Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Skip navigation

Европа ще финансира общински WiFi точки за обществено ползване

Networkworld България - брой 4, 2017 г. / Тема на броя
Точните изисквания към оборудването все още не са ясни, но общините трябва да подготвят съвместни проекти с операторите
742 прочитания, 2

Общоевропейската инициатива WiFi4EU дава възможност на всички общини в страните от Европейския съюз да се включат в конкурси на Общността за изграждане на безжични точки за безплатен интернет на обществени места. Схемата ще се финансира по Механизма за свързване на Европа за изграждане на трансгранични проекти в областта на телекомуникациите, транспорта и енергетиката. Според заместник-министър Димитър Геновски, България може да получи финансиране на около 50 проекта в петте конкурса, които ще се проведат до 2020 г., стана ясно по време на информационния ден за инициативата, организиран от МТИТС за общините и телекомуникационните оператори в София в края на август. В него участва и Гергана Паси, цифров шампион на България, която дълго време лобира именно за инициативата WiFi4EU.

 

Ели Канева, МТИТС

Прочетете още: Мтел предложи защитен софтуер на Kaspersky Lab за Android телефони

 Димитър Геновски, зам.министър на транспорта, ИТ и съобщенията, главният секретар на МТИТС Иван Марков, и Гергана Паси, цифров шампион на България | Снимка: Владимир Владков

 

„През последните години Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията участва активно в подготовката на тази инициатива и постигна благоприятно за страната ни разпределяне на средствата“, каза по време на представянето заместник-министър Димитър Геновски. По думите му, в някои малки общини, много семейства нямат достъп до световната мрежа у дома. „Те обаче ще могат да ползват бърз, безплатен интернет на обществени места като гари, библиотеки, паркове – там, където са техните приятели и съседи“, добави заместник-министърът. Той каза още, че проектите за безплатен безжичен интернет са възможност за създаване на повече работни места и за подпомагане на предприемачеството, защото хората ще могат да търсят работа онлайн. Достъпът до публичен интернет ще подпомогне и образованието на децата, защото те ще имат достъп до огромни бази данни. Не на последно място, фирмите могат да покажат и приложат своите технологични решения“, допълни Димитър Геновски.

Срокове и законодателни промени

За да получат проектите за безплатен обществен интернет финансиране от бюджета на Европейския съюз, бяха необходими промени в регламента за предоставяне на финансова помощ по Механизма за свързване на Европа (Регламент 1316 от 2013 г.), както и на регламент 283 от 11 март 2014 г., определящ насоките за трансевропейски мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура. Промените в тези регламенти бяха гласувани от Европейския парламент на 12 септември, след което те трябва да бъдат одобрени от Съвета на ЕС и публикувани в официалния вестник на общността. Регламентите влизат в сила на 20-ия ден от публикуването в Официалния вестник.

„Преди 1 година председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер заяви, че всеки трябва да се възползва от интернет връзката в обществените пространства в цяла Европа. Днес инициативата Wifi4EU е конкретна стъпка и може би решаващ елемент в тази посока. През следващите 3 години тя ще осигури достъп до Интернет на жителите и посетителите в над 8 хиляди местни общности в целия ЕС”, обясни българският еврокомисар Мария Габриел след гласуването в Европарламента.

Предстои актуализиране на работната програма за 2017 г. в сектор „Телекомуникации“ на Механизма за свързване на Европа и създаване на онлайн платформа за подаване на проекти, а в края на годината трябва да бъдат обявени първите конкурси, като едва в поканите за подаване на проекти ще има по-подробна информация, например за вида на допустимото оборудване.Общо 120 млн. евро за безжичен интернет

Общият съгласуван на политическо ниво бюджет на инициативата е от порядъка на 120 млн. евро, като при успех на инициативата тя може да бъде продължена и след 2020 г., обясни Ели Канева от МТИТС. „Гражданите ще могат да ползват бърз безплатен интернет на обществени места като гари, библиотеки, паркове – там, където са техните приятели и съседи“, заяви на срещата заместник-министърът. Той каза още, че проектите за безплатен безжичен интернет са възможност за създаване на повече работни места и за подпомагане на предприемачеството, защото хората ще могат да търсят работа онлайн.

Ели Канева, МТИТС

 

Първият конкурс, който ще започне в края на тази година или началото на 2018 г., ще бъде предназначен само за общини, като очакваният индикативен бюджет е 18,6 млн. евро. Парите на спечелилите проекти ще се отпускат във вид на ваучери, като всяка община може да възползва само веднъж от ваучера до 2020 г.

Финансирането ще бъде разпределено на балансиран географски принцип между държавите членки в над 6000 населени места на първите кандидати до изчерпването на средствата. За да се осигури този географски баланс, за всяка държава са запазени минимум 10 ваучера, а общата сума на финансираните проекти в дадена страна не може да надхвърля 15% от бюджета на конкурса (в случая максимум 2,79 млн. евро). Това означава, че ако общините съвместно с операторите успеят да предложат добри проекти за такива обществени WiFi зони, България може да получи още от първия конкурс до 139 ваучера. Принципът при тази инициатива е „първи кандидатствал, първи получил ваучер“.

Сумата на финансирането все още се уточнява, но вероятно всеки проект ще получи до 20 000 евро. Проектите трябва да се изпълняват от общинска администрация, която да има капацитет да упражнява надзор върху инсталирането на локалните точки за безжичен достъп, т.е. да гарантира, че се спазват всички изисквания на ЗОП, обясни Канева. Освен това новите точки трябва да надграждат съществуващи високоскоростни мрежи, способни да предоставят широколентови услуги със скорост към клиента поне 30 Mbps на точка. Този достъп трябва да е универсален, безплатен и без ограничения, коментира тя.

Местата на безжичните точки зависят изцяло от бенефициентите – гари, паркове, библиотеки или други обществени места, като до този район трябва да бъде осигурен интернет със скорост 30 Mbps от действащ оператор. Условието за получаване на ваучера е наблизо да няма изградена подобна безжична мрежа (частна или държавна) с подобно качество на връзката.

Всеки бенефициент, в случая общината, ще сключва договор с оператор по свой избор, като трябва да гарантира функционирането на безжичната точка в продължение на поне 3 г. „ЕС финансира разходи за оборудване и изграждане на безжичните точки. Общините ще плащат за връзката към Интернет (чрез договор с оператора) и поддръжката на оборудването“, обясни Канева. Кандидатстването ще е само онлайн през портал на ЕК, който тепърва ще се разработва. Вероятно обаче ще бъде надграден съществуващия сайт, през който се подават други проекти по Механизма за свързване на Европа, допълни тя.

Предварителната подготовка е задължителна

След създаване на портала общините и телеком оператори трябва задължително да се регистрират в него, като всяка организация прави това самостоятелно. След регистрацията те ще получат ПИК код на организацията, кандидатстваща за ваучер, като „стават видими“ не само за Европейската комисия, но и един за друг. Тази видимост е важна, но още по-добре общината, която реши да се възползва от инициативата WiFi4EU, да се се свърже с оператор предварително и да се уточни обхвата на проекта.

„До декември общините и операторите да са изяснили обхвата на възможния проект и да са готови с подаването на предложения за проект, обясни Канева. - Регистрацията на портала ще е лесна о с минимум детайли. Общините ще трябва активно да си взаимодействат с операторите, тъй като само успешните кандидати ще получат ваучери“, допълни тя.

Специфичните стандарти за оборудването ще бъдат публикувани при обявяване на конкурса, като още в деня на обявяването му ще могат да се подават предложения. Самият ваучер покрива само капиталовите разходи за доставка и монтаж на WiFi оборудването, а оперативните разходи се поемат от общината (предимно месечните такси за интернет достъп, плащани на оператора). Валидността на ваучерите ще е година и половина, като за това време точките трябва да бъдат изградени и това трябва да бъде потвърдено на портала и от доставчика на оборудването, и от общината. След това потвърждение ваучерът се прехвърля директно на доставчика, който може да поиска плащането директно през портала WiFi4EU.

Каква е последователността от действия по тази инициатива:

  1. Общини и оператори се регистрират на портала.

  2. Той става достъпен преди отваряне на конкурса, за да са „видими“ един за друг.

  3. Проектът се подава и ЕК прави оценка на предложението за съответствие с критериите за допустимост.

  4. След оценка на проекта и той е успешно реализиран, ЕК предоставя ваучер на общината. След това общината избира изпълнител (един от операторите), с който изгражда местна точка за безжичен достъп.

  5. На портала се потвърждава и от общината, и от доставчика, че проектът е изпълнен. Операторът иска плащане през портала и ЕК му плаща ваучера.

Технологични насоки

Тъй като точните технически спецификации за общинските точки за безжичен достъп ще станат известни едва в края на тази година, телекомуникационните оператори и доставчиците на оборудване представиха пред общините своите възможности за реализация на подобни проекти.

„В мрежата на Мтел са имплементирани най-модерните технологии както в мобилната, така и във фиксираната част. Тя е проектирана с необходимата скалируемост, така че да покрива стандартите на телекомуникационната индустрия, както и изискванията на клиентите. Архитектурата на мрежата дава възможност за бързо разширяване на съществуващата инфраструктура и миграция към най-съвременни технологии“, коментира Стоян Стоянов, мениджър „Корпоративни решения“ в Мтел.

“Безжичният град" използва широколентови технологии за безжичен достъп като Wi-Fi и LTE, за да изгради широколентова мрежа за достъп. Тази мрежа позволява на гражданите, предприятията, туристите и правителствените агенции да се наслаждават на сигурни, удобни, бързи и ефективни безжични широколентови услуги по всяко време и навсякъде, обясняват от Huawei. Китайският гигант присъства в България от 2004 г., съсредоточавайки се върху телеком бранша.

Изграждането на Wi-Fi точка помага за подобряване опознаването на града, като освен безплатен достъп до интернет за туристи и граждани, подобрявайки качеството на живот, може да предоставя достъп до обществена информация, например да се съобщава за предстоящи важни проекти, инициативи и други. Макар че според условията на ЕС обществената точка за безплатен достъп не може да се използва за търговска реклама, общините могат да рекламират обществено събитие, обясняват от Мтел.

Проблемите при много от днешните точки за безжичен достъп са свързани с труден достъп до безжичната мрежа, като по-сложна автентификация, лош сигнал, който не позволява на голям брой потребители да имат едновременно достъп до интернет, както и загубване на сигнала при роуминг между отделните AP устройства. Предлаганото от Mtel решение осигурява интелигентен роуминг, при който прехвърляне на сигнала от една клетка на друга да става автоматично.

Мтел предоставя на общините услугата „бизнес интернет“, която им дава гарантиран симетричен канал за достъп до глобалната мрежа, наземна свързаност до международните (Tier 1) Интернет доставчици, гарантираща минимални времезакъснения до локацията на клиента. Компанията разполага със собствена оптична мрежа FOB на национално ниво със 144 точки на присъствие, а в „последната миля“ може да предложи разнообразни технологични решения, включително MAN, PON и GPON, микровълнови линии (радиорелейни). Комуникационното устройство при клиента (в случая общината) е предоставено, инсталирано, конфигурирано и наблюдавано от Мtел, като поддръжката от квалифицирани специалисти на оператора е в режим 24 по 7, обясни Стоянов.

За целите на инициативата WiFi4EU, Мтел е разработила и решението „Mtel Managed WiFi”. То представлява управлявана през облачна платформа WIFi мрежа, т.е. не се налага инсталиране на WiFi контролер или на специфичен софтуер. Мрежата осигурява WiFi покритие с до 15 различни SSID мрежи (част от тях може да са с парола за използване от служители, а други безплатни без парола), които да обслужват неограничен брой локации. Решението включва и базиран в облака “Captive Portal”, от който да се излъчват рекламни съобщения за дейностите в общината. Операторът осигурява също наблюдение и констрол на използваните приложения в реално време.

Ели Канева, МТИТС

 

Аналитичните възможности на решението „Mtel Managed WiFi” включват точна идентификация на местоположение, анализ на трафика, анализ на човекопотока за маркетингови цели, анализ на използваемостта на приложения от различен тип. Визуализацията на всички тези анализи е интуитивна – представя се в графичен и табличен вид през уеб интерфейс.

„Предимствата на Mtel Managed WiFi са бързо и лесно инсталиране на оборудването и автоматично зареждане на настройките онлайн, обяснява Стоянов. - То дава възможност за наблюдение и контрол в реално време на приложения, потребители и устройства.” освен това множество локации с инсталирани безжични точки се управляват през един интрефейс. Решението е скалируемо – подходящо е както за малки помещения, така и за покритие на големи външни пространства, ако общината реши да предостави безжичен достъп в градския парк например. „Освен това винаги разполагате с най-новата версия на софтуера, тъй като тя се зарежда и обновява автоматично през облачната платформа”, добави Стоян Стоянов.

(13.10.2017)

КОМЕНТАРИ

 
  
05:46, 11 декември 2017 # 1
NO AVATAR
sebagai sampel dengan menggunakan teknik penga
undangan pernikahan klub bola
Agen Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
undangan pernikahan cetak
Pabrik besi cnp baja
Agen Plat Besi Hitam
undangan pernikahan
Agen Jual Besi Siku Baja
Agen Bondek Cor
Agen Atap Spandek Sni
Toko besi beton psi Ulir Polos
Distributor besi cnp baja
Distributor besi cnp baja
undangan pernikahan klasik
Distributor besi h beam baja
Agen Plat Kapal Bki Krakatau Steel
undangan pernikahan amplop surat
Agen Besi Unp Baja Profil Kanal
Distributor Stainless steel
Agen Plat Bordes Kembang
Toko besi beton perwira
Harga besi cnp baja
Harga besi cnp baja
undangan pernikahan cantik elegan
Harga besi h beam baja
jasa konstruksi baja
undangan pernikahan simple
Agen Besi Cnp Profil Baja Gording
Supplier Stainless steel
Distributor besi cnp baja
Toko besi beton PAS
Jual besi cnp baja
Jual besi cnp baja
undangan pernikahan custom
Jual besi h beam baja
www.pusatbesibaja.co.id
undangan pernikahan murah
Agen Besi Hollow
Agen Stainless steel
Harga besi cnp baja
Toko besi beton master steel ms
Supplier besi cnp baja
Supplier besi cnp baja
undangan pernikahan cute
Supplier besi h beam baja
www.pusatbesibaja.com
undangan pernikahan unik
Agen Wiremesh
Toko Stainless steel
Jual besi cnp baja
Toko besi beton ksty
Toko besi cnp baja
Toko besi cnp baja
undangan pernikahan coklat
Toko besi h beam baja
www.jualbesibajamurah.com
undangan pernikahan biasa
Agen Besi Pipa Baja Schedule 80
Jual Stainless steel
Supplier besi cnp baja
Toko besi beton krakatau steel
Agen besi cnp baja
Agen besi cnp baja
undangan pernikahan cantik dan murah
Agen besi h beam baja
Agen besi beton Sni Ulir Polos polos ulir
undangan pernikahan bunga
Agen Besi Pipa Baja Schedule 40
Harga Stainless steel
Toko besi cnp baja
Toko besi beton jcac
Pabrik besi cnp baja
Pabrik besi cnp baja
undangan pernikahan casual
Pabrik besi h beam baja
Agen besi beton sii
undangan pernikahan artis
Agen Pipa Besi Hitam Medium
Pabrik Stainless steel
Agen besi cnp baja
Toko besi beton interworld steel is
Distributor besi h beam baja
Distributor besi h beam baja
undangan pernikahan contoh
Distributor plat besi hitam
Agen besi beton psi Ulir Polos
undangan pernikahan modern
Agen Besi Wf
Distributor Baja Ringan
Distributor Wiremesh Besi
Toko besi beton gunung garuda
Harga besi h beam baja
Harga besi h beam baja
undangan pernikahan chinese
Harga plat besi hitam
Agen besi beton perwira
undangan pernikahan artis
Agen Besi H beam
Supplier Baja Ringan
Harga Wiremesh Besi
Toko besi beton delcoprima
Jual besi h beam baja
Jual besi h beam baja
undangan pernikahan cantik
Jual plat besi hitam
Agen besi beton PAS
undangan pernikahan casual
Agen Besi Beton
Agen Baja Ringan
Jual Wiremesh Besi
Toko besi beton cakra steel cs
Supplier besi h beam baja
Supplier besi h beam baja
undangan pernikahan bunga
Supplier plat besi hitam
Agen besi beton master steel ms
undangan pernikahan animasi
www.sentrabesibaja.com
Toko Baja Ringan
Supplier Wiremesh Besi
Toko besi beton bjku
Toko besi h beam baja
Toko besi h beam baja
undangan pernikahan bentuk dompet
Toko plat besi hitam
Agen besi beton ksty
undangan pernikahan murah
Toko Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam
Jual Baja Ringan
Toko Wiremesh Besi
Toko besi beton Sni Ulir Polos
Agen besi h beam baja
Agen besi h beam baja
undangan pernikahan buatan sendiri
Agen plat besi hitam
Agen besi beton krakatau steel
undangan pernikahan biru
Toko Bondek Cor
Harga Baja Ringan
Agen Wiremesh Besi
Toko besi beton ais
Pabrik besi h beam baja
Pabrik besi h beam baja
undangan pernikahan batik
Pabrik plat besi hitam
Agen besi beton jcac
undangan pernikahan arab
Toko Atap Spandek Sni
Pabrik Baja Ringan
Pabrik Wiremesh Besi
Toko besi beton
Jual Jaket Parka Jual Jaket Parka
Jaket Parka Jaket Parka
undangan pernikahan kalender
undangan pernikahan bahasa inggris islam
undangan pernikahan islami
undangan pernikahan unik dan murah
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan online
undangan pernikahan
undangan pernikahan amplop surat
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan murah
undangan pernikahan unik
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan modern
undangan pernikahan artis
undangan pernikahan arab
undangan pernikahan
undangan pernikahan

LINK 10
 
  
05:56, 01 март 2018 # 2
NO AVATAR
chanyuan2018.03.01

coach outlet


michael kors outlet


cartier outlet


ferragamo shoes


christian louboutin outlet


tory burch outlet


basketball shoes


christian louboutin shoes


mulberry bags


christian louboutin shoes


ray ban sunglasses


air huarache


air jordan 4


nike store


michael kors outlet


polo outlet


louboutin shoes


uggs outlet


canada goose jackets


kate spade outlet


burberry outlet


asics shoes


nike air max 2015


adidas trainers


nike roshe


canada goose jackets


nuggets jerseys


yeezy boost 350


coach outlet online


ray ban sunglasses


canada goose outlet


pandora outlet


nike shoes


coach outlet


canada goose coats


true religion jeans


nba jerseys


ugg outlet


ray ban sunglasses


coach factory outlet


cavaliers jerseys


cheap jordans


coach outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


michael kors handbags


timberwolves jerseys


true religion jeans


tory burch outlet


polo ralph lauren


oakley sunglasses wholesale


moncler jackets


ray ban sunglasses


michael kors outlet


cheap mlb jerseys


pandora charms


air max 1


mcm outlet


canada goose outlet


kobe bryant shoes


ray ban sunglasses


canada goose outlet


canada goose jackets


coach outlet


ray ban sunglasses


polo outlet


coach outlet


coach outlet


longchamp handbags


nike pas cher


warriors jerseys


swarovski outlet


nike store uk


uggs


ugg outlet


canada goose outlet


coach factory outlet


moncler outlet


rayban sunglasses


polo outlet


polo ralph lauren


nike shoes


cheap football shirts


canada goose outlet


adidas uk


true religion outlet


oakley sunglasses


kate spade outlet


ugg outlets


coach outlet


ugg boots


oakley sunglasses


ugg outlet


pandora outlet


kate spade outlet


jordan shoes


bulls jerseys


birkenstock outlet


ray ban sunglasses


supreme clothing


ray-ban sunglasses


polo outlet


air huarache


prada shoes


new balance shoes


canada goose outlet


coach outlet online


ray bans


ecco shoes


cheap snapbacks


uggs outlet


canada goose jackets


nike air max 90


coach factory outlet


denver broncos jerseys


oakley sunglasses


christian louboutin online


coach outlet online


pandora outlet


chrome hearts outlet


coach outlet


mavericks jerseys


canada goose outlet


christian louboutin outlet


nfl jerseys


kobe 9


ray ban sunglasses


salomon shoes


ray ban sunglasses


polo ralph lauren


coach outlet store online


nobis outlet


kobe shoes


nike pas cher


longchamp handbags


tory burch outlet


converse shoes


michael kors outlet online


canada goose outlet


christian louboutin outlet


ray ban sunglasses


chicago blackhawks jerseys


michael kors wallets


michael kors outlet


canada goose outlet


mbt shoes


asics pas cher


fitflops sale clearance


cheap snapbacks


canada goose jackets


soccer jerseys


michael kors


michael kors outlet


canada goose jackets


soccer shoes


fitflops sale clearance


air jordan pas cher


coach outlet


pandora charms


mulberry handbags


longchamp bags


ferragamo shoes


supreme clothing


canada goose outlet


cheap jerseys


hornets jerseys


coach outlet


polo ralph lauren


michael kors outlet


mulberry handbags


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


fitflops


ugg boots clearance


oakley sunglasses


michael kors


swarovski crystal


oakley sunglasses


michael kors handbags


polo ralph lauren


suns jerseys


ralph lauren polo


coach outlet


uggs outlet


michael kors outlet


canada goose parka


ray ban sunglasses


moncler jackets


kevin durant shoes


polo ralph lauren


new balance pas cher


air max 90


mont blanc pens


ysl outlet


canada goose jackets


pandora outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet


polo ralph lauren


coach factory outlet


Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Европа ще финансира общински WiFi точки за обществено ползване"    

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2018 съгласно общи условия за ползване