Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Skip navigation

Без облекчено изграждане на мобилните мрежи 5G е илюзия

Networkworld България - брой 1, 2017 г. / Телеком инфраструктура
1120 прочитания, 4

Единен портал за телекомуникационните мрежи и физическа инфраструктура в общините ще предоставя всички правила за изграждане на инфраструктура и разполагане на електронни съобщителни мрежи в отделните общини, като порталът трябва да бъде създаден и поддържан от МТИТС. Т.нар. Единна информационна точка (ЕИТ) ще изпълнява и ролята на регистър за операторите, които са разположили кабели въз основа на подадено уведомление до портала и съответната община. Порталът и ЕИТ бяха включени в Законопроекта за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), изготвени от голяма работна група, в която са участвали представителите на МТИТС, други държани ведомства, телекомуникационни оператори, електропреносни дружества и други заинтересувани страни. Законопроектът бе гласуван на второ четене в Комисията по транспорта в 43-ото Народно събрание, но така и не влезе за втори път в пленарна зала, за да бъде приет окончателно. Какво ще се случи с този важен не само за индустрията, а и за цялото общество и бъдещото навлизане на 5G мрежите, Интернет на нещата, преодоляване на цифровото разделение между отличният интернет в големите ни градове и липсата на Интернет свързаност в отдалечените селища?

Приемане на досегашния проект или нов закон?

„Предложението за проектозакон, което бе внесено от Министерството на транспорта, ИТ и съобщенията в парламента, бе обсъждано дълго време от телеком сектора, държавата и електропреносните дружества. Според законопроекта техните мрежи също ще могат да се използват за разполагане на кабели за е-съобщения. Не стигна време този законопроект да бъде гласуван на второ четене, коментира Жанет Захариева, председател на работната група по законодателство на БАККО.

Според нея, в новото Народно събрание работата по законопроекта не би следвало да започне отначало и отново да премине през цялата дълга и сложна съгласувателна процедура, което ще доведе до допълнително забавяне от поне 2-3 месеца. „След като вече е съгласуван с всички страни и няма промяна в обстоятелствата, по-добре да бъде внесен директно в парламента, каза Захариева. - Секторът в лицето на БАККО предлага именно такъв подход с оглед на това, че законът въвежда европейската директива и трябваше да влезе в сила още миналата година.“


„Самият факт, че Европейският парламент и Съветът на министрите приеха нарочна директива за намаляване разходите за разгръщането на високоскоростните мрежи показва изключителната значимост на телекомуникационната инфраструктурата за цифровата икономика на Съюза. Наред със законопроекта, който коментираме, държавата трябва да предвиди последователен и цялостен пакет от мерки за стимулиране на инвестициите в тази инфраструктура чрез облекчаване на административните режими за изграждането и разполагането им, коментира Захариева. – Трябва да се има предвид, че операторите са натоварени с редица разходи, които се увеличават значително в последните години. Необходимостта да се осигури високоскоростна свързаност до потребителите изисква постоянно разширяване и модернизиране на физическата инфраструктура и мрежите. Изискванията на изменената европейска директива за мрежовата и информационна сигурност, както и на Регламента за опазване на личните данни също ще костват сериозни вложения. Същевременно редица регулаторни мерки в Европа водят до намаляване на приходите. Тази „пропаст“ между намаляващи приходи и растящи разходи, трябва да се компенсира по подходящ начин и тук идва ролята на държавата“, допълни тя.

Мобилните мрежи „отсъстват“ от проектозакона

В проекта за ЗЕСМФИ липсва каквато и да промяна по отношение облекчаването на мобилната инфраструктура.

„Разбираема е позицията на МРРБ да не се правят прецеденти по отношение изграждането на инфраструктурата, но когато става дума само за подмяна 3G-оборудване с 4G, без да се променя строителната конструкция, следва да има съществени облекчения, обяснява Захариева. Сега законодателството предвижда за всяка подмяна на оборудване да се преминава отново цялата сложна, бавна и скъпа процедура за изваждане на ново строително разрешение все едно цялата конструкция се изгражда отново. Според нас това е непропорционална административна тежест за бизнеса. Това не само оскъпява обновяването на мрежата, а и е голяма загуба на време. Ние трябва да правим инвестиции, свързани с много други неща, включително киберсигурност и увеличаване капацитетите на мрежите заради нарастването на трафика. За целта се налага и да купуваме нов честотен спектър от държавата“, коментира Захариева. Според нея, когато става дума държавата да подкрепи инвестициите, мерките са свързани с подобряване на регулаторна среда, като тези мерки не противоречат на общата законодателна рамка. „Ние не искаме да „вървим“ срещу ЗУТ или да правим изключения в него, т.е. когато се строи нова мачта, която е типична инфраструктура, следва да се изпълняват изискванията на ЗУТ“, добави тя.

„Искам също специално да обърна внимание, че евентуалният облекчен строителен режим не засяга измерванията на електромагнитното поле (ЕМП). Те и в момента се правят по реда на Закона за здравето от здравни инспектори като изискванията в България са много строги. Нека потребителите имат предвид, че прагът от 10 микровата ЕМП на квадратен сантиметър е приет само от няколко страни в Европа - България, Белгия, някои от кантоните на Швейцария, Италия. Това, което ЕК предлага е от 450 до 900 микровата, което видно е в пъти по-висока стойност. Ние приемаме и се съобразяваме напълно с тези изисквания, за да могат хората да се чувстват спокойни за своето здраве.“

Тя даде за пример изграждането на мачта за базова станция, която се строи според изискванията на ЗУТ с всички необходими разрешителни. „Когато обаче се налага колегите да сменят 3G оборудването с 4G вариант, по реда на сегашното законодателство се изисква същото строително разрешение, все едно строим наново базовата станция.

Подмяната на оборудването не е строеж.

„Директивата, която въвеждаме с този законопроект, разграничава инфраструктура и оборудване - кабели, активни устройства. Това разграничаване на ниво европейско законодателство вече е направено и ние предлагаме то да бъде включено и в нашия закон. Освен това трябва да с се гледа и духа на закона, кое е добре за потребителите, за телеком сектора, за държавата“, заяви Жанет Захариева.

Предвижда се 2020 г. да започне въвеждане на 5G мрежи, изискващи допълнителен честотен ресурс, както и повече, но по-малки базови станции. „Според 5G плана на Юнкер през 2020 г. ние трябва да имаме поне един голям град, който да е „5G готов“. Не си представям как това ще стане с издаването на разрешителни по настоящия ред, така че да сме готови 2020 г. До 2025 г. пък трябва да има мащабно покритите на 5G”, коментира Захариева.

Тя допълва, че ускореното изграждане на 5G мрежа не е инициатива само на операторите. Тези мрежи са основата за умните градове и интернет на нещата,. „Ако държавата не ни даде инструментите в ръце, ако МРРБ не облекчи процедурите, а държавата не осигури необходимия честотен спектър, нещата трудно ще се получат. Операторите сме посредници между потребителите и държавата като държател и на спектъра, и на разрешителния режим за изграждане. Това е обща работа в общ интерес, тя касае ползването на всички нови услуги, касае общините, услугите на електронното управление, електронното образование и здравеопазване, защото 5G e основа и за Интернет на нещата“, допълва Захариева.

Интернет на нещата не генерира обичайния трафик за обмен на снимки, видео, макар че 5G ще се ползва и за такива цели. „5G IOT е за свързаните устройства, за управление на трафика, на умните светофари, обяснява Захариева. - Тези устройства могат да измерват замърсяването на въздуха, сериозен актуален проблем за София, да послужат за видеонаблюдението. Всичко, което интелигентният град може да направи, за да подобри живота на хората, ще преминава през 5G мрежи. Така че на нас ни трябва допълнителен спектър и законодателна рамка, която да ускори изграждането на мрежите“, категорична е тя.Ресурсите в спектъра 800 MHz

„Единственото развитие в тази област е, че бяха освободени 2 ленти по 10 MHz. Трите оператора ще започнем да правим изпитателно използване на този обхват. Министерството на отбраната иска да провери дали нашите съоръжения няма да внасят смущения в съоръженията за нуждите на отбраната. Операторите също искаме да тестваме внимателно, тъй като не сме работили досега в този обхват. Освен това част от спектъра в 800 MHz ще се ползва за телекомуникационни услуги, а другата остава за нуждите на сигурността и отбраната, каза Захариева. - Предложението ни е всеки от операторите, който има интерес към този спектър, да тества оборудването си за няколко месеца (един по един). Дори сме внесли в КРС заявление за временно разрешение за тестване в рамките на 6 месеца. Важно е да използваме този тестов период, за да видим как ще се сработят съоръженията, тъй като досега 800 MHz никога не е бил свободен за граждански нужди.“

Честотният ресурс в обхвата 800 MHz може да се използва както за национално 4G покритие и на слабонаселените места, така и да поеме част от мобилния трафик в гъстонаселените градове. Въпрос на планиране на мрежата е заделят ресурси и от други спектри и да се поддържа по-висока скорост.

„Без ресурси в обхвата 800 MHz след 2 до 3 г. сме „загубени“, каза Жанет Захариева. – Трафикът в големите градове нараства експоненциално, тъй като потребителите ползват все повече съдържание и е-услуги. Същевременно мобилните мрежи са най-бързият начин да се осигури свързаност в отдалечените и рядко населените райони, като така и там ще се осигури ползването на услугите на електронното управление, което е приоритет на правителството. Мобилната широколентова връзка предоставя бърз начин за приобщаване на тези селища и преодоляване на цифровото разделение.“

Неизползваните честотни ресурси?

Промяна на Закона за е-съобщения от миналата година улеснява отнемането на честотни ресурси от компания, която не ги използва пълноценно или не си плаща редовно вноските, например ако до 3 месеца не се внесе сумата за закупен нов спектър. „Сумата за такава такса не е малка - през 2016 г. Vivacom плати за 2 ленти по 5 MHz в обхвата 1800 MHz над 7 милиона евро.“ Тази промяна на ЗЕС се е наложила именно покрай проблемите с 4Джи Ком, която не плати не плати еднократна такса от 30 млн. лева и годишните вноски от 2011 г. до 2014 г., като за този период дадения им спектър не можеше да бъде използван от другите телекоми.

Според Захариева, в ЕС дори се обсъжда нова директива, която предвижда приемане на нов телекомуникационен кодекс. В областта на спектъра се предлага въвеждане на клауза „Use It or Loose It”, т.е. възможност да загубиш даден ти радиочестотен спектър, ако не го използваш. „Има редица случаи, в които играчи си плащат спектъра, без да го използват, а само го „блокират“, коментира Захариева. Освен това се обсъжда увеличаване на срока за лицензите за честотния спектър от 15 на 25 г.“, допълни Жанет Захариева. Дебатите по новия Кодекс за електронни комуникации и в Европейския парламент, и в Европейската комисия тепърва предстоят. Очаквайте още по тази тема в следващи броеве на сп. Networkworld България.

(30.03.2017)

КОМЕНТАРИ

 
  
07:03, 12 май 2017 # 1
NO AVATAR

pandora charms


prada sunglasses


baseball jerseys


Nike Air Max


huaraches


pandora rings


burberry canada


burberry scarf


Ray Ban Outlet


coach diaper bag


prada bags on sale


KD 8 shoes


burberry us


coach outlet store


mlb shop


baseball jerseys


michael kors outlet


sunglasses hut


Hermes Outlet


michael kors bags outlet


pandora.com


moncler clothing


huaraches shoes


mens sunglasses


oakley sunglasses


chrome hearts


michael kors outlet


pandora bracelet


mcm factory outlet


michael kors outlet online


louis vuitton outlet


CHanel Factory Outlet


Nike Air Max


pandora necklace charms


michael kors outlet online


michael kors black friday


michael kors handbags outlet


salomon hiking shoes


coach purses


michael kors purses on sale


pandora rings


pandora rings jewelry


kate spade


Prada Factory Outlet


adidas yeezy boost 350


Nike Free Run


michael kors totes


Chanel Outlet


louboutin shoes


ray ban aviator


moncler coats


ray ban sunglasses


michael kors outlet


Air Max


chrome store


michael kors outlet


kate spade


cheap coach purse


Yeezy Boost 350


Nike Air Max


coach outlet


kate spade black friday


basketball jerseys


abercrombie us


ugg australia


football jerseys


kate spade bags outlet


michael kors jet set tote


burberry outlet


coach outlet


burberry online


Nike Dunk SB Low


Nike Air Max


prada outlet online


pandora charms uk


chanel


pandora bracelet


Coach Sunglasses Outlet


Nike Zoom


oakley australia


cheap moncler jacket


official prada site


mcm outlet


michael kors outlet


coach outlet


moncler outlet


pandora rings


ray ban sunglasses


michael kors outlet


coach outlet


oakley outlet


prada outlet online


nike com


pandora australia


mlb.com


ray ban prescription glasses


ray ban outlet


michael kors outlet


ugg uk


kate spade black friday


china factory sale


sunglasses sm


Coach outlet online


timberland boots


pandora jewelry


nike outlet


pandora uk


coach usa


coach handbags


coach sunglasses


Coach Outlet


michael kors purses


michael kors bags


official michael kors


Nike Jordan Shoes


prada factory outlet


coach outlet


bercrombie Nederland


véronique Billat


michael kors factory outlet


Nike Free Run


nike shoes


canada goose sale online


kate spade outlet


coach australia


nike air huarache


authentic prada handbags outlet


Nike Air Jordan


pandora charms sale online


ray ban sunglasses


adidas shoes


nike shoes australia


cheap ray ban sunglasses


beats by dre


louis vuitton outlet


nike store


kate spade bags


burberry outlet


chrome hearts


oakley sunglasses


prada outlet online


Nike Hyperdunk 2015


moncler sale


top sunglasses


mlb shop


canada goose outlet


longchamp outlet


coach outlet online


ray ban glasses


shoes online sale


moncler uk


flash sunglasses


moncler us


coach outlet online


burberry outlet


prada factory outlet online


louis vuitton outlet


Chanel bags Outlet


air jordan shoes


Yeezy 350


Free Run


Pandora bracelet


polo online


moncler down jackets


Nike Free


canada goose jacket


kate spade outlet


kate spade handbags


coach outlet online


nike lebron shoes


Adidas Yeezy Boost 350


jimmy choo australia


coach handbags


Nike Free Run


Kevin Durant Shoes


nike jordan shoes


prada outlet


prada purses


Jordan Aero Mania Homme


celine outlet


Jordan Flight 45 Femme


nike huarache


nike shoes


asics shoes


michael kors tote


ray ban new wayfarer


Hugo Boss Outlet


Jordan retro


pandora rings


oakley sunglasses


nike shox


louis vuitton factory outlet


coach purse


shoes online


ray-ban sunglasses


prada factory outlet online


michael kors handbags


pandora outlet


Ralph Lauren


prada glasses


prada online


Mizuno Wave


prada sale


sunglasses hut


coach bags


china wholesale


michael kors outlet online


abercrombie and fitch


coach australia


michael kors bags


nfl jerseys


michael kors wallet


louis vuitton australia


Michael Kors Outlet


michael kors outlet


burberry


nike jordan


abercrombie and fitch


abercrombie outlet


burberry scarfs


polo outlet


Air Jordan


michael kors outlet


pandora charms


coach outlet


Nike Air Jordan


abercrombie outlet


pandora rings


prada outlet online


coach carter


polo outlet online


pandora jewelry


coach factory outlet online


prada bags


Basketball shoes


moncler outlet


ray ban prescription sunglasses


burberry purse


Air jordan Femme 2015


yeezy boost 350


louis vuitton outlet


jordan retro shoes


longchamp outlet


chrome hearts jewelry


pandora rings


pandora charms


piumini moncler replica


ray ban eyeglasses


oakley frogskins


pandora charms sale clearance


paul smith sale


Wholesale Tank Tops


salomon shoes


michael kors uk


burberry australia


pandora bracelet


Michael Kors Canada


Mizuno Shoes


prada handbags


pandora australia


MIZUNO Shop US


tiffany and co


coach outlet


Nike Free Run


michael kors handbags


2017 Nike Air Max


ray ban sunglasses


kate spade outlet


abercrombie and fitch


Abercrombie Fitch


prada outlet online


pandora necklaces


Billat


Prada Outlet


kate spade bags


prada bags outlet


Nike Free


Nike Air Jordan


air jordan retro


canada goose jacket


Air Max


pandora rings


pandora ring


pandora necklace


Air Max,Air Jordan


prada outlet online


michael kors outlet


Nike Air Max


nike jordan shoes


pandora australia


coach outlet


michael kors outlet


beats studio


brand sunglasses


Nike Air Max


major league baseball


burberry scarf


huarache nike


coach outlet


coach factory outlet


michael kors


abercrombie & fitch


cheap basketball shoes


prada outlet


michael kors outlet bags


chrome store


asics Australia


snow boots


Hugo Boss Online


paul smith


coach factory


michael kors purses


prada outlet


Nike Air Jordan


prada outlet online


Jordan Retro


michael kors outlet


Air Max


michael kors outlet


burberry outlet


prada handbags


Nike KD 8


ugg australia


pandora charms


pandora bracelets


michael kors outlet


coach outlet


moncler outlet


coach outlet online


yeezy boost 350


mcm outlet online


yeezy boost 350 shoes


Nike Air Max


nike australia


coach shoes


burberry outlet


moncler jacket


Canada Goose Outlet


abercrombie fitch


Nike Zoom


coach sunglasses for women


2015 Nike Dunk


kate spade outlet online


ray ban online


abercrombie outlet us


prada bags


ralph lauren australia


chanel australia


coach factory outlet


canada goose sale


shoes sale


rayban outlet


burberry outlet online


rayban sunglasses


kate spade outlet


kate spade outlet


prada outlet woodbury


moncler jacket mens


mk bags


ugg slippers


beats headphones


prada bags


louis vuitton uk


burberry outlet online


Mizuno Running Shoes


Nike Air Jordan


tiffany uk


moncler mens jackets


michael kors outlet


coach outlet online


pandora princess ring


ray ban wayfarer


coach outlet


ray ban outlet


coach bag


coach factory outlet


coach outlet


abercrombie us


coach


coach bags


Nike Air Jordan


timberland uk


prada outlet online


michael kors outlet


michael kors italy


prada bags


Jordan Retro Shoes


tiffany co


coach factory outlet


tiffany co


oakley frogskins sunglasses


prada outlet


Oakley Holbrook


Hyperdunk 2016


pandora australia


longchamp outlet


prada outlet


pandora charms


nike shox shoes


Coach Outlet Store


chanel bag


coach outlet


michael kors


prada us


pandora uk


moncler jacket


burberry outlet canada


Nike Air Jordan


ugg boots


coach outlet


moncler jacket


Hugo Boss Store


rayban aviator


pandora charms


prada outlet


pandora rings


louis vuitton outlet


sunglasses outlet


adidas australia


Oakley Outlet


hockey jerseys


basketball jerseys


veronique billat


pandora charms


nike free run


kate spade


coach online


yeezy boost 350


kate spade


nike jordan shoes


prada outlet online


Kate Spade Australia


pandora rings


authentic prada outlet online


coach outlet


burberry online


michael kors outlet


abercrombie paris


michael kors bags


michael kors outlet


mk handbags


pandora rings


burberry outlet canada


prada bag


abercrombie outlet


authentic prada outlet online


michael kors outlet


landing gears


paul smith uk


kate spade outlet


pandora charms sale


nike australia


baseball jerseys


prada outlet


michael kors purses outlet


ups tracking


coach outlet


prada official site


michael kors outlet


nike basketball shoes


prada outlet prices


air jordan shoes


abercrombie outlet


Prada bags


yeezy boost 350


prada outlet


Pandora Charm


coach australia


michael kors handbags


Nike Hyperdunk Shoes


michael kors australia


michael kors us


michael kors uk


michael kors canada


ray-ban sunglasses


Ralph Lauren Polo


north face outlet


Michael Kors Outlet


Nike Free


michael kors outlet


pandora jewelry


wholesale


michael kors


ray-ban sunglasses


nike outlet


michael kors outlet


michael kors outlet


ralph lauren


jordan shoes


Nike Free


michael kors online


Coach Outlet Online


nike air max


ray ban polarized


ray ban clubmaster


landing gear


prada handbags


pandora rings sale


nfl shop


pandora bracelet


lebron james shoes


Nike Jordans


prada outlet


clk benz


Nike Air Jordan


kate spade outlet online


Oakley Holbrook sunglasses


michael kors


kate spade canada


burberry australia


prada factory outlet online


ate spade handbags


michael kors outlet


adidas australia


asics shoes Australia


burberry outlet


prada outlet online


pandora charms sale


michael kors outlet


abercrombie outlet


landinggear


mlb store


mk outlet


michael kors tote


nike id


pandora charms


football jerseys


burberry scarf


Burberry outlet online


burberry canada


nike lebron james


Mizuno Shop Japan


prada outlet online


official prada site


Cheap Ray Ban


Longchamp Outlet


hermes bag


Mizuno Shop


mcm outlet


nike huarache shoes


pandora charms black friday


jlgg5.10
 
  
06:50, 04 декември 2017 # 2
NO AVATAR

ugg outlet store


christian louboutin sale


canada goose outlet store


mulberry bags


adidas nmd


coach outlet online


coach outlet


canada goose jackets


coach factory outlet


yeezy boost


michael kors outlet


canada goose outlet


michael kors outlet clearance


canada goose jackets


canada goose jackets


canada goose


tory burch outlet online


fred perry


ugg outlet


canada goose outlet


coach outlet


nfl jerseys wholesale


nfl jerseys


ugg outlet online


canada goose outlet online


michael kors outlet online


fred perry polo


fred perry clothing


canada goose


moncler jackets


canada goose jackets


canada goose uk


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet


canada goose


canada goose jackets


canada goose outlet online


cheap ugg boots


polo ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


coach outlet online


mont blanc


adidas shoes for men


nike shoes


lunette ray ban


ralph lauren uk


uggs outlet


christian louboutin shoes


michael kors outlet


air jordan shoes


prada outlet store


uggs outlet


canada goose jackets


moncler jackets


michael kors outlet store


ugg boots clearance


cheap jordans for sale


mbt outlet


ugg outlet


ralph lauren outlet


uggs outlet


ugg outlet


canada goose jackets


ugg boots clearance


valentino outlet store


moncler outlet


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet


coach outlet online


uggs outlet


nfl jerseys


michael kors handbags sale


coach factory outlet


polo shirts


pandora charms


ugg outlet stores


asics shoes


michael kors outlet


ugg boots


coach outlet online


coach outlet


kate spade bags


mont blanc outlet


adidas yeezy boost


tory burch outlet


polo ralph lauren outlet


supreme outlet


canada goose outlet store


canada goose outlet store


ralph lauren uk


polo ralph lauren


michael kors outlet


canada goose outlet


canada goose jackets canada


yeezy boost


uggs outlet


polo ralph lauren


ralph lauren


mulberry bags


pandora outlet


cheap ugg boots


longchamp outlet


coach outlet store online


mulberry outlet


michael kors outlet


kate spade sale


canada goose


cheap jerseys


polo outlet


pandora jewelry sale


canada goose outlet


nike shoes


oakley sunglasses


michael kors handbags clearance


ugg boots clearance


coach outlet online


nike factory store


coach outlet store online


true religion


michael kors outlet online


oakley sunglasses


polo ralph lauren


michael kors outlet online


lacoste shoes


cheap jordan shoes


ray bans


michael kors handbags


adidas yeezy shoes


pandora outlet


michael kors outlet clearance


ugg outlet


coach outlet


canada goose outlet


canada goose


supreme t shirts


polo ralph lauren


canada goose outlet


canada goose


ugg outlet


cheap ray ban sunglasses


pandora bracelet


uggs outlet


canada goose jackets


ugg outlet store


nike outlet store


canada goose sale


michael kors outlet stores


michael kors outlet online


fred perry polo shirts


uggs on sale


uggs outlet online


polo shirts


christian louboutin outlet


adidas outlet


canada goose outlet


fitflops sale


canada goose outlet store


coach factory outlet


cheap oakley sunglasses


uggs outlet


kate spade handbags


michael kors outlet


mulberry uk


adidas yeezy shoes


mont blanc pens


cheap authentic nba jerseys


polo ralph lauren outlet online


pandora charms


tory burch handbags


ugg outlet online clearance


pandora jewelry


michael kors outlet online


valentino outlet store


clarks outlet


ugg boots canada


christian louboutin outlet


kate spade outlet


oakley sunglasses wholesale


canada goose uk


canada goose uk


adidas nmd r2


ugg outlet store


nfl jerseys wholesale


coach outlet


uggs outlet


true religion outlet


moncler sale


pandora jewelry


cheap nfl jerseys


canada goose coats


canada goose jackets


ray-ban sunglasses


mbt shoes clearance outlet


michael kors outlet clearance


mont blanc


coach factory outlet


michael kors outlet


michael kors outlet clearance


canada goose outlet


ray ban sunglasses outlet


kate spade outlet


ugg boots clearance


cheap ray ban


yaoxuemei20171204
 
  
06:12, 01 март 2018 # 3
NO AVATAR
chanyuan2018.03.01

coach outlet


michael kors outlet


cartier outlet


ferragamo shoes


christian louboutin outlet


tory burch outlet


basketball shoes


christian louboutin shoes


mulberry bags


christian louboutin shoes


ray ban sunglasses


air huarache


air jordan 4


nike store


michael kors outlet


polo outlet


louboutin shoes


uggs outlet


canada goose jackets


kate spade outlet


burberry outlet


asics shoes


nike air max 2015


adidas trainers


nike roshe


canada goose jackets


nuggets jerseys


yeezy boost 350


coach outlet online


ray ban sunglasses


canada goose outlet


pandora outlet


nike shoes


coach outlet


canada goose coats


true religion jeans


nba jerseys


ugg outlet


ray ban sunglasses


coach factory outlet


cavaliers jerseys


cheap jordans


coach outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


michael kors handbags


timberwolves jerseys


true religion jeans


tory burch outlet


polo ralph lauren


oakley sunglasses wholesale


moncler jackets


ray ban sunglasses


michael kors outlet


cheap mlb jerseys


pandora charms


air max 1


mcm outlet


canada goose outlet


kobe bryant shoes


ray ban sunglasses


canada goose outlet


canada goose jackets


coach outlet


ray ban sunglasses


polo outlet


coach outlet


coach outlet


longchamp handbags


nike pas cher


warriors jerseys


swarovski outlet


nike store uk


uggs


ugg outlet


canada goose outlet


coach factory outlet


moncler outlet


rayban sunglasses


polo outlet


polo ralph lauren


nike shoes


cheap football shirts


canada goose outlet


adidas uk


true religion outlet


oakley sunglasses


kate spade outlet


ugg outlets


coach outlet


ugg boots


oakley sunglasses


ugg outlet


pandora outlet


kate spade outlet


jordan shoes


bulls jerseys


birkenstock outlet


ray ban sunglasses


supreme clothing


ray-ban sunglasses


polo outlet


air huarache


prada shoes


new balance shoes


canada goose outlet


coach outlet online


ray bans


ecco shoes


cheap snapbacks


uggs outlet


canada goose jackets


nike air max 90


coach factory outlet


denver broncos jerseys


oakley sunglasses


christian louboutin online


coach outlet online


pandora outlet


chrome hearts outlet


coach outlet


mavericks jerseys


canada goose outlet


christian louboutin outlet


nfl jerseys


kobe 9


ray ban sunglasses


salomon shoes


ray ban sunglasses


polo ralph lauren


coach outlet store online


nobis outlet


kobe shoes


nike pas cher


longchamp handbags


tory burch outlet


converse shoes


michael kors outlet online


canada goose outlet


christian louboutin outlet


ray ban sunglasses


chicago blackhawks jerseys


michael kors wallets


michael kors outlet


canada goose outlet


mbt shoes


asics pas cher


fitflops sale clearance


cheap snapbacks


canada goose jackets


soccer jerseys


michael kors


michael kors outlet


canada goose jackets


soccer shoes


fitflops sale clearance


air jordan pas cher


coach outlet


pandora charms


mulberry handbags


longchamp bags


ferragamo shoes


supreme clothing


canada goose outlet


cheap jerseys


hornets jerseys


coach outlet


polo ralph lauren


michael kors outlet


mulberry handbags


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


fitflops


ugg boots clearance


oakley sunglasses


michael kors


swarovski crystal


oakley sunglasses


michael kors handbags


polo ralph lauren


suns jerseys


ralph lauren polo


coach outlet


uggs outlet


michael kors outlet


canada goose parka


ray ban sunglasses


moncler jackets


kevin durant shoes


polo ralph lauren


new balance pas cher


air max 90


mont blanc pens


ysl outlet


canada goose jackets


pandora outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet


polo ralph lauren


coach factory outlet


 
  
06:49, 06 април 2018 # 4
NO AVATAR

nike factory outlet


louboutin


hermes birkin bags


nike free run


supreme


nike dunks


jordans


cheap ray bans


kate spade


air max


nfl jerseys wholesale


pandora charms


mac cosmetics


oakley vault


pandora outlet


louis vuitton handbags


givenchy handbags


timberland boots


pandora charms


dansko shoes


louboutin


coach


nike uk


air max 97


wholesale nfl jerseys


asics running shoes


michael kors taschen


vans shoes


coach outlet


undefeated shoes


adidas football boots


michael kors outlet


coach factory outlet


cheap replica watches


baseball bats


nike presto


michael kors outlet


adidas flip flops


oakley canada


prada


blackhawks jersey


louis vuitton outlet


oakley sunglasses wholesale


louis vuitton


michael kors handbags


polo ralph


cheap mlb jerseys


mcm bags


cheap oakley sunglasses


louis vuitton


ray ban sunglasses


hermes kelly bag


mont blanc pens


marc jacobs


michael kors handbags


tory burch


cheap jordans


longchamp


coach factory outlet online


nfl jerseys


polo shirts


air max


giuseppe zanotti shoes


air max 95


rolex watches


nike free


christian louboutin


true religion jeans


tory burch outlet


cheap nfl jerseys


nike free run


ralph lauren uk


cheap nfl jerseys


nike outlet


michael kors outlet


coach


flops


kate spade handbags


jimmy choo shoes


louis vuitton


kate spade


polo outlet


michael kors outlet


nike air


polo outlet


dolce and gabbana


jordans


jordan retro


vibram five fingers


louboutin


bcbg


mishka clothing


stan smith shoes


nike outlet


adidas uk


jordan 12


air max 2018


links of london


mizuno running shoes


adidas jeremy scott


20184.6chenjinyan
Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Без облекчено изграждане на мобилните мрежи 5G е илюзия"    

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2018 съгласно общи условия за ползване