Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Skip navigation

Планиране на VDI от гледна точка на мрежите

Networkworld България - брой 4, 2017 г. / Корпоративни мрежи
Уверете се, че вашата мрежа може да поддържа виртуални десктопи, преди да пристъпите към мащабно внедряване на технологията.
744 прочитания, 3

Виртуалните десктопи са великолепно средство за лесно разгръщане на стандартна десктоп среда, която да бъде управлявана централизирано. Но преди да разгърнете мащабен VDI проект, трябва да разгледате внимателно всички аспекти от инфраструктурата и да разберете дали мрежата може да ги поддържа. Наскоро чух разговори за VDI проекти, като всичко бе фокусирано върху сървърния хардуер, лицензирането, интеграцията на приложенията. Твърде малко време се отделя за проучване дали мрежата ще може да поддържа и да се разшири така, че VDI да работи безпроблемно.

От мрежова гледна точка има 4 ключови области, които могат да засегнат използваемостта на виртуалните десктопи, като това може да се случи още при старта или при по-мащабната експлоатация на технологията на по-късен етап.


Латентност

Прочетете още: Дигиталните работни пространства – същност и ползи

Първото притеснение на мрежовите инженери по отношение на VDI проектите е свързано с времезакъснението на мрежата. Ако вашата VDI инфраструктура е разгърната в кампусна мрежа, латентността вероятно няма да е проблем за служители, които се свързват локално. Но времезакъснението „си показва рогата“ при потребители, които се свързват през WAN или чрез отдалечен достъп през интернет. В някои случаи това може да изисква разпределена VDI архитектура, която да намали вредното въздействие на латентността върху вашата отдалечена работна сила.


Резервираност

Тъй като VDI излъчва поточно цялото PC съдържание от сървъри към крайния потребител, резервираността на мрежата и безпроблемното отстраняване на възникнали проблеми са още по-важни. В крайна сметка, ако мрежата блокира, потребителите ще останат без основния си инструмент - компютърът. Всичко трябва да се провери - от физическото разнообразие на окабеляването до правилно настроените протоколи за маршрутизация, за да се гарантира, че прекъсванията на мрежата (следователно и на VDI) ще бъдат сведени до минимум. За все по-голямата база от отдалечени потребители е време да се разгледат опциите за резервиране на WAN и интернет свързаността, така че потребителите да останат онлайн дори при прекъсване на комуникационната свързаност на оператора.


Претоварване

Веднага след като включите VDI в продукционната мрежа, се подгответе да видите значително нарастване на потоците от данни и цялостното натоварване на връзките в много части от вашата мрежа. Обичайните места за мрежови „задръствания“ включват връзките „нагоре“, свързващи комутаторите за достъп към опорната мрежа или разпределителния слой, WAN връзките, WLAN връзките към безжичния контролер. VPN и интернет свързаността също ще се нараснат значително и трябва да ги „държите под око“.

Тъй като пропусквателната способност, изисквана от приложенията, расте, а предприятията все повече се насочват към изграждане на хибридни облаци, те се нуждаят от мащабируеми, лесни за употреба, енергийно ефективни решения за взаимосвързаност на центровете за данни (DCI). ИТ мениджърите по света продължават да търсят по-ефективни начини за мащабиране на пропусквателния капацитет на мрежите, така че да поддържат оптималната работа на приложенията, като същевременно контролират разходите.

Още по-важно е да следите за претоварване вътре в центъра за данни, в който са разположени VDI сървърите. Еволюцията при центровете за данни промени параметрите на потоците от данни. По-рано центровете за данни бяха проектирани така, че по-голямата част от пропусквателната способност да е достъпна за трафика, който влиза и излиза от центъра. Този трафик е познат и под името „движение от север на юг“. Но през последното десетилетие много центрове за данни, които използват разпределена изчислителна архитектура, която разделя изчислителните ресурси от базите данни и системите за съхранение, преминаха към архитектура, която заделя пропусквателния капацитет на центъра за данни за вътрешни потоци, често наричани трафик в посока изток-запад.

При VDI ще видим нарастване на трафичните потоци в посока „север-юг“, тъй като сървърите, намиращи се в центъра за данни, излъчват поточно съдържание към крайните потребители, а това увеличава комплексността на средата в разпределените архитектури.


