Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Skip navigation

Планиране на VDI от гледна точка на мрежите

Networkworld България - брой 4, 2017 г. / Корпоративни мрежи
Уверете се, че вашата мрежа може да поддържа виртуални десктопи, преди да пристъпите към мащабно внедряване на технологията.
163 прочитания, 0

Виртуалните десктопи са великолепно средство за лесно разгръщане на стандартна десктоп среда, която да бъде управлявана централизирано. Но преди да разгърнете мащабен VDI проект, трябва да разгледате внимателно всички аспекти от инфраструктурата и да разберете дали мрежата може да ги поддържа. Наскоро чух разговори за VDI проекти, като всичко бе фокусирано върху сървърния хардуер, лицензирането, интеграцията на приложенията. Твърде малко време се отделя за проучване дали мрежата ще може да поддържа и да се разшири така, че VDI да работи безпроблемно.

От мрежова гледна точка има 4 ключови области, които могат да засегнат използваемостта на виртуалните десктопи, като това може да се случи още при старта или при по-мащабната експлоатация на технологията на по-късен етап.


Латентност

Прочетете още: Дигиталните работни пространства – същност и ползи

Първото притеснение на мрежовите инженери по отношение на VDI проектите е свързано с времезакъснението на мрежата. Ако вашата VDI инфраструктура е разгърната в кампусна мрежа, латентността вероятно няма да е проблем за служители, които се свързват локално. Но времезакъснението „си показва рогата“ при потребители, които се свързват през WAN или чрез отдалечен достъп през интернет. В някои случаи това може да изисква разпределена VDI архитектура, която да намали вредното въздействие на латентността върху вашата отдалечена работна сила.


Резервираност

Тъй като VDI излъчва поточно цялото PC съдържание от сървъри към крайния потребител, резервираността на мрежата и безпроблемното отстраняване на възникнали проблеми са още по-важни. В крайна сметка, ако мрежата блокира, потребителите ще останат без основния си инструмент - компютърът. Всичко трябва да се провери - от физическото разнообразие на окабеляването до правилно настроените протоколи за маршрутизация, за да се гарантира, че прекъсванията на мрежата (следователно и на VDI) ще бъдат сведени до минимум. За все по-голямата база от отдалечени потребители е време да се разгледат опциите за резервиране на WAN и интернет свързаността, така че потребителите да останат онлайн дори при прекъсване на комуникационната свързаност на оператора.


Претоварване

Веднага след като включите VDI в продукционната мрежа, се подгответе да видите значително нарастване на потоците от данни и цялостното натоварване на връзките в много части от вашата мрежа. Обичайните места за мрежови „задръствания“ включват връзките „нагоре“, свързващи комутаторите за достъп към опорната мрежа или разпределителния слой, WAN връзките, WLAN връзките към безжичния контролер. VPN и интернет свързаността също ще се нараснат значително и трябва да ги „държите под око“.

Тъй като пропусквателната способност, изисквана от приложенията, расте, а предприятията все повече се насочват към изграждане на хибридни облаци, те се нуждаят от мащабируеми, лесни за употреба, енергийно ефективни решения за взаимосвързаност на центровете за данни (DCI). ИТ мениджърите по света продължават да търсят по-ефективни начини за мащабиране на пропусквателния капацитет на мрежите, така че да поддържат оптималната работа на приложенията, като същевременно контролират разходите.

Още по-важно е да следите за претоварване вътре в центъра за данни, в който са разположени VDI сървърите. Еволюцията при центровете за данни промени параметрите на потоците от данни. По-рано центровете за данни бяха проектирани така, че по-голямата част от пропусквателната способност да е достъпна за трафика, който влиза и излиза от центъра. Този трафик е познат и под името „движение от север на юг“. Но през последното десетилетие много центрове за данни, които използват разпределена изчислителна архитектура, която разделя изчислителните ресурси от базите данни и системите за съхранение, преминаха към архитектура, която заделя пропусквателния капацитет на центъра за данни за вътрешни потоци, често наричани трафик в посока изток-запад.

При VDI ще видим нарастване на трафичните потоци в посока „север-юг“, тъй като сървърите, намиращи се в центъра за данни, излъчват поточно съдържание към крайните потребители, а това увеличава комплексността на средата в разпределените архитектури.


Мащабируемост

Не на последно място мрежата трябва да бъде анализирана и верифицирана за това дали може да се мащабира правилно според очаквания растеж на VDI. Едно от предимствата на VDI е способността й лесно да се мащабира както нагоре, така и надолу, без това да изисква по-големи усилия на администраторите. Но за да може VDI да расте, трябва и прилежащата мрежа да поддържа растежа. И макар че кампусните мрежи могат да нарастват до определено ниво, използвайки техники като обединяване на връзки, стекиране и SFP надграждане, то само надграждане на мрежовия хардуер може да се справи в дългосрочен план. Така че ако планирате бързо да увеличите „присъствието“ на вашите виртуални десктопи в сравнително кратък времеви период, то трябва да обмислите нужните надграждания и дори подмяна на мрежовия хардуер.


Основни причини да използвате VDI

И така, защо всъщност много организации решават да възприемат VDI подход вместо настолните компютри? Поне на хартия очакваните ползи са доста завладяващи. Дали ще проработят им в дългосрочен аспект?


Централизирано и опростено управление на ИТ десктопи

Нека за начало да разгледаме сценария за управление на „кръпките“ в софтуера. При VDI тези поправки и актуализации на софтуера могат да се разпространяват централизирано и опростено, така че ИТ отделът вече не е необходимо да управлява индивидуалното инсталиране на всеки отделен компютър. Разпространението може да се осъществи от централизирана конзола за управление. Актуализациите се правят не само на настолните компютри, а могат да включват мобилни устройства и тънки клиенти.

Освен това централизирана виртуална десктоп инфраструктура, хоствана на сървър (SHVD), предоставя по-просто управление на операциите по архивиране. При създаване на подходяща инфраструктура и широколентов капацитет подобен подход ще минимизира задръстването на мрежата с архивни копия, които биха настъпили от многобройните десктоп системи.

VDI дава възможност на ИТ отдела да предостави по-добър контрол на сигурността и съвместимост с регулаторните изисквания. Сървърите могат да бъдат заключени и защитени по „по-управляем начин“, с по-малко рискове спрямо уязвимостите в локалните десктопи. Администраторите могат да предоставят централизирани политики по сигурността, които да се прилагат спрямо всички потребители и да се минимизира „атакуемата площ“. Десктопът може да бъде възстановен от базовото копие, когато се появи проблем.


Намаляване на разходите и на хардуера

Впрягайки изчислителната мощ на сървърни пулове, които не са видими за крайния потребител, VDI предлага предимствата на по-ефективното използване на централизирания изчислителен капацитет. Това може да се превърне в реални пари например заради намалена необходимост от закупуване на нов хардуер и допълнителен свързан с него софтуер, лицензи и поддръжка, т.е. пестят се пари и от капиталови, и от оперативни разходи. При един от сценариите по-стар настолен компютър (с достатъчен собствен капацитет) може да бъде запазен и използван като тънък клиент за потребители, които работят върху по-общи задачи, които не изискват устройства от висок клас.


Увеличаване на мобилността и отдалечения достъп

Друго важно предимство, което предоставя VDI, е способността за достъп до десктоп средата от отдалечени места, както и чрез различни устройства. Това може да се окаже много подходяща функция за отдалечени и мобилни служители, които нямата точно определено фиксирано работно място. Това може да бъде много полезна функция за отдалечени и мобилни служители, които всъщност нямат точно определено работно място. При много VDI решения активното състояние на десктопа може да бъде запазено, което позволява на потребителите да продължат оттам, откъде са спрели преди час или ден.


Глобалният пазар на виртуална десктоп инфраструктура (VDI)

Според пазарния анализатор Technavio, глобалният VDI пазар ще нараства със сравнително голям темп от 11% годишно до 2020 г. Предпочитанията за по-голяма гъвкавост на работната сила и по-бърза реакция на бизнеса са ключовите фактори, които подхранват растежа на този пазар. В света ИТ средата се променя с изключително бързи темпове, в съзвучие с потребностите и заявките на бизнеса. В резултат предприятията са принудени непрекъснато да развиват и рационализират процесите си, за да се адаптират към тези промени. Повечето предприятия също предпочитат да следват по-плавни промени на работните процеси, независимо от пречките като различни часови зони на географски разпредели компании или чести промени на работните места заради сливания, изкупувания и поява на нови задачи. Освен това те искат да осигурят достъп до официални и дои поверителни данни чрез персоналните устройства на своите служители. VDI средата премахва необходимостта от управление на хиляди отделни системи и позволява централизирано управление на ресурсите в корпоративните центрове за данни или сървърните зали. Другите предимства включват по-голяма гъвкавост, опростени операции по архивиране, по-голям контрол на сигурността и съответствие с регулаторни изисквания, по-бързи възможности за разрешаване на проблеми, бързо внедряване на виртуализирания десктоп, приложения по заявка за всяко устройство.


Конкуренция и ключови доставчици

Сред ключовите доставчици на този пазар за Citrix, Huawei, Microsoft и VMware. Според анализаторите, сред обещаващите производители са също Atlantis Computing, Centerm, Cisco Systems, dinCloud, HP, IGEL Technology, LISTEQ, NComputing, NetApp, Pano Logic, Parallels, Red Hat, Stratodeskи Verixo Technologies.

Анализаторите от Gartner добавят, че на глобалния VDI пазар доминират продукти на Citrix и VMware, включително Citrix XenDesktop и VMware Horizon. И двете компании предоставят сървърна виртуализация и софтуерни VDI услуги. За да запазят своите позиции те си партнират с няколко големи инфраструктурни доставчика като HP, EMC и Cisco Systems, за да успеят да предложат конвергентна и хиперконвергентна инфраструктура за разгръщане на виртуални десктопи.

(13.10.2017)

КОМЕНТАРИ

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Планиране на VDI от гледна точка на мрежите"    

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2017 съгласно общи условия за ползване