet


cavaliers jerseys


cheap jordans


coach outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


michael kors handbags


timberwolves jerseys


true religion jeans


tory burch outlet


polo ralph lauren


oakley sunglasses wholesale


moncler jackets


ray ban sunglasses


michael kors outlet


cheap mlb jerseys


pandora charms


air max 1


mcm outlet


canada goose outlet


kobe bryant shoes


ray ban sunglasses


canada goose outlet


canada goose jackets


coach outlet


ray ban sunglasses


polo outlet


coach outlet


coach outlet


longchamp handbags


nike pas cher


warriors jerseys


swarovski outlet


nike store uk


uggs


ugg outlet


canada goose outlet


coach factory outlet


moncler outlet


rayban sunglasses


polo outlet


polo ralph lauren


nike shoes


cheap football shirts


canada goose outlet


adidas uk


true religion outlet


oakley sunglasses


kate spade outlet


ugg outlets


coach outlet


ugg boots


oakley sunglasses


ugg outlet


pandora outlet


kate spade outlet


jordan shoes


bulls jerseys


birkenstock outlet


ray ban sunglasses


supreme clothing


ray-ban sunglasses


polo outlet


air huarache


prada shoes


new balance shoes


canada goose outlet


coach outlet online


ray bans


ecco shoes


cheap snapbacks


uggs outlet


canada goose jackets


nike air max 90


coach factory outlet


denver broncos jerseys


oakley sunglasses


christian louboutin online


coach outlet online


pandora outlet


chrome hearts outlet


coach outlet


mavericks jerseys


canada goose outlet


christian louboutin outlet


nfl jerseys


kobe 9


ray ban sunglasses


salomon shoes


ray ban sunglasses


polo ralph lauren


coach outlet store online


nobis outlet


kobe shoes


nike pas cher


longchamp handbags


tory burch outlet


converse shoes


michael kors outlet online


canada goose outlet


christian louboutin outlet


ray ban sunglasses


chicago blackhawks jerseys


michael kors wallets


michael kors outlet


canada goose outlet


mbt shoes


asics pas cher


fitflops sale clearance


cheap snapbacks


canada goose jackets


soccer jerseys


michael kors


michael kors outlet


canada goose jackets


soccer shoes


fitflops sale clearance


air jordan pas cher


coach outlet


pandora charms


mulberry handbags


longchamp bags


ferragamo shoes


supreme clothing


canada goose outlet


cheap jerseys


hornets jerseys


coach outlet


polo ralph lauren


michael kors outlet


mulberry handbags


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


fitflops


ugg boots clearance


oakley sunglasses


michael kors


swarovski crystal


oakley sunglasses


michael kors handbags


polo ralph lauren


suns jerseys


ralph lauren polo


coach outlet


uggs outlet


michael kors outlet


canada goose parka


ray ban sunglasses


moncler jackets


kevin durant shoes


polo ralph lauren


new balance pas cher


air max 90


mont blanc pens


ysl outlet


canada goose jackets


pandora outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet


polo ralph lauren


coach factory outlet


 
  
06:30, 06 април 2018 # 4
NO AVATAR

nike factory outlet


ralph lauren


alexander mcqueen shoes


ray ban


oakley sunglasses


supreme outlet


coach handbags


kate spade outlet


adidas jeremy scott


michael kors taschen


air jordan 11


coach outlet online


air max


longchamp outlet


nike kyrie 3


true religion jeans


pandora charms


michael kors handbags outlet


longchamp


wholesale nfl jerseys


adidas uk


louis vuitton outlet


air max


nike outlet


fitflops


superdry clothing


coach outlet online


nike factory outlet


pandora jewelry


toms outlet


jordan shoes


adidas wings


coach outlet online


air jordan


herve leger dresses


nike blazer


dolce and gabbana


burberry outlet


burberry outlet


ferragamo outlet


soccer jerseys


adidas outlet


oakley canada


asics


oakley sunglasses wholesale


tory burch outlet


jordans


jordans


nike outlet


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


timberland outlet


air huarache


louis vuitton


fitflops outlet


air jordan


cheap rolex watches


kate spade


bcbg


stuart weitzman shoes


coach outlet


pandora jewelry canada


pandora jewelry


valentino shoes


tory burch


nike free


polo ralph lauren


nike outlet store


mulberry handbags


pandora jewelry


coach handbags


jordan retro


jimmy choo shoes


louis vuitton


nike tn


oakley sunglasses


polo outlet


adidas shoes


michael kors outlet


givenchy handbags


jordan 6


hermes outlet


hermes kelly bag


hermes birkin bags


michael kors outlet


ralph lauren uk


michael kors outlet online


vans shoes


salvatore ferragamo


louis vuitton outlet


pandora outlet


snapbacks wholesale


ray ban sunglasses


kate spade


polo ralph lauren


louis vuitton outlet


blackhawks jersey


coach factory outlet


red bottoms


true religion


20184.6chenjinyan
 
  
13:48, 01 юни 2018 # 5
NO AVATAR
20180602 junda

celtics jerseys


polo ralph lauren


christian louboutin outlet


uggs outlet


nike shoes


polo ralph lauren


cleveland cavaliers jersey


mcm outlet


true religion jeans


michael kors outlet


hermes birkin


jimmy choo shoes


ralph lauren polo shirts


balmain jeans


alife clothing


coach outlet


world cup jerseys


jerseys from china


jeep shoes


kobe shoes


coach outlet


dc shoes


chopard jewelry


futbol baratas


polo ralph lauren


ray ban sunglasses


michael kors outlet


prada sunglasses


kobe 9


canada goose coats


canada goose outlet


fendi handbags


canada goose outlet


adidas nmd


nike shoes


cheap jordans


ray ban sunglasses


mulberry bags


gucci outlet


chrome hearts outlet


giuseppe zanotti outlet


adidas trainers


longchamp outlet


ferragamo outlet


uggs


tory burch outlet


nike outlet


michael kors outlet


canada goose outlet


michael kors outlet


michael kors outlet


canada goose outlet


palladium boots


le coq sportif shoes


pandora outlet


ferragamo outlet


visvim shoes


ugg outlet


michael kors handbags


air max 90


ugg boots


cheap football shirts


pistons jerseys


dsquared2 jeans


saucony shoes


warriors jerseys


burberry outlet


ray ban sunglasses


mulberry outlet


nike pegasus


coach outlet online


coach outlet


ugg outlets


nobis outlet


michael kors outlet


cheap mlb jerseys


coach outlet


birkenstock outlet


kate spade outlet


coach outlet


rockets jerseys


cazal sunglasses


ugg outlet


air jordan 3


manchester united jersey


ugg outlet


cheap jordans


san antonio spurs jerseys


suicoke sandals


true religion jeans


michael kors outlet


canada goose outlet


tory burch outlet


polo ralph lauren


michael kors


jordan shoes


kevin durant shoes


coach outlet online


louboutin pas cher


burberry outlet


oakley sunglasses


pandora charms


pandora charms sale clearance


nba jerseys


gucci outlet


alexander mcqueen shoes


jazz jerseys


adidas outlet


tory burch outlet


nets jerseys


canada goose jackets


air more uptempo


nike outlet


coach outlet online


oakley sunglasses


kappa clothing


soccer shoes


canada goose outlet


michael kors