Мащабируемост

Не на последно място мрежата трябва да бъде анализирана и верифицирана за това дали може да се мащабира правилно според очаквания растеж на VDI. Едно от предимствата на VDI е способността й лесно да се мащабира както нагоре, така и надолу, без това да изисква по-големи усилия на администраторите. Но за да може VDI да расте, трябва и прилежащата мрежа да поддържа растежа. И макар че кампусните мрежи могат да нарастват до определено ниво, използвайки техники като обединяване на връзки, стекиране и SFP надграждане, то само надграждане на мрежовия хардуер може да се справи в дългосрочен план. Така че ако планирате бързо да увеличите „присъствието“ на вашите виртуални десктопи в сравнително кратък времеви период, то трябва да обмислите нужните надграждания и дори подмяна на мрежовия хардуер.


Основни причини да използвате VDI

И така, защо всъщност много организации решават да възприемат VDI подход вместо настолните компютри? Поне на хартия очакваните ползи са доста завладяващи. Дали ще проработят им в дългосрочен аспект?


Централизирано и опростено управление на ИТ десктопи

Нека за начало да разгледаме сценария за управление на „кръпките“ в софтуера. При VDI тези поправки и актуализации на софтуера могат да се разпространяват централизирано и опростено, така че ИТ отделът вече не е необходимо да управлява индивидуалното инсталиране на всеки отделен компютър. Разпространението може да се осъществи от централизирана конзола за управление. Актуализациите се правят не само на настолните компютри, а могат да включват мобилни устройства и тънки клиенти.

Освен това централизирана виртуална десктоп инфраструктура, хоствана на сървър (SHVD), предоставя по-просто управление на операциите по архивиране. При създаване на подходяща инфраструктура и широколентов капацитет подобен подход ще минимизира задръстването на мрежата с архивни копия, които биха настъпили от многобройните десктоп системи.

VDI дава възможност на ИТ отдела да предостави по-добър контрол на сигурността и съвместимост с регулаторните изисквания. Сървърите могат да бъдат заключени и защитени по „по-управляем начин“, с по-малко рискове спрямо уязвимостите в локалните десктопи. Администраторите могат да предоставят централизирани политики по сигурността, които да се прилагат спрямо всички потребители и да се минимизира „атакуемата площ“. Десктопът може да бъде възстановен от базовото копие, когато се появи проблем.


Намаляване на разходите и на хардуера

Впрягайки изчислителната мощ на сървърни пулове, които не са видими за крайния потребител, VDI предлага предимствата на по-ефективното използване на централизирания изчислителен капацитет. Това може да се превърне в реални пари например заради намалена необходимост от закупуване на нов хардуер и допълнителен свързан с него софтуер, лицензи и поддръжка, т.е. пестят се пари и от капиталови, и от оперативни разходи. При един от сценариите по-стар настолен компютър (с достатъчен собствен капацитет) може да бъде запазен и използван като тънък клиент за потребители, които работят върху по-общи задачи, които не изискват устройства от висок клас.


Увеличаване на мобилността и отдалечения достъп

Друго важно предимство, което предоставя VDI, е способността за достъп до десктоп средата от отдалечени места, както и чрез различни устройства. Това може да се окаже много подходяща функция за отдалечени и мобилни служители, които нямата точно определено фиксирано работно място. Това може да бъде много полезна функция за отдалечени и мобилни служители, които всъщност нямат точно определено работно място. При много VDI решения активното състояние на десктопа може да бъде запазено, което позволява на потребителите да продължат оттам, откъде са спрели преди час или ден.


Глобалният пазар на виртуална десктоп инфраструктура (VDI)

Според пазарния анализатор Technavio, глобалният VDI пазар ще нараства със сравнително голям темп от 11% годишно до 2020 г. Предпочитанията за по-голяма гъвкавост на работната сила и по-бърза реакция на бизнеса са ключовите фактори, които подхранват растежа на този пазар. В света ИТ средата се променя с изключително бързи темпове, в съзвучие с потребностите и заявките на бизнеса. В резултат предприятията са принудени непрекъснато да развиват и рационализират процесите си, за да се адаптират към тези промени. Повечето предприятия също предпочитат да следват по-плавни промени на работните процеси, независимо от пречките като различни часови зони на географски разпредели компании или чести промени на работните места заради сливания, изкупувания и поява на нови задачи. Освен това те искат да осигурят достъп до официални и дои поверителни данни чрез персоналните устройства на своите служители. VDI средата премахва необходимостта от управление на хиляди отделни системи и позволява централизирано управление на ресурсите в корпоративните центрове за данни или сървърните зали. Другите предимства включват по-голяма гъвкавост, опростени операции по архивиране, по-голям контрол на сигурността и съответствие с регулаторни изисквания, по-бързи възможности за разрешаване на проблеми, бързо внедряване на виртуализирания десктоп, приложения по заявка за всяко устройство.


