Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Skip navigation

Новите обещания на програмируемите мрежи SDN

Networkworld България - брой 6, 2016 г. / Тема на броя
1478 прочитания, 5

От години протича драстична промяна на преобразуване на частните мрежи в IP мрежи с възможен достъп до Интернет. Тази конверсия стимулира VoIP приложенията и роди облака, осигурявайки на потребителите достъп до техните данни и услуги, независимо от времето и мястото. Всичко това направи неизбежна и следващата революционна крачка – преобразуването на хардуера в софтуер.

Благодарение на предишните две революции настъпи истински бум на центровете за обработка на данни (ЦОД), обслужващи разширяващите се предприятия, подтиквани от огромната маса потребители и клиенти, които настояват за по-бързи обороти и по-кратко време за доставка в рамките на техните организации. Предишните революции на безжичните и IP мрежи значително увеличиха гъвкавостта на потребителите да работят със своите устройства, но истинският потенциал продължава да бъде ограничен от останалата пречка - самата мрежа.

Мрежата е критичен компонент на всяка корпоративна организация. Тя е кръвоносната система на всеки частен и публичен облак, а в голямата си част, тя е дефинирана от комплексни и често пъти затворени методологии, които изискват постоянна поддръжка от все по-намаляващия ИТ персонал. Именно тези ограничения превръщат мрежата в бариера пред създаването на нови иновативни услуги. Точно този традиционен мрежов подход пречи на организациите да следват бързото темпо на днешния бизнес.

Прочетете още: Четворен ръст за пет години се очаква на пазара на SDN

А именно това темпо е задължително за новата ИТ революция. Компаниите живеят в среда, в която „времето за добавяне на стойност“ постоянно се съкращава. За постигнат постоянна рентабилност, ИТ мениджърите и техните служители трябва да се фокусират върху стратегически проекти за добавена стойност, а не да разхвърлят времето и усилията си за рутинна поддръжка на съществуващата инфраструктура. Многобройни изследвания посочват, че рутинната поддръжка в момента „изяжда“ до 80% от ИТ бюджетите. Именно затова ИТ мениджърите трябва да намерят нова парадигма, която да изведе техните организации до „бленуваната земя“.


Какво всъщност е програмируема мрежа (SDN)?

SDN включва виртуализиран хардуер и централизираният му контрол като софтуер в приложния слой. При SDN става дума за опростяване на мрежовата инфраструктура на предприятието чрез централизиране на контрола на всички устройства като комутатори и маршрутизатори в софтуерния слой, т.е. инфраструктурата става ориентирана към приложенията, не към хардуера. Целта е да се предоставят мрежови конфигурации на самообслужване, които позволяват на приложенията да пренасочват динамично мрежовия трафик, да преконфигурират и дори да създават допълнителни мрежови ресурси на базата на инициирана от потребителя заявка.

SDN има за цел да направи инфраструктурата от комутатори и маршрутизатори толкова пъргава и гъвкава, колкото виртуалният сървър и съответстващата инфраструктура за съхранение на данни са днес в рамките на съвременните центрове за данни. Комутатори и маршрутизатори могат да бъдат предоставяни и след това изведени от експлоатация толкова лесно, колкото виртуализирани сървъри и работни станции. Тези пакети от виртуализация на устройства и мрежова инфраструктура дават възможност на потребителите да осъществяват цялостно мрежово изживяване.

Но SDN е много повече от автоматизирано разгръщане на мрежови изчислителни среди от край до край. Става дума и за по-ефективна и ефикасна доставка на пакетите в мрежата. В днешните поостарели мрежи на фърмуерът на комутатора или на мрежовото устройство определя колко кадъра и пакети се препращат и в крайна сметка доставят до техните дестинации. Различни видове трафик могат да бъдат приоритизирани в съответствие с QoS правилата, но идентичен трафик, предназначен за резервните крайни точки, се третира по еднакъв начин. SDN премахва отговорността за управление на трафика в мрежата от самото устройство и го прехвърля върху централизиран контролер, който може да взема решения за препращана, базирани на различни мрежовите вариации и условия. С SDN цялата мрежа може да работи в обща синхронизация с потребителското търсене и заявка за приложения.

Нарастващата сложност на мрежите днес наложи нарастващи и агрегиращи изисквания към мрежовите администратори. SDN разделя контрола върху физическата мрежа от физическите устройства, които също премахват необходимостта мрежовите администратори да докосват всяко устройство в мрежата.


Техническата теория, стояща зад SDN

SDN е архитектура, базирана на 3 слоя. Ключовият слой е контролната равнина, която управлява взаимодействието между приложния слой, където се намират основните услуги, предоставяни от облака, от стоящата по-надолу мрежова инфраструктура, известна и като равнината на данни. По традиция и контролната равнина, и равнината на данните се намират върху физическото ниво на самите мрежови устройства, но SDN ги разделя на два отделни слоя. В контролната равнина се разполага интелигентността, която управлява мрежата, като се гарантира, че мрежата отговаря на непрекъснато променящите се потребности на потребителите. Именно контролната равнина определя SDN революция. Можете да видите по-добре тази връзка по-долу:

Архитектура на SDN мрежи

Архитектура на SDN мрежи

При SDN контролерът е средният слой, който стои между слоя за равнината за данни и по-горния слой на управляващото приложение. Контролерът обикновено е приложение, което се изпълнява на сървър в рамките на мрежата. Устройствата в равнината на данни като комутатори общуват с контролера чрез това, което се нарича „южен“ интерфейс. Тези устройства „разпитват“ контролера за пренасочване на трафика и му предоставят информация за трафика, който обработват. Контролерите и комутаторите общуват чрез „южния“ интерфейс на контролера, използвайки протокол като OpenFlow например.

OpenFlow е отворен стандарт, разработен от организацията Open Networking Foundation, който позволява директен достъп и управление на мрежови устройства като комутатори и маршрутизатори, както и на други устройства от равнината на данните, при това и физически, и виртуални устройства. Този протокол разделя програмирането на маршрутизатори и комутатори от съответния хардуер, без да има нужда нужда производителите да разкриват как работи вътре тяхното мрежово устройство. Друг алтернативен отворен стандарт е Neutron, който се поддържа от консорциум от глобални мрежови играчи, включително HP и VMware. И двата протокола се ползват за внедряване на SDN.

Инициаторът за предоставянето на устройства и управлението на мрежовия трафик е зависим от приложенията. „Северният“ интерфейс позволява на приложенията и на оркестрираните устройства да програмират мрежата и да инициират провизиониращи задачи към нея.

Пазарът стимулира нуждата от SDN

Има няколко пазарни тенденции, които стимулират възхода на SDN.

1. Масовизиране на ИТ

Тенденцията „донеси си устройството в офиса“ (BYOD) носи хаос. Това изчислителна и мрежова философия, която вменява отговорности на потребителя. Но ние не знаем доколко защитени са тези устройства. „Инвентарът“ от мрежови устройства може да варира значително всеки ден и приложенията, които ще бъдат използвани, в най-добрия случай ще са базирани на „предположения“. BYOD е класически пример за динамичния характер на мрежите днес. За съжаление статичната архитектура на конвенционалните (наследени) мрежи днес не може в достатъчна степен да се приспособи към тези динамични среди. BYOD изисква гъвкавост и ловкост, които обещава само SDN.


2. Облачни изчисления

Облакът е топ темата в разговорите на ИТ общността. Облакът предостави безпрецедентна промяна не само в центъра за данни, но и въведе манталитета „при поискване“ у потребителите, които сега искат способност не само да започнат да се „снабдяват“ с изчислителни устройства, но и с нужната им мрежова инфраструктура. Потребителите могат да си поръчат само „едно парче“ от нея, а компютърните ресурси могат да бъдат предоставени като единична услуга или в стил „а-ла-карт“.


3. Изчислителен трафик изток-запад

От десетилетия мрежите са само трябваше да се приспособят към типичната връзка клиент/ сървър, при която данните протичаха между клиента и „родителския“ сървър или малък клъстер от сървъри. Персоналният компютър бе като малко дете, което разчиташе най-вече на родителите си за трафика, преминаващ в посока север-юг. Днес базовите отношения клиент / сървър са по-зрели и преминават през конгломерат от много сложни трафични модели, транспортни потоци между множество бази данни, разположени в частни, публични и хибридни облаци, преди да се върнат към клиента. Този модел на движение изток-запад въвежда много по-голяма сложност и изисква изключително гъвкаво управление на трафика и на достъпа до пропусквателния капацитет.


4. Големи данни

Ние се трансформираме от среда, движена от мрежата, към среда, задвижвана от базите данни, като Големите данни сега се превръщат в център на мрежата. Вече не е достатъчно за потребителите да има просто достъп до мрежата или дори достъп до прости данни. Инициираните от потребителите приложения днес се нуждаят от достъп до големи обеми от данни, съдържащи сложни разнообразни набори от данни, така че да открият корелации между данни и пазарни тенденции. Еволюцията на Големите данни създава мега масиви от данни, които могат да обхващат стотици, ако не и хиляди сървъри, концентрирани или в един център за данни, или пресичащи множество облаци. Големите данни изискват големи инфраструктури, инфраструктури, които могат да се координират в идентичен марш с трафичното търсене на тези данни.

5. Други движещи сили

Други фактори, които ни насочват към SDN, са общество, обсебено от медиите, като онлайн видео става все по-разпространено, изискващо различни вариации на трафика и QoS приоритети. Организациите също са принудени да се справят с противоречащи си изисквания за справяне с по-големи трафични обеми от данни, като същевременно се стремят да намаляват „физическия отпечатък“ на центъра за данни. Други сили включват масовизирането на хардуера в съчетание с финансовата необходимост от премахване на резервните и несъществени елементи и тяхната замяна с „по-обтекаеми“ софтуерни приложения течност, когато това е възможно.


Свръх истерия или реалност?

SDN е модерна дума днес, също като виртуализацията преди десетилетие. Въпросът е дали SDN е само теоретична свръх истерия или работещ достоверен модел? Някои от водещите в света мрежови авторитети и предприятия казват, че това е наложила се реалност.

  • 55% от потребителите на Gartner обмислят разгръщането на SDN, докато 23% не са запознати с технологията.
  • Според нова прогноза на IDC, световният SDN пазар в сегментите на корпоративните предприятия и доставчиците на облачни услуги ще нарасне от $960 млн. през 2014 г. до над $8 млрд. през 2018 г., а това представлява мащабен годишен темп на растеж от 89,4%.
  • AT&T харчи и в момента милиарди за своята платформа „Мрежа по заявка“, предоставяща комутируем Ethernet по заявка на нейните потребители.
  • Компаниите, използващи SDN, включват PayPal, Ebay, Yahoo и Cisco WebEx.

SDN: Следващата вълна на обещания

Подобно на виртуализацията преди десетилетие, SDN е следващата разрушаваща традиционната подредба технология, която засяга и предприятията, и доставчиците, които ги поддържат. Амин Вада от Networking Google обобщава прехода на Google към SDN по следния начин: „Нашият подход към мрежите фундаментално промени организирането на мрежовите равнини на данните, контрола и управлението. Подобна фундаментална промяна не дойде без известни трусове.“

За съжаление наследените мрежови инфраструктури представляват разнообразна смесица от доставчици, платформени и протоколи решения, като всяко от тях е внедрено като реакция на краткосрочни предизвикателства. Тази практика превръща крайната цел за една интегрирана, оркестрирана мрежова екосистема в дълъг и труден за много организации процес. Преминаването към интелигентен и автоматизиран модел на приложения ще включва етап на разрушаване на старата инфраструктура, която да отвори място за доставчици на SDN, или ще изисква дисциплиниран дългосрочен процес на методична замяна на устройства с нови, които могат да общуват с контролера през някакъв тип отворен код като OpenFlow. И докато много организации подхождат предпазливо към SDN „предимно отстрани“, мрежите за мета данни като тези на Google и Ebay адаптират SDN по необходимост и технологично оцеляване. Именно тези глобални компании с мета мащаби утъпкват пътя за останалите.


Заключение

В предишния период на чисто физически среди организацията можеше да притежава 40 сървъра, изискващи стотици „билети за поддръжка“. По-нататък предоставянето на всяко нещо също създава билети, дори в днешните виртуални среди. Реалност е наличието на цял цикъл от събития и физически задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да се случи нещо. В времена, в които организациите се конкурират в глобален мащаб и разчитат на технологично базирани иновации, за да ускорят пускането на продукти на пазара, ИТ лидерите трябва да се справят с тази „билетна бюрокрация“, затормозяваща техните ИТ специалисти.

Хардуерът по подразбиране е негъвкав и тромав, а краткият жизнен цикъл на ИТ желязото днес, съчетан с постоянното навлизане на нови технологии, обезсмислят „обвързването“ на организациите към специфична хардуерна архитектура за следващите 5 години или повече.

Преминаването към нова хардуерна архитектура включва физическо премахване на старата и инсталирането на нова, като този процес може да отнеме месеци. Дори по-простият акт на надграждане на съществуващата хардуерна структура е обременителен, тъй като изисква процес на поръчване и обикновено се налага прекъсване, за да може ИТ персоналът да осъществи инсталацията. Заради това самият акт на закупуване на хардуер води до свръхснабдяване с ресурси, като корпоративните мениджъри просто купуват за „утре“, а не за днес. Този процес е просто неустойчив за който и да е бизнес в дългосрочен план. Това, което е нужно, е една нова парадигма, нов начин на правене на нещата. Всички индикации сочат, че тази нова парадигма е SDN.

(04.01.2017)

КОМЕНТАРИ

 
  
04:22, 27 февруари 2017 # 1
NO AVATAR

Cheap MLB Snapback hats
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL hats
cheap nba caps
tisa snapbackCheap MLB Snapback
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Hats
Cheap NBA Snapback
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapbackCheap MLB Snapback
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL hats
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB Snapback
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Snapback
Cheap NBA Snapback
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB hats
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport hats
Cheap NCAA College hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL Snapback hats
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback

Cheap MLB hats
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport hats
Cheap NCAA College hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL hats
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapbackCheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan12
Cheap Air Jordan 11


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes


cheap jordans
cheap jordans for sale
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes


cheap jordans
cheap jordans for sale
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes

Cheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback


 
  
05:24, 12 август 2017 # 3
NO AVATAR

le soleil ; mais Discount Christian Louboutin Shoes même alors nike air jordan pas cher ce n’en était pas moins Yeezy Boost Sale Online le soleil, au Bottes Ugg Femme Pas Cher lieu de Nike Roshe Run cette espèce de adidas outlet lune couleur brique suivre un envoi qui Christian Louboutin Shoes Outlet répandait Boost Yeezy Sale On Line sur Coach Bags On Sale nous une clarté de plus asics sko en Air Max Pas Cher plus louche et sinistre Canada Goose Womens Coats ; c’était ugg factory outlet l’azur, au lieu Adidas Originals Stan Smith du Nike joggesko plafond de Chaussure Nike Air Max Pas Cher fumées roussatres Nike Shoes Discount Marketplace qui Discount TOMS s’était à Ugg Pas Cher En France la longue coach factory outlet online tissé sur Nike Polo Sale nos Michael Kors Clearance têtes Nike Free Run 5.0 Womens et qui Soccer Boots Outlet nike nous faisait vivre ugg store dans l’atmosphère Mens Nike Air Max étouffante d’une serre aux Zapatillas Nike Air Max Baratas carreaux Hogan Outlet badigeonnés Scarpe Nike Scontate de canada goose jacket outlet sang adidas schoenen de converse store b?uf. L’hiver, ai-je Nike Shox discount Sale dit, christian louboutin outlet avait été d’une zapatillas nike baratas douceur insolite. Le début de l’été s’en différenciait Toms Outlet Online à peine. Ce Cheap Michael Kors Handbags couvercle Doudoune Moncler Site Officiel mi-translucide apposé chaussures nike pas cher sur la Adidas Yeezy Boost 350 For Sale région – et nike schuhe günstig probablement モンクレール レディース sur toute l’Europe, voire sur la Terre entière, – uniformisait les Pandora Store saisons Adidas Yeezy Cheap en Cheap True Religion Jeans retenant Nike Air Jordan 11 sous Uggs Pas Cher Soldes lui Jordan Shoes Air les radiations newest lebron shoes calorifiques du Negozi Pandora soleil air force one pas cher qui le pénétraient, grace à sa Michael Kors Outlet teinte Original Ugg Boots rouge. Mais toute New Nike Shoes la partie du spectre Cheap Air Max douée de propriétés chimiques Moncler Outlet Online et surtout l’ultraviolet, indispensable au développement de la végétation, Nike Air Damen étaient arrêtés. Sinon canada goose jackets on sale pour Pandora Outlet les yeux Canada Goose Outlet humains simplement ugg clearance offusqués, du Air Max Kopen moins Nike Shoes Online pour Adidas NMD For Sale les prada outlet plantes, c’était Yeezy Men déjà womens nike air max la North Face Outlet Nuit-éternelle Adidas Soccer Cleats Cheap : la terre ne produisait plus que des tiges rabougries aux feuilles décolorées comme celle Boty Nike Air des laitues Official Toms Shoes Outlet que l’on cultive nfl store dans botas de futbol les Air Jordan Retro Sale caves ; fitflops sale uk l’herbe des Cheap Nike Air Huarache prairies TOMS SHOES OUTLET était d’un zapatos de futbol nike jaune Nike Store blanchatre Ugg Outlet Online Store – qui paraissait roux, louboutin heels dans TOMS For Sale la lumière d’éclipse, – et Cheap Retro Jordans For Sale les bestiaux la Abercrombie and fitch store refusaient ; vans shoe store les arbres fruitiers ne fleurirent pas chaussure adidas pas cher ; les épis Pandora Store des Moncler Jackets Discount Marketplace céréales Nike Air Pas Cher étaient Ugg boots Sale vides Discount Ray Ban Sunglasses ; Hyperdunk 2014 et les paysans, jusque-là les plus obtus Pandora Style Beads à comprendre toute l’étendue de la catastrophe Adidas Originals Superstar terrestre, new yeezy shoes se New Air Max 2017 désespéraient de Air Max 90 voir taries les mamelles de cette Pandora Official Website terre qui avait nourri fidèlement les hommes depuis Cheap Nike Free Run des générations Nike Air 90 sans Jordan Shoes For Cheap nombre. Nulle Air max levně disette, Nike Tn Requin Pas Cher nulle famine de l’histoire ne s’étaient pandora outlet store encore annoncées Cheap Michael Kors Tote Bag par des nike air signes pandora jewelry store aussi complets et Nike Air Women inexorables ! Cheap Real Jordans ce scarpe nike fut dans l’absolue chaussure basket homme littéralité Hugo Boss Sale de l’expression, l’année Uggs For Cheap sans récolte.


CHAPITRE IXLA nike jordan shoes NUIT-éTERNELLE Toms Factory Outlet TRIOMPHE


Ce Nike Pas Cher Femme fut Pandora Store Sale le 12 Soccer Boots Outlet nike juillet Moncler Sale que j’échappai à la pandora beads destruction nike air max running shoes d’Amiens par Official NHL Jerseys les Billige Nike Sko Nuit-éternalistes. Pour la deuxième Nike Air Max Cheap fois moncler jacket sale seulement depuis Boutique Ugg notre union, j’étais hogan scontate séparé de Raymonde huarache sneakers : une légère foulure de la cheville nike mercurial soccer cleats l’avait Doudoune Moncler Femme Pas Cher retenue Air Max Femme à Saint-Valery, Cheap Toms Shoes Outlet tandis Ray Ban Sunglasses Cheap que je Nike Roshe Run Sale prenais mon tour de garde aérienne au-dessus d’Amiens. La corvée m’exaspéra, et Cheap Air Max Trainers mon humeur dut faire regretter plus Air max dam d’une fois au Discount Air Max peintre Canada goose dam Nibot de s’être offert pour m’accompagner. Les Nike Air Sneakers Nuit-éternalistes me Air Max Sneakers parurent s’agiter toms sale plus nombreux qu’à l’ordinaire autour de leurs foyers Cheap True Religion Jeans fumigènes ; Vans Black Sneakers des Canada Goose Outlet aéronefs suspects r?daient günstige nike schuhe à l’horizon… ADIDAS NMD SALE ON LINE Quand Nike Huarache Womens Cheap j’atterris, au crépuscule, UGG BOOTS FOR WOMEN j’étais UGGS Outlet oppressé de Adidas Superstar Sale Online sombres pressentiments et Doudoune Moncler Pas Cher je Nike Air Shoes faillis Nike Air Max Goedkoop me dérober à Jordan Store l’invitation qui new pandora charms me fut remise de Nike Shoes Sale Store la TOMS OUTLET part Ugg Pas Cher Femme de Mme Blagatzky nike tn pas cher et regagner reebok running shoes aussit?t Saint-Valery… Chaussure Nike Pas Cher Mais Canada Goose Online Store ? nike sportschuhe la raison ? l’emporta, je Air Nike refoulai mes Nike Air Huarache For Sale sentiments, et nike sb stefan janoski gagnai l’h?tel Nike Soccer Cleats Boots de la célèbre théosophe Nike Air Max Sale (l’ex-Belfort-H?tel, en Nike Factory Store face du nouveau Musée Yeezy Black de Adidas Neo Discount Sale la Gare) Portafoglio michael kors pour assister Yeezy Shoes Discount Marketplace aux ? expériences Nike Shox Cheap de lévitation du Jordan Sneakers For Sale médium Adidas Originals Sale Zébia Baradino ?.


Nous Stone Island Outlet étions réunis à Adidas Superstar une vingtaine nike sneakers dans ジョーダン スニーカー le Cheap Louboutin Heels grand salon, retro jordans for cheap et les lumières venaient de s’éteindre, Timberland Outlet lorsque au Cheap Nike Huarache dehors les Scarpe Air Max sirènes d’alarme cheap uggs retentirent Cheap Toms Outlet Store lugubrement, new jordan releases puis aussit?t une adidas store fusillade, Cheap Michael Kors des détonations de bombes Chaussure Air Max et d’obus… dans Moncler Outlet Store le salon même, Nike Outlet un éclat de Ray Ban Sunglasses Online rire Louboutin Wedding Shoes strident, le Christian Louboutin Heels ffrrr… ffrrr… caractéristique d’un cheap uggs for women foudroyant manié par 23 IS BACK Store le Descuentos Nike faux Nike Online Store médium… Michael Kors Handbags Discount un cheap nike air max choc éblouissant Adidas Shoes Discount Marketplace ; la nike shoes pensée de ma Kobe Shoes Nike bien-aimée ; Michael Kors puis le noir…


Des voix confuses, toms shoes outlet mon corps manié longchamp bags on sale et palpé Zapatillas Air Max brutalemHYst 2017.8.12
 
  
07:02, 04 декември 2017 # 4
NO AVATAR

valentino outlet


canada goose outlet store


uggs outlet


yeezy boost 350


michael kors outlet


fred perry polo shirts


air jordan shoes


ralph lauren outlet


polo shirts men


canada goose outlet


uggs outlet


mbt


ugg boots outlet


uggs outlet online


mulberry uk


ugg boots clearance


polo ralph lauren outlet


ugg outlet


canada goose outlet


coach outlet online


coach factory outlet


michael kors outlet


michael kors outlet clearance


adidas outlet store


oakley sunglasses


ed hardy outlet


polo ralph lauren


michael kors outlet online


cheap oakley sunglasses


oakley sunglasses


ugg boots clearance


ugg outlet


ugg boots


canada goose jackets


michael kors outlet


adidas ultra boost


coach outlet


coach outlet


cheap uggs


nike shoes outlet


adidas outlet online


uggs outlet


moncler outlet online


cheap mlb jerseys


coach factory outlet


cheap oakley sunglasses


cheap uggs


pandora outlet


lacoste polo


ugg boots outlet


michael kors outlet online


ugg outlet online


polo outlet


polo outlet


christian louboutin


ugg outlet


adidas superstar shoes


prada outlet online


true religion outlet


canada goose outlet online


true religion outlet store


canada goose outlet


coach outlet


coach outlet


canada goose jackets


fitflops sale clearance


air jordan 4


michael kors outlet online


fitflop sandals


ralph lauren


michael kors outlet clearance


cheap nhl jerseys


uggs outlet


michael kors outlet


mulberry handbags


nike outlet


ugg outlet


canada goose outlet


michael kors outlet online store


coach outlet online


polo ralph lauren


coach outlet


ugg outlet online clearance


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


ugg outlet online clearance


canada goose jackets


ugg outlet store


canada goose outlet


cheap ugg boots


polo outlet


canada goose jackets


canada goose outlet


polo shirts


ralph lauren


cheap jerseys wholesale


canada goose jackets


canada goose jackets canada


nfl jerseys


supreme hoodie


cheap jordans


canada goose


ralph lauren uk


michael kors outlet


uggs outlet


mont blanc pens


uggs outlet


moncler coats


michael kors outlet


giuseppe zanotti shoes


oakley sunglasses


coach factory outlet


ray ban sunglasses


coach outlet online


oakley sunglasses wholesale


cheap oakley sunglasses


nfl jerseys wholesale


canada goose outlet store


ray ban wayfarer


ugg boots clearance


true religion outlet online


canada goose outlet


nike shoes


ralph lauren shirts


kate spade bags


polo ralph lauren outlet


uggs outlet


canada goose jackets


polo ralph lauren outlet


fitflops sale


uggs outlet


ugg outlet online clearance


polo outlet


ralph lauren


oakley sunglasses


air jordan 4 retro


michael kors outlet


canada goose outlet stores


coach outlet store online


canada goose sale


canada goose


cheap nfl jerseys


pandora outlet


christian louboutin outlet


canada goose outlet


clarks shoes


ugg boots clearance


ugg,uggs,uggs canada


ralph lauren uk


coach outlet online


nike outlet store


polo ralph lauren outlet online


uggs outlet


canada goose jackets


uggs outlet


uggs outlet


michael kors outlet online


oakley sunglasses outlet


true religion outlet store


mcm backpack


christian louboutin sale


uggs outlet


canada goose outlet store


canada goose jackets


ugg boots


canada goose


uggs outlet


cheap uggs


michael kors outlet


uggs outlet


coach outlet


coach outlet


nike outlet


christian louboutin


coach outlet


mbt shoes


coach outlet online


canada goose


michael kors outlet online


michael kors handbags


uggs outlet


michael kors outlet


ugg boots


jordan retro


michael kors outlet


polo ralph lauren


tory burch outlet


ralph lauren uk


uggs outlet


ugg boots


polo ralph lauren


nike outlet store


coach outlet


moncler jackets


polo ralph lauren outlet


ray ban sunglasses


yaoxuemei20171204
 
  
06:49, 06 април 2018 # 5
NO AVATAR

nike factory outlet


louboutin


hermes birkin bags


nike free run


supreme


nike dunks


jordans


cheap ray bans


kate spade


air max


nfl jerseys wholesale


pandora charms


mac cosmetics


oakley vault


pandora outlet


louis vuitton handbags


givenchy handbags


timberland boots


pandora charms


dansko shoes


louboutin


coach


nike uk


air max 97


wholesale nfl jerseys


asics running shoes


michael kors taschen


vans shoes


coach outlet


undefeated shoes


adidas football boots


michael kors outlet


coach factory outlet


cheap replica watches


baseball bats


nike presto


michael kors outlet


adidas flip flops


oakley canada


prada


blackhawks jersey


louis vuitton outlet


oakley sunglasses wholesale


louis vuitton


michael kors handbags


polo ralph


cheap mlb jerseys


mcm bags


cheap oakley sunglasses


louis vuitton


ray ban sunglasses


hermes kelly bag


mont blanc pens


marc jacobs


michael kors handbags


tory burch


cheap jordans


longchamp


coach factory outlet online


nfl jerseys


polo shirts


air max


giuseppe zanotti shoes


air max 95


rolex watches


nike free


christian louboutin


true religion jeans


tory burch outlet


cheap nfl jerseys


nike free run


ralph lauren uk


cheap nfl jerseys


nike outlet


michael kors outlet


coach


flops


kate spade handbags


jimmy choo shoes


louis vuitton


kate spade


polo outlet


michael kors outlet


nike air


polo outlet


dolce and gabbana


jordans


jordan retro


vibram five fingers


louboutin


bcbg


mishka clothing


stan smith shoes


nike outlet


adidas uk


jordan 12


air max 2018


links of london


mizuno running shoes


adidas jeremy scott


20184.6chenjinyan
Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Новите обещания на програмируемите мрежи SDN"    

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2018 съгласно общи условия за ползване