kevin durant jerseys


polo ralph lauren


bulls jerseys


pandora jewelry


asics shoes


cartier jewelry


cheap jordans


puma outlet


10 deep clothing


jack wolfskin


longchamp bags


fitflops sale clearance


columbia sportswear


cheap jordans


true religion jeans


air jordan release dates


coach outlet


swarovski outlet


mont blanc pens


jordan shoes


bvlgari jewelry


coach outlet store online


lakers jerseys


oakley sunglasses


clippers jerseys


oakley sunglasses


air max uk


oakley sunglasses


baltimore ravens jerseys


yeezy boost 350


nhl jerseys


longchamp handbags


nike air force 1


minnetonka outlet


kevin durant shoes


christian louboutin outlet


pandora charms


hermes outlet


kobe bryant shoes


marc jacobs outlet


stephen curry shoes


coach outlet


true religion outlet


merrell shoes


polo ralph lauren


michael kors outlet


air huarache


tory burch outlet


chloe outlet


coach outlet online


lacoste soldes


michael kors outlet


uggs outlet


canada goose


polo ralph lauren


nike factory outlet


jordan shoes


malone souliers


coach outlet online


fitflops


ray ban sunglasses


ugg boots clearance


canada goose outlet


polo ralph lauren


pandora


belstaff jackets


fitflops sale clearance


cheap jordans


canada goose jackets


michael kors outlet


michael kors handbags


coach outlet online


canada goose jackets


dolce and gabbana


michael kors outlet online


air force 1


off white


five fingers shoes


ugg outlet


oakley sunglasses


kyrie 4


ugg outlet


michael kors outlet


pandora charms


stuart weitzman shoes


longchamp solde


pandora jewelry


pandora charms


ugg outlet


ysl outlet


prada shoes


true religion uk


mulberry handbags


indianapolis colts jerseys


oakley sunglasses


michael kors


ugg outlet


mulberry handbags


fitflops outlet


denver broncos jerseys


cheap jordans


coach outlet


lacoste polo shirts


true religion outlet


mizuno running shoes


coach outlet online


golden goose sneakers


isabel marant shoes


canada goose outlet


arcteryx jacket


coach outlet online


supreme uk


michael kors outlet


diesel jeans


toms shoes


undefeated clothing


chelsea jersey


lakers jerseys


air jordan shoes


coach outlet


uggs outlet


nike shoes


polo ralph lauren


coach outlet


nike roshe


bottega veneta outlet


polo ralph lauren


ugg outlet


mulberry outlet


chrome hearts outlet


coach factory outlet


kd 10 elite


pandora charms


76ers jerseys


ugg boots


fred perry polo shirts


bally shoes


canada goose outlet


true religion jeans


canada goose outlet


kate spade outlet


pacers jerseys


kate spade outlet


true religion jeans


air jordan 4


canada goose jackets


herve leger outlet


balenciaga sneakers


michael kors outlet online


nba jerseys


swarovski crystal


brequet wathes


tory burch outlet


ray ban sunglasses


michael kors outlet


coach outlet


camel shoes


barbour jackets


michael kors outlet


kate spade outlet


chloe sunglassess


michael kors outlet


coach outlet


pandora charms


givenchy handbags


g-star jeans


tory burch outlet


polo outlet


polo ralph lauren


coach outlet online


christian louboutin outlet


ed hardy clothing


true religion outlet


nhl jerseys


moncler jackets


christian louboutin outlet


wellensteyn jackets


polo ralph lauren


uggs outlet


hawks jerseys


canada goose outlet


van cleef & arpels jewelry


air max 95


kings jerseys


coach outlet


ugg boots


michael kors outlet


michael kors handbags


bape clothing


coach factory outlet


supreme clothing


armani exchange


fitflops sale


nike foamposite


pandora charms


fitflops sale clearance


new balance shoes


oakley sunglasses


michael kors handbags


coach outlet canada


isabel marant outlet


nike store uk


canada goose outlet


thunder jerseys


timberwolves jerseys


air jordan shoes


nfl jersey wholesale


nuggets jerseys


basketball shoes


pandora jewelry


jimmy choo sunglasses


oakley sunglasses


tory burch outlet


true religion jeans


louboutin shoes


true religion jeans


gucci handbags


michael kors outlet


fitflops shoes


oakley sunglasses


christian louboutin shoes


mishka clothing


moncler outlet


mac makeup


michael kors


houston texans jerseys


karen millen dresses


pelicans jerseys


adidas outlet


converse shoes


cheap snapbacks


grizzlies jerseys


adidas uk


san francisco 49ers jerseys


nike store


nike roshe one


true religion jeans


nike air max 90


moncler outlet


canada goose jackets


michael kors outlet


michael kors uk


miu miu handbags


fila shoes


ubiq shoes


cheap jordans


ferragamo outlet


coach outlet


kate spade outlet


yeezy boost


canada goose outlet


adidas crazy


ray ban sunglasses


jordan shoes


trailblazers jerseys


fitflops


nike store


polo outlet


valentino outlet


knicks jerseys


nfl jerseys wholesale


ray ban sunglasses


ugg outlet


pandora outlet


air max 97


ray ban sunglasses


air jordan 12


salomon shoes


coach outlet


nba jerseys


uggs outlet


polo ralph lauren


coach outlet


canada goose jackets


jordan 32


cheap jerseys


longchamp handbags


balenciaga sneakers


canada goose jackets


cheap jordans


michael kors handbags


swarovski outlet


cheap nfl jerseys


cheap jordans


michael kors outlet


canada goose outlet


canada goose outlet


tory burch outlet


air max 90


coach outlet


toms shoes


ferragamo outlet


jordan shoes


champion clothing


christian louboutin outlet


nike presto


ray ban sunglasses


reebok trainers


polo outlet


real madrid jersey


toms shoes


bucks jerseys


polo shirts


longchamp pliage


ralph lauren polo shirts


stussy clothing


swarovski outlet


jordan shoes


moncler jackets


polo ralph lauren


true religion outlet


cheap jordans


cheap nhl jerseys


air jordan retro


harry winston jewelry


christian louboutin outlet


clarks shoes


longchamp outlet


air max 90


kate spade outlet


canada goose jackets


gentle monster sunglasses


bulgari jewelry


chicago blackhawks jerseys


denver broncos jerseys


michael kors outlet


ray ban sunglasses


dansko shoes


pandora charms


canada goose outlet


ugg boots


pandora charms


givenchy jewelry


prada handbags


true religion jeans


ralph lauren polo shirts


michael kors outlet


keen shoes


canada goose outlet


longchamp solde


cheap jordans


oakley sunglasses wholesale


canada goose jackets


coach factory outlet


cavaliers jerseys


michael kors wallets


guess factory


golden state warriors jerseys


adidas soccer shoes


james harden jerseys


cheap jerseys


christian louboutin outlet


canada goose parka


nike air max 2015


jordan shoes


adidas nmd


canada goose jackets


soccer jerseys


air max 90


coach outlet online


jordan shoes


canada goose jackets


oakley sunglasses


pandora charms


raptors jerseys


birkenstock sandals


suns jerseys


prada outlet


nike air max


ugg outlet


longchamp pas cher


air max 2017


moncler outlet


mbt shoes


mulberry bags


harden shoes


michael kors outlet


bcbg dresses


magic jerseys


tods outlet


ray ban sunglasses


gucci outlet


basketball jerseys


nike blazer pas cher


cheap jordans


longchamp handbags


ugg outlet


ralph lauren pas cher


mulberry handbags


ferragamo shoes


canada goose jackets


tag heuer watches


fingerlings monkey


ray ban sunglasses


true religion jeans


furla handbags


ugg outlet


michael kors outlet


under armour outlet


hornets jerseys


ralph lauren outlet


michael kors outlet


gucci outlet


nike revolution


kd 9


hermes outlet


heat jerseys


burberry outlet


coach outlet


ferragamo shoes


true religion jeans


air jordan 4


audemars piguet watches


oakley sunglasses wholesale


ferragamo outlet


adidas wings


ray ban sunglasses


soccer jerseys


brequet wathes


coach handbags


moncler outlet


coach handbags


ecco shoes


ralph lauren polo


canada goose outlet


montblanc pens


fossil watches


canada goose outlet


vans shoes


oakley sunglasses


canada goose jackets


fitflops sale


burberry outlet


canada goose outlet


 
  
06:00, 11 юни 2018 # 6
NO AVATAR

van cleef & arpels jewelry


coach outlet


nfl jerseys


ralph lauren


air max 97


polo ralph lauren


stuart weitzman shoes


longchamp handbags


jordans


air jordan


michael kors handbags


coach


mizuno running shoes


hermes outlet


nfl jerseys


columbia sportswear


cheap mlb jerseys


burberry canada


nike tennis


adidas nmd


beats by dre


manolo blahnik


timberland outlet


oakley sunglasses


kevin durant shoes


ray ban sunglasses


ray ban


pandora jewelry


mcm bags


nike air max


mishka clothing


ferragamo shoes


barcelona jersey


nike flip-flops


air max


michael kors outlet clearance


audemars piguet


nike lunarglide


louboutin shoes


nfl jerseys


lebron 15


pandora jewelry


longchamp


birkenstock outlet


prada


carnival shoes


wholesale nfl jerseys


michael kors handbags


nike factory


jordan 8


supreme paris


ralph lauren


fitflops sale clearance


louboutin outlet


true religion jeans


michael kors outlet online


adidas outlet


air max 95


jordan 4


converse shoes


true religion jeans


air force 1


air jordan shoes


hermes


louboutin


polo ralph


coach outlet store


adidas football boots


coach outlet


mac cosmetics


adidas originals


pandora charms


harden vol 2


michael kors


fila shoes


polo outlet


michael kors uk


flipflops


nike free


puma fenty


kate spade outlet online


ray ban


michael kors handbags


marc jacobs


kobe 12


adidas ultra boost


adidas yeezy


new balance sandals


tory burch


ferragamo outlet


jordans


jordan shoes


mont blanc pens


nike dunks


ralph lauren uk


air jordan 14


coach outlet online


kate spade outlet


burberry outlet store


20186.11wengdongdong
 
  
04:57, 18 август 2018 # 7
NO AVATAR
20180818lck

van cleef arpels jewelry


ray ban


canada goose outlet store


supreme t shirts


cleveland cavaliers jerseys


nike roshe run


prada bags


true religion outlet uk


cheap ugg boots


calvin klein jeans


michael?kors?handbags


broncos jerseys


kobe 9 elite


kobe shoes


gucci outlet store


moncler coats


isabel marant outlet


kate spade outlet online


true religion uk


new balance outlet


fitflops sale clearance


uggs outlet


michael kors handbags


michael?kors?outlet?online


nike air huarache


mulberry handbags


prada sunglasses for women


uggs outlet


mbt outlet


pandora charms sale clearance


cheap oakley sunglasses


air jordan shoes


puma shoes


g-star jeans


cheap jordans free shipping


canada goose outlet store


kate spade handbags


adidas outlet online


christian louboutin shoes


air jordan shoes


coach outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet online


ysl outlet online


canada goose jackets


tory burch outlet online


michael kors outlet online


kyrie 4


cheap jerseys wholesale


michael kors outlet online


adidas wings shoes


true religion outlet


canada goose outlet


moncler outlet store


nhl jerseys


true religion outlet


gucci outlet online


pandora charms sale clearance


coach factory outlet


ralph lauren uk


prada outlet online


polo ralph lauren outlet


longchamp handbags


snapbacks wholesale


cheap nhl jerseys


mbt


malone souliers


cheap soccer jerseys


air max shoes


ralph lauren shirts


gentle monster sunglasses


cheap jordan shoes


supreme t shirts


longchamp handbags


canada goose jackets


hermes birkin bag


uggs outlet


soccer cleats


canada goose


adidas outlet online


fila sneakers


coach outlet online


nike uk store


ralph lauren outlet


ugg outlet


coach outlet


cazal outlet


red bottoms


jordan retro


fitflops


uggs outlet


true religion outlet store


burberry outlet online


air jordan shoes


pandora outlet


cheap jordans


hermes outlet store


swarovski outlet store


ralph lauren outlet


ugg boots


polo ralph lauren


fred perry polo


polo ralph lauren shirts


michael kors outlet clearance


michael kors factory outlet


nike store uk


canada goose outlet


chopard jewelry


toms outlet


stussy hoodie


balmain jeans


mcm backpacks


cheap ugg boots


burberry canada


chrome hearts online store


mulberry handbags sale


air max 90


michael kors outlet online


kate spade


pandora charms sale clearance


nike outlet online


fitflops


chloe sunglassess


michael kors outlet


coach outlet


cheap jordan shoes


ugg outlet


michael kors outlet online


canada goose outlet store


longchamp solde


coach outlet


pandora charms


manolo blahnik outlet


canada goose coats


wellensteyn outlet


nike air huarache


cheap ugg boots


kate spade sale


kevin durant shoes


kate spade outlet online


polo ralph lauren shirts


air jordan shoes


ugg outlet


christian louboutin outlet


canada goose outlet store


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet


michael kors outlet online


michael kors handbags


michael kors outlet online


swarovski uk


ralph lauren polo


air max 90


true religion outlet


49ers jersey


converse shoes sale


uggs outlet


freshjive clothing


coach outlet online


pandora charms sale clearance


coach factory store


furla handbags


canada goose outlet


oakley sunglasses uk


air force 1 shoes


coach factory outlet


moncler jackets


air max 90


cheap oakley sunglasses


coach outlet clearance


air max shoes


longchamp outlet store


kd shoes


givenchy handbags


jordan 4


coach outlet online


ferragamo shoes


uggs outlet


ralph lauren outlet


nike shoes


uggs outlet


michael kors outlet online


air max 90


alexander mcqueen shoes


canada goose jackets outlet


longchamp pas cher


mont blanc outlet


tory burch outlet online


adidas yeezy boost


jordan shoes


kate spade sale


supreme clothing uk


off white clothing


ray ban sunglasses outlet


links of london jewellery


mac cosmetics


huf clothing


lacoste shirts


ugg outlet


christian louboutin shoes


moncler outlet online


tory burch outlet stores


cheap jordans


canada goose outlet online


miu miu shoes


canada goose outlet store


canada goose jackets


ecco outlet


michael kors outlet clearance


nobis jackets


jordan 4


cheap ray ban sunglasses


uggs outlet


cheap ray ban sunglasses


christian louboutin shoes


coach outlet online


swarovski jewelry


michael kors outlet


ray ban sunglasses outlet


michael kors outlet online


cheap football shirts


jerseys from china


toms outlet


ugg boots clearance


polo ralph lauren


michael kors outlet online


brequet wathes


ugg boots clearance


nike shoes outlet


oakley sunglasses wholesale


coach factory outlet


cheap jordan shoes


air max 2015


canada goose outlet store


uggs outlet


kd 10 elite


michael kors outlet online


jordan shoes


champion clothing


jimmy choo sunglasses


fitflops shoes


christian louboutin shoes


tory burch outlet online


nike shoes outlet


air jordan shoes


yeezy boost 350


kevin durant jerseys


kate spade handbags


coach outlet


fossil watches


kate spade handbags


louboutin shoes


cheap nba jerseys


dsquared2 jeans


canada goose jackets outlet


cheap oakley sunglasses


asics running shoes


jordan 3


bcbg dresses


polo ralph lauren outlet


polo ralph lauren shirts


tods outlet online


cheap ray ban sunglasses


off-white clothing


uggs outlet


true religion jeans


canada goose outlet store


cheap jordans


coach outlet online


cheap jordan shoes


canada goose outlet


guess factory


michael kors outlet online


pandora charms


longchamp handbags sale


michael kors outlet


true religion outlet


canada goose outlet store


pandora jewelry


cheap nba jerseys


christian louboutin shoes


james harden jerseys


hermes outlet store


uggs outlet


canada goose jackets


ralph lauren polo


ferragamo shoes


fitflops sale clearance


christian louboutin shoes


nike air max


pandora charms sale clearance


cheap ray ban sunglasses


colts jerseys


kate spade sale


burberry outlet store


michael kors outlet online


cheap ray ban sunglasses


true religion jeans


golden state warriors


michael kors outlet online


20180818lck
 
  
06:01, 09 октомври 2018 # 9
NO AVATAR
20181009lck

tory burch outlet


ralph lauren shirts


air jordan 4


coach handbags


nfl jerseys wholesale


pandora jewelry


ralph lauren polo shirts


pistons jerseys


merrell shoes


pandora jewelry


dior outlet


canada goose outlet


polo ralph lauren


real madrid jersey


ugg boots


ugg boots clearance


ugg outlet


y3 shoes


cheap jerseys


cartier jewelry


salomon shoes


ferragamo shoes


ferragamo outlet


coach outlet


pandora charms


christian louboutin outlet


new balance shoes


thunder jerseys


polo ralph lauren


ugg outlet


pandora charms


ed hardy clothing


polo ralph lauren


moncler outlet


longchamp handbags


pelicans jerseys


coach outlet


marc jacobs outlet


canada goose outlet


coach canada


hawks jerseys


christian louboutin outlet


moncler outlet


michael kors handbags


coach outlet


fitflops sale clearance


futbol baratas


supreme clothing


camel shoes


canada goose jackets


air max 1


canada goose outlet


kate spade outlet


longchamp solde


canada goose outlet


polo outlet


kate spade outlet


red bottom shoes


jeep shoes


gucci outlet


hermes birkin


nba jerseys


canada goose jackets


oakley sunglasses


nike free


coach outlet


ugg outlets


christian louboutin store


longchamp outlet


ferragamo shoes


ralph lauren outlet


cheap jordans


true religion jeans


yeezy boost


san antonio spurs jerseys


michael kors handbags


golden state warriors jerseys


michael kors outlet


cheap jerseys


michael kors outlet


stephen curry shoes


christian louboutin boutique


magic jerseys


nike revolution


canada goose outlet


kate spade outlet


canada goose jackets


coach outlet


adidas outlet


oakley sunglasses


uggs outlet


denver broncos jerseys


kate spade outlet


moncler outlet


ralph lauren pas cher


soccer jerseys


michael kors outlet


air jordan shoes


ugg outlet


jordan shoes


moncler outlet


michael kors outlet online


christian louboutin outlet


true religion jeans


kate spade outlet


ferragamo outlet


prada sunglasses


burberry outlet


tory burch outlet


true religion outlet


nuggets jerseys


michael kors outlet


mulberry bags


ugg outlet


tory burch outlet


michael kors outlet


kate spade outlet


kappa clothing


ugg outlet


lacoste polo shirts


supreme clothing


canada goose jackets


louboutin shoes


tory burch outlet


uggs outlet


air jordan shoes


pacers jerseys


coach outlet


canada goose jackets


lebron james shoes


michael kors outlet


canada goose coats


cheap snapbacks


canada goose outlet


longchamp outlet


canada goose jackets


cheap jordans


nfl jersey wholesale


cheap jordans


uggs


air jordan retro


air max


bucks jerseys


ralph lauren polo shirts


ugg outlet


air jordan 4


coach handbags


toms shoes


ugg boots


michael kors handbags


cheap football shirts


michael kors outlet


le coq sportif shoes


balenciaga sneakers


manchester united jersey


adidas nmd


keen shoes


fitflops


light up shoes


coach outlet


christian louboutin outlet


football shirts


fitflops


birkenstock outlet


ugg outlet


76ers jerseys


michael kors handbags


lacoste soldes


fitflops shoes


christian louboutin outlet


ray ban outlet


michael kors outlet


kate spade outlet


jordan shoes


coach outlet


mulberry bags


mont blanc pens


bvlgari jewelry


canada goose jackets


polo outlet


polo ralph lauren


nba jerseys


moncler jackets


ugg boots


oakley sunglasses


coach outlet


kate spade outlet


ralph lauren polo shirts


true religion jeans


dc shoes


oakley sunglasses


true religion jeans


canada goose outlet


air huarache


michael kors


swarovski crystal


red bottom shoes


chicago blackhawks jerseys


air jordan 12


mulberry handbags


canada goose outlet


christian louboutin outlet


basketball shoes


christian louboutin shoes


houston texans jerseys


adidas ultra boost


clippers jerseys


michael kors outlet


gucci outlet


ray ban sunglasses


simulation shoes


polo ralph lauren


canada goose jackets


fred perry polo shirts


supreme clothing


ray ban sunglasses


michael kors outlet


moncler outlet


new york knicks jersey


links of london


coach outlet


fitflops sale clearance


balenciaga sneakers


adidas nmd


ugg boots


coach outlet


oakley sunglasses


michael kors outlet


ralph lauren polo


true religion outlet


kate spade outlet


polo ralph lauren


coach outlet


saucony shoes


longchamp outlet


ugg outlet


michael kors outlet clearance


hornets jerseys


ugg boots


coach outlet


michael kors outlet


coach outlet


canada goose outlet


coach outlet online


bulls jerseys


hermes belt


canada goose outlet


pandora charms


michael kors


miu miu handbags


coach outlet online


moncler jackets


kings jerseys


jordan shoes


barcelona jersey


cheap jordans


kate spade outlet


montblanc pens


michael kors outlet


ray ban sunglasses


true religion outlet


ugg boots


polo ralph lauren


coach outlet


knicks jerseys


pandora charms sale clearance


toms shoes


air jordan 3


timberwolves jerseys


north face jackets


cheap jordans


air max 90


cheap jordans


ugg boots


air jordan release dates


grizzlies jerseys


nba jerseys


true religion outlet


cazal sunglasses


yeezy boost


spurs jerseys


prada shoes


ugg boots


asics shoes


nike outlet


air max 90


suicoke sandals


canada goose jackets


tory burch outlet


christian louboutin outlet


cleveland cavaliers jersey


adidas crazy


uggs outlet


nobis outlet


true religion jeans


coach outlet online


indianapolis colts jerseys


cheap jordans


michael kors


tory burch outlet


20181009lck
 
  
05:45, 26 октомври 2018 # 10
 
  
05:15, 27 ноември 2018 # 11
NO AVATAR

manolo blahnik


hermes belt


louboutin shoes


canada goose


ferragamo shoes


north face


nike shoes


jordan shoes


asics shoes


jordan shoes


adidas yeezy


red bottom shoes


ralph lauren uk


champion clothing


adidas superstar


christian louboutin outlet


supreme


christian louboutin shoes


christian louboutin shoes


clarks shoes


basketballl shoes


adidas nmd


nike air max


ecco shoes


louboutin shoes


hermes belt


michael kors outlet


christian louboutin shoescoach outlet


ugg outlet clearance


louboutin shoes


soccer shoes


kate spade outlet


lacoste polo


ray ban sunglasses


ralph lauren polo


mlb jerseys


nike shoes


nhl jersey


canada goose outlet


ugg outlet


red bottom shoes


ugg boots clearance


christian louboutin


canada goose jackets


coach factory outlet


giuseppe zanotti


clarks outlet


jordan 4


coach outlet


fitflops clearance


longchamp outlet


coach handbags


stussy


coach outlet


nike shoes outlet


off white jordan


nike tn


ralph lauren polo


vibram five fingers


tory burch outlet


coach outlet


salomon shoes


nike huarache


jordan 8


coach outlet online


hugo boss


canada goose outlet


supreme clothing


skechers shoes


fitflops clearance


kate spade outlet


new balance shoes


pandora charms


air max 90


canada goose outlet


coach factory outlet


prada shoes


hogan shoes


coach outlet online


pandora jewelry


ralph lauren polo


ugg boots outlet


salomon shoes


canada goose outlet


canada goose jacket


ray ban sunglasses


kate spade outlet


christian louboutin shoes


ugg boots


reebok outlet


air max 90


north face


kate spade outlet


coach outlet


christian louboutin outlet


ugg outlet


nike clothing


moncler outlet


christmas presents


zzzzz2018.11.27
Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Оптиката до дома гарантира капацитета за бъдещите уеб приложения"    

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2019 съгласно Oбщи условия за ползване | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки