Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Skip navigation

Европа ще финансира общински WiFi точки за обществено ползване

Networkworld България - брой 4, 2017 г. / Тема на броя
Точните изисквания към оборудването все още не са ясни, но общините трябва да подготвят съвместни проекти с операторите
319 прочитания, 0

Общоевропейската инициатива WiFi4EU дава възможност на всички общини в страните от Европейския съюз да се включат в конкурси на Общността за изграждане на безжични точки за безплатен интернет на обществени места. Схемата ще се финансира по Механизма за свързване на Европа за изграждане на трансгранични проекти в областта на телекомуникациите, транспорта и енергетиката. Според заместник-министър Димитър Геновски, България може да получи финансиране на около 50 проекта в петте конкурса, които ще се проведат до 2020 г., стана ясно по време на информационния ден за инициативата, организиран от МТИТС за общините и телекомуникационните оператори в София в края на август. В него участва и Гергана Паси, цифров шампион на България, която дълго време лобира именно за инициативата WiFi4EU.

 

Ели Канева, МТИТС

Прочетете още: Мтел предложи защитен софтуер на Kaspersky Lab за Android телефони

 Димитър Геновски, зам.министър на транспорта, ИТ и съобщенията, главният секретар на МТИТС Иван Марков, и Гергана Паси, цифров шампион на България | Снимка: Владимир Владков

 

„През последните години Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията участва активно в подготовката на тази инициатива и постигна благоприятно за страната ни разпределяне на средствата“, каза по време на представянето заместник-министър Димитър Геновски. По думите му, в някои малки общини, много семейства нямат достъп до световната мрежа у дома. „Те обаче ще могат да ползват бърз, безплатен интернет на обществени места като гари, библиотеки, паркове – там, където са техните приятели и съседи“, добави заместник-министърът. Той каза още, че проектите за безплатен безжичен интернет са възможност за създаване на повече работни места и за подпомагане на предприемачеството, защото хората ще могат да търсят работа онлайн. Достъпът до публичен интернет ще подпомогне и образованието на децата, защото те ще имат достъп до огромни бази данни. Не на последно място, фирмите могат да покажат и приложат своите технологични решения“, допълни Димитър Геновски.

Срокове и законодателни промени

За да получат проектите за безплатен обществен интернет финансиране от бюджета на Европейския съюз, бяха необходими промени в регламента за предоставяне на финансова помощ по Механизма за свързване на Европа (Регламент 1316 от 2013 г.), както и на регламент 283 от 11 март 2014 г., определящ насоките за трансевропейски мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура. Промените в тези регламенти бяха гласувани от Европейския парламент на 12 септември, след което те трябва да бъдат одобрени от Съвета на ЕС и публикувани в официалния вестник на общността. Регламентите влизат в сила на 20-ия ден от публикуването в Официалния вестник.

„Преди 1 година председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер заяви, че всеки трябва да се възползва от интернет връзката в обществените пространства в цяла Европа. Днес инициативата Wifi4EU е конкретна стъпка и може би решаващ елемент в тази посока. През следващите 3 години тя ще осигури достъп до Интернет на жителите и посетителите в над 8 хиляди местни общности в целия ЕС”, обясни българският еврокомисар Мария Габриел след гласуването в Европарламента.

Предстои актуализиране на работната програма за 2017 г. в сектор „Телекомуникации“ на Механизма за свързване на Европа и създаване на онлайн платформа за подаване на проекти, а в края на годината трябва да бъдат обявени първите конкурси, като едва в поканите за подаване на проекти ще има по-подробна информация, например за вида на допустимото оборудване.Общо 120 млн. евро за безжичен интернет

Общият съгласуван на политическо ниво бюджет на инициативата е от порядъка на 120 млн. евро, като при успех на инициативата тя може да бъде продължена и след 2020 г., обясни Ели Канева от МТИТС. „Гражданите ще могат да ползват бърз безплатен интернет на обществени места като гари, библиотеки, паркове – там, където са техните приятели и съседи“, заяви на срещата заместник-министърът. Той каза още, че проектите за безплатен безжичен интернет са възможност за създаване на повече работни места и за подпомагане на предприемачеството, защото хората ще могат да търсят работа онлайн.

Ели Канева, МТИТС

 

Първият конкурс, който ще започне в края на тази година или началото на 2018 г., ще бъде предназначен само за общини, като очакваният индикативен бюджет е 18,6 млн. евро. Парите на спечелилите проекти ще се отпускат във вид на ваучери, като всяка община може да възползва само веднъж от ваучера до 2020 г.

Финансирането ще бъде разпределено на балансиран географски принцип между държавите членки в над 6000 населени места на първите кандидати до изчерпването на средствата. За да се осигури този географски баланс, за всяка държава са запазени минимум 10 ваучера, а общата сума на финансираните проекти в дадена страна не може да надхвърля 15% от бюджета на конкурса (в случая максимум 2,79 млн. евро). Това означава, че ако общините съвместно с операторите успеят да предложат добри проекти за такива обществени WiFi зони, България може да получи още от първия конкурс до 139 ваучера. Принципът при тази инициатива е „първи кандидатствал, първи получил ваучер“.

Сумата на финансирането все още се уточнява, но вероятно всеки проект ще получи до 20 000 евро. Проектите трябва да се изпълняват от общинска администрация, която да има капацитет да упражнява надзор върху инсталирането на локалните точки за безжичен достъп, т.е. да гарантира, че се спазват всички изисквания на ЗОП, обясни Канева. Освен това новите точки трябва да надграждат съществуващи високоскоростни мрежи, способни да предоставят широколентови услуги със скорост към клиента поне 30 Mbps на точка. Този достъп трябва да е универсален, безплатен и без ограничения, коментира тя.

Местата на безжичните точки зависят изцяло от бенефициентите – гари, паркове, библиотеки или други обществени места, като до този район трябва да бъде осигурен интернет със скорост 30 Mbps от действащ оператор. Условието за получаване на ваучера е наблизо да няма изградена подобна безжична мрежа (частна или държавна) с подобно качество на връзката.

Всеки бенефициент, в случая общината, ще сключва договор с оператор по свой избор, като трябва да гарантира функционирането на безжичната точка в продължение на поне 3 г. „ЕС финансира разходи за оборудване и изграждане на безжичните точки. Общините ще плащат за връзката към Интернет (чрез договор с оператора) и поддръжката на оборудването“, обясни Канева. Кандидатстването ще е само онлайн през портал на ЕК, който тепърва ще се разработва. Вероятно обаче ще бъде надграден съществуващия сайт, през който се подават други проекти по Механизма за свързване на Европа, допълни тя.

Предварителната подготовка е задължителна

След създаване на портала общините и телеком оператори трябва задължително да се регистрират в него, като всяка организация прави това самостоятелно. След регистрацията те ще получат ПИК код на организацията, кандидатстваща за ваучер, като „стават видими“ не само за Европейската комисия, но и един за друг. Тази видимост е важна, но още по-добре общината, която реши да се възползва от инициативата WiFi4EU, да се се свърже с оператор предварително и да се уточни обхвата на проекта.

„До декември общините и операторите да са изяснили обхвата на възможния проект и да са готови с подаването на предложения за проект, обясни Канева. - Регистрацията на портала ще е лесна о с минимум детайли. Общините ще трябва активно да си взаимодействат с операторите, тъй като само успешните кандидати ще получат ваучери“, допълни тя.

Специфичните стандарти за оборудването ще бъдат публикувани при обявяване на конкурса, като още в деня на обявяването му ще могат да се подават предложения. Самият ваучер покрива само капиталовите разходи за доставка и монтаж на WiFi оборудването, а оперативните разходи се поемат от общината (предимно месечните такси за интернет достъп, плащани на оператора). Валидността на ваучерите ще е година и половина, като за това време точките трябва да бъдат изградени и това трябва да бъде потвърдено на портала и от доставчика на оборудването, и от общината. След това потвърждение ваучерът се прехвърля директно на доставчика, който може да поиска плащането директно през портала WiFi4EU.

Каква е последователността от действия по тази инициатива:

  1. Общини и оператори се регистрират на портала.

  2. Той става достъпен преди отваряне на конкурса, за да са „видими“ един за друг.

  3. Проектът се подава и ЕК прави оценка на предложението за съответствие с критериите за допустимост.

  4. След оценка на проекта и той е успешно реализиран, ЕК предоставя ваучер на общината. След това общината избира изпълнител (един от операторите), с който изгражда местна точка за безжичен достъп.

  5. На портала се потвърждава и от общината, и от доставчика, че проектът е изпълнен. Операторът иска плащане през портала и ЕК му плаща ваучера.

Технологични насоки

Тъй като точните технически спецификации за общинските точки за безжичен достъп ще станат известни едва в края на тази година, телекомуникационните оператори и доставчиците на оборудване представиха пред общините своите възможности за реализация на подобни проекти.

„В мрежата на Мтел са имплементирани най-модерните технологии както в мобилната, така и във фиксираната част. Тя е проектирана с необходимата скалируемост, така че да покрива стандартите на телекомуникационната индустрия, както и изискванията на клиентите. Архитектурата на мрежата дава възможност за бързо разширяване на съществуващата инфраструктура и миграция към най-съвременни технологии“, коментира Стоян Стоянов, мениджър „Корпоративни решения“ в Мтел.

“Безжичният град" използва широколентови технологии за безжичен достъп като Wi-Fi и LTE, за да изгради широколентова мрежа за достъп. Тази мрежа позволява на гражданите, предприятията, туристите и правителствените агенции да се наслаждават на сигурни, удобни, бързи и ефективни безжични широколентови услуги по всяко време и навсякъде, обясняват от Huawei. Китайският гигант присъства в България от 2004 г., съсредоточавайки се върху телеком бранша.

Изграждането на Wi-Fi точка помага за подобряване опознаването на града, като освен безплатен достъп до интернет за туристи и граждани, подобрявайки качеството на живот, може да предоставя достъп до обществена информация, например да се съобщава за предстоящи важни проекти, инициативи и други. Макар че според условията на ЕС обществената точка за безплатен достъп не може да се използва за търговска реклама, общините могат да рекламират обществено събитие, обясняват от Мтел.

Проблемите при много от днешните точки за безжичен достъп са свързани с труден достъп до безжичната мрежа, като по-сложна автентификация, лош сигнал, който не позволява на голям брой потребители да имат едновременно достъп до интернет, както и загубване на сигнала при роуминг между отделните AP устройства. Предлаганото от Mtel решение осигурява интелигентен роуминг, при който прехвърляне на сигнала от една клетка на друга да става автоматично.

Мтел предоставя на общините услугата „бизнес интернет“, която им дава гарантиран симетричен канал за достъп до глобалната мрежа, наземна свързаност до международните (Tier 1) Интернет доставчици, гарантираща минимални времезакъснения до локацията на клиента. Компанията разполага със собствена оптична мрежа FOB на национално ниво със 144 точки на присъствие, а в „последната миля“ може да предложи разнообразни технологични решения, включително MAN, PON и GPON, микровълнови линии (радиорелейни). Комуникационното устройство при клиента (в случая общината) е предоставено, инсталирано, конфигурирано и наблюдавано от Мtел, като поддръжката от квалифицирани специалисти на оператора е в режим 24 по 7, обясни Стоянов.

За целите на инициативата WiFi4EU, Мтел е разработила и решението „Mtel Managed WiFi”. То представлява управлявана през облачна платформа WIFi мрежа, т.е. не се налага инсталиране на WiFi контролер или на специфичен софтуер. Мрежата осигурява WiFi покритие с до 15 различни SSID мрежи (част от тях може да са с парола за използване от служители, а други безплатни без парола), които да обслужват неограничен брой локации. Решението включва и базиран в облака “Captive Portal”, от който да се излъчват рекламни съобщения за дейностите в общината. Операторът осигурява също наблюдение и констрол на използваните приложения в реално време.

Ели Канева, МТИТС

 

Аналитичните възможности на решението „Mtel Managed WiFi” включват точна идентификация на местоположение, анализ на трафика, анализ на човекопотока за маркетингови цели, анализ на използваемостта на приложения от различен тип. Визуализацията на всички тези анализи е интуитивна – представя се в графичен и табличен вид през уеб интерфейс.

„Предимствата на Mtel Managed WiFi са бързо и лесно инсталиране на оборудването и автоматично зареждане на настройките онлайн, обяснява Стоянов. - То дава възможност за наблюдение и контрол в реално време на приложения, потребители и устройства.” освен това множество локации с инсталирани безжични точки се управляват през един интрефейс. Решението е скалируемо – подходящо е както за малки помещения, така и за покритие на големи външни пространства, ако общината реши да предостави безжичен достъп в градския парк например. „Освен това винаги разполагате с най-новата версия на софтуера, тъй като тя се зарежда и обновява автоматично през облачната платформа”, добави Стоян Стоянов.

(13.10.2017)

КОМЕНТАРИ

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Европа ще финансира общински WiFi точки за обществено ползване"    

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2017 съгласно общи условия за ползване