Конкуренция и ключови доставчици

Сред ключовите доставчици на този пазар за Citrix, Huawei, Microsoft и VMware. Според анализаторите, сред обещаващите производители са също Atlantis Computing, Centerm, Cisco Systems, dinCloud, HP, IGEL Technology, LISTEQ, NComputing, NetApp, Pano Logic, Parallels, Red Hat, Stratodeskи Verixo Technologies.

Анализаторите от Gartner добавят, че на глобалния VDI пазар доминират продукти на Citrix и VMware, включително Citrix XenDesktop и VMware Horizon. И двете компании предоставят сървърна виртуализация и софтуерни VDI услуги. За да запазят своите позиции те си партнират с няколко големи инфраструктурни доставчика като HP, EMC и Cisco Systems, за да успеят да предложат конвергентна и хиперконвергентна инфраструктура за разгръщане на виртуални десктопи.

(13.10.2017)

КОМЕНТАРИ

 
  
05:38, 11 декември 2017 # 1
NO AVATAR
organisasi, termasuk juga pada organisasi keseh
undangan pernikahan klub bola
Agen Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
undangan pernikahan cetak
Pabrik besi cnp baja
Agen Plat Besi Hitam
undangan pernikahan
Agen Jual Besi Siku Baja
Agen Bondek Cor
Agen Atap Spandek Sni
Toko besi beton psi Ulir Polos
Distributor besi cnp baja
Distributor besi cnp baja
undangan pernikahan klasik
Distributor besi h beam baja
Agen Plat Kapal Bki Krakatau Steel
undangan pernikahan amplop surat
Agen Besi Unp Baja Profil Kanal
Distributor Stainless steel
Agen Plat Bordes Kembang
Toko besi beton perwira
Harga besi cnp baja
Harga besi cnp baja
undangan pernikahan cantik elegan
Harga besi h beam baja
jasa konstruksi baja
undangan pernikahan simple
Agen Besi Cnp Profil Baja Gording
Supplier Stainless steel
Distributor besi cnp baja
Toko besi beton PAS
Jual besi cnp baja
Jual besi cnp baja
undangan pernikahan custom
Jual besi h beam baja
www.pusatbesibaja.co.id
undangan pernikahan murah
Agen Besi Hollow
Agen Stainless steel
Harga besi cnp baja
Toko besi beton master steel ms
Supplier besi cnp baja
Supplier besi cnp baja
undangan pernikahan cute
Supplier besi h beam baja
www.pusatbesibaja.com
undangan pernikahan unik
Agen Wiremesh
Toko Stainless steel
Jual besi cnp baja
Toko besi beton ksty
Toko besi cnp baja
Toko besi cnp baja
undangan pernikahan coklat
Toko besi h beam baja
www.jualbesibajamurah.com
undangan pernikahan biasa
Agen Besi Pipa Baja Schedule 80
Jual Stainless steel
Supplier besi cnp baja
Toko besi beton krakatau steel
Agen besi cnp baja
Agen besi cnp baja
undangan pernikahan cantik dan murah
Agen besi h beam baja
Agen besi beton Sni Ulir Polos polos ulir
undangan pernikahan bunga
Agen Besi Pipa Baja Schedule 40
Harga Stainless steel
Toko besi cnp baja
Toko besi beton jcac
Pabrik besi cnp baja
Pabrik besi cnp baja
undangan pernikahan casual
Pabrik besi h beam baja
Agen besi beton sii
undangan pernikahan artis
Agen Pipa Besi Hitam Medium
Pabrik Stainless steel
Agen besi cnp baja
Toko besi beton interworld steel is
Distributor besi h beam baja
Distributor besi h beam baja
undangan pernikahan contoh
Distributor plat besi hitam
Agen besi beton psi Ulir Polos
undangan pernikahan modern
Agen Besi Wf
Distributor Baja Ringan
Distributor Wiremesh Besi
Toko besi beton gunung garuda
Harga besi h beam baja
Harga besi h beam baja
undangan pernikahan chinese
Harga plat besi hitam
Agen besi beton perwira
undangan pernikahan artis
Agen Besi H beam
Supplier Baja Ringan
Harga Wiremesh Besi
Toko besi beton delcoprima
Jual besi h beam baja
Jual besi h beam baja
undangan pernikahan cantik
Jual plat besi hitam
Agen besi beton PAS
undangan pernikahan casual
Agen Besi Beton
Agen Baja Ringan
Jual Wiremesh Besi
Toko besi beton cakra steel cs
Supplier besi h beam baja
Supplier besi h beam baja
undangan pernikahan bunga
Supplier plat besi hitam
Agen besi beton master steel ms
undangan pernikahan animasi
www.sentrabesibaja.com
Toko Baja Ringan
Supplier Wiremesh Besi
Toko besi beton bjku
Toko besi h beam baja
Toko besi h beam baja
undangan pernikahan bentuk dompet
Toko plat besi hitam
Agen besi beton ksty
undangan pernikahan murah
Toko Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
Jual Baja Ringan
Toko Wiremesh Besi
Toko besi beton Sni Ulir Polos
Agen besi h beam baja
Agen besi h beam baja
undangan pernikahan buatan sendiri
Agen plat besi hitam
Agen besi beton krakatau steel
undangan pernikahan biru
Toko Bondek Cor
Harga Baja Ringan
Agen Wiremesh Besi
Toko besi beton ais
Pabrik besi h beam baja
Pabrik besi h beam baja
undangan pernikahan batik
Pabrik plat besi hitam
Agen besi beton jcac
undangan pernikahan arab
Toko Atap Spandek Sni
Pabrik Baja Ringan
Pabrik Wiremesh Besi
Toko besi beton
Jual Jaket Parka Jual Jaket Parka
Jaket Parka Jaket Parka
undangan pernikahan kalender
undangan pernikahan bahasa inggris islam
undangan pernikahan islami
undangan pernikahan unik dan murah
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan online
undangan pernikahan
undangan pernikahan amplop surat
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan murah
undangan pernikahan unik
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan arab
undangan pernikahan
undangan pernikahan

LINK 10
 
  
05:55, 07 септември 2018 # 2
NO AVATAR

Thanks for the good information, Introduce me blogging indonesia want to visit on your website and read the article that is useful for me,
if there is time to read our contents / website please via our web site :
obat pelangsing ,
obat kuat ,
obat bius ,
obat pembesar penis ,
obat pelangsing alami ,
viagra asli ,
obat pelangsing biolo ,
cara menghilangkan lemak perut ,
klg pills ,
obat tidur alami ,
biolo ,
obat bius cair ,
susu penggemuk badan ,
toko bagus ,
 
  
06:01, 09 октомври 2018 # 3
NO AVATAR
20181009lck

tory burch outlet


ralph lauren shirts


air jordan 4


coach handbags


nfl jerseys wholesale


pandora jewelry


ralph lauren polo shirts


pistons jerseys


merrell shoes


pandora jewelry


dior outlet


canada goose outlet


polo ralph lauren


real madrid jersey


ugg boots


ugg boots clearance


ugg outlet


y3 shoes


cheap jerseys


cartier jewelry


salomon shoes


ferragamo shoes


ferragamo outlet


coach outlet


pandora charms


christian louboutin outlet


new balance shoes


thunder jerseys


polo ralph lauren


ugg outlet


pandora charms


ed hardy clothing


polo ralph lauren


moncler outlet


longchamp handbags


pelicans jerseys


coach outlet


marc jacobs outlet


canada goose outlet


coach canada


hawks jerseys


christian louboutin outlet


moncler outlet


michael kors handbags


coach outlet


fitflops sale clearance


futbol baratas


supreme clothing


camel shoes


canada goose jackets


air max 1


canada goose outlet


kate spade outlet


longchamp solde


canada goose outlet


polo outlet


kate spade outlet


red bottom shoes


jeep shoes


gucci outlet


hermes birkin


nba jerseys


canada goose jackets


oakley sunglasses


nike free


coach outlet


ugg outlets


christian louboutin store


longchamp outlet


ferragamo shoes


ralph lauren outlet


cheap jordans


true religion jeans


yeezy boost


san antonio spurs jerseys


michael kors handbags


golden state warriors jerseys


michael kors outlet


cheap jerseys


michael kors outlet


stephen curry shoes


christian louboutin boutique


magic jerseys


nike revolution


canada goose outlet


kate spade outlet


canada goose jackets


coach outlet


adidas outlet


oakley sunglasses


uggs outlet


denver broncos jerseys


kate spade outlet


moncler outlet


ralph lauren pas cher


soccer jerseys


michael kors outlet


air jordan shoes


ugg outlet


jordan shoes


moncler outlet


michael kors outlet online


christian louboutin outlet


true religion jeans


kate spade outlet


ferragamo outlet


prada sunglasses


burberry outlet


tory burch outlet


true religion outlet


nuggets jerseys


michael kors outlet


mulberry bags


ugg outlet


tory burch outlet


michael kors outlet


kate spade outlet


kappa clothing


ugg outlet


lacoste polo shirts


supreme clothing


canada goose jackets


louboutin shoes


tory burch outlet


uggs outlet


air jordan shoes


pacers jerseys


coach outlet


canada goose jackets


lebron james shoes


michael kors outlet


canada goose coats


cheap snapbacks


canada goose outlet


longchamp outlet


canada goose jackets


cheap jordans


nfl jersey wholesale


cheap jordans


uggs


air jordan retro


air max


bucks jerseys


ralph lauren polo shirts


ugg outlet


air jordan 4


coach handbags


toms shoes


ugg boots


michael kors handbags


cheap football shirts


michael kors outlet


le coq sportif shoes


balenciaga sneakers


manchester united jersey


adidas nmd


keen shoes


fitflops


light up shoes


coach outlet


christian louboutin outlet


football shirts


fitflops


birkenstock outlet


ugg outlet


76ers jerseys


michael kors handbags


lacoste soldes


fitflops shoes


christian louboutin outlet


ray ban outlet


michael kors outlet


kate spade outlet


jordan shoes


coach outlet


mulberry bags


mont blanc pens


bvlgari jewelry


canada goose jackets


polo outlet


polo ralph lauren


nba jerseys


moncler jackets


ugg boots


oakley sunglasses


coach outlet


kate spade outlet


ralph lauren polo shirts


true religion jeans


dc shoes


oakley sunglasses


true religion jeans


canada goose outlet


air huarache


michael kors


swarovski crystal


red bottom shoes


chicago blackhawks jerseys


air jordan 12


mulberry handbags


canada goose outlet


christian louboutin outlet


basketball shoes


christian louboutin shoes


houston texans jerseys


adidas ultra boost


clippers jerseys


michael kors outlet


gucci outlet


ray ban sunglasses


simulation shoes


polo ralph lauren


canada goose jackets


fred perry polo shirts


supreme clothing


ray ban sunglasses


michael kors outlet


moncler outlet


new york knicks jersey


links of london


coach outlet


fitflops sale clearance


balenciaga sneakers


adidas nmd


ugg boots


coach outlet


oakley sunglasses


michael kors outlet


ralph lauren polo


true religion outlet


kate spade outlet


polo ralph lauren


coach outlet


saucony shoes


longchamp outlet


ugg outlet


michael kors outlet clearance


hornets jerseys


ugg boots


coach outlet


michael kors outlet


coach outlet


canada goose outlet


coach outlet online


bulls jerseys


hermes belt


canada goose outlet


pandora charms


michael kors


miu miu handbags


coach outlet online


moncler jackets


kings jerseys


jordan shoes


barcelona jersey


cheap jordans


kate spade outlet


montblanc pens


michael kors outlet


ray ban sunglasses


true religion outlet


ugg boots


polo ralph lauren


coach outlet


knicks jerseys


pandora charms sale clearance


toms shoes


air jordan 3


timberwolves jerseys


north face jackets


cheap jordans


air max 90


cheap jordans


ugg boots


air jordan release dates


grizzlies jerseys


nba jerseys


true religion outlet


cazal sunglasses


yeezy boost


spurs jerseys


prada shoes


ugg boots


asics shoes


nike outlet


air max 90


suicoke sandals


canada goose jackets


tory burch outlet


christian louboutin outlet


cleveland cavaliers jersey


adidas crazy


uggs outlet


nobis outlet


true religion jeans


coach outlet online


indianapolis colts jerseys


cheap jordans


michael kors


tory burch outlet


20181009lck
Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Планиране на VDI от гледна точка на мрежите"    

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2018 съгласно Oбщи условия за ползване | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки