Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Skip navigation

Новите обещания на програмируемите мрежи SDN

Networkworld България - брой 6, 2016 г. / Тема на броя
733 прочитания, 2

От години протича драстична промяна на преобразуване на частните мрежи в IP мрежи с възможен достъп до Интернет. Тази конверсия стимулира VoIP приложенията и роди облака, осигурявайки на потребителите достъп до техните данни и услуги, независимо от времето и мястото. Всичко това направи неизбежна и следващата революционна крачка – преобразуването на хардуера в софтуер.

Благодарение на предишните две революции настъпи истински бум на центровете за обработка на данни (ЦОД), обслужващи разширяващите се предприятия, подтиквани от огромната маса потребители и клиенти, които настояват за по-бързи обороти и по-кратко време за доставка в рамките на техните организации. Предишните революции на безжичните и IP мрежи значително увеличиха гъвкавостта на потребителите да работят със своите устройства, но истинският потенциал продължава да бъде ограничен от останалата пречка - самата мрежа.

Мрежата е критичен компонент на всяка корпоративна организация. Тя е кръвоносната система на всеки частен и публичен облак, а в голямата си част, тя е дефинирана от комплексни и често пъти затворени методологии, които изискват постоянна поддръжка от все по-намаляващия ИТ персонал. Именно тези ограничения превръщат мрежата в бариера пред създаването на нови иновативни услуги. Точно този традиционен мрежов подход пречи на организациите да следват бързото темпо на днешния бизнес.

Прочетете още: Четворен ръст за пет години се очаква на пазара на SDN

А именно това темпо е задължително за новата ИТ революция. Компаниите живеят в среда, в която „времето за добавяне на стойност“ постоянно се съкращава. За постигнат постоянна рентабилност, ИТ мениджърите и техните служители трябва да се фокусират върху стратегически проекти за добавена стойност, а не да разхвърлят времето и усилията си за рутинна поддръжка на съществуващата инфраструктура. Многобройни изследвания посочват, че рутинната поддръжка в момента „изяжда“ до 80% от ИТ бюджетите. Именно затова ИТ мениджърите трябва да намерят нова парадигма, която да изведе техните организации до „бленуваната земя“.


Какво всъщност е програмируема мрежа (SDN)?

SDN включва виртуализиран хардуер и централизираният му контрол като софтуер в приложния слой. При SDN става дума за опростяване на мрежовата инфраструктура на предприятието чрез централизиране на контрола на всички устройства като комутатори и маршрутизатори в софтуерния слой, т.е. инфраструктурата става ориентирана към приложенията, не към хардуера. Целта е да се предоставят мрежови конфигурации на самообслужване, които позволяват на приложенията да пренасочват динамично мрежовия трафик, да преконфигурират и дори да създават допълнителни мрежови ресурси на базата на инициирана от потребителя заявка.

SDN има за цел да направи инфраструктурата от комутатори и маршрутизатори толкова пъргава и гъвкава, колкото виртуалният сървър и съответстващата инфраструктура за съхранение на данни са днес в рамките на съвременните центрове за данни. Комутатори и маршрутизатори могат да бъдат предоставяни и след това изведени от експлоатация толкова лесно, колкото виртуализирани сървъри и работни станции. Тези пакети от виртуализация на устройства и мрежова инфраструктура дават възможност на потребителите да осъществяват цялостно мрежово изживяване.

Но SDN е много повече от автоматизирано разгръщане на мрежови изчислителни среди от край до край. Става дума и за по-ефективна и ефикасна доставка на пакетите в мрежата. В днешните поостарели мрежи на фърмуерът на комутатора или на мрежовото устройство определя колко кадъра и пакети се препращат и в крайна сметка доставят до техните дестинации. Различни видове трафик могат да бъдат приоритизирани в съответствие с QoS правилата, но идентичен трафик, предназначен за резервните крайни точки, се третира по еднакъв начин. SDN премахва отговорността за управление на трафика в мрежата от самото устройство и го прехвърля върху централизиран контролер, който може да взема решения за препращана, базирани на различни мрежовите вариации и условия. С SDN цялата мрежа може да работи в обща синхронизация с потребителското търсене и заявка за приложения.

Нарастващата сложност на мрежите днес наложи нарастващи и агрегиращи изисквания към мрежовите администратори. SDN разделя контрола върху физическата мрежа от физическите устройства, които също премахват необходимостта мрежовите администратори да докосват всяко устройство в мрежата.


Техническата теория, стояща зад SDN

SDN е архитектура, базирана на 3 слоя. Ключовият слой е контролната равнина, която управлява взаимодействието между приложния слой, където се намират основните услуги, предоставяни от облака, от стоящата по-надолу мрежова инфраструктура, известна и като равнината на данни. По традиция и контролната равнина, и равнината на данните се намират върху физическото ниво на самите мрежови устройства, но SDN ги разделя на два отделни слоя. В контролната равнина се разполага интелигентността, която управлява мрежата, като се гарантира, че мрежата отговаря на непрекъснато променящите се потребности на потребителите. Именно контролната равнина определя SDN революция. Можете да видите по-добре тази връзка по-долу:

Архитектура на SDN мрежи

Архитектура на SDN мрежи

При SDN контролерът е средният слой, който стои между слоя за равнината за данни и по-горния слой на управляващото приложение. Контролерът обикновено е приложение, което се изпълнява на сървър в рамките на мрежата. Устройствата в равнината на данни като комутатори общуват с контролера чрез това, което се нарича „южен“ интерфейс. Тези устройства „разпитват“ контролера за пренасочване на трафика и му предоставят информация за трафика, който обработват. Контролерите и комутаторите общуват чрез „южния“ интерфейс на контролера, използвайки протокол като OpenFlow например.

OpenFlow е отворен стандарт, разработен от организацията Open Networking Foundation, който позволява директен достъп и управление на мрежови устройства като комутатори и маршрутизатори, както и на други устройства от равнината на данните, при това и физически, и виртуални устройства. Този протокол разделя програмирането на маршрутизатори и комутатори от съответния хардуер, без да има нужда нужда производителите да разкриват как работи вътре тяхното мрежово устройство. Друг алтернативен отворен стандарт е Neutron, който се поддържа от консорциум от глобални мрежови играчи, включително HP и VMware. И двата протокола се ползват за внедряване на SDN.

Инициаторът за предоставянето на устройства и управлението на мрежовия трафик е зависим от приложенията. „Северният“ интерфейс позволява на приложенията и на оркестрираните устройства да програмират мрежата и да инициират провизиониращи задачи към нея.

Пазарът стимулира нуждата от SDN

Има няколко пазарни тенденции, които стимулират възхода на SDN.

1. Масовизиране на ИТ

Тенденцията „донеси си устройството в офиса“ (BYOD) носи хаос. Това изчислителна и мрежова философия, която вменява отговорности на потребителя. Но ние не знаем доколко защитени са тези устройства. „Инвентарът“ от мрежови устройства може да варира значително всеки ден и приложенията, които ще бъдат използвани, в най-добрия случай ще са базирани на „предположения“. BYOD е класически пример за динамичния характер на мрежите днес. За съжаление статичната архитектура на конвенционалните (наследени) мрежи днес не може в достатъчна степен да се приспособи към тези динамични среди. BYOD изисква гъвкавост и ловкост, които обещава само SDN.


2. Облачни изчисления

Облакът е топ темата в разговорите на ИТ общността. Облакът предостави безпрецедентна промяна не само в центъра за данни, но и въведе манталитета „при поискване“ у потребителите, които сега искат способност не само да започнат да се „снабдяват“ с изчислителни устройства, но и с нужната им мрежова инфраструктура. Потребителите могат да си поръчат само „едно парче“ от нея, а компютърните ресурси могат да бъдат предоставени като единична услуга или в стил „а-ла-карт“.


3. Изчислителен трафик изток-запад

От десетилетия мрежите са само трябваше да се приспособят към типичната връзка клиент/ сървър, при която данните протичаха между клиента и „родителския“ сървър или малък клъстер от сървъри. Персоналният компютър бе като малко дете, което разчиташе най-вече на родителите си за трафика, преминаващ в посока север-юг. Днес базовите отношения клиент / сървър са по-зрели и преминават през конгломерат от много сложни трафични модели, транспортни потоци между множество бази данни, разположени в частни, публични и хибридни облаци, преди да се върнат към клиента. Този модел на движение изток-запад въвежда много по-голяма сложност и изисква изключително гъвкаво управление на трафика и на достъпа до пропусквателния капацитет.


4. Големи данни

Ние се трансформираме от среда, движена от мрежата, към среда, задвижвана от базите данни, като Големите данни сега се превръщат в център на мрежата. Вече не е достатъчно за потребителите да има просто достъп до мрежата или дори достъп до прости данни. Инициираните от потребителите приложения днес се нуждаят от достъп до големи обеми от данни, съдържащи сложни разнообразни набори от данни, така че да открият корелации между данни и пазарни тенденции. Еволюцията на Големите данни създава мега масиви от данни, които могат да обхващат стотици, ако не и хиляди сървъри, концентрирани или в един център за данни, или пресичащи множество облаци. Големите данни изискват големи инфраструктури, инфраструктури, които могат да се координират в идентичен марш с трафичното търсене на тези данни.

5. Други движещи сили

Други фактори, които ни насочват към SDN, са общество, обсебено от медиите, като онлайн видео става все по-разпространено, изискващо различни вариации на трафика и QoS приоритети. Организациите също са принудени да се справят с противоречащи си изисквания за справяне с по-големи трафични обеми от данни, като същевременно се стремят да намаляват „физическия отпечатък“ на центъра за данни. Други сили включват масовизирането на хардуера в съчетание с финансовата необходимост от премахване на резервните и несъществени елементи и тяхната замяна с „по-обтекаеми“ софтуерни приложения течност, когато това е възможно.


Свръх истерия или реалност?

SDN е модерна дума днес, също като виртуализацията преди десетилетие. Въпросът е дали SDN е само теоретична свръх истерия или работещ достоверен модел? Някои от водещите в света мрежови авторитети и предприятия казват, че това е наложила се реалност.

  • 55% от потребителите на Gartner обмислят разгръщането на SDN, докато 23% не са запознати с технологията.
  • Според нова прогноза на IDC, световният SDN пазар в сегментите на корпоративните предприятия и доставчиците на облачни услуги ще нарасне от $960 млн. през 2014 г. до над $8 млрд. през 2018 г., а това представлява мащабен годишен темп на растеж от 89,4%.
  • AT&T харчи и в момента милиарди за своята платформа „Мрежа по заявка“, предоставяща комутируем Ethernet по заявка на нейните потребители.
  • Компаниите, използващи SDN, включват PayPal, Ebay, Yahoo и Cisco WebEx.

SDN: Следващата вълна на обещания

Подобно на виртуализацията преди десетилетие, SDN е следващата разрушаваща традиционната подредба технология, която засяга и предприятията, и доставчиците, които ги поддържат. Амин Вада от Networking Google обобщава прехода на Google към SDN по следния начин: „Нашият подход към мрежите фундаментално промени организирането на мрежовите равнини на данните, контрола и управлението. Подобна фундаментална промяна не дойде без известни трусове.“

За съжаление наследените мрежови инфраструктури представляват разнообразна смесица от доставчици, платформени и протоколи решения, като всяко от тях е внедрено като реакция на краткосрочни предизвикателства. Тази практика превръща крайната цел за една интегрирана, оркестрирана мрежова екосистема в дълъг и труден за много организации процес. Преминаването към интелигентен и автоматизиран модел на приложения ще включва етап на разрушаване на старата инфраструктура, която да отвори място за доставчици на SDN, или ще изисква дисциплиниран дългосрочен процес на методична замяна на устройства с нови, които могат да общуват с контролера през някакъв тип отворен код като OpenFlow. И докато много организации подхождат предпазливо към SDN „предимно отстрани“, мрежите за мета данни като тези на Google и Ebay адаптират SDN по необходимост и технологично оцеляване. Именно тези глобални компании с мета мащаби утъпкват пътя за останалите.


Заключение

В предишния период на чисто физически среди организацията можеше да притежава 40 сървъра, изискващи стотици „билети за поддръжка“. По-нататък предоставянето на всяко нещо също създава билети, дори в днешните виртуални среди. Реалност е наличието на цял цикъл от събития и физически задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да се случи нещо. В времена, в които организациите се конкурират в глобален мащаб и разчитат на технологично базирани иновации, за да ускорят пускането на продукти на пазара, ИТ лидерите трябва да се справят с тази „билетна бюрокрация“, затормозяваща техните ИТ специалисти.

Хардуерът по подразбиране е негъвкав и тромав, а краткият жизнен цикъл на ИТ желязото днес, съчетан с постоянното навлизане на нови технологии, обезсмислят „обвързването“ на организациите към специфична хардуерна архитектура за следващите 5 години или повече.

Преминаването към нова хардуерна архитектура включва физическо премахване на старата и инсталирането на нова, като този процес може да отнеме месеци. Дори по-простият акт на надграждане на съществуващата хардуерна структура е обременителен, тъй като изисква процес на поръчване и обикновено се налага прекъсване, за да може ИТ персоналът да осъществи инсталацията. Заради това самият акт на закупуване на хардуер води до свръхснабдяване с ресурси, като корпоративните мениджъри просто купуват за „утре“, а не за днес. Този процес е просто неустойчив за който и да е бизнес в дългосрочен план. Това, което е нужно, е една нова парадигма, нов начин на правене на нещата. Всички индикации сочат, че тази нова парадигма е SDN.

(04.01.2017)

КОМЕНТАРИ

 
  
04:22, 27 февруари 2017 # 1
NO AVATAR

Cheap MLB Snapback hats
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL hats
cheap nba caps
tisa snapbackCheap MLB Snapback
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Hats
Cheap NBA Snapback
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapbackCheap MLB Snapback
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL hats
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB Snapback
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Snapback
Cheap NBA Snapback
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB hats
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport hats
Cheap NCAA College hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL Snapback hats
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback

Cheap MLB hats
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport hats
Cheap NCAA College hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL hats
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapbackCheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan12
Cheap Air Jordan 11


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes


cheap jordans
cheap jordans for sale
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes


cheap jordans
cheap jordans for sale
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes

Cheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback


Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Новите обещания на програмируемите мрежи SDN"    

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2017 съгласно общи условия за ползване