Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Skip navigation

Мед и оптика в съвременния ЦОД

Networkworld България - брой 5, 2016 г. / СКС решения
2525 прочитания, 4

Кабелната система е ключов инфраструктурен елемент в центровете за обработка на данни, от който зависи неговата надеждност и отказоустойчивост. При формиране на техническите изисквания към СКС в ЦОД е важно да се определят актуалните и бъдещите потребности на мрежовите приложения, както и да се отчетат основните тенденции и препоръки на браншовите стандарти.

Светът на центровете за обработка на данни е многообразен: от неголеми сървърни стаи до мегакомплекси на гиганти като Google, Facebook и Yandex. Предпочитаният при избора на преносна среда и архитектура на СКС за обекти от различен тип са различни: експертите разделят ЦОД системите на 4 групи по площад на зоните за монтаж на ИТ оборудване (white space)

 

Прочетете още: До 2020 свързаната кола ще плаща за паркинг и гориво

Графика 1. Еволюция на системите Ethernet, реализирани на базата на кабели с усукан меден чифт

Източник: Ethernet Alliance

 

Графика 2. Еволюция на системите Ethernet, реализирани на базата на многомодова оптика

Източник: Ethernet Alliance

 

Графика 3. Еволюция на системите Ethernet, реализирани на базата на едномодова оптика

Източник: Ethernet Alliance

 

Кабелни предпочитания в ЦОД
  • Малки корпоративни ЦОД (площ на ИТ зоната под 100 м2) Ползват се предимно кабели с усукан меден чифт. Едномодови линии се ползват за свързване на MDA с градския телеком оператор.
  • Средни корпоративни ЦОД (площ на ИТ зоната 100 до 300 м2) Ограничено използване на оптични кабели, но има голям потенциал за растеж. Популярна е архитектурата Top of Rack (ToR).
  • Големи корпоративни ЦОД (300 до 1000 м2), както и типични търговски ЦОД (500 до 5000 м2) 60 до 90% от линиите са с многомодова оптика, все по-често се ползват предварително терминирани МРО кабели. Разнообразие от архитектури (ToR, EoR/ MoR, Centralized Switching), но все по-често се предпочита ToR. “Медни“ системи Категория 8 се разглеждат като алтернатива на междусървърните (DAC) кабели.
  • Търговски мегаЦОД, облачни и хипермащабируеми (Hyperscale) комплекси (3000 до 50000 м2) Доминират едномодови линии (техният дял може да достигне 100%). Скорости 40G и 100G, перспективи за внедряване на технологията 400G с едномодови линии. Предварително терминирани МРО кабели за високоскоростни приложения.

 

От малки до големи

Съотношението на дела на медножилните и оптичните линии в кабелната инфраструктура на ЦОД зависи от неговата площ. В малки корпоративни ЦОД, където площта на ИТ зоната не надхвърля 100 м2, доминират кабели с медни усукани чифтове – за неголеми разстояния е напълно достатъчен обхватът на медното окабеляване. В големите корпоративни центрове за обработка на данни (над 300 м2), както и в търговски ЦОД многомодовата оптика заема 60 до 90% от всички линии, като постоянно се увеличава делът на линиите с влакна ОМ4. Осве това в такива обекти все по-често се използват кабели с предварително терминирани многовлакнести MPO съединители; тези технически решения позволяват оперативно и с минимални разходи да се премине към по-високи скорости: например от 10GbE на 40GbE и по-нататък към 100GbE.

В така наречените мегаЦОД - в частност огромните хипермащабируеми (Hyperscale) комплекси, на базата на които много интернет гиганти предоставят облачни услуги, доминират едномодови линии, като делът им може да достигне 100%. Употребата на едномодова техника е обусловено от редица причини, включително големите разстояния между ИТ модулите и залите, както и по-високите изисквания към пропусквателната способност на мрежата. Собствениците на мегаЦОД първи започнаха да прилагат технологиите 40GbE и 100GbE. Същевременно е добре да се знае, че някои от тях разработват собственни принципи за организиране на СКС, които бяха доразвити в рамките на инициирания от Facebook проект Open Compute Project (OCP).

Основни варианти за монтиране на комутатори в ЦОД

Преносна среда и функционални области

Изборът на преносна среда (мед или оптика) зависи и от предназначението на тази функционална област в центъра за данни, в която е разгърнат конкретният сегмент от СКС (вж. Фиг. 5). В зона Entrance Facility, където се разполага градският входен порт от мрежата на телеком оператора (в големите ЦОД в тази зона се намира оборудване на кампусни магистрали, свързващи различните сгради), се използва основно едномодова оптика — даже в малки центрове. В главната разпределителна област (Main Distribution Area), където е инсталиран главната оптична крос връзка и е концентрирано ядрото на мрежата (както на LAN, так и на SAN), се ползват всички видове преносни среди: и мед, и едномодова, и многомодова оптика. В зоната MDA медният усукан чифт все по-често се заменя с оптика и делът й постоянно расте. В тази област медножилното окабеляване остава само в сервизните мрежи - например в мрежи за управление през външен канал (out-of-band), в които изискванията към пропусквателната способност са доста по-ниски.

 

Фиг. 5. Избор на преносна среда в зависимост от предназначението на функционалните области на ЦОД

При хоризонталното окабеляване и в зоната на свързване на крайните устройства (шкафове със сървъри и друго ИТ оборудване) съотношението мед/оптика може да се характеризира като „50 на 50“. Въпреки че Категория 6A е де юре стандарт за медножилни СКС, в много проекти се полза Категория 6, чиито характеристики са достатъчно, ако не е нужна скорост над 1 Gbps. За пълноценна поддръжка на 10 Gbps „по мед“ на разстояния до 100 м е необходима Категория 6А. Следващата стъпка при повишаване на скоростта на свързване на високопроизводителни сървъри ще бъде преходът към технология 25GbE. Такава скорост, както и 40 Gbps, е постижима през кабели с усукан чифт. Съответните технологии 25GBase-T и 40GBase-T трябва да бъдат окончателно стандартизирани през тази година, но за тяхната их реализация е нужна кабелна система Категория 8, а максималният обсег е само 30 метра, вместо традиционните за „медта“ 100 метра.

 

Как да поставим комутаторите

По данни на BSRIA през 2016 г. комутаторите ToR ще заемат 44% дял от всички инсталации в корпоративни ЦОД и 66% в търговските (вж. фиг. 6). Широко разпространение в корпоративните ЦОД имат и централизираното активно мрежово оборудване (33%), докато в търговските центрове този вариант се среща по-рядко (18%). Сумарният дял на вариантите EoR и MoR е 16% при корпоративните центрове и 10% при търговските.

Предпочитанията на купувачите явно са насочени към архитектурата ToR, за което способства и популярността на новите топологии за локални мрежи като Spine-Leaf (наричат я и Fat-tree Fabric). Тази топология предвижда преход от традиционна 3-слойна схема (достъп — разпределение — ядро) към двуслойна: на ниво ядро (в MDA) се инсталират магистрални комутатори (spine), към които директно се свързват комутатори за достъп (leaf), разполагани във всеки шкаф максимално близо до крайното оборудване. Мрежа с топология Spine-Leaf може да бъде изградена и при поставяне на комутаторите за достъп в един шкаф от редицата (EoR/MoR). В сравнение с мрежите с традиционна топология мрежата Spine-Leaf съществено намалява времезакъснението на трафика, опростява и ускорява процедурите за разширение, т.е. добавянето на ново оборудване. Тази топология намира отражение и в кабелните стандарти, в частност тя ще бъде разглеждана в бъдещата редакция на стандарта TIA 942.

Що се отнася до перспективите за използване на високоскоростни технологии (25 и 40 Gbps) на базата не медни усукани чифтове Категория 8, то те са предназначени предимно за хардуерната част на мрежата, изградена с архитектури ToR, EoR и MoR. При EoR разстоянието от сървъра до комутаторите не надхвърля дължината на редицата шкафове, а при варианта MoR — половин дължина на редицата, което попада в споменатото ограничение от 30 метра. Универсални кабелни системи Категория 8 могат ефективно да заменят кабелите за директно свързване (Direct-Attach Cable, DAC), които са скъпи и са доста нестандартни (всеки производител пуска свои модели).

 

Развитие на оптиката

На базата на многомодова оптика успешно се развиват не само локални Ethernet мрежи, но и друга неотменима част от мрежовата инфраструктура в много центровемрежите за съхранение на данни SAN на базата на Fibre Channel. Все по-голямо разпространение получава технология за паралелно предаване на трафика по няколко влакна, реализирана чрез предварително терминирани системи, снабдени с многовлакнести (групови) конектори MPO. Така например 24-влакнест тракт MPO е подходящ за създаване на 12 дуплексни линии 10GbE. На тази база (чрез проста замяна на по-евтини крайни компоненти) може да се реализира преход на 3 линии 40GbE, а по-нататък, при необходимост - на 100-гигабитов канал. По този начин се осигурява проста миграция на всички високоскоростни приложения с максимално запазване на направените инвестиции.

Въпреки преимуществата на многовлакнесите системи на базата на MPO те имат един сериозен недостатък — голям брой необходими влакна. В ЦОД увеличаването на броя влакна е нежелателно, тъй като води до допълнителни разходи, включително за заделяне на скъпоструващо пространство в кабелните канали. Скоростта на пренос на трафика може да се повиши и с други способи: чрез организиране на няколко канала на базата на едно влакно. Това е добре известната в телекомуникациите технология за спектрално уплътняване (WDM).

Използването на WDM обаче в най-популярните многомодови влакна OM3 и OM4 е невъзможно, тъй като тези влакна са оптимизирани за една дължина на вълната (850 нм). Те осигуряват широка пропусквателна лента (коефициент на широколентовост) за 850 нм, но при отклонение от тази вълнова дължина лентата се стеснява много рязко и затова тези влакна не са подходящи за пренос на няколко потока в режим WDM. За реализация на нескъпо предаване в режим WDM бе разработено ново влакно, по което ефективно да се предават сигнали и на други вълнови дължини. За осигуряване на ниска себестойност на системите WDM е необходимо номинално разделение между спектралните канали около 30 нм. Съответно за поддръжка на 4 спектрални потока (вж. Фиг. 7) е нужен диапазон (с отчитане на защитната лента) 100 нм — от 850 до 950 нм.

Фиг. 7. Система WDM с мултиплексиране на 4 спектрални канала

През октомври 2014 г. няколко производители на влакна и приемопредаватрели съвместно с доставчици на системни решения инициираха в Асоциацията TIA (Telecommunications Industry Association) проект за разработка на стандарта за влакно, което би предоставяло пропусквателна лента ОМ4 в целия посочен по-горе диапазон. Такова широколентово многомодово влакно (WideBand MultiMode Fiber, WBMMF) вече има и се ползва в търговски проекти. То осигурява една и съща производителност при дължина на вълната 850 нм, както и влакното ОМ4, затова е съвместимо с всички съществуващи приложения. Очевидно технологията WBMMF дава възможност за 4-кратно увеличаване скоростта на преноса на данни за даден брой влакна или съответното намаляване на броя на влакната, нужни за поддръжка на определена скорост (например 100 Gbps по един чифт влакна). Употребата на тази технология ще позволи по-ефективно реализиране на комуникационни канали с 40, 50 и 100 Gbps, но и достигане на по-високи скорости като 800 и 1600 Gbps.

За високоскоростни приложения (40 и 100 Gbps) ограничението за многомодова оптика е 100 до 150 метра. Това е достатъчно за мрежите в повечето типови корпоративни ЦОД, но в мегацентровете това разстояние често се оказва малко. Тогава се преминава към едномодова техника. Главният й недостатък е високата цена, макар че не става дума за кабелната система, а за за активното оборудване (скъпи са трансиверите). През последните няколко години редица производители и браншови организации се постараха да разработят по-евтини решения.

Facebook например разработи за своите ЦОД облекчен едномодов вариант на технологията 100GbE чрез намаляване на обхвата на трансиверите от 10 км на едва 500 метра (а това е напълно достатъчно за типичните приложения в ЦОД). В резултат бе създадена технологията 100G CWDM4 с много по-евтини трансивери. Но трябва да се има предвид, че тази и други подобни технологии не са стандартизирани от международни организации и затова не се препоръчват за мащабно използване в типови корпоративни центрове за данни.

Мрежовите технологии за ЦОД бурно се развиват. С този процес е свързано и развитието на решения в областта на кабелната инфраструктура, от която зависят ключови параметри на съществуващите, както и възможности за поддръжка на нови високоскоростни приложения. В центровете за данни се прилага широко многообразие от медни усукани чифтове и оптични кабелни системи, като очевидната тенденция е увеличаване на дела на оптичните. При избора на партньор за създаване и модернизация на кабелна инфраструктура е важно да се провери дали той има нужната експертиза за основните типове кабелни системи, дали е наясно с развитието на мрежите и се грижи за поддръжката на бъдещи приложения за максимална защита на направените инвестиции.

(22.11.2016)

КОМЕНТАРИ

 
  
06:01, 01 март 2018 # 1
NO AVATAR
chanyuan2018.03.01

coach outlet


michael kors outlet


cartier outlet


ferragamo shoes


christian louboutin outlet


tory burch outlet


basketball shoes


christian louboutin shoes


mulberry bags


christian louboutin shoes


ray ban sunglasses


air huarache


air jordan 4


nike store


michael kors outlet


polo outlet


louboutin shoes


uggs outlet


canada goose jackets


kate spade outlet


burberry outlet


asics shoes


nike air max 2015


adidas trainers


nike roshe


canada goose jackets


nuggets jerseys


yeezy boost 350


coach outlet online


ray ban sunglasses


canada goose outlet


pandora outlet


nike shoes


coach outlet


canada goose coats


true religion jeans


nba jerseys


ugg outlet


ray ban sunglasses


coach factory outlet


cavaliers jerseys


cheap jordans


coach outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


michael kors handbags


timberwolves jerseys


true religion jeans


tory burch outlet


polo ralph lauren


oakley sunglasses wholesale


moncler jackets


ray ban sunglasses


michael kors outlet


cheap mlb jerseys


pandora charms


air max 1


mcm outlet


canada goose outlet


kobe bryant shoes


ray ban sunglasses


canada goose outlet


canada goose jackets


coach outlet


ray ban sunglasses


polo outlet


coach outlet


coach outlet


longchamp handbags


nike pas cher


warriors jerseys


swarovski outlet


nike store uk


uggs


ugg outlet


canada goose outlet


coach factory outlet


moncler outlet


rayban sunglasses


polo outlet


polo ralph lauren


nike shoes


cheap football shirts


canada goose outlet


adidas uk


true religion outlet


oakley sunglasses


kate spade outlet


ugg outlets


coach outlet


ugg boots


oakley sunglasses


ugg outlet


pandora outlet


kate spade outlet


jordan shoes


bulls jerseys


birkenstock outlet


ray ban sunglasses


supreme clothing


ray-ban sunglasses


polo outlet


air huarache


prada shoes


new balance shoes


canada goose outlet


coach outlet online


ray bans


ecco shoes


cheap snapbacks


uggs outlet


canada goose jackets


nike air max 90


coach factory outlet


denver broncos jerseys


oakley sunglasses


christian louboutin online


coach outlet online


pandora outlet


chrome hearts outlet


coach outlet


mavericks jerseys


canada goose outlet


christian louboutin outlet


nfl jerseys


kobe 9


ray ban sunglasses


salomon shoes


ray ban sunglasses


polo ralph lauren


coach outlet store online


nobis outlet


kobe shoes


nike pas cher


longchamp handbags


tory burch outlet


converse shoes


michael kors outlet online


canada goose outlet


christian louboutin outlet


ray ban sunglasses


chicago blackhawks jerseys


michael kors wallets


michael kors outlet


canada goose outlet


mbt shoes


asics pas cher


fitflops sale clearance


cheap snapbacks


canada goose jackets


soccer jerseys


michael kors


michael kors outlet


canada goose jackets


soccer shoes


fitflops sale clearance


air jordan pas cher


coach outlet


pandora charms


mulberry handbags


longchamp bags


ferragamo shoes


supreme clothing


canada goose outlet


cheap jerseys


hornets jerseys


coach outlet


polo ralph lauren


michael kors outlet


mulberry handbags


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


fitflops


ugg boots clearance


oakley sunglasses


michael kors


swarovski crystal


oakley sunglasses


michael kors handbags


polo ralph lauren


suns jerseys


ralph lauren polo


coach outlet


uggs outlet


michael kors outlet


canada goose parka


ray ban sunglasses


moncler jackets


kevin durant shoes


polo ralph lauren


new balance pas cher


air max 90


mont blanc pens


ysl outlet


canada goose jackets


pandora outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet


polo ralph lauren


coach factory outlet


 
  
14:28, 01 юни 2018 # 2
NO AVATAR
20180602 junda

celtics jerseys


polo ralph lauren


christian louboutin outlet


uggs outlet


nike shoes


polo ralph lauren


cleveland cavaliers jersey


mcm outlet


true religion jeans


michael kors outlet


hermes birkin


jimmy choo shoes


ralph lauren polo shirts


balmain jeans


alife clothing


coach outlet


world cup jerseys


jerseys from china


jeep shoes


kobe shoes


coach outlet


dc shoes


chopard jewelry


futbol baratas


polo ralph lauren


ray ban sunglasses


michael kors outlet


prada sunglasses


kobe 9


canada goose coats


canada goose outlet


fendi handbags


canada goose outlet


adidas nmd


nike shoes


cheap jordans


ray ban sunglasses


mulberry bags


gucci outlet


chrome hearts outlet


giuseppe zanotti outlet


adidas trainers


longchamp outlet


ferragamo outlet


uggs


tory burch outlet


nike outlet


michael kors outlet


canada goose outlet


michael kors outlet


michael kors outlet


canada goose outlet


palladium boots


le coq sportif shoes


pandora outlet


ferragamo outlet


visvim shoes


ugg outlet


michael kors handbags


air max 90


ugg boots


cheap football shirts


pistons jerseys


dsquared2 jeans


saucony shoes


warriors jerseys


burberry outlet


ray ban sunglasses


mulberry outlet


nike pegasus


coach outlet online


coach outlet


ugg outlets


nobis outlet


michael kors outlet


cheap mlb jerseys


coach outlet


birkenstock outlet


kate spade outlet


coach outlet


rockets jerseys


cazal sunglasses


ugg outlet


air jordan 3


manchester united jersey


ugg outlet


cheap jordans


san antonio spurs jerseys


suicoke sandals


true religion jeans


michael kors outlet


canada goose outlet


tory burch outlet


polo ralph lauren


michael kors


jordan shoes


kevin durant shoes


coach outlet online


louboutin pas cher


burberry outlet


oakley sunglasses


pandora charms


pandora charms sale clearance


nba jerseys


gucci outlet


alexander mcqueen shoes


jazz jerseys


adidas outlet


tory burch outlet


nets jerseys


canada goose jackets


air more uptempo


nike outlet


coach outlet online


oakley sunglasses


kappa clothing


soccer shoes


canada goose outlet


michael kors


kevin durant jerseys


polo ralph lauren


bulls jerseys


pandora jewelry


asics shoes


cartier jewelry


cheap jordans


puma outlet


10 deep clothing


jack wolfskin


longchamp bags


fitflops sale clearance


columbia sportswear


cheap jordans


true religion jeans


air jordan release dates


coach outlet


swarovski outlet


mont blanc pens


jordan shoes


bvlgari jewelry


coach outlet store online


lakers jerseys


oakley sunglasses


clippers jerseys


oakley sunglasses


air max uk


oakley sunglasses


baltimore ravens jerseys


yeezy boost 350


nhl jerseys


longchamp handbags


nike air force 1


minnetonka outlet


kevin durant shoes


christian louboutin outlet


pandora charms


hermes outlet


kobe bryant shoes


marc jacobs outlet


stephen curry shoes


coach outlet


true religion outlet


merrell shoes


polo ralph lauren


michael kors outlet


air huarache


tory burch outlet


chloe outlet


coach outlet online


lacoste soldes


michael kors outlet


uggs outlet


canada goose


polo ralph lauren


nike factory outlet


jordan shoes


malone souliers


coach outlet online


fitflops


ray ban sunglasses


ugg boots clearance


canada goose outlet


polo ralph lauren


pandora


belstaff jackets


fitflops sale clearance


cheap jordans


canada goose jackets


michael kors outlet


michael kors handbags


coach outlet online


canada goose jackets


dolce and gabbana


michael kors outlet online


air force 1


off white


five fingers shoes


ugg outlet


oakley sunglasses


kyrie 4


ugg outlet


michael kors outlet


pandora charms


stuart weitzman shoes


longchamp solde


pandora jewelry


pandora charms


ugg outlet


ysl outlet


prada shoes


true religion uk


mulberry handbags


indianapolis colts jerseys


oakley sunglasses


michael kors


ugg outlet


mulberry handbags


fitflops outlet


denver broncos jerseys


cheap jordans


coach outlet


lacoste polo shirts


true religion outlet


mizuno running shoes


coach outlet online


golden goose sneakers


isabel marant shoes


canada goose outlet


arcteryx jacket


coach outlet online


supreme uk


michael kors outlet


diesel jeans


toms shoes


undefeated clothing


chelsea jersey


lakers jerseys


air jordan shoes


coach outlet


uggs outlet


nike shoes


polo ralph lauren


coach outlet


nike roshe


bottega veneta outlet


polo ralph lauren


ugg outlet


mulberry outlet


chrome hearts outlet


coach factory outlet


kd 10 elite


pandora charms


76ers jerseys


ugg boots


fred perry polo shirts


bally shoes


canada goose outlet


true religion jeans


canada goose outlet


kate spade outlet


pacers jerseys


kate spade outlet


true religion jeans


air jordan 4


canada goose jackets


herve leger outlet


balenciaga sneakers


michael kors outlet online


nba jerseys


swarovski crystal


brequet wathes


tory burch outlet


ray ban sunglasses


michael kors outlet


coach outlet


camel shoes


barbour jackets


michael kors outlet


kate spade outlet


chloe sunglassess


michael kors outlet


coach outlet


pandora charms


givenchy handbags


g-star jeans


tory burch outlet


polo outlet


polo ralph lauren


coach outlet online


christian louboutin outlet


ed hardy clothing


true religion outlet


nhl jerseys


moncler jackets


christian louboutin outlet


wellensteyn jackets


polo ralph lauren


uggs outlet


hawks jerseys


canada goose outlet


van cleef & arpels jewelry


air max 95


kings jerseys


coach outlet


ugg boots


michael kors outlet


michael kors handbags


bape clothing


coach factory outlet


supreme clothing


armani exchange


fitflops sale


nike foamposite


pandora charms


fitflops sale clearance


new balance shoes


oakley sunglasses


michael kors handbags


coach outlet canada


isabel marant outlet


nike store uk


canada goose outlet


thunder jerseys


timberwolves jerseys


air jordan shoes


nfl jersey wholesale


nuggets jerseys


basketball shoes


pandora jewelry


jimmy choo sunglasses


oakley sunglasses


tory burch outlet


true religion jeans


louboutin shoes


true religion jeans


gucci handbags


michael kors outlet


fitflops shoes


oakley sunglasses


christian louboutin shoes


mishka clothing


moncler outlet


mac makeup


michael kors


houston texans jerseys


karen millen dresses


pelicans jerseys


adidas outlet


converse shoes


cheap snapbacks


grizzlies jerseys


adidas uk


san francisco 49ers jerseys


nike store


nike roshe one


true religion jeans


nike air max 90


moncler outlet


canada goose jackets


michael kors outlet


michael kors uk


miu miu handbags


fila shoes


ubiq shoes


cheap jordans


ferragamo outlet


coach outlet


kate spade outlet


yeezy boost


canada goose outlet


adidas crazy


ray ban sunglasses


jordan shoes


trailblazers jerseys


fitflops


nike store


polo outlet


valentino outlet


knicks jerseys


nfl jerseys wholesale


ray ban sunglasses


ugg outlet


pandora outlet


air max 97


ray ban sunglasses


air jordan 12


salomon shoes


coach outlet


nba jerseys


uggs outlet


polo ralph lauren


coach outlet


canada goose jackets


jordan 32


cheap jerseys


longchamp handbags


balenciaga sneakers


canada goose jackets


cheap jordans


michael kors handbags


swarovski outlet


cheap nfl jerseys


cheap jordans


michael kors outlet


canada goose outlet


canada goose outlet


tory burch outlet


air max 90


coach outlet


toms shoes


ferragamo outlet


jordan shoes


champion clothing


christian louboutin outlet


nike presto


ray ban sunglasses


reebok trainers


polo outlet


real madrid jersey


toms shoes


bucks jerseys


polo shirts


longchamp pliage


ralph lauren polo shirts


stussy clothing


swarovski outlet


jordan shoes


moncler jackets


polo ralph lauren


true religion outlet


cheap jordans


cheap nhl jerseys


air jordan retro


harry winston jewelry


christian louboutin outlet


clarks shoes


longchamp outlet


air max 90


kate spade outlet


canada goose jackets


gentle monster sunglasses


bulgari jewelry


chicago blackhawks jerseys


denver broncos jerseys


michael kors outlet


ray ban sunglasses


dansko shoes


pandora charms


canada goose outlet


ugg boots


pandora charms


givenchy jewelry


prada handbags


true religion jeans


ralph lauren polo shirts


michael kors outlet


keen shoes


canada goose outlet


longchamp solde


cheap jordans


oakley sunglasses wholesale


canada goose jackets


coach factory outlet


cavaliers jerseys


michael kors wallets


guess factory


golden state warriors jerseys


adidas soccer shoes


james harden jerseys


cheap jerseys


christian louboutin outlet


canada goose parka


nike air max 2015


jordan shoes


adidas nmd


canada goose jackets


soccer jerseys


air max 90


coach outlet online


jordan shoes


canada goose jackets


oakley sunglasses


pandora charms


raptors jerseys


birkenstock sandals


suns jerseys


prada outlet


nike air max


ugg outlet


longchamp pas cher


air max 2017


moncler outlet


mbt shoes


mulberry bags


harden shoes


michael kors outlet


bcbg dresses


magic jerseys


tods outlet


ray ban sunglasses


gucci outlet


basketball jerseys


nike blazer pas cher


cheap jordans


longchamp handbags


ugg outlet


ralph lauren pas cher


mulberry handbags


ferragamo shoes


canada goose jackets


tag heuer watches


fingerlings monkey


ray ban sunglasses


true religion jeans


furla handbags


ugg outlet


michael kors outlet


under armour outlet


hornets jerseys


ralph lauren outlet


michael kors outlet


gucci outlet


nike revolution


kd 9


hermes outlet


heat jerseys


burberry outlet


coach outlet


ferragamo shoes


true religion jeans


air jordan 4


audemars piguet watches


oakley sunglasses wholesale


ferragamo outlet


adidas wings


ray ban sunglasses


soccer jerseys


brequet wathes


coach handbags


moncler outlet


coach handbags


ecco shoes


ralph lauren polo


canada goose outlet


montblanc pens


fossil watches


canada goose outlet


vans shoes


oakley sunglasses


canada goose jackets


fitflops sale


burberry outlet


canada goose outlet


 
  
05:57, 16 ноември 2018 # 3
NO AVATAR
polo ralph lauren, air max shoes, woolrich outlet, nike, barbour, nfl jerseys, cheap true religion, air huarache, north face, michael kors, ralph lauren polo, hermes outlet, vikings nfl jersey, colts nfl jersey, thomas sabo charms, los angeles clippers jerseys, coach outlet, skechers shoes outlet, ugg, armani exchange, basketball shoes, cowboys nfl jersey, bills nfl jersey, broncos nfl jersey, the north face, pandora outlet, swarovski, 49ers nfl jersey, guess factory, redskins nfl jersey, oklahoma city thunder jerseys, adidas shoes, true religion outlet store, huarache, oakley sunglasses cheap, michael kors, ray ban, burberry outlet online, browns nfl jersey, christian louboutin outlet, parajumpers outlet, fendi outlet, nike store, ralph lauren, nike store, puma, timberland boots, ralph lauren factory store, hilfiger online shop, polo outlet online, roshe run, burberry canada, air jordans, cheap shoes, tory burch sandals, suns jersey, kate spade outlet, tods shoes outlet, cheap jerseys, kate spade, jets nfl jersey, nets jerseys, oakley sungalsses outlet, michael kors, lions nfl jersey, nhl jerseys, nike air max, five finger shoes, replica watches, retro jordans, reebok shoes, prada, raiders nfl jersey, orlando magic jersey, nike factory, longchamp handbags, nike, buccaneers nfl jersey, roshe runs, versace outlet, pelicans jersey, jordan, mizuno running, guciheaven outlet, oakley sunglasses outlet, dansko shoes, pandora, nfl jerseys, c.c beanies, nike air max, jimmy choo, mcm handbags, adidas, supra shoes, michael kors australia, nike mercurial, packers nfl jersey, ray ban, michael kors uk, cheap jerseys, eyeglasses online, nike air, new balance, north face jackets, air force, long champ, puma shoes, eyeglass frames, skechers shoes, handbags outlet, cheap mlb jerseys, adidas schuhe, hermes, kate spade outlet, timberland outlet, barbour jackets, mont blanc pens, christian louboutin shoes, nike air max, chicago bulls jerseys, steelers nfl jersey, nike roshe, ray ban, adidas, coach factory outlet online, coach outlet online, timberland, nba jerseys outlet, hogan, ugg, michael kors outlet, burberry uk, prada handbags, ray ban, kate spade outlet, red bottoms, nike free, ralph lauren, uggs boots, mcm handbags, lacoste outlet online, true religion, skechers, ed hardy, fitflop , prada sunglasses, beats by dre headphones, raptors jersey, tommy hilfiger, boston celtics jerseys, ray ban sunglasses outlet, bucks jersey, lacoste outlet, polo outlet, timberland shoes, juicy couture outlet, coach black friday, trail blazers jersey, coach outlet, michael kors usa, air max, michael kors outlet, ray-ban sunglasses, belstaff jackets outlet, michael kors handbags, texans nfl jersey, coach black friday, tory burch sale, supra shoes, ralph lauren online shop, stone island, vans, bottega veneta, tommy hilfiger, fred perry outlet, christian louboutin, north face, bottega, salomon, giuseppe shoes, charlotte hornets jersey, philipp plein, tory burch outlet, cheap nhl jerseys, Hermes, coach sacs, pandora, burberry, dsquared2 outlet, miami heat jerseys, mbt shoes, coach factory outlet, coach factory outlet, tn pas cher, houston rockets jersey, mcm backpack, jaguars nfl jersey, swarovski canada, michael kors uk, burberry, michael kors outlet online, dsquared2, uggs outlet, ferragamo shoes, polo ralph, the north face, pacers jersey, prada outlet, coach outlet store, spurs jersey, cleveland cavaliers jersey, new balance, swarovski, givenchy antigona, nike roshe run, nba jersey, michael kors outlet, hilfiger outlet, philipp plein outlet, tommy hilfiger, levis jeans, longchamp, ray bans, oakley sungalsses outlet, beats by dr dre, seahawks nfl jersey, burberry outlet, uggs, ray ban outlet, burberry outlet, converse, michael kors outlet, mcm backpack outlet, mont blanc, moncler outlet, bcbg dresses, jimmy choo shoes, nba jerseys, pandora jewelry, asics outlet, bengals nfl jersey, wizards jersey, true religion jeans, uhren, denver nuggets jersey, michael kors outlet, beats by dre, new balance, coach outlet online, cheap ray ban, iphone cases, rams nfl jersey, converse sneakers, adidas, pandora charms, nike shoes outlet, nike huarache, converse shoes, bears nfl jersey, michael kors bags, christian louboutin, belstaff outlet, scarpe hogan, under armour, saints nfl jersey, chrome hearts outlet, pandora jewellery, ray ban wayfarer, juicy couture, nike store, soccer shoes, coach outlet usa, christian louboutin shoes, fidget spinner, eagles nfl jersey, jordan shoes, burberry uk, soccer shoes outlet, ralph lauren, nike free 5.0, new balance shoes, mizuno running shoes, ralph lauren polos, ralph lauren, ferragamo uk, cheap nfl jerseys, air max, mcm bags, longchamp handbags outlet, barbour jacket outlet, ray ban, polo ralph lauren outlet, michael kors outlet, under armour outlet, grizzlies jersey, oakley outlet online, adidas, christian louboutin, new balance outlet, ralph lauren outlet online, vans shoes, salvatore ferragamo, lunette oakley, nba shoes, belstaff jackets, nike, michael kors outlet online sale, ralph lauren uk, philadelphia 76ers jersey, air max 2015, nike, nike air max, titans nfl jersey, adidas yeezy shoes,
 
  
05:00, 27 ноември 2018 # 4
NO AVATAR

manolo blahnik


hermes belt


louboutin shoes


canada goose


ferragamo shoes


north face


nike shoes


jordan shoes


asics shoes


jordan shoes


adidas yeezy


red bottom shoes


ralph lauren uk


champion clothing


adidas superstar


christian louboutin outlet


supreme


christian louboutin shoes


christian louboutin shoes


clarks shoes


basketballl shoes


adidas nmd


nike air max


ecco shoes


louboutin shoes


hermes belt


michael kors outlet


christian louboutin shoescoach outlet


ugg outlet clearance


louboutin shoes


soccer shoes


kate spade outlet


lacoste polo


ray ban sunglasses


ralph lauren polo


mlb jerseys


nike shoes


nhl jersey


canada goose outlet


ugg outlet


red bottom shoes


ugg boots clearance


christian louboutin


canada goose jackets


coach factory outlet


giuseppe zanotti


clarks outlet


jordan 4


coach outlet


fitflops clearance


longchamp outlet


coach handbags


stussy


coach outlet


nike shoes outlet


off white jordan


nike tn


ralph lauren polo


vibram five fingers


tory burch outlet


coach outlet


salomon shoes


nike huarache


jordan 8


coach outlet online


hugo boss


canada goose outlet


supreme clothing


skechers shoes


fitflops clearance


kate spade outlet


new balance shoes


pandora charms


air max 90


canada goose outlet


coach factory outlet


prada shoes


hogan shoes


coach outlet online


pandora jewelry


ralph lauren polo


ugg boots outlet


salomon shoes


canada goose outlet


canada goose jacket


ray ban sunglasses


kate spade outlet


christian louboutin shoes


ugg boots


reebok outlet


air max 90


north face


kate spade outlet


coach outlet


christian louboutin outlet


ugg outlet


nike clothing


moncler outlet


christmas presents


zzzzz2018.11.27
Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Мед и оптика в съвременния ЦОД"    

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2019 съгласно Oбщи условия за ползване | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки